Jump to content

RJohannesen

Medlemmer
 • Content Count

  1370
 • Joined

Community Reputation

2220 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

5058 profile views
 1. Mener du nå at definisjonen av subsidie avhenger av om selskapet går i overskudd og betaler skatt? Gjelder det alle subsidier og støtteordninger som gis til selskaper som går i overskudd? Først skrev du at vindkraftinvesteringen til Equinor var ulønnsom fordi de fikk subsidier i form av at de kunne trekke av investeringen på skatten, mener du nå at den ikke er subsidiert dersom Equinor går i overskudd? Eller avhenger det av om selve vindparken går i overskudd?
 2. Mauranger er ikke et elvekraftverk, men et magasinkraftverk som utnytter fallet på 825 meter fra reguleringsmagasinet i Mysevatn og til sjøen i Austrepollen. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak i form av en takrennetunnel. Mysevatn er regulert mellom 855 og 755 meter over havet. Altså kan de spare opp myye vann når det er nedbør og produsere når det viktigst for markedet.
 3. Man satser jo da som du skriver på økt produksjon når prisene er høyest som igjen demper de høyeste prishoppene, det er da bra for alle? Og så skal de spare mer på vannet når prisene er lavest. Som igjen gjør det mer lønnsomt for andre kraftkilder som ikke kan regulere like lett.
 4. Det var et åpent og tydelig spørsmål, jeg kan ikke se st det trenger mer forklaring. Jeg venter på en forklaring på din påstand om at det er subsidier og bevis på ulønnsomhet at oljeselskap kan trekke fra på skatten utgifter til egen kraftproduksjon via vindturbiner, men IKKE subsidier og bevis på ulønnsomhet om de samme selskapene kan trekke fra på skatten utgifter til egen kraftproduksjon via gassturbiner. Eller utgifter til leteboring, nye plattformer e.l.
 5. De har oppdaget store interne korrosjonsskader, og jo fler reaktorer de sjekker jo flere må stenges. De avvikles ikke nødvendigvis, men man må reparere samt finne årsaken. Forhåpentligvis er det ikke de falske norske testene... I tillegg må noen reaktorer stenges eller kjøres på lav effekt i perioder med høye sommertemperaturer pga høye kjølevannstemperaturer.
 6. RJohannesen

  Fiber i borettslag

  I vår avtale har Fiberleverandør gravd ned og hengt opp fiberkabler, men sameiet overtar eierskapet til fibernettet etter 5 år i drift og er da fri til å bytte til en annen leverandør. Ny leverandør trenger da bare å koble seg på 1 hovedpunkt og får mange hundre nye abonnenter. Da er det mye lettere å forhandle god pris. I motsatt fall vet alle at det er mye graving og arbeid for å få nye abonnenter, og prisen blir gjerne deretter. Skal sies at de gikk noen runder med leverandørene for å få til en slik avtale.
 7. Hvis vi heller hadde snudd på problemstillingen, hvis like mange som bor i Oslo hadde bosatt seg i disse andre norske byene, ville de da blitt mer som storbyer? Mest sannsynglig ja, da de ville vært storbyer med så stor befolkning...
 8. Ja, indirekte, fordi Tyskland og resten av Europa har store gasslagre, og hver kWh gasskraft man erstatter med solceller nå kan spares og brukes senere.
 9. Jeg tror folk har litt mindre å rutte med i de landene og at et sånt krav ville blitt for tøft for mange. Dvs. ramaskrik. Den spanske regjeringen gikk motsatt vei og krevde ekstra skatt av alle med solceller, men dette har nå heldigvis blitt skrotet og de har innført tiltak for å fremme solceller. Og industriministeren som fremmet denne solcelleskatten jobber nå for et solcelleselskap så det finnes håp for de fleste.
 10. Ifølge linken din hadde Tyskland installert effekt på solceller på 50.000MW dvs 50GW. 1kW solcellepanel produserer ca 1000kWh i løpet av et år, så da gav de ca 50TWh. Til sammenligning er total installert vannkraft i Norge ca 33GW og gir ca 138TWh. https://www.nve.no/energi/energisystem/vannkraft/ Under kan du se dagens strømproduksjon i Tyskland, solceller er orange, ikke ubetydelig akkurat. https://app.electricitymap.org/zone/DE
 11. Hvis det at det er lønnsomt med oljebeskatning gjør at det er subsidiert så er vel resten av oljevirksomheten også subsidiert da? Og ulønnsom?
 12. Ladekurven på hurtigladere går også oppover ettersom spenningen stiger på batteriet, inntil et punkt hvor maks ladeeffekt på batteriet oppnås og bilen starter å begrense effekten og kurven synker igjen.
 13. Vannet i et vassdrag kan samles i et vannmagasin, også kalt reguleringsmagasin, som enten er en naturlig innsjø eller et kunstig basseng. I Norge blir blant annet 13 av de 18 største innsjøene brukt som reguleringsmagasiner. Kunstige magasiner etableres ved å demme opp deler av et vassdrag ved hjelp av en demning. Fordelen med et magasin er at man kan samle vann i perioder hvor tilsiget av vann er større enn forbruket. Når forbruket er stort nyttiggjør man seg det oppsamlede vannet ved å tappe magasinet. På den måten kan man til enhver tid produsere den mengden elektrisk kraft det er behov for. Fyllingsgraden forteller hvor mye vann det er igjen i magasinet. https://web.archive.org/web/20150910013637/http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Analyser/Vassmagasinstatistikk/De-storste-reguleringsmagasinene-i-Norge-per-31122004/ https://no.m.wikipedia.org/wiki/Flerårsmagasin Å bygge vannkraftverk er bra, men vi har allerede bygd ut det meste, og i tillegg tar det flere år for et slikt prosjekt, store utbygginger kan ta tiår. Solceller kan slenges på et tak i løpet av et par måneder og krever mye mindre vedlikehold. Det er lett i et land som Norge hvor vi har så mye regulerkraft og store magasiner. Vil også minne om at strømprisen nå ligger stabilt på over 2 kr pr kWh, hvis ingen hadde behov for strøm nå så ville den vel ikke vært så høy? Solceller på tak er et av de få tiltakene som faktisk reduserer utslipp OG gjør oss mer uavhengige fra Russland og Saudi.
 14. RCCL har visst testet starlink på et av sine cruiseskip og søker nå om godkjenning for starlink. https://eu.usatoday.com/story/travel/2022/06/14/elon-musk-starlink-internet-spacex-royal-caribbean/7628522001/
 15. Man trenger vanligvis ingrn spesialutstyr for å koble fra og til coax-kontakt, bare skrutrekker. Se hvordan den er tilkoblet, ta gjerne bilder. I verste fall funker det ikke og "noen" må koble den om igjen for deg. Enten noen du kjenner, din lokale elektriker eller Telias folk.
×
×
 • Create New...