Jump to content
NTB - digi

Utvalg foreslår å fjerne elbilfordeler i bomringene

Recommended Posts

Synes det er riktig å betale for å bruke en ferdig bygget vei. Slik som i utlandet hvor en betaler bom for å kjøre på motorveien. Om det er elektrisk eller karbon drift burde ikke ha noe å si.

Det blir betalt mer enn nok penger inn til Norge, så vil påstå at hovedproblemet ikke er at det ikke kommer inn nok penger, men mer hvordan pengene blir distribuert.

Ett eksempel er at i Stavanger klarer de å få råd til å bruke over 1400millioner (!!) på å bygge 13km med sykkelvei. 

Avgift på mengden karbon en forbrenner har ingen sammenheng med antall bompasseringer. Avgift for karbonutslipp må komme fra kjøp av drivstoffet. Dette vil oppfordre å satse på forbrenning som gir lavere utslipp og har høyere effektivitet. I alle ledd.

Share this post


Link to post

Ser at elbileierne er fra seg fordi de eventuelt skal betale bompenger, men bompengene skal jo brukes til å finansiere veier - og en el-bil trenger veier å kjøre på også, gjør de ikke?

Share this post


Link to post
15 hours ago, hekomo said:

Men om man kjøper en bil til 500.000 da? Eller 400.000? Eller 300.000?

Norge må bestemme seg: Skal vi over til elbiler eller ikke? Hvis det som bare er neoliberalt pisspreik så er det bare å kjøre på. Stopp elbil-veksten og la verden gå til helvete.

Eller man kan gjøre som du og tro at alt står og faller på bomringene og elbil. Som allerede nevnt, det er en hel haug av andre intensiver , det er en hel haug av andre intensiver , det er en hel haug av andre intensiver , det er en hel haug av andre intensiver , ..... så pisset ditt får du holde for deg selv. Ikke er det misunnelse og ikke er det hat som ligger til grunn for at også elbilene skal betale bompenger, de to store hovedargumentene... nei, de eneste(!)  argumentene noen elbilfantaster tilsynelatende har når det gjelder å kritisere andres syn på ting. Nokså snevert spør du meg-.

Det merkelige er jo at det er enkelte, og jeg poengterer enkelte, elbil fantaster som er de som hater mest her og som ser med olme blikk på hver barnefamilie som fjaser rundt i ondskapens doning, fossilbilen. Dere hadde nok kost dere stort om dere kunne påført disse onde menneskene enda noen tusenlapper i straffeavgifter.     

Elbilene kommer enten du vil eller ikke, og verdens ferd mot helvetet beror på langt flere ting enn norsk vekst i elbile-salg og ditt bidrag til samfunnet. Svermeri derimot er bare skadelig for saken. 

 

 

 

 

 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
20 hours ago, Kajac said:

Hvordan de kan tro at "nullvekstmålet blir lettere å nå" ved å øke bompengene for elbiler kan jeg ikke forstå.

Du oppnår ikke nullvekst i biltrafikk ved å holde en kategori av biler utenfor virkemidlene som skal begrense bilbruken. Da sørger du bare for at veksten skjer innen den kategorien.

 • Like 2

Share this post


Link to post
frohmage skrev (12 timer siden):

Det bør ikke være billigere å kjøre egen elbil til sentrum enn å sitte på med t-banen.

Pandemien har vist at denne tankegangen er billig og lite gjennomtenkt.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (4 timer siden):

Fordi at elbiler ikke vil redde klimaet? Momsfritaket har kun vært med på å subsidiere bil nummer to for de rikeste.

Elbiler er en del av en større totalløsning for å redde klimaet.

De rikeste bryr seg nok lite om bilen koster noen hundre tusen mer eller mindre. Og det er da bedre at de kjøper seg en elbil som bil nummer to enn enda en giftbil.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Dubious skrev (3 timer siden):

Skal ikke være gratis for noen å forurense, og elbiler forurenser i byer, med støy og oppvirvling av støv

Elbiler støyer veldig lite (bortimot ingenting), og oppvirvling av støv får man heller gjøre noe med ved bedre rengjøring av veiene.

 • Like 2

Share this post


Link to post
EremittPåTur skrev (1 time siden):

Eller man kan gjøre som du og tro at alt står og faller på bomringene og elbil. Som allerede nevnt, det er en hel haug av andre intensiver , det er en hel haug av andre intensiver , det er en hel haug av andre intensiver , det er en hel haug av andre intensiver , ..... så pisset ditt får du holde for deg selv. Ikke er det misunnelse og ikke er det hat som ligger til grunn for at også elbilene skal betale bompenger, de to store hovedargumentene... nei, de eneste(!)  argumentene noen elbilfantaster tilsynelatende har når det gjelder å kritisere andres syn på ting. Nokså snevert spør du meg-.

Det merkelige er jo at det er enkelte, og jeg poengterer enkelte, elbil fantaster som er de som hater mest her og som ser med olme blikk på hver barnefamilie som fjaser rundt i ondskapens doning, fossilbilen. Dere hadde nok kost dere stort om dere kunne påført disse onde menneskene enda noen tusenlapper i straffeavgifter.     

Elbilene kommer enten du vil eller ikke, og verdens ferd mot helvetet beror på langt flere ting enn norsk vekst i elbile-salg og ditt bidrag til samfunnet. Svermeri derimot er bare skadelig for saken. 

Alt står og faller ikke på bomringer og elbil, men elbilen er en av de viktige tingene vi må få gjort for å bekjempe klimaendringene, og færre insentiver gir lavere elbil-salg, og det tar lenger tid før fossilbilen er faset ut.

Spar meg for de tåpelige personangrepene dine. Prøv heller å forholde deg til det jeg skriver. Jeg ønsker jo for eksempel nettopp at barnefamilier skal få muligheten til å bytte til elbil ved å gjøre elbiler så billige som mulig i både innkjøp og bruk.

 • Like 1

Share this post


Link to post
17 minutes ago, hekomo said:

Elbiler støyer veldig lite (bortimot ingenting), og oppvirvling av støv får man heller gjøre noe med ved bedre rengjøring av veiene.

Hovedstøyen fra alle biler kommer fra dekkstøy. Motorstøy er helt ubetydelig når hastigheten er over 30 km/t. Faktisk legger veier beslag på utrolig mye plass: ikke bare veien selv, men en stor sone rundt veien som blir (uavhengig av biltype) forurenset og nesten ubeboelig pga støy.

Mer rengjøring betyr nok en utgiftspost for veiene. Og med mindre du har en feiebil kjørende etter deg 24/7, hindrer det ikke bilen din skraper opp nytt støv fra asfalten.

 • Like 1

Share this post


Link to post
21 hours ago, EremittPåTur said:

Infrastrukturen ligger der hele tide, også når det ikke er rush tid. Du nyter godt av den hele tiden.

 

Hvis det bare trengs to kjørefelter utenom rushtiden, så har jo vi som kjører utenom rush ingen nytte av at det kommer et tredje felt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
QCDDDENF skrev (2 timer siden):

Ser at elbileierne er fra seg fordi de eventuelt skal betale bompenger, men bompengene skal jo brukes til å finansiere veier - og en el-bil trenger veier å kjøre på også, gjør de ikke?

I Bergen og Oslo brukes forsvinnende lite av bompengene på veier (sett bort i fra sykkelveier, gangveier og bybanespor). Jeg er 110 % sikker på at motstanden mot bompengene hadde vært tilnærmet ikke-eksisterende dersom bompengene faktisk gikk til bilveier.

Sutekh skrev (1 time siden):

Du oppnår ikke nullvekst i biltrafikk ved å holde en kategori av biler utenfor virkemidlene som skal begrense bilbruken. Da sørger du bare for at veksten skjer innen den kategorien.

Hvorfor skal vi ha nullvekst på biltrafikken når den ikke forurenser? På grunn av plass? Norge er et av landene i europa med lavest befolkningstetthet. Hvorfor tullepolitikerne absolutt skal stappe så mange som overhode mulig inn i bysentra er helt uforståelig. Norge har plass til at folk kan bo spredt, og med elbiler, elbusser, eltog, eltrikker, osv. kan transporten imellom være miljøvennlig. Denne fortettingspolitikken har ingenting i Norge å gjøre.

 • Like 1

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Kajac said:

I Bergen og Oslo brukes forsvinnende lite av bompengene på veier (sett bort i fra sykkelveier, gangveier og bybanespor). Jeg er 110 % sikker på at motstanden mot bompengene hadde vært tilnærmet ikke-eksisterende dersom bompengene faktisk gikk til bilveier.

Flere over på kollketiv og sykkel betyr mer plass på veiene, altså er det fordelaktig for bilistene.

Quote

Hvorfor skal vi ha nullvekst på biltrafikken når den ikke forurenser? På grunn av plass? Norge er et av landene i europa med lavest befolkningstetthet. Hvorfor tullepolitikerne absolutt skal stappe så mange som overhode mulig inn i bysentra er helt uforståelig. Norge har plass til at folk kan bo spredt, og med elbiler, elbusser, eltog, eltrikker, osv. kan transporten imellom være miljøvennlig. Denne fortettingspolitikken har ingenting i Norge å gjøre.

Kun 16% av Norges areal er villmark, og det blir stadig mindre. Dessuten beslaglegger veier mye plass i byområder, hvor folk gjerne kjører og jobber. En vei tar ikke bare plassen den selv beslaglegger, men også områder rundt som blir ubeboelige på grunn av støy, og lite egnet for barnefamilier pga. trafikksikkerhet (for veier med høyere hastighetsgrenser).

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sitat

Hvorfor skal vi ha nullvekst på biltrafikken når den ikke forurenser? På grunn av plass?

standard elbil tanker? den forurenser ikke? skal vi komme noen vei her med miljøkampen så må vi forbruke mindre energi. vi trenger mindre biler. ferre flyreiser, null cruise skip osv.

Tommel opp for at folk bidrar til de veiene de kjører på

Edited by leifeinar
 • Like 1

Share this post


Link to post
46 minutes ago, hekomo said:

Alt står og faller ikke på bomringer og elbil, men elbilen er en av de viktige tingene vi må få gjort for å bekjempe klimaendringene, og færre insentiver gir lavere elbil-salg, og det tar lenger tid før fossilbilen er faset ut.

Spar meg for de tåpelige personangrepene dine. Prøv heller å forholde deg til det jeg skriver. Jeg ønsker jo for eksempel nettopp at barnefamilier skal få muligheten til å bytte til elbil ved å gjøre elbiler så billige som mulig i både innkjøp og bruk.

Vi kan være uenige om mangt og det er helt greit, men når det gjelder personangrep foreslår jeg at du tar en titt på det du selv skriver først og fremst. 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (1 time siden):

Kun 16% av Norges areal er villmark, og det blir stadig mindre. Dessuten beslaglegger veier mye plass i byområder, hvor folk gjerne kjører og jobber.

Bare ca 0,24% av Norges areal er veier og en stor andel av veiene ligger i urbane områder der det ville vært utopisk å ha villmark mellom bygningene. Og du insinuerer altså at bilveier er ansvarlig for at det bare er 16% villmark?

16% er et tulletall. Bagrunnen for tallet er miljødirektoratets definisjon av at ekte villmark skal ha minimum 5 kilometer til nærmeste "tyngre tekniske inngrep" (skogsvei, hytte, kraftlinje, regulert vassdrag etc). Dvs. en enkeltstående hytte i villmarka beslaglegger 78 kvadratkilometer villmark og at hver skogsvei beslaglegger en 10 kilometer bred gate gjennom landskapet. Tilsvarende med kraftlinjer selv om man kan finne uforstyrret tiurleik, ulvehi, lappugle osv der. Regulerte vannmagasiner teller også som inngrep i villmarka inklusive en 5 km bred sone rundt hele magasinet. Om det ligger et fjell innenfor 5 km-sonen så teller også andre siden av fjellet så fremt det er mindre enn 5 km i luftlinje fra inngrepet. Da skjønner man jo hvordan de produserer skremme-kart som dette:

standard_compressed_Miljostatus_villmark

Hvilket minner meg om hersketeknikken "no true scotsman", her anvendt som  "no true villmark" av miljødirektoratet. Så kan man jo spekulere i motivasjonen for en sånn definisjon... Poenget er at 16% villmark er et fullstendig villedende tall.

Edited by Simen1
93 247 km vei * snittbredde 10m = 1000 km2, som er 0,242% av Norges 385 207 km2 landareal.
 • Like 1

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Simen1 said:

Langt under 1% av Norges areal er veier og en stor andel av veiene ligger i urbane områder der det ville vært utopisk å ha villmark mellom bygningene. Og du insinuerer altså at bilveier er ansvarlig for at det bare er 16% villmark?

Nei, det har jeg ikke påstått. 

Poenget er at veier beslaglegger mye plass, enten i natur eller der folk bor. Og vi har ikke så mye urørt natur som vi liker å tro.

Og din forståelse av villmark er ganske virkelighetsfjern. Villmark er urørt natur. En hytte gjør den ikke lenger urørt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (5 timer siden):

Og din forståelse av villmark er ganske virkelighetsfjern. Villmark er urørt natur. En hytte gjør den ikke lenger urørt.

78 kvadratkilometer?

PS. Har oppdatert tallene nå.

 

Edited by Simen1
 • Like 1

Share this post


Link to post
leifeinar skrev (42 minutter siden):

Tommel opp for at folk bidrar til de veiene de kjører på

Enig! Og det gjør vi jo alle sammen via skatteseddelen og el-avgiften (drivstoff-avgiften vår). Det er faktisk mer avgift på elektrisitet enn på diesel/bensin.

 • Like 1

Share this post


Link to post
EremittPåTur skrev (27 minutter siden):
hekomo skrev (1 time siden):

Spar meg for de tåpelige personangrepene dine. Prøv heller å forholde deg til det jeg skriver. Jeg ønsker jo for eksempel nettopp at barnefamilier skal få muligheten til å bytte til elbil ved å gjøre elbiler så billige som mulig i både innkjøp og bruk.

Vi kan være uenige om mangt og det er helt greit, men når det gjelder personangrep foreslår jeg at du tar en titt på det du selv skriver først og fremst. 

Du mener at det er et personangrep på deg når han kaller dine personangrep for tåpelige??? Du syns ikke at DET var en smule tåpelig?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...