Jump to content

Pirkko Rygh

Medlemmer
 • Content Count

  429
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

254 :)

Recent Profile Visitors

1681 profile views
 1. Nettleie regler kommer fra EU, slik " Ny nettleie kommer også fra EU Det er verken NVE eller Statnett som har laget det nye systemet for nettleie som innføres fra 1. januar 2022. Det er Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Da Stortinget låste Norge til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER ble det lovfestet at RME ikke kan instrueres eller påvirkes av norske myndigheter. Derimot skal de gjennomføre pålegg fra ACER. RME er i realiteten ACERs forlengede arm i Norge. " https://neitileu.no/aktuelt/esa-mener-rme-ma-fa-mer-makt-i-norge?fbclid=IwAR0vXl48rWSmKDE2e5AcvN8JQaizZiiV5ydKaODk4M6ZDElmuAjSIKSOXDo Les denne linken, den forteller at regjeringen ikke har noe de skulle ha sagt.
 2. Her er første etappe. https://www.nrk.no/vestland/no-blir-det-_motorveg_-for-straum-over-sognefjorden-1.15866220. Noter ordet motorveg og highway i forrige, mye interessant der ellers.
 3. Politikerne har gjort ekstremt bindende avtaler, her er forklaringen hvorfor de ikke kan gjøre noe i praksis. https://www.dn.no/innlegg/strompris/jus/energi/innlegg-ma-si-opp-eos-avtalen-om-vi-skal-strupe-stromeksporten/2-1-1162259?fbclid=IwAR2LCquerCjTEiRzpTJWwaJISJLTp1XHl7ch5znMZvA4oMYZmv2m8BmkITk
 4. Sannheten om netttariffen, ille regjering ikke andre heller, men RME, og de sier " EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter. 07. juli 2021 | ARNE BYRKJEFLOT, POLITISK RÅDGIVER I NEI TIL EU Analyse Energi og naturressurser ACER Da tilslutningen til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER ble behandlet i Stortinget, var opprettelsen av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) det vanskeligste punktet. Det skulle lovfestes at RME verken kunne instrueres eller påvirkes av norske myndigheter. Derimot skulle RME gjennomføre alle vedtak fra ACER formidlet gjennom EØS-tilsynet ESA. Så stor var motstanden at det ble gitt ordre om å dempe RMEs makt så langt det lot seg gjøre innenfor EØS-avtalen. Godt ment, men ESA er slett ikke fornøyd. Ikke «uavhengig» nok RME er ikke fullstendig utskilt, men er beholdt som en egen avdeling i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVEs direktør er også direktør for RME.  ESA spør om dette gir RME den uavhengigheten RME er pålagt å ha, og om overføring av informasjon er innenfor avtalen. Allerede før stortingsbehandlinga i 2018, advarte Nei til EU om at RME ville bli en gjøkunge i NVE. Delebilde fra Nei til EU under ACER-debatten (2018). Mange tror RME bare skal styre over mellomlandskablene. Men nei. RME har overtatt styringa med strømmen også innad i Norge. ESA mener RME skal overvåke mer enn det framgår av norsk lov og at andre oppgaver enn overvåkning ikke framgår av loven. EØS-tilsynet mener RME skal ha myndighet til å fatte bindende vedtak, gjennomføre undersøkelser og kreve enhver informasjon fra alle selskap innenfor elektrisitet og strøm. Samt ilegge bøter og avgjøre alle uenigheter. RME har direkte makt i Norge. Det er for eksempel RME som har lagt fram forslaget om omlegging til ny effektbasert nettleie fra nyttår. Formelt er det departementet som vedtar den nye forskriften, men i realiteten stempler OED bare den endelige anbefalinga fra RME. Noe annet ville være «forsøk på påvirkning» og dermed forbudt. Når vi framover får kamp om tilgang til strøm og ikke minst nett, så mener ESA at også her er det RME som skal bestemme. Om NVE eller Statnett mener det er feil å bygge ut nettet for kryptovaluta, skal klagen rettes til RME og RME avgjør. RME må godkjenne om Statnett kan bruke flaskehalsinntektene fra utenlandsforbindelsene til å sette ned nettleia. RME skal påse at disse inntektene i all hovedsak brukes til nettutvikling i tråd med EU-forordningene om krafthandel, og bare i beskjeden grad til reduksjon av nettleia. Og bak RME står ACER. Ny nettleie kommer også fra EU Det er verken NVE eller Statnett som har laget det nye systemet for nettleie som innføres fra 1. januar 2022. Det er Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Da Stortinget låste Norge til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER ble det lovfestet at RME ikke kan instrueres eller påvirkes av norske myndigheter. Derimot skal de gjennomføre pålegg fra ACER. RME er i realiteten ACERs forlengede arm i Norge. Mens vi i dag har et lite fastledd og ellers betaler for hver kilowattime vi bruker, innføres det nå tre ledd. Et fastledd, et effektledd og et energiledd. Energileddet, det vi betaler pr. kilowattime, må være under halvparten av det kundene betaler. Det betyr at insentivet for strømsparing forsvinner, som bl.a. Huseiernes Landsforbund mener. Så skal den andre halvdelen deles mellom et fastledd og et effektledd. Det er opp til din lokale nettleverandør. Men uansett skal du betale ut fra hvor mange kilowatt du bruker når du bruker mest. Og du skal styre forbruket ditt etter priskurvene, som samvittighetsfull «grønn» forbruker. Det går kanskje bra for de som har skaffet seg et smarthus med elektronisk styring av elbillading, varmvannstank og varmeovner. Helst må du skaffe deg en app som du sjekker time for time for å finne ut når du kan sette på vaskemaskinen. Det som er sikkert er at dette blir en håpløs digital øvelse for gamle pensjonister med dårlig råd. Hvis miljøgevinst var den egentlige hensikten, ville det ha vært bedre å gå tilbake til den gamle E-verkmodellen med en tariff for normalt forbruk og en for overforbruk. Så hvor kommer denne ideen fra? Utvilsomt kunne den norske kraftbransjen funnet på dette på egen hånd. Men den har nå fått hjelp fra EU. Selve det å installere smartmålerne var bare en sterk anbefaling, men når først det var gjort så slår reglene inn for fullt. Ifølge artikkel 11 i revidert elektrisitetsdirektiv skal alle tilbys en såkalt dynamisk priskontrakt. Og det er det som kommer nå. Som vanlig litt før direktivet faktisk er vedtatt i Norge. På ordre fra RME. Velkommen til energiunionen. https://neitileu.no/aktuelt/esa-mener-rme-ma-fa-mer-makt-i-norge?fbclid=IwAR16LckZaSQtzHtAPzuUHx_edyn0peyrRyv6a5Xq4krlMet1rrGjOCbmMwQ
 5. Pirkko Rygh

  Vannkraft

  Magasinene er mer enn halvtørre, her er en av de, de andre ser ut omtrent det samme, det er for sent å vente nedbør det blir vinter og snø og is i høyfjellet og da renner ikke vannet. Nedbøren nå har ikke hatt noe å si, magasinene er i høyfjellet, og nedbøren kom i lavlandet. Se på områdene 2 og 5, det er derfra eksporten går, du velger med oransje knapp nede til venstre. Siste oppdatering er 24. sept. https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/#fyllingsgrad-per-prisområde
 6. Tja https://www.nettavisen.no/okonomi/hvis-norge-rammes-av-stromkrise-slar-en-kriseplan-inn-den-er-hemmelig/s/5-95-289414?fbclid=IwAR3bidH9wKD9lVK9AhqeMPQHODhF_QoFUi7J6UnFPYZg85kVe4Fxd-Z99uU Slik så en av magasinene ut en ukes tid siden
 7. Dette skriver de nå i EU, https://exxpress.at/blackout-gefahr-in-ganz-europa-steigt-wegen-deutsche-energiewende/?fbclid=IwAR1tHSHLKlKoyJAB2vlsPeoERLilThY9M1u-x_VhPhedJlKoZGs5XY2_5L4
 8. Du har muligens ikke fått ed dette? https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/11/01/195623388/acer-fra-i-dag-gjelder-eu-lover-om-elektrisk-energi-og-gass-i-norge?fbclid=IwAR02504ZRzLEH2PzSk8yOnks0Ug8kgg9eOfeAE3X1AvpiPe-FbFNrn9_OoI og dette. "Kjerna i disse er at de flytter beslutninger fra nasjon til region med flertallsvedtak. I første omgang er regionen Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ved uenighet bestemmer Acer. Det lovfestes at strømflyt skal bestemmes bare av markedet. Det skal ikke tas nasjonale hensyn, som å holde strømprisen nede, for å beskytte norsk industri og befolkning. Til og med forsyningssikkerheten er overført til regionale koordineringssentre kalt RCC, noe Statnett tidligere advarte mot." https://frifagbevegelse.no/debatt/stans-videre-tilpasning-til-acer-og-eus-energiunion-6.490.778005.2720aabd56?fbclid=IwAR0PqMIOSyNEWhRlZ5r2BAoHgQoAXXtOavax-bJKSU7eE9MXNvZlv1t6ZZg Dette er fullt alvor, og det er EU/Tyskland som bestemmer.
 9. Det er jo logisk, 60 000 til tyskerne og 28 000 for oss, eller, har de planlagt noe annet for oss, noe ustabilt?
 10. Der er jeg enig, ingen FORNUFTIGE mennesker, men har på følelsen at de ufornuftige er i fremgang. 😁
 11. Vi får se til vinteren om Statskraft har tømt magasinene, det eksporteres mye disse dager, tror folk blir ganske sure for strømregulering i juleaften. Når det gjelder vannkraften, å love bort sånn dobbelt og litt til av vannkraften betyr i praksis at vi får ingen vannkraft igjen, se på de tallene, hva mener du skal erstatte vannkraften som strømproduserende for oss, har ikke fått svar enda? Det tyske regjeringsoppnevnte utvalget har beregnet at Tyskland vil trenge en produksjonskapasitet i norske vannkraftverk på 60 000 megawatt for at landet skal få en hundre prosent fornybar strømforsyning. I dag har de norske vannkraftverkene en samlet produksjonskapasitet på 28 000 megawatt. Dette skriver Sintef, mener du at vi klarer å øke produksjonen av vannkraft fra de 28 000 megawatt til 88 000 megawatt for å dekke norsk forbruk og de 60 000 for tyskerne?
 12. Det er Sintef som rører i tilfelle, les artikkelen en gang til, og våre politikere legger seg paddeflat for TYSKLAND. OED var jo med på møtet.
 13. Ja vindkraften har gjort strøm billig 🤣 og kablene. Å gi fra seg vannkraften antakelig også bortimot gratis, er veldig dumt, veldig, veldig dumt. Og igjen, hva slags strøm er det som blir igjen for oss? Og hva slags basiskraft. Vi blir alltid taperne i forhold til Tyskland og EU. Og om vi gir bort de 28 000 megawatt + de 32 000 megawatt blir dr ikke igjen noe vannkraft for oss, HVOR skak vi få energien fra, etter i tillegg ha elektrifisert Nordsjøen og England? Gode forslag?
 14. Norsk produksjon er 28 000 megawatt, tyskerne trenger 60 000 megawatt, det er -32 000 megawatt. Det tar all norsk vannkraft, to og noe mer ganger. Hva slags strøm skal vi bruke selv, vannkraft går jo til Tyskland, vindkraft, og når det ikke blåser, hva skal vi bruke som basiskraft, har du gode forslag. Dessuten kan det ikke være lov etter EU regler bare forsyne et land, så, det er bare å demme opp hvert bidige pytt, og sende strømmen utenlands. Og priser, ja vi må nok betale EU priser, men det blir sikkert en grei avtale med Tyskland, de får nok rabatt. Nordmenn må være det mest naive og ydmyk folkeslag, hva med bare å si NEI!
×
×
 • Create New...