Jump to content

A6HJ3EP0

Medlemmer
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

37 :)

Recent Profile Visitors

423 profile views
 1. Overskriften i artikkelen er : Er trefaselading på det særnorske strømnettet egentlig tillatt? Svaret på det er selfølgelig ja det er lov. Loverket setter ikke slike begrensninger. Overskriften burde heller være. Er alle 3 fas lade stasjoner som selges i Norge lovlige ?. dette kan ikke jeg svare på men etter å kikket på løsningen til easse. så virker som denne er tilpasset det Norske IT strøm nett .Derfor blir det helt feil vinkling på overskriften. Kobligs skjema for 3fas 230v easse ladestasjon ligger ved. elektrikeren har et ansvar med og følge regelverket , Men leverandører av ladestasjonene har også et ansvar. hvis du mener at det er feil så må du ta det opp med DSB. du sitter jo i NEK komite
 2. Hvis det er som du skriver Jan Tore så ligger dette utenfor elektrikerens sitt ansvar. Elektriker har ansvar for den faste installasjonen og kan umulig gå inn og studere kablinger og koblinger i bilen. Dette fordi bilen kan byttes ut og brukes om hverandre på forskjellige lader. Hvis det stemmer de du beskriver så ligger problemet i bilen og hos produsenten av lade utstyret. Hvis ikke dette er egnet med det IT spenningsystemet vi har i Norge må du ta kontakt med DSB som er ansvarlig for å føre tilsyn med elektrisk utstyr og gjøre de oppmerksom på problemet.
 3. For at det skal bli som artikkel forfatter beskriver vil det kreve at elektriker bruker skru sikringer eller automat med for TN anlegg uten sikring i N, på et it Nett. Dette blir jo bare tull og lager en problem stilling som ikke finnes. Artikkel forfatter burde heller bruke tiden på å finne produkter og løsninger som kan lade fra et 3 fas IT nett. Har selv monter lader fra Tesla. Og Tesla forlate når lader ble bestilt at dette var en 3 Fas lader som fungert på 230 IT net. men ved montering så stemte ikke dette og vi måtte koble opp slik artikkel forfatter beskriver , det er ikke noe problem med og bruke 3X10 mm . Men det blir veldig skjev , belastning på nettet. Så Jan Tore , skal du skrive i TU så kom med litt mere saklig informasjon.
 4. Det ser ut som et stort hus, brukes det ikke ved ? i artikkelen står det at vedovn er kastet ut. 7000 kW på et hus på denne størrelsen er eventelt helt utrolig. Spørsmål Størelse på hus? Hvor mye isolasjon i vegger og tak.?
 5. Vi kan ikke si at et er dem og oss, vi er alle tilknyttet det samme nettet. Jeg regner med at en også bedriftene skal over på effekt tariffer slik som det diskuteres for husholdningene. Hvis alle bidrar så burde det være mulig og flytte noe effekt uttak slik at toppene i nette ikke kommer over kritisk grense. Men da må det brukes pisk og gulerot for å få abonnentene til å gjøre forandringer. Med det forslaget til Effekt tariff som er nå vil noe ikke typiske abonnenter betale mere når det ikke effekt topper i nette. Til slutt så tror jeg dette vil være veldig vanskelig for vanlig folk og forstå hvilken effekt de skal abonnere på. De har lite forståelse av V. W. og KW/t Har jobbet med El kraft i 35 år og jeg har ikke noen formening om hva mitt abonnerte effekt uttak burde være for å få lavest mulig nettleie.
 6. Først vil jeg vil takke Kjetil lund som tar seg tid til og svare på kommentarer og ønsker at alle holder seg til saklige kommentarer og ikke person angrep. Jeg er jobber i elektro bransjen og har fulgt med på denne debatten med nettleie og forstår ikke argumentene til NVE om effekt tariffer. For å slippe og bygge ut mere og kraftigere nett en det som er nødvendig, er det viktig og begrense forbruks toppene, disse er normalt midt på dagen og størst i januar og februar. Når vi har da fått AMS måler er det enkelt å legge på en avgift i disse periodene for å stimulere kundene til å flytte forbruket. Det blir litt på den samme måten som kraft prisen forandre seg gjennom et døgn. Alle som bruker effekt når det er stort forbruk vil da måtte betale litt ekstra. Flytting av effekt utak kan enkelt gjøres hos en vanlig forbruker, ved at Varmtvanns bereder kobler seg ut i de periodene med høyt forbruk. I en normal enebolig vil står varmt vann for ca 30% av energi forbruket. Og for de som har el bil kan denne lades utenom disse toppene.
 7. Som tidligere ansatt i Statens vegvesen så har jeg og fler med meg etterlyst informasjon til bilistene i hvordan de skal oppføre seg i en nød situasjon. Det er bra at Staten Vegvesen går ut med denne informasjonen . MEN jeg reagerer litt på hvordan filmen er laget. All dette skuespillet, effektene og komikken tar fokus vekk fra hvilken tiltak som de som er i et kjøretøy bør gjøre i en hendelse i en tunell. Brann er en mulig hendelse men det behøver ikke være så dramatisk. Min anbefaling til de som er i en tunnel der det skjer noe uforutsett er. Stopp aldri i en tunnel hvis ikke du må. Hvis det er mulig så kjør/ rull ut av tunnelen før du stopper. Må du stoppe . Bruk varsel blink. Stopp i havari lommer. Ring til Vegtrafikk sentralen , bruk telefonen som står på tunellveggen eller ved tunnel åpning. Virker ikke disse ,ring 175 med mobil telefon. Eller 110, 112 eller 113 det spiller ingen rolle hvem du ringer. Nød etatene varsler hverandre, trippelvarsling. Bruk brannsluknings apparat som står på tunnel veggen i små skap, eller dører i tunnel vegg. (her er normalt telefonen også montert) fjerning av disse vil gi normalt alarm hos Vegtrafikk sentralen Hjelp andre. Hvis det er mulig, røm tunnelen. Bruk gjerne bil, snu hvis det er nødvendig. Det kan ta lang tid før noen kommer og hjelper dere, da mange tunneler ligger langt fra brann, politi og ambulanse. Og noen tunneler er lange, opptil 24 km. Der det er 2 tunnel løp, er det det rømnings veier for hver 250 meter over til den andre tunnel løpet, disse er brann sikre og gir en sikker evakuering mulighet. Lytt på radio. Ingen tunnel eller hendelser er like så alle må prøve og komme seg ut og hjelpe andre på en så sikker måte som mulig. Ved en brann kan hele eller deler av tunnelen bli fylt med røyk og da blir det meget vanskelig og orientere seg. Ved bruk av brann ventilasjons så bråker disse så mye at det i tillegg blir vanskelig og ha samtale eller prate i telefon. Og røyken flytter seg gjennom tunnelen med hastighet som kan være raskere en vanlig gang fart. Håper dere i Vegdirektoratet lager en ny film som er litt mere informativ sånn som de fleste andre informasjons filmer dere har laget.
 8. Som tidligere ansatt i Statens vegvesen så har jeg og fler med meg etterlyst informasjon til bilistene i hvordan de skal oppføre seg i en nød situasjon. Det er bra at Staten Vegvesen går ut med denne informasjonen . MEN jeg reagerer litt på hvordan filmen er laget. All dette skuespillet, effektene og komikken tar fokus vekk fra hvilken tiltak som de som er i et kjøretøy bør gjøre i en hendelse i en tunell. Brann er en mulig hendelse men det behøver ikke være så dramatisk. Min anbefaling til de som er i en tunnel der det skjer noe uforutsett er. Stopp aldri i en tunnel hvis ikke du må. Hvis det er mulig så kjør/ rull ut av tunnelen før du stopper. Må du stoppe . Bruk varsel blink. Stopp i havari lommer. Ring til Vegtrafikk sentralen , bruk telefonen som står på tunellveggen eller ved tunnel åpning. Virker ikke disse ,ring 175 med mobil telefon. Eller 110, 112 eller 113 det spiller ingen rolle hvem du ringer. Nød etatene varsler hverandre, trippelvarsling. Bruk brannsluknings apparat som står på tunnel veggen i små skap, eller dører i tunnel vegg. (her er normalt telefonen også montert) fjerning av disse vil gi normalt alarm hos Vegtrafikk sentralen Hjelp andre. Hvis det er mulig, røm tunnelen. Bruk gjerne bil, snu hvis det er nødvendig. Det kan ta lang tid før noen kommer og hjelper dere, da mange tunneler ligger langt fra brann, politi og ambulanse. Og noen tunneler er lange, opptil 24 km. Der det er 2 tunnel løp, er det det rømnings veier for hver 250 meter over til den andre tunnel løpet, disse er brann sikre og gir en sikker evakuering mulighet. Lytt på radio. Ingen tunnel eller hendelser er like så alle må prøve og komme seg ut og hjelpe andre på en så sikker måte som mulig. Ved en brann kan hele eller deler av tunnelen bli fylt med røyk og da blir det meget vanskelig og orientere seg. Ved bruk av brann ventilasjons så bråker disse så mye at det i tillegg blir vanskelig og ha samtale eller prate i telefon. Og røyken flytter seg gjennom tunnelen med hastighet som kan være raskere en vanlig gang fart. Håper dere i Vegdirektoratet lager en ny film som er litt mere informativ sånn som de fleste andre informasjons filmer dere har laget.
×
×
 • Create New...