Jump to content

Pirkko Rygh

Medlemmer
 • Content Count

  132
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

116 :)

Recent Profile Visitors

647 profile views
 1. Når et av hovedmålepunktene er på vulkanøye med fem vulkaner, en er visst ikke aktiv, fire er aktive, en har utbrudd ganske ofte, og en har utbrudd hele tiden, så er det noe galt. Og særlig da det var Al Gore som begynte det hele med påstander at verden ville koke om 12 år, plus alt det andre han lovet, han hadde i alle fall agenda, tjene penger. Og når ingenting av det som motviser denne teorien, som fotosyntese, blir nevnt i media i det hel tatt. Mange som påstår at atmosfæren er mettet, det er bare tull, i gartnerier fyller det opp opptil 2000 ppm. "Karbondioksid (CO2)Karbondioksid (CO2) er en fargeløs og luktløs gass som i alt vesentlig er et forbrenningsprodukt fra stoffskiftet til levende organismer.Innendørs er vi mennesker selv den viktigste kilden. Når vi puster, skilles CO2 fra stoffskiftet (forbrenningen) inne i oss gjennom det ”brukte” blodet vårt ut gjennom lungene og utpusten, mens vi får inn oksygen (O2) fra den friske luften vi har pustet inn. Hvert voksent menneske skiller ut omtrent 12 liter CO2 i timen ved stillesittende arbeid. I et klasserom med oppunder 30 elever pluss lærer vil det derfor bli tilført store mengder CO2 til inneluften i løpet av en klassetime, og konsentrasjonen av CO2 i luften avhenger da helt av luftskiftet. Høye konsentrasjoner av CO2 i et rom med mennesker forteller at luftskiftet er dårlig i forhold til belastningen. Der det er mange mennesker, kan konsentrasjonen av CO2 stige raskt ved dårlig luftskifte og øker ved økning av antall personer og deres fysiske aktivitetsnivå. Samtidig vil konsentrasjonen av andre luftforurensninger som kjemiske avgassinger og svevestøv, fukt og i noen tilfeller bakterier og virus også stige, men langsommere enn CO2. Med stigende CO2 merkes først og fremst kroppslukt og andre luktende gasser mer og mer. Sjenerende kroppslukt merkes av de fleste ved 1500 ppm. Økende konsentrasjoner av andre forurensninger avsløres ikke med luktesansen, men kan virke på oss på forskjellig vis. Høye konsentrasjoner av CO2 betyr kort og godt ”dårlig luft” og betyr krav om bedre ventilasjon (høyere luftomsetning med tilførsel av friskluft). Konsentrasjonen angis vanligvis som ppm (”parts pr million”), mg/m3 luft eller volumprosent (vol%). Et tusen (1000) ppm tilsvarer 0,1 vol% og 1800 mg/m3 for CO2. Denne gassen er normalt tilstede i atmosfæren i konsentrasjoner mellom 300 –500 ppm. I seg selv er CO2 ikke giftig annet enn i ekstremt høye konsentrasjoner (over 9000 mg/m3). Virkning på helse og funksjon Det er gjennomført mange eksperimentelle forsøk med eksponering for særlig høye konsentrasjoner av CO2. Noe ev dette er omtalt i Helsedirektoratets utredningsserie 6-90: Retningslinjer for inneluft-kvalitet.IK-2322.) I teksten der (s 48) står det: ”Ved de nivåer som er registrert i inneluft (opp til 9000 mg/m3) sees ingen toksikologiske , fysiologiske, psykologiske eller adaptive forandringer”. Dette kan være riktig for eksponeringer for CO2 i testkammer uten andre forurensninger, men er ikke riktig for eksponering for CO2 under normale forhold i klasserom. Da kan inneluft med meget lavere konsentrasjoner føre til både fysiologiske og psykologiske forandringer. Noen er mer sårbare enn andre avhengig av belastning i forhold til tåleterskel." http://www.inneklima.com/index.asp?document=299 Det eneste svaret har vært CO2 fangst, men de naturlige mekanismer har ikke vært nevnt, dvs. NRK har hatt et par artikler om myrene, de siste dagene. https://www.nrk.no/norge/elvestuen-varslet-forbud-_-sa-ble-natur-gjort-om-til-aker-som-aldri-for-1.15029817 "Norsk institutt for bioteknologi (Nibio) beregner at utslippene fra ødelagt myr kan tilsvare syv prosent av alle norske utslipp. Ifølge Norsk institutt for naturforskning (Nina) kan det være så mye som ti prosent.
 2. Vitenskapen er feil, for den er skrevet og forsket av folk med agenda. Det absolutt beste er å vedlikeholde det som lagrer CO2 i naturen, havet, jordsmonnet, og vegetasjon, der finnes det "maskiner" som er automatiske, gratis, uten bivirkninger, trenger ikke vedlikehold, går milliarder av år. Eneste som trengs er å ikke ødelegge systemene. Det heter fotosyntese. Som staten prøver her. https://www.nrk.no/norge/elvestuen-varslet-forbud-_-sa-ble-natur-gjort-om-til-aker-som-aldri-for-1.15029817
 3. Jeg blir nødt til å be om unnskyldning fra Greta, det var Al Gore " Al Gore 2006: "Ti år til kloden koker" I januar 2006 postulerte Al Gore med påstått støtte i "verdens ledende klimaforskere" at "We Have Ten Years Left Before Earth Cooks". Hvordan ligger denne projeksjonen an nå, mens vi ennå har to år igjen til domsfullbyrdelsen?" https://www.dagsavisen.no/debatt/al-gore-2006-ti-ar-til-kloden-koker-1.454680
 4. Det er video som villeder, det er ikke engang sant det han beskriver, et av barna sier jo at vi skal fjerne denne CO2, de får et bilde at CO2 er noe skadelig, som ikke skal være der, spørs om de har lært om fotosyntese engang. Om akkurat disse barn er livredde, vet jeg ikke, men det meldes om barn som trenger psykolog pga klimaredsel, det er ikke greit. "Alt karbon på jorda er naturlig og inngår som en del av karbonkretsløpet. Det er derfor ingen kjemisk forskjell på et «naturlig» og et «menneskeskapt» CO2-molekyl. Det finnes ingen måte å bestemme hva som er hva. Likevel vet vi at omtrent 40 prosent av CO2-innholdet i atmosfæren skyldes utslipp av CO2 fra menneskelige aktiviteter." https://energiogklima.no/to-grader/en-misforstaelse-oppklart/?fbclid=IwAR3CxAiEjD7Hs7XbTQ1UUQtGqlCfFhTtNybiHtCQE9SXtKLZoKVJddJOFpE All CO2 fungerer i fotosyntese, tror du forresten på fotosyntese, og at CO2 er ikke farlig, giftig, og at CO2 er eneste gass på kloden som fungerer i fotosyntese, og at det uten fotosyntese hadde ikke vært noe liv på kloden. Hvem har bevist at akkurat 280 ppm er den riktige mengden av CO2, fordi det var det tilfeldigvis etter siste istiden, du nevner balanse, ja kanskje det har vært balanse, men nå fjerner vi "sinkene" hvor CO2 har før samlet seg, havet er ikke helt frisk, vi, og alle andre, graver opp myrer og jordsmonn og slipper ut enorme ekstramengder, og det som er verre, vi fjerner stedene hvor CO2 hadde blitt lagret naturlig, som vi fjerner vegetasjonen. Alt dette øker utslippene veldig, og så er svaret da karbonlagring i småskala. Når vi har fullkommen naturlig system, som er helt gratis. Det er selvfølgelig enkeltmennesker som har skrevet alt dette du spør etter, men jeg vet hva hvilke kretser de kommer fra sånn stort sett.
 5. Har du sett video? Alle som har barn i barneskolealder burde gjøre det, det er grove saker.
 6. Dette er ting som jeg har lest på nett, mye stammer fra Greta Thunberg, er nok hun som påstår at kloden koker og at vi hadde, etpar år siden 12 år før det. Det med fossil CO2 har jeg diskutert antakelig med unge MDG med. Det hette at CO2 fra fossil forbrenning var annerledes enn den naturlige. Så flere som påstod det. Skal prøve å lete litt. Men blir nok imorgen. Du må være klar over at veldig mange er livredde for CO2, media har nok ikke tatt sitt ansvar. Nrk skole om CO2
 7. Tja, "CO2 er giftig og farlig og koker jorda og vi alle dør," nei, CO2 er ikke giftig, hører med i fotosyntese, er plantemat, og uten CO2 intet liv på kloden, og du kan drikke CO2, i brus, boblevann og øl. "men fossil CO2 virker ikke i fotosyntese i alle fall, " joda, CO2 er CO2 og virker overalt "men det blir så mye av det så den varmer opp kloden i det minste" , kloden klarer seg fint CO2 er helt naturlig og kloden har full kontroll. Og når en ikke er med i dette så er det konspirasjonsteori, og jo, hvorfor er enkelte så forferdelig innstilt til dommedag og ild og annet forferdelig? Denne ER dommedagsgass, "Unlike gases such as CO2, SF6 has no natural sink, origin or effective disposal method, making its accumulation in the atmosphere virtually irreversible, These byproducts include, among other things, disulfur decafluoride (S2 F10) which is a highly toxic gas (Blackburn 2015: 2). It has been referred to by the US Environmental Protection Agency (EPA) as “the byproduct of greatest concern due to its relatively high toxicity.” (ICF Consulting, 2002: 2)S2 F10’s toxicity is on a par with phosgene, the infamous chemical warfare pulmonary agent used during the First World War (Blackburn, 2015: 2). Its weaponization was also considered during the Second World War due to its toxic nature, as it provided little warning of exposure to the victim (Blackburn, 2015: 2). For companies using SF6 these dangers represent, at best, increased handling costs due to required safety measures, and at worst a real risk to human life. They also lead to legitimate concerns over the health and welfare of utility employees as well as the communities that host switchgear stations. With a GWP of around 22,800 over a 100-year time horizon, SF6 is the most potent greenhouse gas regulated under the Kyoto Protocol (Rigby et al, 2010: 10305). Its GWP of 22,800 means that it is 22,800 times more effective at trapping infrared radiation (i.e., creating the greenhouse effect) than an equivalent amount of carbon dioxide over a 100-year period (Blackburn, 2015: 5). Moreover, it is widely believed to have an atmospheric lifetime of 3,200 years (Diggelmann et al, 2016: 70), although recent research suggests shorter lifetimes. Some say 850 years (with a range from 580 to 1,400 years) (Ray et al, 2017: 4626) while other research suggesting closer to 1,278  years (with a range of 1,120 to 1,475) (Kovács, 2017: 883). In any case, it is clearly an extremely long-lived gas, and poses a serious problem through its contribution to the immediate threat of global warming." https://energypost.eu/why-the-eu-should-ban-sf6/ og SF6 er uløselig knyttet til elektrisering, og bare øker og øker.
 8. Jo mere jeg setter meg i tallene desto mindre tror jeg på de. Dvs. de er sikkert målt korrekt, teknisk, men trenger ikke være korrekte likevel. Det burde ha vært millionvis målepunkter, relevante, ikke inne i "urban heat island" eller i nærheten av store utslipp. Eller ved siden av aktive vulkaner, som Mauna Loa http://www.vulkaner.no/v/volcan/maunaloa.html Global Monitoring LaboratoryEarth System Research Laboratories https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/index.html?fbclid=IwAR00L1cafT-uUlQImXp3jtodDfAjZ8hJ1zMROC4pSPgGyNtp19AlYAOWVaY#co2change CO2 er i viss grad klimagass, men den er ikke særlig sterk, og som jeg skrev over, det er mange "sink" som fjerner den fra atmosfæren. Og noen av de kjenner vi ikke til enda, det er sikkert flere. Og jeg har ikke sett noe beviser at akkurat 0.0412 eller noe er for mye, det at verdiene stiger beviser ingenting. De kan ha vært for lave etter istiden. CO2 har vært mye høyere uten at kloden har brant i 400 grader (var det nå om 12 år? neste brann?). Jeg synes det er noe merkelig der ellers, først var CO2 noe farlig og giftig og skulle fjernes helt, når folk begynte å nevne fotosyntesen og kullsyre og CO2 i utpust het det at CO2 fra fossil brenning ville ikke fungere i fotosyntese for den var annerledes, nå er det avsannet og. Det er dette at noen bevisst feilinformerer som gir inntrykk at det er noe annet som er målet.
 9. Målbar økning ja, ser på NRK at Cicero refererer til ca 280 ppm litt etter siste istid, det er jo grei referansepunkt, og måler økningen frem til nå, er vel 412.73 på Mauna Loa idag. Litt morsomt at Mauna Loa er en øy med flere vulkaner (som kan tenkes lekker litt CO2 innimellom). Akkurat nå er vel også verdiene litt høyere siden vegetasjon ikke har helt kommet igang på nordlige halvkule (har vært vinter her). Og dette er litt morsomt "Aldri sett mer CO₂ i lufta:" er vist bare Greta Thunberg og Cicero som faktisk kan SE CO2 :😁
 10. Det eksisterer allerede rimelige og effektive CO-2 fangst og lagrings metoder, det heter naturen, fungerer perfekt uten annen energi enn solenergien, giftfritt, gratis, vi trenger ikke å løfte et finger, fungerer automatisk, over hele kloden. Det finnes minst tre forskjellige metoder. 1. Havet, "Havene kan ta opp dobbelt så mye karbondioksid som vi tidligere har trodd" https://www.tu.no/artikler/havene-kan-ta-opp-dobbelt-sa-mye-karbondioksid-som-vi-tidligere-har-trodd/489887?fbclid=IwAR2O1XMJXK-tCagjaoG6VLZ8PNiU_eOnotyaScsjyhSKWoHwcxdZxdUMRNk 2. Jordsmonn. "Totalt er det lagret tre ganger mer karbon i jordsmonnet i økosystemene enn det som befinner seg i atmosfæren. Forskerne mener at omtrent 80 prosent av karbonet som er bundet opp på land, er bundet opp i jordsmonnet." https://www.aftenposten.no/norge/i/K3m337/forskere-avsloerer-enorme-mengder-karbon-er-lagret-i-norsk-natur 3. Vegetasjon, "Long-term data on atmospheric carbon dioxide reveals an intensification of carbon uptake by Northern Hemisphere vegetation" https://futureearth.org/2019/04/03/long-term-data-on-atmospheric-carbon-dioxide-reveals-an-intensification-of-carbon-uptake-by-northern-hemisphere-vegetation/ Eneste vi trenger å gjøre er å la være ødelegge disse systemene.
 11. Norsk energi blir Europas (Tysklands) batteri, og nordmenn går med bøyd nakke med i det "Hun trakk også frem hvordan vindkraften vil påvirke både det europeiske og det norske kraftmarkedet i årene frem til 2030. – Vi er et av de landene som har de beste forutsetningene for å kunne produsere vind. Mer vindkraft kan bidra til å få utfaset kull i Europa. Sånn må vi tenke, sa Leifseth." https://image.enerwe.no/107778.jpg?imageId=107778&width=706&height=367 her er bilde av hvor de har tenkt kraften fra Norden (tips, Tyskland) https://enerwe.no/slik-vil-kraftmarkedet-utvikle-seg-frem-til-2030/163372
 12. Stor tro på verdensmarked? Som regjeringen hadde litt tidligere,smittevernutstyr var jo bare handle på verdensmarkedet, bare at det kollapset, og landet ble uten slik utstyr. Det blir nevnt at Kina i en periode nektet viruset, og storhandlet smittevernutstyr fra utlandet i den tiden. Nå har Kina hamstret mat på det internasjonale markedet, hva betyr det, kanskje vi skulle vært litt mer selvforsynt? Blir vi nødt til å spise fisk til frokost, lunsj, middag og kveldsmat? " “The fast spreading global epidemic has brought huge uncertainty on international agriculture trade and markets,” said Yu Kangzhen, China’s deputy agriculture minister. “If the epidemic continues to spread and escalate, the impact on international food trade and production will definitely worsen, and might trigger a new round of food crisis,” Yu said during a video conference on the country’s agriculture outlook. The pandemic and measures some countries took to secure domestic supplies have inhibited normal trade and supplies, and caused some major price fluctuations, Yu added." https://www.reuters.com/article/us-china-agriculture/coronavirus-threatens-to-trigger-new-round-of-global-food-crisis-china-official-idUSKBN222037
 13. Nordmenn reproduserer seg knapt, ingen kilde til befolkningsøkning. Befolkningsøkningen vil, etter FN, skje i Afrika, 3.1 milliarder av de totale 3.5 milliarder vil komme der. Og ja, de har definitivt mindre økologisk avtrykk der, garantert også for de nye. Men de har i praksis ikke noe liv, de er ekstremt fattige, for lite mat, for lite vann, ikke elektrisitet, betyr ingen kjøleskap (hvordan holder du maten kald i Afrika), ikke vann i krana, ikke toalett, en bruker den frie naturen, noe som forurenser overflatevannet, dvs vannpytter som de henter drikkevannet fra. Kvinner og jenter går timevis for å hente vann fra disse pyttene, får ingen tid for skole og utdannelsen. Og dette vil fortsette generasjon etter generasjon. Lite eksempel, Niger som er vel det fattigste, 20 millioner nå, beskrivelse over gjelder for mer enn halvparten. FN spår befolkningen øke til 210 millioner i 2100. Tror dere de får det lettere når de er ti ganger så mange. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor alle de "grønne" absolutt vil holde disse menneskene nede i det ekstreme fattigdom? Eller kanskje jeg gjør det, for det som disse menneskene mangler er energi, for å få energi må de få lov å øke utslippene, og det vil ikke de "grønne" tillate. Ikke FN, ikke Verdensbanken heller.
×
×
 • Create New...