Jump to content
inside_864319

Hater du også vindkraft?

Recommended Posts

Hadde de satt som krav at det skulle vært 2 km avstand til hus, eller i det minste 10 ganger høyden så hadde det blitt mye mindre bråk.

Edited by Svein M
 • Like 6

Share this post


Link to post

Skjønner ærlig talt ikke hvorfor vi i Norge skal ha dem. Hva er galt med vannkraft? Vi produserer jo så mye strøm at veldig mye blir sendt ut av landet. Jeg har gått forbi mange vindmøller på blant annet på tur i Spania - og de ser vesentlig større ut enn det de gir inntrykk av på bildene. Det er ikke akkurat et estetisk flott syn å se på fjellet. Men jeg kan ikke husket at de bråket så mye. Først når jeg var ganske nærme var det vel litt støy... men ikke nevneverdig mye. Men jeg skal ærlig talt si jeg ikke husker helt. 

Svein M skrev (10 minutter siden):

Hadde de satt som krav at det skulle vært 2 km avstand til hus, eller i det minste 10 ganger høyden så hadde det blitt mye mindre bråk.

2 km er ikke så mye - minst 10 km og vel så det.

Det finnes over 50 000 kullkraftverk i verden, og Kina har en 36 milliarder USD plan for å bygge nye. På en god annen plass finner vi USA som storforbruker av kullkraftverk. At vi som den lille mikronasjonen vi er skal drive å voldta vår egen natur for å vise verden "se så flinke vi er" samt for å oppfylle Paris-avtalen gjør at vi nærmest latterliggjør oss selv.

Skal dette problemet virkelig løses - bør det åpnes opp for mer bruk av oljepenger til forskning. Slik at vi kan finne nye og bedre løsninger for fornybar energi som kan benyttes i et internasjonalt perspektiv. Vi har både penger og ressurser som kunnskap til det, og det betyr så uendelig mye mer hadde vi for eksempel funnet ny teknologi på bølgekraft og tilsvarende. At vi skal sette opp et titalls vindmøller betyr en promille av en promille i det globale bildet. Det er rett å slett helt idiotisk.

Jeg besøkte et kullkraftverk i Bishkek i Kirgisistan - eller, jeg besøkte vel ikke. Jeg var i nærheten og tittet inn gjennom piggtråden. Det er noe av det verste jeg har sett. Gigantiske tårn med kull som kontinuerlig ble lesset opp på et rullebånd som deretter gikk inn i et gigantisk bygg. 
 

2019-01-07-IEEFA-Australia-China3-map-v3-1024x634.jpg.e47d8e7a4f3b3973329057b11af64e82.jpg

 

 • Like 7

Share this post


Link to post

"Risikoen for at vi oftere må importere såkalt «skitten» strøm i de kostbare utenlandskablene for å dekke vårt eget behov, øker uten mer utbygging av vann og vind. Om så skulle skje, går klimaeffekten ned og strømregninga opp."

Det er et problem at så mye av makten er samlet i Oslo og det sentrale Østlandet, hvor folk og journalister ikke har et like normalt forhold til havet som oss på Vestlandet og i Nord Norge.

Jeg er neppe den eneste som har argumentert for flytende vindkraft i over 15 år. Jeg argumenterte mot utredningen for åpning av områder for vindkraft på fiskebankene, den gang Riis Johansen var minister, og bunnfaste turbiner var det eneste alternativet.

Hvorfor bruke fiskebankene når flytende vindkraft kan plasseres på dypt vann, hvor ytterkanten av Norskerenna ville være en ideell plassering.

Hvorfor har det ikke vært debatt rundt denne type alternativer?

Hvorfor er det slik at dersom jeg nevner hybride anlegg for fiskeoppdrett og energiopptak fra vind og bølger blir jeg truet med at innlegget blir slettet.

Når journalistene i NRK intervjuer politikerne på Stortinget om vindkraft på Haramsøya eller andre konfliktområder, er ikke flytende vindkraft tema.

Ingen politikere har måttet svare på hvorfor en ikke har valgt Norsk Økonomisk Sone for vindkraftutbyggingen i stedet for norsk natur.

Hvorfor?

Hadde vi satset på flytende anlegg på havet for 15 år siden ville vi ikke hatt dagens konflikter, det er min påstand.

Edited by aanundo
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
aanundo skrev (19 minutter siden):

"Risikoen for at vi oftere må importere såkalt «skitten» strøm i de kostbare utenlandskablene for å dekke vårt eget behov, øker uten mer utbygging av vann og vind. Om så skulle skje, går klimaeffekten ned og strømregninga opp."

Her tror jeg artikkrlforfatteren har misforstått hvordan eksporten og importen fungerer. For det første er kablene veldig rimelige når man ser på kapasiteten de tilbyr. 1600MW til Danmark og 1400MW til både Tyskland og Storbritannia, og ennå mer via flere luftlinjer til Sverige. 

I tillegg er det sånn at de følger prissvinginger i markedet og tar strøm fra der det er billig og sender til der det er dyrt. Det er lett å se på statnetts sider at flyten i stor grad følger vinden, selv nå i høst og vinter med nesten fulle magasiner og rekordlave priser så importerer vi store mengder strøm når det er mye vind, for da går prisene i nabolandene med mye vind ennå lavere. Så eksporterer vi når det blir mindre vind.

Om vi hadde lite vanni magasinene og høye priser nå så ville fremdeles flyten fulgt vinden  vi ville bare importert mer når det blåser og solgt mindre når det var lite vind og dyr gasskraft starter opp.

Sånn settstøtter kablene godt opp om andre lands utbygging av fornybar kraft samtidig som vi begge tjener på de.

 • Like 9

Share this post


Link to post

All vindkraft blir bygget med oljepenger, vindkraft er ikke lønnsomt uten subsidier gjemt i nettleie, og/eller vesentlig høyere strømpriser.

Og lær nå dette en gang for alle, Installert effekt er ikke det samme som hvor mye vindkraft produserer, om det skrives i f.eks i Haram at installert effekt er 34 MW så betyr det ikke at anlegget vil produsere 34 MW, det betyr at om vinden blåste akkurat passe hele året hele tiden dag og natt så kunne anlegget produsert dette. Strømmen som i virkeligheten blir produsert er omtrent tredjedel av dette 113 GWh

Antall turbiner 8 stk.

Installert effekt 34 MW

Årlig produksjon 113 GWh

https://www.zephyr.no/prosjekter/haram/

"Et av Equinors prosjekter er Dudgeon, med oppstart 2017. Den britiske avisa Times skrev i 2014 at daværende Statoil ville motta tilsvarende ca. 16 milliarder norske kroner i statlige britiske subsidier i løpet av 15 år. Det tilsvarer et årlig påslag i strømprisen på 15 kroner for hvert eneste hjem i UK.

Statoil fikk statlig garanti for en strømpris som var omtrent tre ganger markedspris. Prosjektet var det første i UK under et da nytt offentlig program for «grønne subsidierte kontrakter» (sic.)

Hywind utenfor Skottland, også med oppstart i 2017, leverer ifølge Bloomberg strøm til ca. fire ganger britisk markedspris. Equinor får to tredeler av denne vanvittige prisen dekket av statlige «fornybarsertifikater», pluss ordinær markedspris på strøm i tillegg!

Det hevdes at ny havvindkraft er blitt så billig at den er konkurransedyktig. Equinor har som kjent satt i gang et norsk Hywind-prosjekt på Tampen. Der har de fått 2,3 milliarder kroner i statlig støtte via Enova, pluss penger fra et industrifond.

Equinors egen «målsetting» er at subsidiene ikke skal overstige 50 prosent av kostnadene."

https://www.derimot.no/havvind-hvem-skal-betale-for-den-ekstremt-dyre-energien-hvem-rydder-opp-etter-eventyret/?fbclid=IwAR24BRe5ErAnTGaoFohnZuPRKBhUe0hvhcIu0rJVgRBDgyJcFkrXVKbOOuY

 • Like 3

Share this post


Link to post
RJohannesen skrev (1 time siden):

Det er lett å se på statnetts sider at flyten i stor grad følger vinden, selv nå i høst og vinter med nesten fulle magasiner og rekordlave priser så importerer vi store mengder strøm når det er mye vind, for da går prisene i nabolandene med mye vind ennå lavere. Så eksporterer vi når det blir mindre vind.

Jeg ville sagt det er omvendt. Etterspørsel for strømmen gjør at pris flater ut eller går opp. Vi hjelper Danmark med å ikke se priser på minussiden ved å importere, og selv det er ikke nok enkelte perioder til at de når den "gale" siden. Da har ikke etterspørselen vært stor nok i lange nok perioder til at prisen faller, selv med flatt jern inn til oss og nabolandene. 

Det å stoppe prisfallet der borte så godt vi kan er jo i vår egeninteresse som ser at Danmark kjøper mer av oss senere ved at differansen står til vår fordel. Da starter Danmark med et høyere utgangspunkt for pris når vinden løyer, som gjør at de starter import tidligere. 

Edited by oophus

Share this post


Link to post
Kris85 skrev (2 timer siden):

Skjønner ærlig talt ikke hvorfor vi i Norge skal ha dem. Hva er galt med vannkraft?

Jeg klarer ikke å forstå det selv.. lobbyisme i et nøtteskall.
Å fylle en liten dal med vann må vel være langt mindre skadelig for naturen enn de 100+ vindmøllene som skal til for å gi samme effekten? Ikke minst kommer det til å regne mer i Norge i fremtiden..

Edited by Dudeliduu
 • Like 5

Share this post


Link to post
Dudeliduu skrev (5 minutter siden):

Jeg klarer ikke å forstå det selv.. lobbyisme i et nøtteskall.
Å fylle en liten dal med vann må vel være langt mindre skadelig for naturen enn de 100+ vindmøllene som skal til for å gi samme effekten? Ikke minst kommer det til å regne mer i Norge i fremtiden..

Er dette ironi eller er det ment som det er skrevet?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (35 minutter siden):

All vindkraft blir bygget med oljepenger, vindkraft er ikke lønnsomt uten subsidier gjemt i nettleie, og/eller vesentlig høyere strømpriser.

Og lær nå dette en gang for alle, Installert effekt er ikke det samme som hvor mye vindkraft produserer, om det skrives i f.eks i Haram at installert effekt er 34 MW så betyr det ikke at anlegget vil produsere 34 MW, det betyr at om vinden blåste akkurat passe hele året hele tiden dag og natt så kunne anlegget produsert dette. Strømmen som i virkeligheten blir produsert er omtrent tredjedel av dette 113 GWh

Antall turbiner 8 stk.

Installert effekt 34 MW

Årlig produksjon 113 GWh

https://www.zephyr.no/prosjekter/haram/

"Et av Equinors prosjekter er Dudgeon, med oppstart 2017. Den britiske avisa Times skrev i 2014 at daværende Statoil ville motta tilsvarende ca. 16 milliarder norske kroner i statlige britiske subsidier i løpet av 15 år. Det tilsvarer et årlig påslag i strømprisen på 15 kroner for hvert eneste hjem i UK.

Statoil fikk statlig garanti for en strømpris som var omtrent tre ganger markedspris. Prosjektet var det første i UK under et da nytt offentlig program for «grønne subsidierte kontrakter» (sic.)

Hywind utenfor Skottland, også med oppstart i 2017, leverer ifølge Bloomberg strøm til ca. fire ganger britisk markedspris. Equinor får to tredeler av denne vanvittige prisen dekket av statlige «fornybarsertifikater», pluss ordinær markedspris på strøm i tillegg!

Det hevdes at ny havvindkraft er blitt så billig at den er konkurransedyktig. Equinor har som kjent satt i gang et norsk Hywind-prosjekt på Tampen. Der har de fått 2,3 milliarder kroner i statlig støtte via Enova, pluss penger fra et industrifond.

Equinors egen «målsetting» er at subsidiene ikke skal overstige 50 prosent av kostnadene."

https://www.derimot.no/havvind-hvem-skal-betale-for-den-ekstremt-dyre-energien-hvem-rydder-opp-etter-eventyret/?fbclid=IwAR24BRe5ErAnTGaoFohnZuPRKBhUe0hvhcIu0rJVgRBDgyJcFkrXVKbOOuY

"All vindkraft blir bygget med oljepenger, vindkraft er ikke lønnsomt uten subsidier gjemt i nettleie, og/eller vesentlig høyere strømpriser."

For noen dager siden var det en artikkel om Equinor sin utbygging på Doggerbank, hvor de ble tildelt utbyggingen etter auksjon. LCOE for denne utbyggingen er 47 øre/kWh.

Hva skal vi satse på for å få billigere strøm enn dette?

Jeg tror alle er enige i at fornybar energi er eneste redningen skal vi bremse den globale oppvarmingen, og håpe på at forskerne sine spådommer om 1 m høyere havnivå i 2100 er feil. Skal dagens fossile energikilder erstattes må det bygges. Så hva er ditt forslag?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Ja er vel denne artikkelen.

"Dogger Bank blir bygd ut i tre faser på 1,2 GW hver. De to første fasene blir bygd samtidig, for å utnytte synergier fra geografisk nærhet og felles bruk av teknologi og leverandører.

Av den grunn blir de to fasene finansiert samtidig, hvor alle långiverne deltar i hver fase i like stor grad. Dogger Bank A og B vil hver kreve samlede investeringer på om lag 3 milliarder GBP, inkludert investeringer til transmisjonssystemet på feltet (OFTO). Den tredje fasen, Dogger Bank C, blir bygd ut etter en annen tidsplan, der også prosjektfinansieringen vil bli ferdigstilt på et senere tidspunkt.

SSE Renewables leder byggingen av prosjektet på 3,6 GW, mens Equinor skal drifte havvindparken i driftsfasen."

Regner med at 3.6 GW er INSTALLERT EFFEKT, og det er jo mye strøm, og greit å beregne priser av, men om igjen INSTALLERT EFFEKT er ikke hva dette anlegget heller vil produsere, men ca en tredjedel, og strømproduksjonen vil være omtrent 1.2 GW for alle tre faser.

Og strømmen derfra vil være tre ganger dyrere enn antydet.

https://enerwe.no/equinor-giek-havvind/equinor-laner-65-milliarder-kroner-til-havvindpark/388327?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=email&_hsmi=101010254&_hsenc=p2ANqtz-_izOkPWc2zzBasmCzkte2uohr33XaDnTK8Fpx7Z9r3_qg7eb7E-W7h5ZXhm95mgq_slQW1Bd0Tevw1lhJqwvCiOwoDnQ&utm_content=101010254&utm_source=hs_email&fbclid=IwAR3Nv0d3Gcjrtqk93JO0sP_A2nMwbUz_mAkW1svRX9HVTPf5BMeSyRwSPcI

Share this post


Link to post

Bygging av vindkraft på land i Norge er et tragisk eksempel hvor synsing og kunnskapsløshet overstyrer innsikt, kunnskap og sunn fornuft. Det kan umulig forsvares å gjøre uopprettelig skade på vår natur ved å bygge ut vindkraft som ikke er lønnsom, som vi ikke trenger, som i stor grad eies av utenlandske finansinstitusjoner, og hvor inntekt i form av norske subsidier sluses ut av landet via skatteparadis. På toppen av idiotien har noen bestemt at vår vannkraft ikke er gjelder som fornybar energi, det gjør bare vindkraft.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (5 minutter siden):

På toppen av idiotien har noen bestemt at vår vannkraft ikke er gjelder som fornybar energi, det gjør bare vindkraft.

Dette er foreløpig det mest idiotiske som noen gang er foreslått.

https://www.montelnews.com/no/story/frykter-norsk-vannkraft-ikke-vil-regnes-som-«grnn»/1170355

https://www.europaportalen.se/2020/11/debatt-svensk-el-i-farozonen-nar-eu-definierar-hallbar-energi?fbclid=IwAR3gwhvE1cqVL4kLJTS5lFbKxAZCBc8jCfSumZIqbyRUqPlVilN-VAQ_L6E#.X74lQZRemOE.facebook

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (12 minutter siden):

Ja er vel denne artikkelen.

"Dogger Bank blir bygd ut i tre faser på 1,2 GW hver. De to første fasene blir bygd samtidig, for å utnytte synergier fra geografisk nærhet og felles bruk av teknologi og leverandører.

Av den grunn blir de to fasene finansiert samtidig, hvor alle långiverne deltar i hver fase i like stor grad. Dogger Bank A og B vil hver kreve samlede investeringer på om lag 3 milliarder GBP, inkludert investeringer til transmisjonssystemet på feltet (OFTO). Den tredje fasen, Dogger Bank C, blir bygd ut etter en annen tidsplan, der også prosjektfinansieringen vil bli ferdigstilt på et senere tidspunkt.

SSE Renewables leder byggingen av prosjektet på 3,6 GW, mens Equinor skal drifte havvindparken i driftsfasen."

Regner med at 3.6 GW er INSTALLERT EFFEKT, og det er jo mye strøm, og greit å beregne priser av, men om igjen INSTALLERT EFFEKT er ikke hva dette anlegget heller vil produsere, men ca en tredjedel, og strømproduksjonen vil være omtrent 1.2 GW for alle tre faser.

Og strømmen derfra vil være tre ganger dyrere enn antydet.

https://enerwe.no/equinor-giek-havvind/equinor-laner-65-milliarder-kroner-til-havvindpark/388327?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=email&_hsmi=101010254&_hsenc=p2ANqtz-_izOkPWc2zzBasmCzkte2uohr33XaDnTK8Fpx7Z9r3_qg7eb7E-W7h5ZXhm95mgq_slQW1Bd0Tevw1lhJqwvCiOwoDnQ&utm_content=101010254&utm_source=hs_email&fbclid=IwAR3Nv0d3Gcjrtqk93JO0sP_A2nMwbUz_mAkW1svRX9HVTPf5BMeSyRwSPcI

"Og strømmen derfra vil være tre ganger dyrere enn antydet."

Du kan være helt sikker på at Equinor vet forskjell på effekt og energi. LCOE er en faktor som sier hva utbygger må ha for at investeringen skal gå i balanse over parken sin levetid.

Tilslaget på 47 øre/kWh er derfor en reell pris for strømmen, og alt over dette er fortjeneste.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Og holdbarheten i turbiner er noe dårligere enn forespeilet.

"

Av de stora havsbaserade turbinerna råkar 80 % ut för driftstopp inom 7 år. På land gäller det 75 % inom 15 år för de stora, 80 % inom 18 år för de små och 70 % inom 25 år för de minsta.

Professor Hughes konstaterar att stoppen leder till ökade kostnader, opex = operating expenses. De vägs ihop med avtagande kapacitet. Effektfaktorn minskar med c:a 3 %/år för turbiner på land och 4,5 %/år för dem på havet. Det betyder att på 12 år minskar effekt-faktorn med storleksordningen 10 procentenheter på land och 20 procentenheter på havet.

Han applicerar sedan de driftkostnader, opex, man haft i UK på de danska vindkraft-parkerna och beräknar att de landbaserade som tagits i drift 2018 får årliga opex = £24 per MWh år 1 och £42 år 12. För de havsbaserade blir siffrorna £41 respektive £125."

https://klimatsans.com/2020/11/19/danska-mollors-livslangd/?fbclid=IwAR29IsyGOOS0co94o9HezLAWqmLolBbSO3D-DXPfVp8ZBoMA5VF00xs1XHc

Share this post


Link to post
aanundo skrev (2 minutter siden):

"Og strømmen derfra vil være tre ganger dyrere enn antydet."

Du kan være helt sikker på at Equinor vet forskjell på effekt og energi. LCOE er en faktor som sier hva utbygger må ha for at investeringen skal gå i balanse over parken sin levetid.

Tilslaget på 47 øre/kWh er derfor en reell pris for strømmen, og alt over dette er fortjeneste.

Så forbrukeren har to alternativer, enten betale høye strømpriser for å betale subsidier eller betale høye strømpriser for ikke betale subsidier.

"Anslagene er presentert i en fersk studie publisert i Nature Energy, hvor forskerne har studert auksjoner for havvind i fem land de siste fem årene, inkludert Storbritannia.

Frem til nå har subsidier av havvind bidratt til å øke strømregningene i Storbritannia.

Men dersom havvindens kostnader fortsetter å falle, kan utbyggerne allerede fra midten av 2020-tallet begynne å betale penger til den britiske staten i stedet for å ta imot subsidier, ifølge studien.

«Dette er en slående utvikling», påpeker forskerne ved Imperial College i en melding.

Dersom subsidiene skal snu og gi utbetalinger til staten i stedet, må imidlertid kraftprisen bli en god del høyere enn i dag, påpeker en av forfatterne bak den britiske studien, Dr. Malte Jansen.

– For at negative subsidier skal forekomme, må markedsprisene i Storbritannia fortsette å utvikle seg slik de har gjort de siste 15 årene, skriver Jansen i en e-post til E24."

https://e24.no/olje-og-energi/i/aw5dl5/venter-negative-subsidier-om-faa-aar-britisk-havvind-blir-stadig-billigere

Share this post


Link to post

For å svare på innledende spørsmål i artikkelen. Nei, jeg hater ikke vindkraft. Men jeg hater norsk vindkraftpolitikk, den slurvete håndteringen av utfordringer knyttet til vindkraft som er kommet frem i diverse utredninger og konsekvensanalyser. Men hver gang har det nesten vært carte blanche til utbyggerne av vindkraft. De har fått det meste akkurat slik de ville. Lokalbefolkning, kommuner og miljøet har blitt taperne. Mens vi villig vekk har "gitt bort vårt felles arvegods" til søkerne av konsesjoner. 

Det er så mange gode grunner til å være kritisk til måten vi har klønet det til med vindkraft. Vindparker på land sålangt i Norge er rent svineri for miljøet, og det er støy og ødeleggelse av våtmark og myrer med alt det fører med seg. 

Edited by bojangles
 • Like 5
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...