Jump to content
NTB - digi

Utvalg foreslår å fjerne elbilfordeler i bomringene

Recommended Posts

"Norge har ikke råd til å beholde elbilfordelene"

Har vi råd til å ha fossilbiler. De er mye dyrere i drift og skader miljøet ved utslipp av drepende eksos.

 • Like 3

Share this post


Link to post

@spiff42 Samfunnskostnader er bare en side av rengestykket. Det må selvsagt regnes mot samfunnsgevinsten av den fleksibiliteten biler gir. Når folk faktisk velger å stå i kø, framfor f.eks å ta t-banen, så sier det også litt om hvilken verdi folk selv ser i det å kunne velge bil framfor t-bane. De som synes det gir liten gevinst og mye kostnader i form av kø, velger nok t-banen i stedet for. Men mange vurderer altså verdien av bil til å være høyere. Skal ikke disse personenes verdsetting hensyntas? Teller de ikke som ekte borgere eller mennesker?

Husk også at svært mange bompengeprosjekter ligger utenfor byene, så å omtale bompenger som et rent byfenomen er feil.

 • Like 2

Share this post


Link to post
39 minutes ago, RJohannesen said:

Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men eksosbiler har eksosrør som frakter giftig eksos fra motoren fører den under bilen og slipper den ut på de stakkarene som den passerer.

Jeg trodde det røret som stikker ut bak var bananholder / loffvarmer jeg.

40 minutes ago, RJohannesen said:

Merk at eieren selv slipper å puste sin egen eksos. Og det er jo lurt, for folk ville ikke kjøpe en bil som gav dem selv helseproblemer, mannen i gata derimot...

Har eiere av ICE biler en egen atmosfære som er separat fra den vi fotgjengere/syklister/hundeluftere er i? Er dette den internasjonale dagen for vitenskapsfornektelse?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kajac skrev (7 timer siden):

Ja, bompenger har ingenting i et moderne samfunn å gjøre. All infrastruktur bør betales via skatten. Alle benytter seg av veier, ikke bare bilistene. 

Helt enig.

 • Like 1

Share this post


Link to post
N8591NB4 skrev (11 timer siden):

Har både Tesla og Leaf. Kan godt trekke opp stigen for de andre for min del??

Kortsiktig tankegang. De varer jo ikke evig. De må jo byttes ut før eller senere.

Share this post


Link to post
hoj skrev (9 timer siden):

– Jo mer vi lykkes med politikken, jo mindre penger får vi inn, påpeker Hareide.

Hvor dum går det an å bli?

Menneskerett å kjøre rundt med gammel diesel som dreper gamle mennesker!

Går utfra (håper i hvertfall) at den siste setningen der var ironisk ment.

Share this post


Link to post
Kajac skrev (17 timer siden):

Hvordan de kan tro at "nullvekstmålet blir lettere å nå" ved å øke bompengene for elbiler kan jeg ikke forstå. En av de største insentivene for å kjøpe elbil er lave/ingen bompenger. Hvorfor skal man kjøpe en elbil om ikke det er for lavere bompengeregning?

Ved å forby fossile biler å kjøre i bysentrum og gjøre det mye dyrere å kjøre fossilt i rush, på veier der det oppstår kø

Share this post


Link to post
frohmage skrev (8 timer siden):

Det bør ikke være billigere å kjøre egen elbil til sentrum enn å sitte på med t-banen.

Selv om du skal hente noe stort/tungt som du ikke får med deg på t-banen? En vaskemaskin f.eks. Er det bedre om forretningen kjører den ut med sin diesel-varebil?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet+2534
Kajac skrev (17 timer siden):

Hvordan de kan tro at "nullvekstmålet blir lettere å nå" ved å øke bompengene for elbiler kan jeg ikke forstå. En av de største insentivene for å kjøpe elbil er lave/ingen bompenger. Hvorfor skal man kjøpe en elbil om ikke det er for lavere bompengeregning?

Fordi at elbiler ikke vil redde klimaet? Momsfritaket har kun vært med på å subsidiere bil nummer to for de rikeste.

Share this post


Link to post
frohmage skrev (9 timer siden):

Det bør ikke være billigere å kjøre egen elbil til sentrum enn å sitte på med t-banen.

Det høres ut som noe Stalin kunne erklært. Personlige transportbehov bør først og fremst følge selvkost-prinsippet. I dette tilfellet bør t-banen bli 100% finansiert av brukerne sånn at man får et bedre grunnlag til å bestemme om t-bane traseene bør bli vei, eller om veier bør gjøres om til t-bane traseer, basert på folks betalingsvilje for disse tjenestene.

Vi kan ikke ha det sånn at det ene settet med transportinfrastruktur finansieres av bilistene alene, mens det andre settet finansieres av det offentlige.

Betalingsvilje er faktisk et godt måleinstrument for behov og nødvendighet.

Edited by Simen1
 • Like 3

Share this post


Link to post
9 hours ago, Simen1 said:

@spiff42 Samfunnskostnader er bare en side av rengestykket. Det må selvsagt regnes mot samfunnsgevinsten av den fleksibiliteten biler gir. Når folk faktisk velger å stå i kø, framfor f.eks å ta t-banen, så sier det også litt om hvilken verdi folk selv ser i det å kunne velge bil framfor t-bane. De som synes det gir liten gevinst og mye kostnader i form av kø, velger nok t-banen i stedet for. Men mange vurderer altså verdien av bil til å være høyere. Skal ikke disse personenes verdsetting hensyntas? Teller de ikke som ekte borgere eller mennesker?

Husk også at svært mange bompengeprosjekter ligger utenfor byene, så å omtale bompenger som et rent byfenomen er feil.

Folk flest er forferdelige til å vurdere nytten av noe for sitt eget beste. Hadde de vært gode til å vurdere det, hadde livsstilssykdommer vært en saga blott.

 

Og jeg vil minne om at rundt halvparten av dem som kjører til jobb, svarer selv at de kunne syklet.

Edited by PingEnt
 • Like 2

Share this post


Link to post
Dubious skrev (23 minutter siden):

Ved å forby fossile biler å kjøre i bysentrum og gjøre det mye dyrere å kjøre fossilt i rush, på veier der det oppstår kø

Og hvordan bidrar bompenger på elbiler til dette?

 

Grimnir skrev (21 minutter siden):

Fordi at elbiler ikke vil redde klimaet? Momsfritaket har kun vært med på å subsidiere bil nummer to for de rikeste.

Nei, elbiler (eller noen som helst biler) vil ikke redde noe som helst klima. Men elbiler vil gjøre nærmiljøet noe bedre. Og det er først nå at vi har fått elbiler som er for folk flest, med brukbar rekkevidde og brukbar pris. Så å innføre mer avgifter på elbiler vil bare føre til å igjen gjøre elbiler til "bil nummer to for de rikeste"... Det er nå viktigere enn noen gang tidligere å beholde elbilfordelene.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Et litt imøtekommende forslag / kompromiss: Hva om vi legger om bompengesystemene slik:

1. Veifinansiering fjernes som grunnlag for bompenger

2. Veifinansieringen sikres gjennom økte skatter og avgifter + økte overføringer til samferdselsbudsjettet

3. Bompenger opprettholdes som bilbegrensende tiltak i byer der mye biltrafikk er et problem

4. Dersom lokal forurensning også er et problem så differensieres bompengene ut i fra bilenes bidrag til den lokale forurensningen. F.eks skillt på faktorene drivstofftype og vinterdekktype, eller ennå mer detaljert for hver enkelt biltype.

5. Bompengene går i sin helhet inn i statskassa uten øremerking

Dvs. en hel del distrikts-prosjekter der trafikkmengde ikke er et problem, får opphevet sine bompenger.  Byene beholder både bompenger og god finansiering av veiene. Det offentlige står friere til å omfordele samferdselsbudsjettet på en mer fornuftig måte uten å være bundet av like mange øremerkinger som i dag.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Just now, Simen1 said:

Et litt imøtekommende forslag / kompromiss: Hva om vi legger om bompengesystemene slik:

1. Veifinansiering fjernes som grunnlag for bompenger

2. Veifinansieringen sikres gjennom økte skatter og avgifter + økte overføringer til samferdselsbudsjettet

3. Bompenger opprettholdes som bilbegrensende tiltak i byer der mye biltrafikk er et problem

4. Dersom lokal forurensning også er et problem så differensieres bompengene ut i fra bilenes bidrag til den lokale forurensningen. F.eks skillt på faktorene drivstofftype og vinterdekktype, eller ennå mer detaljert for hver enkelt biltype.

5. Bompengene går i sin helhet inn i statskassa uten øremerking

Dvs. en hel del distrikts-prosjekter der trafikkmengde ikke er et problem, får opphevet sine bompenger.  Byene beholder både bompenger og god finansiering av veiene. Det offentlige står friere til å omfordele samferdselsbudsjettet på en mer fornuftig måte uten å være bundet av like mange øremerkinger som i dag.

Du gjentar gang etter gang at du ikke vil at staten skal sponse noen form for transportsystem, og la markedet avgjøre. Mens her vil du altså at staten SKAL sponse et transportsystem?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Guest Slettet+2534
Kajac skrev (28 minutter siden):

Nei, elbiler (eller noen som helst biler) vil ikke redde noe som helst klima. Men elbiler vil gjøre nærmiljøet noe bedre. Og det er først nå at vi har fått elbiler som er for folk flest, med brukbar rekkevidde og brukbar pris. Så å innføre mer avgifter på elbiler vil bare føre til å igjen gjøre elbiler til "bil nummer to for de rikeste"... Det er nå viktigere enn noen gang tidligere å beholde elbilfordelene.

Man kunne heller fjernet avgifter helt og holdent og heller la det beste produktet vinne.

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (21 minutter siden):

Du gjentar gang etter gang at du ikke vil at staten skal sponse noen form for transportsystem, og la markedet avgjøre. Mens her vil du altså at staten SKAL sponse et transportsystem?

Nei, finansiering av både vei og bane (banen, ikke innkjøp og drift av togsett etc) bør sortere under samferdselsbudsjettet og sees i en helhet sammen med havner og flyplasser. Pengestrømmen bør ha en bedre sammenheng med bruk og samfunnsnytte. I dag rider kollektivtrafikken på en bølge av subsidier i et politisk terreng som blindt heier fram kollektivt uten noen særlig realitetssjekk på behov, samfunnsnytte, kostander osv. Det fører til uproporsjonal anti-bil-politikk og pro-kollektiv-politikk.

Share this post


Link to post
Kajac skrev (43 minutter siden):

Og hvordan bidrar bompenger på elbiler til dette?

 

Skal ikke være gratis for noen å forurense, og elbiler forurenser i byer, med støy og oppvirvling av støv

Share this post


Link to post
15 minutes ago, Simen1 said:

Nei, finansiering av både vei og bane (banen, ikke innkjøp og drift av togsett etc) bør sortere under samferdselsbudsjettet og sees i en helhet sammen med havner og flyplasser. Pengestrømmen bør ha en bedre sammenheng med bruk og samfunnsnytte. I dag rider kollektivtrafikken på en bølge av subsidier i et politisk terreng som blindt heier fram kollektivt uten noen særlig realitetssjekk på behov, samfunnsnytte, kostander osv. Det fører til uproporsjonal anti-bil-politikk og pro-kollektiv-politikk.

Hvilke data sitter du på som tilsier at kollektivtransport ikke er samfunnsnyttig i samsvar med investeringene? 

Share this post


Link to post
Dubious skrev (3 minutter siden):

Skal ikke være gratis for noen å forurense, og elbiler forurenser i byer, med støy og oppvirvling av støv

Det er et godt prinsipp at forurenser betaler. Sånn sett bør elbiler betale én avgift og eksosbiler en høyere avgift siden de har høyere utslipp og flere stoffer. Da snakker jeg om støv, støy, NOx, røykpartikler etc. En direkte proporsjonal avgift er dessverre for liten forskjell til å få folk til å bytte til et bedre alternativ. Oppfordringen om bytte må være større enn direkte proporsjonal med lokal forurensning i en periode fram til nullutslipp er normen.

Det er i prinsippet ikke noe galt i å sette bompengeprisen for elbiler til under null. 0 kr er ikke et fysisk absolutt nullpunkt. F.eks kunne eksosbiler betalt 50 kr, mens elbiler fikk 5 kr for å passere. Jeg sier ikke at det bør være sånn, men vil bare at folk ser litt mer åpent på prinsippene bak avgiftsnivåene. Rent praktisk og emosjonelt synes jeg det er riktigere å sette elbilenes bompengepris til 0, mens eksosbilene må betale bompenger, som gradvis økes. På sikt ønsker vi jo at alle biler skal være nullutslipp. Pga lokal forurensning er det en fordel at det skjer i byene først. Så at distriktene henger litt etter på elektrifisering mener jeg er helt greit.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...