Jump to content

Sutekh

Medlemmer
 • Content Count

  6818
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Sutekh

 1. Ved å kamuflere militære kjøretøyer som sivile, så gjør du sivile kjøretøyer til legitime mål i en krig.
 2. Hva er det du mener er ulovlig, da? "Gasshendelen" er jo nettopp for hastighet opp til gåhastighet, og er en rimelig standard funksjon på det meste av elsykler. Og hva gjelder skillet mellom nominell effekt og toppeffekt så blir jo det tatt opp i en av infoboksene i artikkelen.
 3. Nei. Et menneske vil aldri klare å lande et moderne jagerfly manuelt. Og hvis hen skulle prøve vil flyet fortsatt være tapt, og piloten vil stryke med. Ryker reguleringsteknikken, så har piloten bare å skyte seg ut og berge livet sitt først som sist.
 4. De vil stort sett ende opp i spinn og gå rett i bakken. Om de bruker mer eller mindre tid enn ved fritt fall avhenger av hva motoren finner på.
 5. Siden moderne jagerfly er designet for å være fundamentalt ustabile, så vil det å deaktivere reguleringsalgoritmene medføre at de ganske raskt får ca. samme flyegenskaper som en ambolt.
 6. Uhm. Det finnes vel knapt noe utover ett og annet småfly som bygges med noe annet enn FBW i dag.
 7. Trondheim i hvert fall er ærlige om dette, og hadde det vært fritt frem så hadde nok elbiler betalt full pris i bomringen.
 8. Hvordan det? Realiteten er at vi i dag har en del større (på norsk skala) byer som ikke har plass til å utvide veinettet nevneverdig. Nullvekstmålet (som du ikke skjønte hvordan blir lettere å nå) gjelder spesifikt disse byene, og består i at biltrafikken inn til disse byene ikke skal øke fra et bestemt nivå. Skal det målet nås, så må også elbiltrafikk begrenses. Uansett om man klarer å få folk til å bosette seg andre steder i landet eller ikke, så endrer det ikke at de byene som allerede eksisterer, og hvor folk tilsynelatende faktisk ønsker å bosette seg, har begrenset plass til biltrafikk, og man derfor må ta grep for å begrense privatbilismen i disse geografiske områdene. Og hvis du bare ikke skjønte hva "nullvekstmålet" faktisk er, så er det enklere å bare innrømme det enn å fare ut på en tangent. Og hvis du har gode løsninger på hvordan du får snudd innflyttingen til byene, så er det generasjoner av distriktspolitiske talsmenn fra et vidt spekter av politiske partier som vil applaudere deg.
 9. Men det er urelatert til det jeg svarte på, som var hvorfor nullvektsmålet (som handler om nullvekst i biltrafikk, spesifikt i byer, som det virket som om du ikke helt hadde skjønt) ikke lar seg nå med fortsatt fritak for bompenger for elbiler. Når det er sagt, det gir mening å begrense vekst også i elbiltrafikk i byene. Det er begrenset hvor mye bebyggelse innbyggerne er komfortable med å ofre for å frigjøre areal til vei og parkeringsplass. Privatbiler er en særdeles ineffektiv form for transport mtp. arealbruk og energi sammenlignet med både kollektivtransport og mer kompakte personlige transportmidler som sykkel.
 10. Du oppnår ikke nullvekst i biltrafikk ved å holde en kategori av biler utenfor virkemidlene som skal begrense bilbruken. Da sørger du bare for at veksten skjer innen den kategorien.
 11. GC-45 i seg selv var ikke noe spesielt, den er i praksis en litt forlenget versjon av kanonen til M-109, med et kortere løp enn K9. Måten den oppnådde ~40 km rekkevidde på var med en kombinasjon av "Extended Range, Full Bore"-ammunisjon (ERFB) og base-bleed-mekanisme (samme teknikk som er testet med K9 her). ERFB har mindre luftmotstand (spesielt ved supersonisk hastighet) som øker rekkevidden noen hakk, men prosjektilet er også mindre stabilt i flukt og har dårligere presisjon enn konvensjonelt designet ammunisjon ved samme rekkevidde. Det er nok ikke noe prinsipielt som hindrer Norge i å anskaffe ERFB-BB-ammunisjon til K9, men til bruk mot mål på mye lengre hold enn 40 km så mistenker jeg at utviklingen som er i ferd med å skje på styrt ammunisjon med scramjetmotor er mer interessant. I regionskytefelt østlandet. Hele grunnen til å skyte fra en posisjon utenfor skytefeltet var så man skulle kunne skyte på mål i skytefeltet. For øvrig så ser jeg ikke helt poenget med å sammenligne 155mm feltartilleri med fastmontert kystartilleri opprinnelig designet for å være hovedbevæpning på slagskip. Hvis vi ser bort fra en viss gigantoman Østerriker med bart samt noen av hans støttespillere, så er det ikke så veldig mange som i fullt alvor har tenkt tanken på å montere den slags skyts på en mobil, landbasert plattform.
 12. Øhm. Altså, jeg er ganske sikker på at jeg leste denne artikkelen i går og at den da ikke var en plussartikkel...
 13. Uten å på noen som helst måte uttrykke enighet med JM1ORBHF, så har jeg stor tro på GLSDB med de eksisterende MLRS-vognene som avfyringsplattform som et kostnadseffektivt supplement til K9.
 14. Ja, kredittkortbransjen døde jo fullstendig ut fordi kredittilbyderne måtte ta hovedansvaret ved svindel...
 15. Eller folk som kanskje har empati nok til å ikke sette pris på at fortau blir blokkert? Ja, jeg kan bare gå rundt. Folk i rullestol eller svaksynte derimot...
 16. Ja, det er jo ikke som om de samme utleieselskapene har etablert seg i andre byer i Norge eller noe sånt ? Kanskje noen bør dra hodet sitt ut av Oslogryta før de klager over hva folk i andre deler av landet mener.
 17. En annen forklaring som kom til meg etter at jeg hadde skrevet den forrige posten er at de rett og slett vil holde det tunge kryptomateriellet ute av hendene på tilfeldige HV-fotsopper og begrense hvor mange de trenger å bruke penger på å sikkerhetsklarere. Har hørt en del skrekkhistorier om hvor slappe befal i ordinære områdeko har vært med kryptopmateriell, så jeg kan godt forstå hvis NSM og ledelsen i HV er nervøse for å la hvilken som helst tilfeldig lagfører få en LFR i hendene.
 18. Skulle likt å vite hvorfor de ikke bare kjøper inn flere eksemplarer av LFR som allerede er i bruk både i hæren og HV. Jeg antar dette er tiltenkt til samband på områdenivå (tilsv. troppsnivå for de som ikke er kjent med HV-terminologi) mens MRR og LFR for øyeblikket brukes til samband på distriktsnivå. Men det burde ikke være noe hinder for å også bruke LFR på områdenivå, og da har du færre systemer som folk trenger opplæring på.
 19. Både og. En flechette er en liten stålpil. Det har vært gjort forsøk med å lage flechette-ammunisjon til infanterivåpen som fungerer litt som miniatyriserte sabot-pilskudd til stridsvogner, men ingen av forsøkene har vært vellykkede nok til å bli tatt i bruk i stor skala. Generelt sett så ble prosjektilene for lette (som betød at det skulle lite til for at de ble slått av kurs av vegetasjon o.l.) samtidig som den veldig høye hastigheten og smale sårprofilen gjorde at de ikke gjorde så stor skade når de først traff. Flechetteammunisjon som faktisk er i bruk i dag er i hovedsak kardesk-type til mer grovkalibrede våpen.
 20. Norske Leo2 A4 har pilskudd som en av standard ammunisjonstypene. Om hæren har flechette-ammo (tror ikke det finnes noe godt norsk ord, mulig forsvaret bruker det noe arkaiske "kardesk" fremdeles) på lager vet jeg ikke, men det er uansett noe som som finnes i NATO-lagre og som norske stridsvogner fort kan finne på å bli utstyrt med i en eventuell krig. Glattløpete kanoner er stort sett valgt fordi de gir høyere utgangshastighet på pilskudd med sabot, som er og blir den mest effektive ammunisjonstypen mot andre stridsvogner. Det er egentlig kun britene som er sære fordi de vil beholde muligheten til å avfyre HESH over lengre avstand, men det medfører en kostnad i form av redusert effektivitet av pilskudd-ammunisjonen. Alle andre NATO-land har standardisert rundt 120 mm glattløpet kanon. Britene har for øvrig også gjennomført tester mtp. å bytte ut kanonen i Challenger 2 med Rheinmetall 120mm L55, men for øyeblikket er det lagt på is.
 21. Jeg ser ikke poenget med å forby dem som produkt (folk tar stort sett vare på sine egne eiendeler, og de fleste lærer å bruke dem med et visst minimum av fornuft over tid). Men jeg er ikke noen stor fan av utleietjenestene. Siden det ikke er noe videre incentiv for brukerne å parkere dem på en saklig måte så ender de opp i hytt og pine. Bysykler har i det minste dedikerte oppstillingsplasser. Som en liten anekdote, så passerte jeg nylig fem stykker som lå slengt på en strekning på ca. 50 meter fortau. Greit nok, er du funksjonsfrisk og rusler for deg selv så kan du bare tråkke over dem. Er du avhengig av hjelpemidler som gåstol, rullestol eller el-scooter så er de plutselig et signifikant hinder. Ang. sammenligningen med sykkel, så er det en ganske stor forskjell i måten de to kjøretøyene oppleves og hvordan de er å håndtere. Jeg mistenker at det at elsparkesykler er så lette og manøvrerbare gjør at folk overvurderer hvor enkle de faktisk er å ha kontroll på og ender opp med å kjøre fortere og mer aggresivt i folkemengder og på fortau enn det man gjerne gjør på sykkel.
 22. Camcordere er gjerne også relativt begrenset med tanke på tilgjengelige codeker, tonekurver etc. Systemkameraene er gjerne et "rimelig" innsteg til video som har mye større rom for etterbehandling enn det du får ut av en camcorder eller et actionkamera. Og så har du en del kreative muligheter som følger av sensorstørrelsen, akkurat som du har med stillbildefotografering. Du har mye mer rom for å leke med fokus og skarphetsdybde med en 4/3-sensor eller større enn du har med typisk camcorder-sensor.
 23. Øh. https://www.tu.no/artikler/avtroppende-kystvaktsjef-ber-stortinget-om-a-skrote-nh90-helikoptrene/484970 Den eneste som har brukt betegnelsen "skrote" er TUs clickbait-sultne journalist i overskriften. Haugen vil ha egne kystvakthelikoptre av en annen type, så kan fregattene få ha NH-90 i fred. EDIT: Satan som jeg hater den nye forumsoftwaren. Kan vi få tilbake gammel editor og full BB-tag-funksjonalitet, takk?
 24. Slå deg løs, det er bare å poste: https://www.diskusjon.no/forum/209-bildekritikk/
×
×
 • Create New...