Jump to content
Morromann

Dere som tror på covid-konspirasjoner

Tror dere coronapandemien er en iscenesatt bløff?  

689 members have voted

 1. 1. Tror dere coronapandemien er en iscenesatt bløff?

  • Ja
   52
  • Nei
   564
  • Nei, men myndigheter verden over har en hemmelig agenda
   51
  • Vet ikke
   21


Recommended Posts

Kroat skrev (14 timer siden):

Har du ikke fått med deg, at de "vaksinerte" også blir smittet og syke ? Dvs. at de ikke er beskyttet mot sykdommen.

Kanskje på tide å slutte å snakke tull og innse at denne sykdommen er noe vi må leve med. At det ikke finnes noen vaksine i ordets rette forstand.

Vaksinerte smitter i mindre grad, og blir syke i veldig mindre grad. I hovedsak er det uvaksinerte, og vaksinerte med allerede nedsatt immunforsvar, som blir alvorlig syke.

I nysgjerrighetens navn. Advokerer du for andre behandlinger? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Per H skrev (33 minutter siden):

Nå blir det her veldig spekulativt da, men la oss si for argumentets del, som en populær konspirasjonsteori sier, at vaksinen er et "avbefolkningsserum". Om ~10 år kommer alle som har tatt vaksinen til å være døde men på en måte som ikke direkte klarer å spores tilbake til vaksinen (nå må jeg understreke at jeg ikke tror på dette, men la oss spille med for argumentasjonens del).

Men kvifor denne vaksinen? Hadde det ikkje vært lettere å bare endret vaksiner som folk allerede tar for andre sykdommer, Paracetamol, eller Aspirin, eller andre folkemedisiner, som folk flest har tilgjengelig og bruker, så hadde jobben vært gjort? 

Og kva er vitenskapen/teknologien bak, der ein vaksine er "harmlaus" i 10 år, men plutselig "kicker inn".

Per H skrev (33 minutter siden):

Det geniale her er jo at pandemi-narrativet

Pandemien er reell. Eller tenker du at leger, sykehus, pasienter, etc, er statister som dør/prøver å forhindre død, som del av manuset?

 

Per H skrev (33 minutter siden):

vi må jo anta at konspiratørene har enorme ressurser og er ganske smarte og gjør dette på en "lur" måte

Men var det så lur måte egentlig? Folk dør langt oftere av covid, sykdom, og langt mindre med vaksinen. Ville det ikkje vært bedre å bare laget ein vaksine som ikkje fungerer, eller kuttet ut vaksinene helt? Og latt sykdommen florere fritt? Det hadde forårsaket døden du hypotiserer er agendaen. Kva er vitsen med vaksinen, om planen er å drepe mennesker? Når vi veit med sikkerheit at vaksiner forhindrer sykdom og død?

Eventuelt er du tilbake til at leger, sykehusansatte, pasienter, er statister i denne store konspirasjonen.

Edited by Pallehysa

Share this post


Link to post
Per H skrev (43 minutter siden):

"Røyke-konspirasjonen" (dårlig navn, finn gjerne på et bedre ett :) ) innebefattet jo forskere, ledelse i tobakksselskapene, lovgivere, ansatte, venner og bekjente av forskere som antakeligvis visste sannheten osv. Et nøkkelpoeng i denne konspirasjonen var jo at konspiratørene aktivt jobbet for å holde konspirasjonen skjult med "dirty tricks". Det var en enorm konspirasjon i seg selv.

Så kan du si: COVID19 konspirasjonen (hvis det evt. er en konspirasjon :D ) måtte være/er mye større. Her vil jeg henfalle til det jeg sa tidligere om at hvis du konstruerer planen og narrativet på en riktig måte, så trenger ikke så veldig mange individer vite alt, og du trenger ikke komme så mange ledd ned i konspirasjonen før folk deltar bare fordi de tror de gjør det rette.

Nå blir det her veldig spekulativt da, men la oss si for argumentets del, som en populær konspirasjonsteori sier, at vaksinen er et "avbefolkningsserum". Om ~10 år kommer alle som har tatt vaksinen til å være døde men på en måte som ikke direkte klarer å spores tilbake til vaksinen (nå må jeg understreke at jeg ikke tror på dette, men la oss spille med for argumentasjonens del).

Hvor mange måtte vite dette da, vs. hvor mange som bare "tror" på narrativet om viruset, vaksinen etc? De øverste medlemene av eliten (kjernekonspiratørene) må jo selvsagt vite det. Men de er nok vant til å holde på en hemmelighet kan man argumentere. Så måtte vel noen sentrale ansatte i vaksineprodusentene vite hva som faktisk var i produktet. Gitt hvor avansert mRNA teknologi er, er det lite trolig at noen klarer å ettergå hvilke instrukser som ligger i mRNA'et i vesentlig grad, og nøkkelpersonene hos produsentene er enten en del av eliten selv eller kan trues/kjøpes til stillhet. For argumentets del kan vi jo si at istedenfor å produsere en harmløs "spike" er det kodet at det skal produsere en dødelig (over tid) variant av spike protein.

Det geniale her er jo at pandemi-narrativet og de edle motivene ville jo da ment at kun et veldig lite knippe mennesker faktisk visste hva som faktisk skjedde, mens praktisk talt ti-talls hvis ikke hundretalls millioner av mennesker (regjerninger, lokale helsemyndigheter, leger, vaksinatører osv) ble ufrivillige "ko-konspiratører" bare fordi de tror på narrativet som veves rundt hendelsene.

Så jeg synes egentlige ikke argumentet om at "det måtte væer en så stor konspirasjon at det ikke lar seg gjennomføre" automatisk diskvalifiserer en teori, vi må jo anta at konspiratørene har enorme ressurser og er ganske smarte og gjør dette på en "lur" måte som beskrevet ovenfor? Rent hypotetisk selvsagt ;)

Vel, den ene utfordringen her er at det er omtrent ca. like mange konspirasjonsteorier rundt covid-19 som det er konspirasjonsteoretikere. Det eneste dere tilsynelatende er enige om, er at det er en konspirasjon. Dermed blir det også vanskelig å skulle diskutere den enkelte teorien spesifikt her, fordi det jo endrer seg ut fra hvem det er man snakker med. I ditt tilfelle har du jo nå også hoppet mellom to ulike teorier, selv om du riktignok er tydelig på at den siste her kun er et eksempel.

Men tar vi dette konkrete eksempelet, så ser du bort fra at det ikke er snakk om at kun noen sentrale ansatte hos vaksineprodusentene, men også hos alle de institusjonene som har bidratt til å utvikle teknologien. I så måte ville det også være ganske oppsiktsvekkende at det ikke har kommet for en dag at det er feil at mRNA-molekylet brytes ned raskt i kroppen, men faktisk kan bli værende og ligge latent i cellene over flere tiår før de plutselig setter i gang produksjonen av et eller annet stopp som kverker oss. Det er tross alt ikke kun de bedriftene og institusjonene som spesifikt jobber med mRNA-vaksiner som besitter kompetanse på hvordan dette molekylet fungerer.

Og det var da altså kun selve vaksinene og mRNA'ets funksjon. I tillegg så må det jo da være snakk om en hel del mennesker som er involvert i selve viruset - det være seg om det er virkelig eller ei.

Så nei, jeg mener at det er urealistisk, av samme grunn som at man ikke klarte å holde skjult en gang hvordan tobakk er skadelig. Ad sistnevnte, må man heller ikke glemme det historiske perspektivet. Selv om man gjennom 1900-tallet fikk stadig bedre medisinfaglig kompetanse og forsking på plass, gjennomgikk verden en del større kriser (to verdenskriger, en pandemi og en økonomisk resesjon) som i stor grad styrte hva slags forskning som skjedde i første halvdel. På tross av dette så man gryende forskning på hvordan tobakksbruk hang sammen med helseskader. Samtidig var - festlig nok - nazibevegelsen svært kritiske til tobakk og mye av forskningen som skjedde på dette på 30-tallet var tysk, hvilket jeg mener man kan anta bidro til at tobakk ble sett positivt på under og rett etter 2. vk. Det var nok også medvirkende til at forskning på tobakkens helseskader først kom ordentlig i gang i Europa på 50-60-tallet, før man deretter så stadig strengere regulering utover 70-tallet.

Edited by Hugo_Hardnuts
 • Like 1

Share this post


Link to post
26 minutes ago, Pallehysa said:

Men kvifor denne vaksinen? Hadde det ikkje vært lettere å bare endret vaksiner som folk allerede tar for andre sykdommer, Paracetamol, eller Aspirin, eller andre folkemedisiner, som folk flest har tilgjengelig og bruker, så hadde jobben vært gjort? 

Og kva er vitenskapen/teknologien bak, der ein vaksine er "harmlaus" i 10 år, men plutselig "kicker inn".

Pandemien er reell. Eller tenker du at leger, sykehus, pasienter, etc, er statister som dør/prøver å forhindre død, som del av manuset?

 

Men var det så lur måte egentlig? Folk dør langt oftere av covid, sykdom, og langt mindre med vaksinen. Ville det ikkje vært bedre å bare laget ein vaksine som ikkje fungerer, eller kuttet ut vaksinene helt? Og latt sykdommen florere fritt? Det hadde forårsaket døden du hypotiserer er agendaen. Kva er vitsen med vaksinen, om planen er å drepe mennesker? Når vi veit med sikkerheit at vaksiner forhindrer sykdom og død?

Eventuelt er du tilbake til at leger, sykehusansatte, pasienter, er statister i denne store konspirasjonen.

Jeg tror du hoppet over det stadiet hvor jeg klart og tydelig presiserte at dette var rent hypotetisk og for diskusjonens del med Hugo - dette er ikke en konspirasjon jeg tror på :D

At det er en agenda bak Koronapass som du kan kalle en "konspirasjon", det er jeg ganske overbevist om og har skrevet et relativt tydelig innlegg om tidligere :D

 

Share this post


Link to post
3 hours ago, nirolo said:

Covid19 er en ekte vaksine, akkurat som influensavaksinen er en ekte vaksine, influensavaksinen hindrer ca 60% av smittetilfellene. At disse ikke beskytter 100% endrer ikke på det, du har fått nok definisjoner av hva vaksine er til at du bør forstå det.

Nei, influensavaksinen beskytter mot influensasykdom. Mens covidvaksinen ikke beskytter mot covidsykdom.

Share this post


Link to post
Kroat skrev (Akkurat nå):

Nei, influensavaksinen beskytter mot influensasykdom. Mens covidvaksinen ikke beskytter mot covidsykdom.

Haha. Det er pur ljug, og det vet du :)

 • Like 8

Share this post


Link to post
Per H skrev (52 minutter siden):

Nå blir det her veldig spekulativt da, men la oss si for argumentets del, som en populær konspirasjonsteori sier, at vaksinen er et "avbefolkningsserum". Om ~10 år kommer alle som har tatt vaksinen til å være døde men på en måte som ikke direkte klarer å spores tilbake til vaksinen (nå må jeg understreke at jeg ikke tror på dette, men la oss spille med for argumentasjonens del).

La oss si du har rett.
Altså vil eliten overleve, dette er ett lite fåtall.
Antivaksere vil overleve, også ett fåtall og antagelig kraftige motstandere av eliten.
Innbyggere i fattige land og/eller av en eller annen grunn ikke er vaksinert enten pga isolasjon fra resten av verden eller vaksinemangel.
De som av medisinske årsaker ikke tåler en vaksine.

Dette er altså elitens drømmeverden?
Jeg sliter med å forstå hvorfor eliten skulle ønske noe slikt, det vil jo totalt ødelegge for dem..

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Per H skrev (Akkurat nå):

Jeg tror du hoppet over det stadiet hvor jeg klart og tydelig presiserte at dette var rent hypotetisk og for diskusjonens del med Hugo - dette er ikke en konspirasjon jeg tror på :D

At det er en agenda bak Koronapass som du kan kalle en "konspirasjon", det er jeg ganske overbevist om og har skrevet et relativt tydelig innlegg om tidligere :D

 

Forstod det. Men eg påpeikte at hypotesen ikkje fungerer. Den smuldrer fort...

Agendaen bak koronapass, er ikkje konspiratorisk. Agendaen er å åpne samfunnet så fort som mulig i ein pandemi, for dei som tåler sykdommen, og prøve å forhindre at uvaksinerte skal sprenge sykehuskapasiteten, ved å smitte sine likesinnede.

 • Like 1

Share this post


Link to post
9 minutes ago, Hugo_Hardnuts said:

Så nei, jeg mener at det er urealistisk, av samme grunn som at man ikke klarte å holde skjult en gang hvordan tobakk er skadelig.

Man holdt jo skjul på hvor skadelig tobakk er å flere årtier da, så det var vel en relativt vellykket (og lønnsom!) konspirasjon helt til det ikke var det lenger. Sånn er det jo med korthus av løgner, plutselig faller de.

Vi får være enige om å være uenige også om argumentet rundt "omfang" - jeg tror at en konspirasjon kan drives av godt narrativ, og et relativt begrenset antall innsidere, du tror ikke det. Jeg mener også at det rent hypotetiske eksempelet mitt også ihvertfall indikerer hvordan det kunne vært mulig, men du er uenig - greit nok :)

 

 

Share this post


Link to post
2 minutes ago, aklla said:

La oss si du har rett.
Altså vil eliten overleve, dette er ett lite fåtall.
Antivaksere vil overleve, også ett fåtall og antagelig kraftige motstandere av eliten.
Innbyggere i fattige land og/eller av en eller annen grunn ikke er vaksinert enten pga isolasjon fra resten av verden eller vaksinemangel.
De som av medisinske årsaker ikke tåler en vaksine.

Dette er altså elitens drømmeverden?
Jeg sliter med å forstå hvorfor eliten skulle ønske noe slikt, det vil jo totalt ødelegge for dem..

Nå var jo poenget mitt mer å gi en helt spekulativ fremstilling av hvordan en STOR konspirasjon hypotetisk sett gjennomføres, dette er ikke en teori jeg tror på, så dermed kan jeg ikke svare for hva motivet skulle være, men det er jo ingen hemmelighet at det er mange som synes verden er overbefolket, så et plausibelt motiv finnes jo, bare ikke spør meg om detaljene i en konspirasjon jeg ikke tror på :D

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Pallehysa said:

Agendaen bak koronapass, er ikkje konspiratorisk. Agendaen er å åpne samfunnet så fort som mulig i ein pandemi, for dei som tåler sykdommen, og prøve å forhindre at uvaksinerte skal sprenge sykehuskapasiteten, ved å smitte sine likesinnede.

Dette synes jeg er fryktelig naivt. Jeg skulle lenket videre til min "konspirasjonsteori" om dette temaet, men må innrømme at jeg ikke skjønner hvordan søkefunksjonen fungerer på dette nettstedet (litt flaut, men den er jo ekstremt dårlig? burde være lett å finne en post jeg selv har laget? :D )

Hvis noen kan gi noen "pointers" på hvordan dette rælet fungerer, så mottas det med takk.

Share this post


Link to post
Per H skrev (1 minutt siden):

Nå var jo poenget mitt mer å gi en helt spekulativ fremstilling av hvordan en STOR konspirasjon hypotetisk sett gjennomføres, dette er ikke en teori jeg tror på, så dermed kan jeg ikke svare for hva motivet skulle være, men det er jo ingen hemmelighet at det er mange som synes verden er overbefolket, så et plausibelt motiv finnes jo, bare ikke spør meg om detaljene i en konspirasjon jeg ikke tror på :D

Jeg bare spiller med på leken din for å vise at det jo er ekstremt problematisk for denne eliten også, om en slik plan gjennomføres.
Gitt at den kan gjennomføres, så må jo eliten begynne å stå helt på egne ben, type dyrke sin egen mat.
Hjelper ikke å ha milliarder på konto om alle verdens butikker og banker er lagt ned..

Hjelper ikke med penger og makt når man ikke kan bruke noe av det.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Kroat skrev (18 minutter siden):

Nei, influensavaksinen beskytter mot influensasykdom. Mens covidvaksinen ikke beskytter mot covidsykdom.

Kan du forklare hva du mener med ordet "beskytte"? Det er etterhvert tydelig at du bruker en definisjon som er annerledes enn det ordbøker og alle vi andre bruker - og det ser ut til å være helt sentralt i argumentasjonen din.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Per H skrev (24 minutter siden):

Dette synes jeg er fryktelig naivt. Jeg skulle lenket videre til min "konspirasjonsteori" om dette temaet, men må innrømme at jeg ikke skjønner hvordan søkefunksjonen fungerer på dette nettstedet (litt flaut, men den er jo ekstremt dårlig? burde være lett å finne en post jeg selv har laget? :D )

Hvis noen kan gi noen "pointers" på hvordan dette rælet fungerer, så mottas det med takk.

Trenger du å søke? Selvfølgelig kan du argumentene utenat? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kroat skrev (23 minutter siden):

"cirka 60 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot influensasykdom"

0 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot covidsykdom

Leker du troll eller er du troll, det er jaggu ikke lett å se forskjellen. 

Du sakser bare vilkårlige artikler og tror dem skal bevise noe du ikke forstår hva er. 
Hva er covidsykdom ?
Hvem har det ?
Av de som har det hva er forholdet vaksinert/ikke vaksinert ?

 

 • Like 8

Share this post


Link to post
Kroat skrev (1 time siden):

Nei, influensavaksinen beskytter mot influensasykdom. Mens covidvaksinen ikke beskytter mot covidsykdom.

Hvorfor er da en majoritet av de innlagte for korona uvaksinerte til tross for at de kun er 5% av gruppen?

 • Like 5

Share this post


Link to post
57 minutes ago, Pallehysa said:

Trenger du å søke? Selvfølgelig kan du argumentene utenat? 

Jo da, men nå har det seg slik at innlegget var relativt godt begrunnet med linker osv. Du kan lese det under hvis du er interessert. Hvis du er helt eller delvis uenig i punkt 1, ikke la det stoppe deg, det interessante er mest den plausible linken mellom koronapass som forløper til digital ID/digital wallet og progammerbar sentralbankvaluta.

 

Share this post


Link to post
27 minutes ago, nirolo said:

Hvorfor er da en majoritet av de innlagte for korona uvaksinerte til tross for at de kun er 5% av gruppen?

Ja, for nå "glemmer" vi at mange vaksinerte (liksomvaksinerte) kan bli klassifisert som uvaksinert etter en stund, og om de ikke har tatt siste "versjon".
 

Share this post


Link to post
clink skrev (1 minutt siden):

Ja, for nå "glemmer" vi at mange vaksinerte (liksomvaksinerte) kan bli klassifisert som uvaksinert etter en stund, og om de ikke har tatt siste "versjon".
 

Da blir tallene enda værre sett fra anti-vax

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...