Jump to content

Per H

Medlemmer
 • Content Count

  26
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

51 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Dette er helt riktig. Hadde 1 av 5 infiserte dødd, hadde alle vært livredde (med rette) og inordnet seg deretter, man hadde ikke trengt "tiltak" eller noe som helst, det hadde kommet av seg selv. WHO sa først at IFR for COVID var 3.4%. I etterkant har det vist seg å være ca. 0.1-0.3% i snitt avhengig av studie/populasjon som studeres (se f.ex Ioanndis) De bomma med andre ord sånn 30-10 ganger (!). Snittalderen på de som dør i Norge er 84 år eller noe sånt og tangerer forventet levealder. Det har dødd 23(!) stykker i Norge under 50 år av/med COVID i løpet av 20 måneder, mest sannsynlig har disse vært immunsupprimerte eller hatt andre underliggende helseutfordringer. Når det gjelder helsevesenet hadde vi over 20 000 sengeposter på 80-tallet, det er nå bygget ned til 11 000 mens befolkningen i samme tidsrom har økt med 1.3 millioner. Vi hadde 289 intensivplasser når pandemien startet, nå har vi FÆRRE enn for 20 måneder siden(!). Ahus, som betjener 600 000 nordmenn, har 10(!) intensivplasser. Kort fortalt er det vannstyring, inkompetanse og underfinansiering så langt øyet ser. Den store krisa er egentlig ikke COVID, men at helsevesenet i den vestlige verden holder på å kollapse av underfinansiering.
 2. "Storm in a teacup" - se første 5 minutter som Campbell selv sier.
 3. Hele dette innlegget ditt er utrolig bra, for det setter fingeren på akkurat hva som er problemet om dagen. Det er en slags ensretting av samfunnet på gang, hvor spørsmål om vaksinenes sikkerhet og bivirkninger blir latterliggjort, dysset ned, bortforklart og rett og slett ignorert, både av vanlige folk og av media. Det er ikke bra, og det har ingenting med "vitenskap" å gjøre. Essensen i vitenskapen er nettopp å stille spørsmål ved "etablerte" sannheter og finne frem til ny kunnskap gjennom eksperimentering/verifisering. Et viktig prinsipp i vitenskapet er at resultatene skal være reproduserbare. Allerede før pandemien var det en krise her innen vitenskapen, i at rett og slett at mange av "funnene" i diverse studier i mange fagfelt ikke lar seg reprodusere: https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis Interessekonfliktene rundt vaksinene bør være åpenbare, så 100% uavhengige studier og undersøkelser er det vi trenger mer av nå, ikke mer propaganda og markedsføring. Problemet er jo at det bare er legemiddelindustrien som har finansielle "muskler" til å gjøre store, RCT-undersøkelser av vaksinenes sikkerhetsprofil og effektivitet, og mange av helsemyndighetene, spesiellt i USA, lider i stor grad av "regulatory capture": https://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_capture Det er åpenbart at det er store problemer med både sikkerhetsprofilen og effektiviteten til vaksinene. Det finnes mange legitime spørsmål som må stilles i stor skala, undersøkelser som må gjøres, og sammenhenger som må finnes.
 4. Nå passet jeg jo på å eksplisitt si at kausalitet ikke er etablert for de meldte tilfellene, så føler at jeg har mitt på det rene der Dette gjelder for øvrig også alle foregående år, så det er her på likt grunnlag at grafen "hopper" i 2021. Man har ikke endret noen prinsipper mellom årene, ergo er tallene ihvertfall sammenlignbare mellom år (hvis det er svakheter, er de svakhetene strukturelle i dataene, ikke spesifikt for 2021). Når det gjelder volumet av rapporterte tilfeller blir det alt for enkelt som CDC gjør, å si at disse dataene ikke kan brukes til å si noe som helst om vaksinene og at du må være en statistisk guru for å forstå tallene. Jeg vet at VAERS har sine egne "algoritmer" og "sikkerhetssignaler" som de regner på for å oppdage avvik indikert av dataene, men disse utregningene er blitt kritisert for å definere bort viktige signaler, se lenken under for eksempel. https://roundingtheearth.substack.com/p/defining-away-vaccine-safety-signals Når man forsøker å trivialisere bort nesten 20.000 rapporteringer om dødsfall eller å si "neida, her er det ikke noe som skjer", det er ikke en vitenskapelig tilnæring, det er regelerett obfuskering og "gaslighting". Når det gjelder "volum" av vaksinering som du tar opp som en mulig forklaringsvariabel, er det høyere enn et vanlig år i 2021, men selv i ett normalår tar rundt 50% av amerikanerne influensavaksinen også, dette er jo fort 160 millioner doser bare det: https://usafacts.org/articles/how-many-americans-get-flu-shots-vaccine-cdc/ Det er selvsagt også et høyt "bakgrunnsnivå" av vaksinering, barnevaksinasjonsprogram osv. slik at COVID-vaksinene bidrar nok til å øke antallet, men ikke til den grad man kanskje skulle tro. La oss si for argumentets del at COVID-vaksinene dobler eller trippler antall satte vaksiner. Synes du grafen under indikerer en to-dobbling eller tre-dobbling av rapporterte dødsfall? (husk: Ja, kausalitet er ikke bevist, men dette strukturelle problemet med dataene eksisterer på tvers av alle årene). Og ja: selvsagt kan alle slags rare dødsårsaker havne i VAERS-rapporteringen, men er det egentlig den mest sannsynlige forklaringen? igjen kan man si at de samme "svakhetene" i tallene eksisterer også for foregående år. Så hva er forskjellen i 2021 versus ALLE foregående år? det er det rette spørsmålet å stille seg. Jeg mener svaret er åpenbart, og trenger en mye grundigere undersøkende holdning enn den CDC har lagt seg på. Dette er ikke trivialiteter.
 5. Vi skal ikke underslå at det både er mye bivirkninger og at mye er underrapportert. Når det gjelder bivirkninger hvis man ønsker en forståelse av det kan man jo se litt i VAERS-databasen i USA, OpenVAERS legger godt til rette for dette. Legger ved en interessant graf fra den siden under. Man kan også sjekke EUDRAvigiliance databasen for EU. https://openvaers.com/covid-data Ja, disse dødsfallene er ikke fastslått til å være knyttet til COVID19 vaksinen siden det er møysommelig arbeid å gjøre en "case by case" review med obduksjon osv. Dette gjøres i praksis nesten aldri med et så stort volum av saker. "Correlation is not equal to causality", det er viktig å huske. Men dette gjelder jo foregående år også, så at det har skjedd noe i 2021 som slår ut HARDT på dataene er jo ganske tydelig. Å ignorere dette hadde vært tåpelig og uvitenskapelig. EUDRAvigiliance databasen viser det samme. Det er masse bivirkninger rapportert i Norge også av legemiddelverket. De har en enorm "backlog" på saker de må gå gjennom. Når det gjelder underrapporting er det gjort studier før på at så lite som 1-10% av bivirkninger faktisk blir rapportert (jeg finner ikke dokumentasjonen på dette i farten, men legger det ved senere hvis jeg klarer å grave det frem). Helt anekdotisk vet jeg fra eget liv at det er store mørketall. Min kjære f.eks. fikk til dels alvorlig (etter min mening) bivirkninger, men kom seg aldri dit at hun rapporterte det (de gikk over). Ingen er tjent med å verken over-eller underrepresentere bivirkningene av vaksinene. Vi vet at nivået med rapporterte bivirkninger for disse vaksinene er uten sidestykke i historien. Vi vet også at tradisjonelt sett underrapporteres også bivirkninger. Om nivået er "akseptabelt" gitt hva man bekjemper, får bli opp til hver enkelt å bedømme, og der vil vel ettertiden være "facit".
 6. Du stiller et godt spørsmål. Mange eksperter har poengtert at det man trenger for å stoppe smitteoverføring er "mucosal immunity", dvs. at du kan stoppe viruset med immunforsvaret i slimhinnene (T-celler og antistoffer). At man har antistoffer i blodet (som vaksinen skaper) hjelper jo ikke så mye hvis viruset kommer inn luftveiene, men vil vel hjelpe hvis infeksjonen setter seg i organer osv. Det er kanskje derfor produsentene helt siden starten kun har hevdet beskyttelse mot "alvorlig sykdom og død". Dette med beskyttelse mot transmisjon er bare noe man har "håpet" på - bokstavelig talt. tillater meg å sitere FDA ang Pfizer vaksinen: Most vaccines that protect from viral illnesses also reduce transmission of the virus that causes the disease by those who are vaccinated. While it is hoped this will be the case, the scientific community does not yet know if the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine will reduce such transmission. https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions Nakstad & Co. har seriøst "oversolgt" vaksinen på dette punktet. De opprinnelige kliniske studiene hevdet ikke og var ikke designet for å bevise effekt mot transmisjon. Her er Tal Zaks, Modernas Chief medical officer: “Our trial will not demonstrate prevention of transmission,” Zaks said, “because in order to do that you have to swab people twice a week for very long periods, and that becomes operationally untenable.” https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037 Her refereres det jo til logistikkutfordringer med å få det til, men like fullt er det altså da høyst "utvitenskapelig" å hevde (slik helsemyndighetene faktisk har gjort) at vaksinen stopper smitte. Dette har det ikke vært grunnlag for, spesielt i starten av vaksineutrullingen, når man KUN hadde produsentenes egne undersøkelser som "vitenskap" å lene seg på, og disse ikke sa noenting om smitteoverføring. Senere har det kommet uavhengige studier som svinger begge veier. Dette er et uavklart spørsmål enda hva angår "vitenskapen". Poenget er at det som har blitt solgt som "vitenskap" har vært "håp" eller misforståelser. Det er kritikkverdig. Jeg er enig i at Koronapass, i tillegg til å være en farlig forløper til segregering, medisinsk apartheid og mye annet vi antakeligvis ikke ønsker i samfunnet, kan det faktisk være med på å ØKE smitten. Hvorfor? nettopp fordi vaksinen ikke hindrer smitteoverføring, og koronapass vil da skape en "falsk trygghet" hvor folk tror at vaksinerte ikke smitter. Dette er helt feil. Legger ved en "artig" kort videosnutt på to minutter som viser hvordan Fauci, CDC og vaksine-tzar Bill Gates har tatt en 180% snuoperasjon fra starten av panedemien til nå. . ca. det første minuttet er klipp hvor de dyrt og hellig lover at vaksinen er kjempeeffektiv på å stoppe smitte, det andre minuttet er klipp hvor de.... sier noe helt annet Den viser godt hvor mye uvitenhet og idioti som har blitt presentert som "vitenskap" under pandemien, som egentlig bare har vært "synsing" og "håping". https://twitter.com/JamesMelville/status/1461750873445568515
 7. Jeg kjøper setningen under: "The case rates in the vaccinated and unvaccinated populations are unadjusted crude rates that do not take into account underlying statistical biases in the data and there are likely to be systematic differences between these 2 population groups." Synes derimot ikke eksemplene de kommer med er så gode, som "sunnere livsstil" i den ene gruppen osv. Helt uten noen videre undersøkelser vet vi jo allerede: 1. Den uvaksinerte gruppen har nok uforholdsmessig mye innvandrere, de er jevnt over mer vaksineskeptiske da de ofte kommer fra land hvor man av gode grunner ikke stoler på myndighetene. Ekstra problematisk, siden innvandrere er notorisk overrepresentert også blant folk som får D-vitaminmangel (det er på grunn av hudfarge/solforhold her oppe i Nord). D-vitaminmangel er sterkt assosiert med negative utfall når det gleder COVID19. 2. Den uvaksinerte gruppen inneholder de fleste barn, som ikke blir særlig syke av COVID, men driver "smittetilfeller". Klart man kan justere de ut da, så det gjelder jo bare total-tallene 3. I den uvaksinerte gruppen vil du også finne en relativt stor andel folk som er for skrøpelige til å ta vaksinen - folk som er kronisk eller dødelig syke og er immunsuprimerte (kreftbehandling osv.). Vet ikke hvor stor denne gruppen er, men den kan være betydelig. Klart at disse menneskene er også disponert for dårlige utfall av COVID19. Gitt at man ikke vet hva de strukturelle forskjellene mellom gruppene er blir det vanskelig å egentlig dra noen fornuftige konklusjoner ut ifra tallmaterialet. Tror ikke jeg orker å beggynne med det, mistet litt motivasjonen når tallene er så tullete, usikker på hva man egentlig kan få ut av de.
 8. Hei Allostasis, jeg sjekket utregningene dine, ikke noe å utsette på de. Under disse forutsetningene, stemmer dette, dog med forebehold om at UKSHA sier eksplisitt i fotnotene at tabellene ikke bør brukes til å beregne effektivitet. (Hvorfor de ikke vil at vi skal gjøre det vet jeg ikke, men mulig det er et "clue" under her som vi kommer til). Det du ikke viser er er vaksineeffekt på smittetilfeller. du bruker jo smittetilfeller som nevner i utregningene dine, så det er litt vesentlig - høy nevner gir lavere tall... Men her finner vi noe skikkelig rart, dette er for så vidt også vist i tabellen i rapporten på side 23. Det er DOBBELT så mange tilfeller per 100K (vaksinerte: 1061.1 vs uvaksinerte 495.4) i 60-69 aldersgruppen, men ser samme trenden i de andre "midt i livet" gruppene. Er da: Vaksineeffekt på smitteoverføring ca = -214%(negativ effekt?) Hvordan de vaksinerte kan ha over DOBBELT så mange tilfeller som de uvaksinerte per 100K skjønner jeg ikke, men det er jo det det står i rapporten, basert på disse samme tallene. Det er kanskje her det begynner å bli litt rart og hvorfor man ikke skal bruke disse tallene til dette formålet åpen for forklaringer på dette.
 9. Jeg har også spurt FHI om dette. De er utrolig arrogante og gidder ikke gi ut data, referer bare til egen hjemmeside men der publiserer de ikke data etter vaksinasjonsstatus. Jeg ser ikke noen god grunn til dette, er det "top secret" kanskje? eller kanskje det viser noe de ikke ønsker å vise? Jeg tror dataene er ganske like de som UKSHA publiserer for UK. Desverre.
 10. 30-39 (og til dels 18-29) er de eneste alderskategoriene i rapporten som viser en effekt (og aldeles ikke på smittetabellen på side 39), så "hva er det du snakker om" er ikke en passende reaksjon. Jeg snakket mest om TOTALEN som UKSHA ikke har giddet å legge inn i tabellen (sikkert fordi det ikke er så lystig lesning). Litt klønete å flytte data fra en PDF over i excel. Vi vet jo godt at det er de eldre som er i risikosonen. Der viser tallene liten eller ingen effekt, se bare på 60+ kategoriene for en rask bekreftelse på dette. Hvis jeg får tid i kveld skal jeg manuellt summere tallene så får vi de presise prosentsatsene, så kan vi sammenligne med den generelle vaksinasjonsgraden på 68.7%. Hvis vaksinen er effektiv, så burde SUMMEN av disse kategoriene, for de vaksinerte, være langt UNDER 68.7%. Hvis tallet er akkurat 68.7% betyr det at vaksinen ikke har noen effekt (i snitt). er tallet høyere.... ja da er vi virkelig ille ute, for da bidrar vaksinen negativt.... min hoderegning lander et sted på rundt 90%, som ikke er så fett for å si det sånn...
 11. Jeg tar utfordringen du kan følge linken under til offisiell statistikk for UK, til side 19-21. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034383/Vaccine-surveillance-report-week-46.pdf Når det gjelder smitte (side 19), innleggelser (side 20) og død (side 21) ser man ganske fort at de vaksinerte er i et fenomenalt overtall i nær sagt alle aldersgrupper (du kan ekskludere 0-18, disse er ikke spes. relevant da de ikke blir alvorlig syke av COVID (en generalisering, men stort sett sant). Nå gidder ikke jeg å sitte å regne sammen summen som UKSHA av en eller annen mystisk grunn ikke har lagt inn i tabellen, men hadde du regnet ut prosenten for smitte, innleggelser og død hadde nærmet seg ~90% for alle de samlede (summerte) kategoriene. Dette er høyere enn vaksinasjonsgraden, som er litt under 70%. Mao er vaksinerte overrepresentert i nesten samtlige kategorier, da det forventede prosentvise tallet hvis det var "pro rata" med vaksinasjon skulle vært 70%, hvis vaksinene var virkelig effektive skulle tallet vært langt lavere og i de uvaskinertes disfavør. Det er de ikke.
 12. Helt enig. Hvis dette er den største helsekrisa noen gang (som vi blir fortalt), burde det være en enkel sak å bevilge "stay on" bonuser og rekrutteringsbonuser til intensivsykepleiere. Selv om man gir hver eneste intensivsykepleier i hele Norge 100.000 i bonus, så er det en latterlig liten sum sammnelignet med hva vi taper på å stenge ned samfunnet. "Stay-on" og rekrutteringsbonuser er HELT vanlig i den høytlønnede delen av arbeidslivet når man skal sikre seg sårt trengt kompetanse. Dette viser for meg at retorikken og de store ordene ikke står i stil til realitetene på bakken. Regjeringen har IKKE økt intensivkapasiteten. Intensivsykepleiere går vi i netto MINUS på. Vi er antakeligvis dårligere stilt nå enn ved starten av pandemien. Etter nesten 20 måneder går det ikke an å lenger skylde på at man ikke var forberedt, hvor er raseriet over vannskjøttelsen av samfunnet av vår politiske elite? hvor er kravene om at helseministeren må gå av? hvordan ser statsbudsjettet for neste år ut på denne fronten? Vi blir solgt en historie og et narrativ som ikke henger på greip, det må folk nesten snart forstå.
 13. Dette er et kjempegodt poeng, jeg har stusset på det samme. Ahus har 10(!) intensivplasser og betjener 600.000 nordmenn. Alle kan forstå at det i seg selv ikke er et koronaproblem, men et finansierings-, lederskaps-, bemannings-og prioriteringsproblem. Her har noen ikke gjort jobben sin. Løsningen blir så å stenge ned samfunnet for å ikke overbelaste det skakk-kjørte helsevesenet.
 14. Kudos for et utrolig balansert og fornuftig innlegg, sjelden vare i disse tider. Viktig å ikke miste hodet helt, det kan bli vanskelig å finne det igjen etterpå...
 15. Det som er ganske spesielt nå, er at lav kapasitet i helsevesenet brukes som argument for strengere tiltak. Det har vært 18 måneder med pandemi nå, hva har regjeringen gjort av tiltak for å ØKE kapasiteten i helsevesenet? svaret er jo deprimerende: de har ikke gjort noen ting! Dette kan ikke kalles annet enn grov uaktsomhet. Jeg skjønner at intensivsykepleiere ikke er ferdig utdannet på 18 måneder, men da må man jo kunne omskolere andre sykepleiere, og tilby gode incentiver: eks: etterutdann deg til intensivsykepleier, få høyere lønn og en engangsbonus på 100.000). Hvis man virkelig vil, og situasjonen er alvorlig, må man ta slike grep. Det er tydeligvis ikke blitt gjort. Igjen, grov uaktsomhet fra våre "ledere". Ahus har 10(!) intensivplasser på et sykehus som dekker rundt 700.000 innbyggere! helt latterlig! https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Epzj03/kritiserer-ahus-kapasiteten-en-skandale Men her er det latterligste av alt: i influensasesongen 2017-2018, var det anslagsvis 7600 pasienter innlagt for respiratoriske lidelser BARE den sesongen, altså en vinter! Se artikkel på FHI sin hjemmeside: https://www.fhi.no/nyheter/2018/rekordmange-influensasyke/ I løpet av HELE pandemien, har det vært lagt inn.... ca 6000 pasienter. Er det noen som ser problemet her? og disse pasientene er spredt over hele 18 måneder, de 7600 pasientene "bare" over 3-4 måneder. Hva har skjedd med kapasiteten i vårt helsevesen i mellomtiden? https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/#table-pagination-53767146 Hvor er ledelsen dette lander trenger? Dette blir som at du bruker hele månedslønna på gambling, og så må familien spise tørre brødskalker resten av måneden, fordi DU ikke klarte å planlegge og ta nødvendige grep... skandaløs "ledelse".
×
×
 • Create New...