Jump to content

Rune_says

Medlemmer
 • Content Count

  997
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

441 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Da bumpet Microsoft prisen på PC game pass fra 40 til 100 kr/mnd. Ikke aktuelt når det kun er FS2020 som interesserer. Kjøper sannsynligvis basisversjonen. Alt i alt er spillet bra, men ikke 9/10 - nærmere 7/10. Det treffer nok best på de som vil ha nøyaktig flysimulator og litt mindre på de som vil være virtuelle flyturister og se verden. AI-prosesseringen av bygninger er nok der det er tatt flest snarveier. Det har absolutt potensiale, men usikker på om det kan forsvinne i Marketplace og addons...
 2. Ville vurdert Denon AVR-X1600 i denne budsjettklassen. Audyssey romkorreksjonen og generell lydkvalitet var bedre enn Pioneer i tilsv klasse - men noen år siden jeg testet. Likte ikke lyden til Pioneer i det hele tatt.
 3. En god del år (10+) siden jeg prøvde Falken piggfrie dekk pga pris. De fungerte fint første sesong. Allerede andre sesong var gummien hardere og husker jeg skled en god del på isete vei for å bytte til bedre dekk. Synes m.a.o. de ble farlig glatte raskt. Dette fanges ikke opp av tester på fabrikknye dekk. Av "testvinner" dekk var Nokian lenge foretrukne, men de blir også endel hardere og klarer type 3 sesonger maks. Continental er de som etter min erfaring har mest stabile egenskaper over tid. Dvs man kan til nød bruke de i sesong 5 også. Kjører du så mye at du sliter ut et sett dekk før ovennevnte antall sesonger så skiller det ikke fullt så mye og pris kan bli avgjørende faktor. Det viktigste ellers på snøføre er god antisladd... har kjørt midtvinters hvor SUV'er og annet har ligget strødd i veikanten mens kun "julelysene" i dashboardet har vist at antisladden er i aksjon.
 4. I rundkjøringer der det er plass til to biler i bredden skal det kjøres som om det er to felt. (Klar melding fra kjørelærer) Forøvrig ganske relevant i Norge der snø og is kan dekke vegmerking deler av året. Med henvisningen til høyesterett og betraktningen rundt å sidestille dette med veikryss så synes jeg argumentasjonen halter. Ingen har rett til å kjøre inn i et annet kjøretøy selv om dette er plassert feil. Krysset må være klart før det er grønt. Her har m.a.o. B glemt å se seg for ved feltskiftet på sin vei ut av rundkjøringen. (Antar jeg) Vikeplikten rager høyere enn feilplassering i felt. Spesielt i en rundkjøring som er av de "større i landet" så vil ett av tre gjelde 1) Sjåfør B er lokalkjent med rundkjøringen og vet at man alltid viker for bussene - Alltid 2) Sjåfør B er lokalkjent med rundkjøringen og vet at mange som er ukjent med rundkjøringen kan ligge feilplassert - så han ser seg alltid for ved feltskifte/utkjøring 3) Sjåfør B er ukjent med rundkjøringen og/eller uoppmerksom og kjører inn i bussen i ytre... fordi han ikke ser seg for/respekterer vikeplikten. At B skal bruke tid på å se seg for ved feltskiftet, og evt stoppe opp om det ikke er klart, er helt i tråd med hensikten om at rundkjøringer skal virke fartsreduserende. (Det kan av personer med noe mer kjørekompetanse kompenseres ved å estimere andre trafikanters fart og posisjon i god tid før rundkjøringen entres slik at farten optimaliseres for å unngå muligheten til kollisjon (les: kjører B vesentlig raskere enn A med samme startpunkt, så kan ikke en kollisjon finne sted). Oftere ser man den andre varianten av sjåfører med lav kjørekompetanse som først når de skal entre rundkjøringen begynner å se seg for, ofte med en brå oppbremsing rett forut selv om det er helt klart fra venstre...) Tror muligens dette ville fått en annen avgjørelse om det ble kjørt videre i retten... Men ikke sikkert. Forsikringsselskapene har gode advokater og er veldig glade i skylddeling, da får de får redusert sin kostnad med 2 stk bonustap. Vinn-vinn for begge selskap, spesielt om begge kjøretøy er forsikret i samme selskap
 5. Synes det bør være en begrensning på avstand. Bør vel være teknisk mulig - selv for Tesla (ironisk ment). Blir filmen lagret lokalt eller lagres den hos Tesla/i skyen ? Riset bakom speilet er evt GDPR lovgivningen: https://www2.deloitte.com/no/no/pages/legal/articles/oversikt-over-gdpr-boeter.html
 6. Manglende fugemasse på badet bør ikke føre til noen lekkasje. Men det kan jo være en indikasjon på dårlig utført jobb eller jobb utført av ufaglærte - da er det mye som kan være feil. F.eks. manglende membran vil føre til at vannet kan beveger seg videre ned og skape fukt og råteproblem. Det samme er f.eks. manglende fall til sluket og manglende ventilering av bad - dvs indikasjoner på dårlig utført arbeide. Ad selvmotsigende så er det viktig å skille på skjulte feil og mangler som selger ikke kunne vite noe om - kontra kjente feil og mangler (eller feil man må anta utifra bygningens alder). Skjulte feil er der boligselger- og boligkjøperforsikring virkelig har en nytte. Evt sameiets forsikring om alt er fagmessig godt utført og det er et helt uventet brudd i et rør f.eks. De kjente feilene (beskrevet i takst/egenerklæring) har du overtatt ansvaret for å rette opp ved kjøpet.
 7. Når man kjøper leilighet så overtar man ansvaret for å rette opp alle mangler/feil. Du kan evt sette fram krav mot tidligere eier hvis info manglet/var feil i taksten eller egenerklæring. Er det skjulte feil så blir det evt å rette krav via boligkjøperforsikringen (eller du må selv gjøre dette, evt hyre inn advokat osv om du ikke har boligkjøperforsikring). Alt som er innenfor din leilighet er ditt ansvar. Fellesledninger er sameiets ansvar. Har man lekkasje i sin leilighet som påvirker de under så blir man erstatningsansvarlige for skader på disse også. Fra: https://www.gjensidige.no/godtforberedt/content/grensen-gar-ved-inngangsdoren Er det helt uventede brudd i rør som man ikke har noen mulighet til å vedlikeholde selv (type skjult i vegg/gulv) så kan det likevel dekkes av forsikring: Her er det likevel viktig om det er foretatt ufaglært rørleggerarbeide/oppussing av bad eller lign som dette kan skyldes -> da blir det igjen ditt ansvar.
 8. Når man ser hva myndighetene i mange U-land bruker penger på - nemlig våpen - så er det ikke gitt at pengene blir brukt til gode formål. Mye av tragediene vi ser idag er pga olje/naturressurser/landområder byttet mot våpen.
 9. En av feilene med innvandringen er den skjeve kjønnsfordelingen - hadde nok vært endel færre unge sinte menn ute i gatene om de hadde vært i parforhold. Kulturelt sett tar de også med seg de minst likestilte holdningene. I Norge råder snillismen og holdningene blir ikke korrigert. Ad mengde innvandrere så er det endel som ønsker å redde alle - det kan vi ikke uten å redusere vår levestandard ned mot U-lands nivå. Eksempel for å ta kun ett afrikansk land: 40% dvs ca 80 mill av Nigeria's 195 mill innbyggere lever under fattigdomsgrensen ($361/år) - dvs 5/85=5,8% Klarer du deg med 6% av den velferden du har idag ? Velferdskaken blir nemlig ikke større og vokser ikke inn i himmelen uansett hvor mye KrF ber om det. Det er et teoretisk eksempel, i praksis vil nok migrantene ønske seg til land med bedre levestandard lenge før den blir redusert så mye. For planeten Jorden er det heller ikke gunstig å migrere mer av jordens befolkning opp til nordlige land der mye av maten må fraktes lange avstander fra sydligere land og mye energi må brukes til oppvarming halve året. (I den grad man tenker på helheten og de lange perspektivene). Ja, vi er jo langt fra gode på miljø vi som bor her heller, men det hjelper at vi er så mikroskopisk få i den store sammenheng.
 10. Det blir uansett noen tapere her når bedriftene skal slanke seg, men kommunikasjonen og involveringen av ansatte forut for slike kutt kunne med fordel vært bedre. Her er det mange Styrer som er mer opptatt av hemmelighold før "bomben slippes" enn å rigge seil for fremtiden ved å være lagspillere.
 11. Godkjent: 3 vs EU-godkjent:0 - ja, ikke alle er klar over dette, men den medisinske verden er delt opp i geo-politiske regioner med hvert sitt godkjenningvesen og vanntette skott imellom. Dette for å beskytte f.eks. europeisk legemiddelindustri mot legemidler fra Canada til langt rimeligere pris. Det er proteksjonisme og politikk som ikke akkurat har pasientenes beste som mål. M.a.o. lages det et legemiddel som godkjennes i USA så er det ikke noen automatikk at det blir godkjent i EU. Er det fordi legene og forskerne er hakket dårligere utenfor EU? Nei, dette har kun med økonomi å gjøre.
 12. Fotografisk sett ganske smakfullt - minner litt om et klassisk maleri. Tittel/setting mer humoristisk enn våget. Kanskje hun savner komplimenter fra deg og da bruker dette som substitutt... Nr2 tar jeg hennes parti, vanskelig se at det blir helt det samme (jfr Jarlsberg-reklamen om at ost er ost )
 13. Aha, det har jeg ikke så mye formening om utover at prinsipper om habilitet bør følges og det her virker som om kontrollkomitéen ikke har veldig mye tillit til styret.
 14. Er det et sameie, et borettslag eller andelslag ? Hva er "kontrollkomiteen" og "boet" i denne sammenheng? Trengs litt mer info/situasjonsbeskrivelse. Eldre borettslag/sameier kan ha avvikende vedtekter fra nyere lover, som da gjelder foran hhv borettslagsloven og eierseksjonsloven. Det kan også være hvis disse vedtektene er satt ved stiftelse av sameiet/borettslaget og/eller 100% av medlemmene i sameie/borettslag har stemt for det. Årsmøtet (sameier) eller generalforsamling (borettslag) er øverste myndighet i begge lover, mens styret kan treffe operative avgjørelser i løpet av året så lenge det ikke er over en viss beløpsgrense eller er til ensidig ulempe for et mindretall eller enkeltperson.
×
×
 • Create New...