Jump to content
aomt

Bør Hasan forbli i Norge?

Bør Hasan forbli i Norge?  

141 members have voted

 1. 1. Bør han bli værende?

  • Ja
   75
  • Nei
   66


Recommended Posts

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dl7X7o/stoettemarkering-for-18-aarige-mustafa-hasan-han-er-like-norsk-som-meg

 

Kort sagt: Moren kom te Norge for 13 år siden og oppga feil info og falske dokumenter. Da det kom frem, fikk hun beskjed om å reise tilbake. Hun prøvde saken sin i retten eit par ganger, men ble avvist. Slike ting tar tid og Hasan har budd nå 13 år i Norge. Nå er han voksen og blir kastet ut.

På den ene siden, så har han sterkt tilknytting til Norge (han kom som 6 åring). Hans venner er her. Det står ikke mye om utdanning, men han liker å rappe. Kas signal sender Noreg ved å kaste ein som har budd her heile livet.

På den andre, så blir folk nesten oppfordret til å lyve og prøve seg. Selv om moren blir kastet ut, mens unger får leve videre i Norge, så oppnår ho delvis med sin svindel? Skal vi synes synd på Hasan? Han fikk bo 13 år i Noreg (som flytting - på statens rekning) og fikk utdannelse her, i alle fall frem til VGS, mange i uland kan ikke drømme om det ein gong. Kas signal sender Noreg om vi lar han forbli og dermed belønner juks og bedrageri?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Selvsagt burde han få bli i Norge. Men det synes jeg blir litt for enkelt i denne saken. Spørsmålet blir om man skal belønne juks. Jeg mener at man ikke skal det. Selv ikke i denne saken. For det kan jo ikke være sånn at folk får bli pga trynefaktor eller hvor mye oppmerksomhet de får i media

Men, det er en vanskelig sak uansett. Tror det ikke finnes et "riktig" svar

 • Like 4

Share this post


Link to post

Det er saker som dette som pusher grensene med innvandringspolitikken våres, problemet er at gir vi etter for følelser så vil det komme flere saker som dette i framtiden, men det er kanskje agendaen til no borders folket, å få regelverket til å smuldre opp.

Edited by unicorndeath
 • Like 5

Share this post


Link to post
Sitat

 

Etter at moren ble tvangsgiftet til sin jordanske fetter, ble hun selv jordansk statsborger, selv om hun er født og oppvokst i Palestina.

Familien fikk først midlertidig opphold, men dette ble omgjort da utlendingsmyndighetene fant ut at moren hadde oppgitt feilaktig informasjon på søknaden.

 

Har norske myndigheter bevis på at moren "jukset" seg inn i landet? 

Hun dro fra gutten da han var 14. Hun er ikke med i denne saken. Dette handler kun om gutten og muligens en av søskene, de andre to har reist ut av landet. Moren er tilbake i Midtøsten.

 

 

 

 

Les det jeg har kopiert og limt inn fra VG. Hvis du blir tatt med til et annet land, med tvang, vil du tenke at du er landsborger av det nye landet eller ditt eget land? 

 

Myndighetene tar alltid letteste rute. De liker ikke hindringer og vanskelige oppgaver. Derfor går de etter de som er lette å ta istedet for de kriminelle. Slik pynter de på statistikkene sine.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Hvilken familie?

To søsken er fortsatt i Norge, han må ut og den andre kan bli. Mora og de to andre søskene har flyttet fra Norge. Visstnok til forskjellige land. Han ble forlatt for over 4 år siden. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
17 hours ago, Mohdaw said:

Først av alt så vil jeg bare påpeke at innfallsvinkelen din; å gi tillatelse til denne personen anses som en "belønning for juks og bedrageri" er en noe svikefult innfallsvinkel. Hele tråden avsluttes med et synspunkt som predefinerer synsvinkelen på om gutten bør gis tillatelse eller ikke, og derav også muligheten til å forsvare gutten på en objektiv og nøktern måte. 

Realiteten er at denne unge personen blir holdt ansvarlig for noen andres handlinger. Det handler ikke om en skal belønne juks og bedrageri. Mustafa løy aldri til norsk myndigheter om hvor han var fra. Ei heller hadde han noen valg om å komme hit. Slik som TS også avsluttet sitt innlegg menes det at man skal straffe sønnen for morens handling, hvorpå man rettferdiggjør dette ved å vise til "innvandringsregulerende hensyn" 

Nå har det seg faktisk sånn at Mustafa kom hit, og har opparbeidet seg en faktisk og rell sterk tilknytning til riket. Så sterkt som det vel kan bli. Hele hans oppvekst er i Norge, hans venner, språk, livsutfoldelse, og tilkytning har blitt til og tilhøres her i Norge. Uten at han kan klandres for dette. 

På individuelt basis er dette sterkt inhumant da staten i realiteten bortviser en person som kun kan og har kjent Norge i hele sitt "opplyste" liv. Bortvist til et land han antagelig ikke har noe eller veldig lite kjennskap til.

Edit: Vil også føye til at, ja staten bærer til slutt en risiko for at noen kan lyve om grunnlaget for deres oppholdstillatelse. Selvsagt må myndighetene ha mulighet til å "reparere" forholdet ved å blant annet kunne trekke tilbake tillatelsen. Men, på et eller annet tidspunkt, må det gå en grense. 

Et klart eksempel må være barn som har tilbringet så og si hele deres liv i Norge uten at de selv kan klandres for situasjonen.

Jeg er ikke helt sikker på om jeg forsto hva du mente i første paragraf. 

Mitt poeng er, er at dette er en sak som blir bestemt av regler som er klare. Jeg synes det blir feil om man skal sette til side disse reglene pga den menneskelige i saken. Grunnen til jeg synes det er feil, er fordi det er mange som blir sendt ut av landet som har en hjerteskjærende og håpløs historie, ikke bare Hasan. Hvis man legger det til grunn, så blir forskjellen i denne saken, at Hasan får mye oppmerksomhet rundt sin sak. Det blir rett og slett feil å drive saksbehandling på denne måten. Men, hvis de greier å holde presset oppe, så kan det godt være at de gir Hasan et unntak fra reglene.

Share this post


Link to post

Stikkordet er innvandringsregulerende hensyn

Før vi trekker en konklusjon:

Om vi gir opphold til Hassan siden han får medieoppmerksomhet, da vil det skape presedens. Det vil si at alle andre som har samme situasjon som han også skal bli behandlet likt. Det vil igjen føre til at flere foreldre vil komme til Norge og lyve. Deretter forlater de landet slik at barnet kan vokse opp i Norge.

Om man tenker det er greit, så bør Hanssan bil værende i Norge. Det vil komme flere tusenvis andre som har samme situasjon som han i ettertid. Derfor bør man tenke seg over hva man foretrekker.

 • Like 8

Share this post


Link to post

En vanskelig sak.  I utgangspunktet bør selvfølgelig alle uten lovlig opphold sendes ut og det burde skje så snart man oppdager de ikke har rett til å være her.  At der skal gå så lang tid er alt for dårlig.  Det er veldig problematisk at folk kan komme seg her under falske forutsetninger og bare dumpe avkommet her.  

Han virker jo veltilpasset og hvis ellers straffeattesten er ren er jeg villig til å la ham bli, men vi burde få endret systemet fortest mulig så det ikke går an å misbruke systemet på denne måte hverken for seg selv eller for sin familie/barn,. 

Share this post


Link to post
3 hours ago, Sjalottløk said:

Jeg er ikke helt sikker på om jeg forsto hva du mente i første paragraf. 

Mitt poeng er, er at dette er en sak som blir bestemt av regler som er klare. Jeg synes det blir feil om man skal sette til side disse reglene pga den menneskelige i saken. Grunnen til jeg synes det er feil, er fordi det er mange som blir sendt ut av landet som har en hjerteskjærende og håpløs historie, ikke bare Hasan. Hvis man legger det til grunn, så blir forskjellen i denne saken, at Hasan får mye oppmerksomhet rundt sin sak. Det blir rett og slett feil å drive saksbehandling på denne måten. Men, hvis de greier å holde presset oppe, så kan det godt være at de gir Hasan et unntak fra reglene.

Det jeg mente i første avsnittet mitt var at trådstarters sin vinkling og ordlegging gir innlegget; og derav lesers oppfatning, et preg av at vi belønner svindel dersom vi gir han oppholdstillatelse. Hele diskusjonen vil dermed ha dette som et bakteppe. Dersom jeg mener at Mustafa bør få bli, er jeg samtidig enig i eller aksepterer at "svindlere bør belønnes for juks og bedrageri" , skjønner? 

Man setter ikke til side reglene. Regelen er der, han kan få lovlig opphold, jf. utlendingsloven § 38. Det er bare at utlendingsmyndigheten (her UNE) har valgt å legge innvandringsregulerende hensyn sterkere enn menneskelige hensyn og hans tilknytning til riket. Det foreligger "sterke menneskelige hensyn her" og han har en "særlig tilknytning til riket",  det er det ingen tvil om. Det er bare at dette veide ikke - etter UNE sitt syn - sterke enn "innvandringsregulerende hensyn" i denne saken.  Mitt opprinnelige svar handler om dette. Det er nærmest motbydelig at myndighetene skal kaste ut en person som har bodd 13 av 18 år av sitt liv i Norge til et land han ikke har vært i før fylte 6 år, ref også mitt opprinnelige innlegg over. 

1 hour ago, Bryst said:

Stikkordet er innvandringsregulerende hensyn

Før vi trekker en konklusjon:

Om vi gir opphold til Hassan siden han får medieoppmerksomhet, da vil det skape presedens. Det vil si at alle andre som har samme situasjon som han også skal bli behandlet likt. Det vil igjen føre til at flere foreldre vil komme til Norge og lyve. Deretter forlater de landet slik at barnet kan vokse opp i Norge.

Om man tenker det er greit, så bør Hanssan bil værende i Norge. Det vil komme flere tusenvis andre som har samme situasjon som han i ettertid. Derfor bør man tenke seg over hva man foretrekker.

Dette er et sirkulerende argument som ingen noensinne hevder. Altså, ingen hevder at han skal få oppholdstillatelse fordi han får medieoppmerksomhet. Han bør få opphold på bakgrunn av de faktiske forhold i saken hans. Han har bodd her 13 av 18 år, har særlig tilknytning til riket osv, ref mine tidligere innlegg her og over. Medieoppmerksomhet bidrar til at befolkningen blir opplyst om hvordan myndighetene opererer i en bestemt sak, og kan utøve press på myndighetene avhengig av om vi er enige eller uenige mtp det som måtte fremgå. Det medfører at vi stiller spørsmål til om dette er greit. Det medfører at vi starter en debatt (blant annet på diskusjon.no) Jeg ser ikke hva problemet er med at det blir "medieoppmerksomhet." Tvert imot så utfører mediene sin nøkkelfunksjon her. 

Som svar på dette med "presedens." Ja, dersom andre har lignende saker, dvs. kommer hit som 6 åring, bor her til de er 18 år (13 av 18 leveår), opparbeider seg en faktisk og reell tilknytning til landet (venner, familie, skole, osv) så bør de også få bli. Problemet her ligger ikke hos Mustafa. Problemet ligger hos myndighetene som ikke har løst denne saken før det har gått så lang tid. Her må det innvilges ressurser til instansene slik at sakene kan bli ferdig tidligere og derav unngå slike situasjoner som Mustafa har havnet i. 

Som jeg skrev om litt tidligere, ja det vil alltid være en risiko for at noen lyver for å få oppholdstillatelse, og resultatet av dette må veies opp mot andre hensyn, men jeg håper ingen med et snev av moralsk og humant medmenneskelighet kan hevde at det er greit å kaste ut et barn som har bodd nærmest hele sitt liv i Norge fordi moren løy?! Det er en utrolig trist og skummel utvikling. 
 

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Mohdaw skrev (På 29.11.2020 den 18.39):

Først av alt så vil jeg bare påpeke at innfallsvinkelen din; å gi tillatelse til denne personen anses som en "belønning for juks og bedrageri" er en noe svikefult innfallsvinkel. Hele tråden avsluttes med et synspunkt som predefinerer synsvinkelen på om gutten bør gis tillatelse eller ikke, og derav også muligheten til å forsvare gutten på en objektiv og nøktern måte. 

Realiteten er at denne unge personen blir holdt ansvarlig for noen andres handlinger. Det handler ikke om en skal belønne juks og bedrageri. Mustafa løy aldri til norsk myndigheter om hvor han var fra. Ei heller hadde han noen valg om å komme hit. Slik som TS også avsluttet sitt innlegg menes det at man skal straffe sønnen for morens handling, hvorpå man rettferdiggjør dette ved å vise til "innvandringsregulerende hensyn" 

Nå har det seg faktisk sånn at Mustafa kom hit, og har opparbeidet seg en faktisk og rell sterk tilknytning til riket. Så sterkt som det vel kan bli. Hele hans oppvekst er i Norge, hans venner, språk, livsutfoldelse, og tilkytning har blitt til og tilhøres her i Norge. Uten at han kan klandres for dette. 

På individuelt basis er dette sterkt inhumant da staten i realiteten bortviser en person som kun kan og har kjent Norge i hele sitt "opplyste" liv. Bortvist til et land han antagelig ikke har noe eller veldig lite kjennskap til.

Edit: Vil også føye til at, ja staten bærer til slutt en risiko for at noen kan lyve om grunnlaget for deres oppholdstillatelse. Selvsagt må myndighetene ha mulighet til å "reparere" forholdet ved å blant annet kunne trekke tilbake tillatelsen. Men, på et eller annet tidspunkt, må det gå en grense. 

Et klart eksempel må være barn som har tilbringet så og si hele deres liv i Norge uten at de selv kan klandres for situasjonen.

Beklager for så mange antagelser som jeg kommer med. Liker ikke det til vanlig, men ingen av oss har nok kjennskap til saken for å komme med direkte påstander (slik som du b.a. har gjort).

Mor til Mustafa løy til staten på hans veggen, siden har var ikke myndig. Jeg vil anta at UDI har også snakket med barna, som det er vanlig i slike saker, (b.a. Mustafa) og Mustafa har bekreftet morens historie hvor de kom fra, så det er stor sannsynlighet at han har løyet til staten. Han har mest sannsynlig gjort det i retten også.

Jeg ser ikke helt hva er "straffen" her, som du indikerer. Er det å bo i Jordan ein straff? Jordan er ikke fengsel. Det er land full av muligheter. Jo, levestandard er lavere, men slik er det med de fleste land i verden vs Noreg. Atter ein gong antagelse fra min sin side, men har har mye familie der nede. Å bo sammen med familien er ikkje straff. Det som viktig å se her, at Mustafa aldri hadde noe grunnlag for å komme til Noreg. Han har ikke noe grunnlag for å bo her. Det er nettopp derfor han blir utvist. Ikke for å "straffes".

Jeg vil anta også at Mustafa hadde nok kontakt med sine slektninger der nede. Kanskje har vært der nede før? Jeg trur mora lærte han språket og kulturen. Ingen tvil at Mustafa har sterk tilknytting til Noreg, men han har like mye tilknytting til Jordan.

 

Flere familier i uland jobber på 2-3 jobber (12-14 timer dagen, 6-7 dager i uka) for å gi ungene sine noe som helst framtid (først og fremst utdanning, kanskje leilegheit). Det er faktum. Og det er snakk om hundrevis av millioner familier verden rundt (Kina, India, Ukraina, Midt-Østen, Sør-America, Afrika). Skal vi oppfordre alle å reise til Noreg for å lyve? Istedenfor å jobbe 14 timer/7 dager i uka, kan h* komme til Noreg, bo på mottak i 10 år, reise tilbake. Til gjengjeld skal ungene få pass i verdens beste land, gratis utdanning +++? Det er vel bedre enn kun utdanning i Bangladesh? 
Og i løpet av neste år kommer det 1million kvinner, kvar av de med 5 unger og lyver på søknaden sin. Etter fleire runder i retten (og hundrevis av millioner i rekning til skattebetalere) blir de utvist. Skal alle ungene få leve her? Og året etter kommer det 10 millioner slike kvinner? Året etter kommer det 100 millioner? Hvem skal vi ta pengene fra? Sykehus, uføretrygde, eldre? Eller skal vi spesialbehandle Mustafa, han får bli, men andre i same situasjon skal bli kastet ut? 
Kva er grensa for kor lenge ein unge må oppholde seg i Noreg? Om Mustafa ble kastet ut etter 1 år, er det ok? 3 år? 6 år? 9år?

Jeg har ingenting imot Mustafa. Syns synd på fyren. Samtidig, er det lover og regler som alle bør følge. Vis ikkje så blir det kaos.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
DiskusDød skrev (23 timer siden):

Har norske myndigheter bevis på at moren "jukset" seg inn i landet? 

Hun dro fra gutten da han var 14. Hun er ikke med i denne saken. Dette handler kun om gutten og muligens en av søskene, de andre to har reist ut av landet. Moren er tilbake i Midtøsten.

Les det jeg har kopiert og limt inn fra VG. Hvis du blir tatt med til et annet land, med tvang, vil du tenke at du er landsborger av det nye landet eller ditt eget land? 

Myndighetene tar alltid letteste rute. De liker ikke hindringer og vanskelige oppgaver. Derfor går de etter de som er lette å ta istedet for de kriminelle. Slik pynter de på statistikkene sine.

Jeg stoler på norsk rettssystem. Både UDI og 2 runder i retten har konkludert at ho løy på papira. Så ja, det er tilstrekkelig med bevis.

Hvorfor tok ikke ho ungene med seg? Var det i håpet om å få saken i VG og ungene skulle få opphold her? Som jeg skrev ovenfor, hvor mange slike mødre skal vi slippe te Norge? Eg antar minst halvparten av India og Sør-Amerika takker ja til å bo her i 7 år på statens rekning, så la ungene forbli her i landet. Skal vi slippe inn alle sammen?

Share this post


Link to post

Vanskelig sak. På den ene siden så bør man ikke belønnes for å lyve, for det sender helt feil signaler, men på den andre siden så er det mindre integrerte folk og/eller kriminelle som får bli i landet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
DiskusDød skrev (23 timer siden):

To søsken er fortsatt i Norge, han må ut og den andre kan bli.

Hva er begrunnelsen for at ikke begge må reise? Vet du? 

Share this post


Link to post
tigerdyr skrev (4 timer siden):

Han virker jo veltilpasset og hvis ellers straffeattesten er ren er jeg villig til å la ham bli, men vi burde få endret systemet fortest mulig så det ikke går an å misbruke systemet på denne måte hverken for seg selv eller for sin familie/barn,. 

Her i fra er det flere scenario ein kan tenkje seg. Kanskje Mustafa har kun 6 på vidargåande (tviler, siden det ble ikke nevnt i VG), han blir lege og enormt ressurs til Noreg. 
Kanskje Mustafa skaffer seg jobb på H&M og blir "vanlig borger".
Kanskje Mustafa begynne med narkotika og blir yrkeskriminell.

Mustafa har mulighet til å søke om studentvisum til Norge. Begynne på NTNU, UiO, UiB eller hva det måtte være. Eneste han trenger er gode karakterer og 100.000kr på kontoen. Han kan studere, bli beste elev i klassen. Søke seg på master, få jobbtilbud og arbeid i Noreg. Det er jo ingen som stopper han fra det? Då vet vi at Mustafa blir i den første gruppen "enormt ressurs". Det er mange som går den veien. For Mustafa blir det mye, mye enklere. Han kan språket og nettverk. Det blir veldig enkelt for han å få seg jobb til å betale for hybel.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...