Jump to content

Rune_says

Medlemmer
 • Content Count

  1613
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1207 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Flott at de skaper verdier og skatter 10 mill av driftsinntekter på 153 mill - men det bør ikke gi de "frikort" til å ødelegge miljøet for boliger rundt. Da blir en "container-farm" en måte å skape verdier på ved å stjele viktige verdier fra andre.
 2. @DC_Kris Ja, brukte "server" i betydningen kraftig maskinvare. Klar over at det kanskje er riktigere å si gaming-PC'er eller hovedkort stappet fulle av GPU'er (som produserer vel så mye varme som en sever-CPU) i mer eller mindre hjemmesnekrede oppsett. Poenget mitt er at krypto-utvinning virker å være en viss cowboy-virksomhet der kommuner gir slike "container-farm" operatører tomter og dispensasjoner pga løfter om arbeidsplasser/skatteinntekter og ser igjennom fingrene med krav som alle andre bedrifter og private må rette seg etter. Rett og slett litt korrupt... Her bør kommunen skjerpe seg. Det skal ikke være slik at etablering av nye bedrifter skal skape støy for naboene og ifølge Proff.no har Kryptovault AS årlig overskudd på 46 MNOK før skatt og bør sånn sett ha råd til tiltak som sikkert kan føres på poster som reduserer skatt noe. Vinn-Vinn om man ikke er "über-grådig" ift utbytte. (Uten å ha lest artikkelen bak betalingsmuren).
 3. Aha, frittstående containere fullpakket av servere med vifter for luftkjøling og evt utvendige aggregat, da blir det jo null støydemping. Hvis CPU/GPU kjører på 100% hele tiden ifbm krypto-utvinning, så vil omgivelsestemperaturen ikke ha så mye å si fordi luftkjøling er såpass ineffektiv. Noen slike container-løsninger er laget med tilkobling til vannrør for ekstra kjøling. Total vannkjøling ville nok vært best/behagelig stille - man får både servere og rack som er beregnet på full vannkjøling men det koster... Alternativt be de flytte til Stavager og Green Mountain, som henter kaldt vann direkte fra fjorden og har haller langt inn i fjellet, så da blir det både god/billig kjøling (uten spesielle maskin-krav) og ingen støy til naboer https://greenmountain.no/wp-content/uploads/Brosjyrer/Brosjyre-Offentlig-sektor.pdf *Edit* Hmm, sjekket Proff.no og Kryptovault AS startet jo i Stavanger. Så altså gunstig nordnorsk strømpris som gjør at de plasserer containere i friluft i Nord Norge - men de tjener mer enn nok til å bygge et skikkelig datasenter. Hvis det da ikke er noen indirekte samrøre med russiske interesser/New Mining Company eller at de har "arvet" containere derfra ? https://www.vg.no/nyheter/i/a7jQ2E/da-russerne-kom-til-bygda https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2842xG/alvdal-sier-nei-til-russisk-bitcoinfabrikk
 4. Helt riktig - basslyder og subsoniske vibrasjoner (subwoofer) går best igjennom bygningselementer. Disse kan være så lavt i frekvens at de ikke måles i det hele tatt - men allikevel være plagsomme og forstyrrende, spesielt om det er nonstop... For å dempe basslyder trengs akustisk dempende materialer. Sikkert ikke allverden om det er prefabrikerte stålplater med et tynt lag isolasjon i et "fabrikkbygg" eller tidligere lagerbygg hvis bildet er relevant. I tillegg trenger man akustisk frikobling mellom indre og ytre bygningselementer etc. Materialvalg kan avhjelpe endel og evt ettermontert akustisk demping (vegger/tak) (men er dyre som poengtert) - og her er det kanskje vifter og ventilasjonsanlegg som står og durer rett ut i det fri...
 5. På ene siden forstår vi ikke helt diktaturet og hvor gjennomsyrende det blant CCP-rettroende folk i hele det kinesiske samfunnet, og vi skal heller ikke undervurdere hvor hårsåre Xi og CCP er og langtidseffektene ifbm handel osv. Xi har en partikongress som kommer til høsten. Eneste reelle fare er at de velger noen annen, men han har klokelig satt de fleste opposisjonelle i CCP i fengsel under dekke av korrupsjons-jakt. (Dvs korrupsjonen er overalt, så det er snakk om selektiv rettsforfølgelse av motstandere. Kina som Russland har diktatorer som sørger for å betale sine nøkkelpersoner i militære, politi/sikkerhetstjenester og statsapparat samtidig som de luker ut all opposisjon.) CCP er i tillegg unikt hvordan det er organisert, hvor hver eneste bedrift og organisasjon (inkl militære) må ha en fra partiet som holder overoppsyn. Det humoristiske sett fra mitt synspunkt er at Kina sender 21 jagerfly innom Taiwan's flysone pga fredelig besøk av en 82 år gammel dame. Er de virkelig så redd for en 82 år gammel dame ?? Jammen bra det ikke var unge Arnold på 75, som kom på besøk - da hadde det vel ikke vært jagerfly nok i det kinesiske luftvåpenet 😀
 6. Ja, når det gjelder Bremykt Original (får poengtere at det var den varianten) tror jeg det er en del av "sunnhets-tyranniet" - på en litt misforstått måte - at butikk-kjedene har tatt på seg en viss formynder-rolle ift å få oss til å spise sunnere - de prøvde jo å fjerne den til fordel for den med høyre rapsolje-innhold for noen år siden. Men "det ble ikke helt det samme" for å sitere VG. Morsomt nok har forsøk med mus vist at aldrende mus får mye større vektøkning med en diett med rapsolje eller maisolje... men logikk er som vanlig ikke en faktor i hva butikk-kjedene bestemmer seg for. (Link)
 7. Bremykt koster nå 46-47 kr for 500g - var vel 34 eller no' sånt for et år siden. Greit nok med prisøkninger men hvorfor skal kiloprisen for Bremykt 500g være 2-3 kr høyere enn i 390g pakke ? Det er jo lite miljø-smart å prise den varen (390g pakke) som gir ca 20% mer emballasje-søppel billigere - eller hva?
 8. Ad Kosovo, sånn litt på siden så virker det som Serbia rasler litt med sablene…. Viktig for NATO å huske på at Serbia fikk nytt luftvern o.a. via endel kinesiske store transport fly tidligere i år. Serbia er tungt inne med Kina i div (lite miljøvennlige) prosjekter og kan på sikt ende opp med mye gjeld til Kina (jfr gjelds-felle a la Sri Lanka). På annen side er Kina fortsatt arg på NATO pga feilbombing som drepte ca 3 pers (?) og ditto Serberne med 2000 drepte etter at NATO bombet og ikk stoppet folkemord (8000 drepte albanere, bl.a. en episode der de ble hentet ut av en FN flyktningeleir og massakrert). Kan være at Serbia har noen lumske planer med sine allierte… Minner jo litt om pausen mellom WWI og WWII sånn i tid, når den aggressive parten fortsatt ønsker seier…
 9. Da er vi egentlig enige ang sideveier er skiltet vikeplikt eller stiplet over ift forkjørsvei som de munner ut i. §7 pkt 5 er tydelig på at det skal vikes for buss ut fra busslomme opp t.o.m. 60 km/t. Type vei eller om busslommen er stiplet er ikke nevnt så derfor ikke av betydning. Regler bør være enkle og det enkleste er om de gjelder alle typer veg, ellers blir det lett at gjennomsnittsbilisten som ikke har fått med seg farts-skilt eller forkjørsvei-skilt gjør feil og evt "står på krava" og dundrer inn i bussen = stoor forsinkelse for bussen. Nettopp det lovgiver har ønsket å unngå. Vi ser jo denne særfordelen brukes av det offentlige til det ekstreme ved at busslomme fjernes, "bussholdeplass" tegnes midt i vegen - dvs selv på forkjørsvei og alle bilister må da pent vente bak bussen i rushtiden eller når den har "slakk" i rutetidene. M.a.o. myndighetene vil gi en klar fordel til bussen uansett om det er forkjørsvei ellers.
 10. Les denne https://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§7 Vikeplikt for buss uansett vegtype siden det ikke er angitt. Eneste begrensning er at det gjelder opp t.o.m. 60 km/t og ikke ved høyere fartsgrense. Forkjørsvei som du nevner så er alle sideveier både fra høyre og venstre skiltet med vikeplikts-skilt - eller stiplet kantlinje over sideveien som angir at det er utkjøring (implisitt alltid vikeplikt). En annen god grunn til at det omfatter alle typer veg er at gjennomsnittsbilisten knapt får med seg fartsskilt - så at regelen er enkel og ikke avhengig av vegype er trolig lurt.
 11. Det står ingenting om at forkjørsvei opphever vikeplikten for buss fra busslomme. Buss-sjåføren har generelt et skjerpet ansvar (kan ikke bare vrenge ut, men gi signal og se at bilistene respekterer vikeplikten). Et slikt unntak ville gjort at bussen ikke kom frem ved tett trafikk - hovedhensikten med regelen og de fleste buss-traséer har mye av sin ferd langs forkjørsveier. https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkregler/vikeplikt-og-trikk/ Men igjen, bilister som har "misbrukt" busslomme til parkering/nødsituasjon har alltid full vikeplikt for trafikk på veien da det er utkjøringsregelen (=vikeplikt) som gjelder for de.
 12. DPR med Putin's innsatte diktator Denis Pushilin (kjent svindler fra pyramidespill bl.a.) går nå inn for å blokkere Google. https://www.reuters.com/world/europe/russian-backed-separatists-ukraine-block-google-search-engine-2022-07-22/ Jaja, de er m.a.o. på vei inn i samme totalitære regime som Russland der informasjon utenfra begrenses (mens de selv bruker propagandaen for fullt i den demokratiske delen av verden).
 13. Nå må vi ha konteksten - dette er nasjonalisme som motkraft til Putin's invasjon (artiklene er fra hhv 2019 og 2018). Før Putin angrep i 2014 så hadde faktisk Ukraina "demilitarisert" ned fra 780 000 soldater i 1993 til 130 000 soldater i 2014. Putin selv finansierer Young Army Cadets National Movement som han startet i 2015. Deltagelsen er "frivillig", men lærere setter ned karakterene på de som ikke deltar, sender bekymringsmeldinger til foreldre osv. I prinsippet Putin's egen "Hitlerjugend" med indoktrinering av barn i mye større skala enn i Ukraina. Det kommer dog ikke så mye nyheter om denne organisasjonen ut av Russland fordi landet er mye mer lukket...
 14. Bilistene har vikeplikt for buss ut fra busslomme opp til og med 60 km/t. Det er en spesialregel for å prioritere kollektivtrafikken. Om en privatbilist har kjørt inn på en busslomme så gjelder reglene om utkjøring. Alle som kommer fra utkjøring skal vike for hovedveien (om det er busslomme eller utsiktslomme elle p-plass eller privat eiendom). Så en privatbil vil helt klart ha vikeplikt ut fra busslomme! Vikeplikt betyr forøvrig at trafikken på hovedveien ikke skal forstyrres, ved å f.eks. velte seg ut på hovedveien i sakte fart som en sjøsyk ku så trafikken der må bremse opp - men der syndes det myyye.... Vikeplikt gjelder også alle "sideveier" der biler må krysse stiplet kantlinje på hovedveien selv om hovedveien ikke er forkjørsvei. Da er "sideveien" via vegmerkingen definert som utkjøring og ikke fullverdig sidevei. Buss/kollektivtrafikk er spesifikt unntatt ut fra busslomme for å hjelpe den fram. De som ikke liker vikeplikt for buss ut fra busslomme, kan tenke seg alternativet som det er blitt i mange kommuner for å hjelpe bussen fram - at busslommen fjernes helt og at "busslomme" markeres midt i veien kombinert med ny 40-sone. Dvs all trafikk må stoppe opp og vente mens bussen er på "holdeplassen". Jeg foreterekker å vike for bussen som kommer ut fra en bussholdeplass og at den har et sted å kjøre til side når den har for god tid istedenfor å kjøre ruten sin i sneglefart.
 15. Religion skaper mye kluss. Leste nylig hvordan det er i El Salvador der kvinner får summarisk 30 år i fengsel selv om en skulle besvime og få spontanabort etter å ha prøvd ringe etter abmulanse 6-7 ggr. Så slipper de ut etter 1/3 av tiden men det er 10 meningsløse år i min bok. Planeten trenger faktisk ikke flere mennesker, det er heller på tide med befolkningskontroll og ikke minst våpenkontroll. Bare der er det argument nok for selvbestemt abort. Ellers bunner jo mye i "kattepus-syndromet". "Alle" vil ha de søte små ungene, men ingen vil ha for mange av de ikke lenger så søte voksne (ref El Salvador der det gjerne er fattige som havner i fengsel fordi de ikke har råd til advokat og ikke lenger er så nusselig søte som små barn...) Det er en iboende dobbeltmoral i dette.
×
×
 • Create New...