Jump to content
ltdata

Boligpris spørsmål

Recommended Posts

1.Kan boligprisene være høye samtidig som rentene er høye? Eller en klar sammenheng mellom rentenivå og pris?

2. Og når lønner det seg å kjøpe ny bolig?

Når rentene er lave og prisene høye eller når rentene er høye og prisene lave?

3. Hvis man ønsker å kjøpe ny og dyrere bolig enn den man allerede har, bør man håpe på lavere boligpriser? Jeg tenker da at prosentfallet er likt på begge boligene, men de dyrere vil falle mer i absolutt verdi og man trenger dermed mindre lån.

Share this post


Link to post

Boligprisene er ikke så tett tilknyttet renta etter min mening, men snarere tilbud og etterspørsel. 20 år med masseinnvandring og boligspekulasjon(utleieboliger) er det som er hovedforklaringen på de høye prisene.

 

Edit, men skulle renta steget til 10% i morgen så ville prisen gått ned da folk ikke vil få råd til å ta opp så høye lån, men er ikke derfor vi i utgangspunktet har fått de høye prisene.

Edited by freddy85
  • Like 1

Share this post


Link to post
sedsberg skrev (24 minutter siden):

Jeg snakker ikke om forrige årtusen. Jeg snakker om nå i dag.

Lol du må jo se historisk også . Kan ikke bare se på prisen. Nå i dag er sikkert prisen litt ned btw

  • Like 1

Share this post


Link to post
ltdata skrev (9 minutter siden):

Men kan noen svare på spørsmål 2 og 3?

Nr2

Må i så fall at man kjøper når renten er høy og at man kan håpe på at prisen stiger hvis renten faller, men som sagt så kan ikke jeg se at det er en naturregel at de to tingene henger i sammen. Men det vil uansett bli enklere å betjene lånet

Er i hvert fall ikke lurt å ha en så høy belåningsgrad at man ikke kan betjene lånet hvis renten skulle stige(ikke at det er noe fare for det nå men med tanke på hvor skakkjørt økonomien er)

 

Nr3

sier jo seg selv, hvis det er en lik prosentvis fall på en dyr kontra en billig bolig så vil den dyre boligen ha et større verdifall i krone og øre enn den billige

 

Share this post


Link to post
freddy85 skrev (7 minutter siden):

Nr2

Må i så fall at man kjøper når renten er høy og at man kan håpe på at prisen stiger hvis renten faller, men som sagt så kan ikke jeg se at det er en naturregel at de to tingene henger i sammen. Men det vil uansett bli enklere å betjene lånet

Er i hvert fall ikke lurt å ha en så høy belåningsgrad at man ikke kan betjene lånet hvis renten skulle stige(ikke at det er noe fare for det nå men med tanke på hvor skakkjørt økonomien er)

 

Nr3

sier jo seg selv, hvis det er en lik prosentvis fall på en dyr kontra en billig bolig så vil den dyre boligen ha et større verdifall i krone og øre enn den billige

 

Nr 3 ja. Men det er ikke alle som forstår det. Takk for svar forresten.

Nr 2. Jeg tror problemet ofte her er at når renta er høy får man ikke mye lån og bankene vil ikke låne ut mye heller. Kanskje de med mye oppsparte cash som har en fordel her?

Edited by ltdata

Share this post


Link to post
ltdata skrev (16 timer siden):

1.Kan boligprisene være høye samtidig som rentene er høye? Eller en klar sammenheng mellom rentenivå og pris?

Nja og ja. "Høye" er jo et veldig relativt begrep, men det er en ganske åpenbar sammenheng mellom rentenivå og endringen i pris. En situasjon med høye renter gjør at færre har råd til å kjøpe dyrt og prisene synker, og motsatt med lave renter. 

ltdata skrev (16 timer siden):

2. Og når lønner det seg å kjøpe ny bolig?

Når rentene er lave og prisene høye eller når rentene er høye og prisene lave?

Mener du ny som i nybygg eller når det lønner seg å kjøpe generelt? (Jeg antar sistnevnte) Isolert sett er det vel litt hipp som happ. Det blir en veldig hypotetisk tenkt situasjon, men om du betaler 20% av lønn inn på boliglån er det litt det samme hvor mye av det som går til nedbetaling av lån og hvor mye som er rentekostnader. I en normal situasjon skal du eie bolig hele livet, så hvilken verdi den har er ikke nødvendigvis så viktig, for du skal aldri selge uten å kjøpe nytt igjen i samme marked. Det er selvfølgelig veldig forenklet å si det sånn, men prinsippet er poenget her.

ltdata skrev (16 timer siden):

3. Hvis man ønsker å kjøpe ny og dyrere bolig enn den man allerede har, bør man håpe på lavere boligpriser? Jeg tenker da at prosentfallet er likt på begge boligene, men de dyrere vil falle mer i absolutt verdi og man trenger dermed mindre lån.

Ja, isolert sett vil det være positivt med en prisnedgang for de som skal kjøpe seg større. Men man må tenke at det gjerne fører med seg andre ting. Jeg har sett det i praksis her i Stavanger-området de siste årene. De siste 5+ årene har vært lunkne her og flere har tatt mer eller mindre store tap. En prisnedgang gjør at mange mister store deler av egenkapitalen og selv om vi har lavt rentenivå og billige eneboliger er det mange som ikke får lov å kjøpe pga lite egenkapital som skyldes tap av verdi på nåværende leilighet.

I tillegg må du huske at synkende boligpriser er en effekt av noe annet, gjerne dårligere økonomiske tider.

sedsberg skrev (16 timer siden):

Boligprisene går jo aldri ned. De går jo kun oppover.

Det er jo selvfølgelig feil og veldig historieløst å si. Vi har hatt flere boligpriskrakk i Norge, også i nyere tid. Kjøpte du bolig i 1899 tok det 90 år før du gikk i null justert for inflasjon. Også fra 1987 til 93 så vi nesten en halvering av boligprisene. Fra 2007 til 2009 falt realprisene med 18%, nok til å spise opp hele egenkapitalen til veldig mange førstegangskjøpere.

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Nimrad said:

Fra 2007 til 2009 falt realprisene med 18%, nok til å spise opp hele egenkapitalen til veldig mange førstegangskjøpere.

For så å stige igjen til nye rekordhøyder. Prisveksten er nå så stor at man fort må spare over 16.000 i måneden bare for å holde følge med prisstigningen på boliger noen plasser. (For en typisk leilighet).

Share this post


Link to post
sedsberg skrev (Akkurat nå):

For så å stige igjen til nye rekordhøyder. Prisveksten er nå så stor at man fort må spare over 16.000 i måneden bare for å holde følge med prisstigningen på boliger noen plasser. (For en typisk leilighet).

Ja, og er det en ting som er bombesikkert om fremtiden så er det jo at det ikke er en levedyktig vekst over tid.

  • Like 2

Share this post


Link to post
ltdata skrev (17 timer siden):

1.Kan boligprisene være høye samtidig som rentene er høye? Eller en klar sammenheng mellom rentenivå og pris?

2. Og når lønner det seg å kjøpe ny bolig?

Når rentene er lave og prisene høye eller når rentene er høye og prisene lave?

3. Hvis man ønsker å kjøpe ny og dyrere bolig enn den man allerede har, bør man håpe på lavere boligpriser? Jeg tenker da at prosentfallet er likt på begge boligene, men de dyrere vil falle mer i absolutt verdi og man trenger dermed mindre lån.

Når renta er lav så er det fleire som har råd til å ta opp store lån, dermed er det fleire budgivarar med god tilgang på kapital som kan by mot kvarandre og presse opp prisane.

Når renta er høg så er det vanskelegare å skaffe seg store lån og dermed er det færre som har råd til å være med på budrundene.

I tillegg til dette så vil bustadprisane også variere med tilgangen på bustadar. Så ja det er fint mulig at renta er så høg at nesten ingen har råd til store huslån, men fordi det berre er nokre få bustadar tilgjengeleg å kjøpe så vil dei få som har fått lån by mot kvarandre og dermed presse prisen opp.

 

Det optimale er å kjøpe hus når renta er skyhøg og bustadprisane er lave. Men det fordrer at du har nok pengar utan å ta opp lån.
For folk flest er dette likevel veldig vanskelig å få til ettersom folk flest er i samme situasjon, enten at alle har råd til store lån som er billige på grunn av lav rente, eller at ingen har råd til store lån fordi renta er så høg.

Share this post


Link to post

Så lenge noen har stor kjøpeevne, og presser prisene opp ved kjøp av bolig, så vil prisene stige.

Den dagen bankene setter ned foten, og folk slutter å presse opp prisene, så vil alle få billigere boliger, men det er tvilsomt at kommer til å skje.

Share this post


Link to post
Dubious skrev (4 minutter siden):

Den dagen bankene setter ned foten, og folk slutter å presse opp prisene, så vil alle få billigere boliger, men det er tvilsomt at kommer til å skje.

Nei, det er tvert i mot svært tvilsomt at det aldri vil bli boligprisnedgang i fremtiden. Det er i beste fall svært naivt å tro at det kan vokse inn i himmelen.

Share this post


Link to post

Det vil sjølvsagt gå opp og ned, og spesielt i etterkant at stor oppgang er det risiko for ein lengre periode med nedgang. Hugs at ei flat utvikling i praksis er nedgang pga. inflasjon. Renta kan vel ikkje bli stort lågare enn i dag, så det vil nok bremse litt, men det er framleis mange med stor kjøpekraft.

Historien er aldri ein fasit for framtida, men kan i beste fall vise oss at ingenting er sikkert og at det er risiko i bustadmarknaden, spesielt på kort sikt.

Det er òg viktig å ikkje skjære heile landet under ein kam. I storbyane er det fleire store aktørar med fleire tusen bustader, og dei har solid kjøpekraft uansett om renta er 1% eller 3%.

Edited by Zeph

Share this post


Link to post

1. Ja, fordi det avhenger mer av hvordan økonomien til folk er.  Høy lønn/sysselsetting så er det ingen problem med høye priser og høye renter.  Dog må man regne på ift egen økonomi at man har en viss margin.

De langsiktige driverne er migrasjon, økonomiske utsikter, sosialt sikkerhetsnett/helsetjenester, stabil politikk, nybygging etc.

Alt dette er ganske positivt i Norge, bortsett fra nybygging som fortsatt ikke holder tritt med etterspørsel.

Kommunene må f.eks. skaffe boliger til de som migrerer/flykter hit.  Det er fort noen tusen i året og vi kan vel vente at det holder seg stabilt eller vil øke. 

Videre er det gode helsetjenester og godt sikkerhetsnett som gjør at ikke mange faller fra eller går personlig konkurs -> dermed er det ikke utsikter til at det vil komme mange flere brukte boliger på markedet.  Bolig skal alle ha uansett og kommunene må også skaffe boliger til de som trenger sosial stønad.

Renteendringene som er antydet p.t. er vel 3-4 stk rentehevinger a 0,25%, kommende år, dvs du bør ha margin på 1-2% - eller ta lån med fastrente om det er gode betingelser.

2.  De fleste klarer ikke å spare (historisk sett) like mye som boligprisene øker år over år. At det trolig blir mer moderat prisvekst er nok sannsynlig, men fortsatt lønnsomt å eie med et moderat lån på f.eks. 60% -> dermed fortsatt lønnsomt å kjøpe så fort det er mulig kontra å bare spare.

3. For en bolig som er attraktiv for mange, kan man forvente at denne holder seg i pris eller øker.    Det er ikke noen tegn på krakk eller kollaps i markedet p.t. - kun et ønske fra politisk hold om å kjølne ned prisveksten - som de da gjør via Norges Bank's renteøkninger.  Høye priser på førstegangskjøp gjør det problematisk for mange yngre å komme inn på boligmarkedet.

 

Share this post


Link to post

Prisen avtar i dag med rekordlav rente. Nå som renta skal opp så presser det boligprisene ned. Når renten går opp så presser dette også betalingevnen til de som har lånt opp til halsen.

Det er ingen som vet om vi er i ei boble. Det var heller ingen som forutså krakket i 1987. Vi vet i hvert fall at boligfesten er over.

Share this post


Link to post

Jeg vil aldri ha noen sjangs til å kjøpe bolig der jeg bor nå, med mindre jeg vinner i lotto..

Har funnet flere boliger noen mil unna, under 2 millioner, som var smertegrensen når jeg søkte om lån for noen år siden.
Fikk ikke lån da jeg har billån, som blir nedbetalt i 2022, så da kan jeg finne meg hus.

Share this post


Link to post

Jeg tror bankene regner det å ha bil som at man har tilsvarende 250 - 500 000 i lån allerede.

Så man kan fort øke lånet ved å kvitte seg med bilen (dvs reise kollektivt, med elsykkel, med bilpool ordninger) Men er jo ikke alltid mulig i distriktet.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...