Jump to content
magiga

Vegvesenet og Nye Veier enige: Denne veien kan koste minst 1,5 milliard mindre enn planlagt

Recommended Posts

Får tru at besparelser ikkje går på bekostning av frostsikring. Der ville i så fall være meningsløst. Vi har mange eksempler på der telehiv gjør framkommeligheten og kjørekomfort dårlig. Og arbeidet må gjøres om att. Det gjør kostnaden dyrere heil noko anna.

Mvh Knut Martin Giverhaug

 • Like 1

Share this post


Link to post

Reduserte kostnader betyr som regel mer elendig vei av klassisk Norsk Standard. Altså samme elendigheten veien ble underprosjektert med i første runde, før kostnadene på mystisk vis 'eksploderte.'

Men dersom vi skal tro artikkelen, så består kostnadsbesparelsene i dette tilfellet i å legge veien utenom alle lokale interesser, og dertil fjerne tilhørende på- og avkjøringer. Som at-på-til skal gi rettere vei. I så tilfelle er jeg tilhenger. Lokale interesser hører ikke hjemme i stamnettet. Lokalnettet er en annen historie.

Da kan vi vente kontrarapport fra TvØI! om 3 • 2…

Edited by 1P4XZQB7
 • Like 7

Share this post


Link to post

Det største potensialet finner vi nok ved kryssing av Romsdalsfjorden. Der planlegger SVV Midt - i mot alle andre fagetater, å lage 16km lag undersjøisk tunnel med 430 høydemeter, og å plassere en nasjonal 4-felts stamvei gjennom tettbebyggelsen.

Mye pga stortingsrepresentant Helge Orten som ønsker fastlandsforbindelse for sin øy med 2.000 innbyggere.

 

Romsdalsaksen er lansert som et alternativ med oversjøisk løsning, utenom tettbebyggelsen og til halve prisen. Hele 5-20 mrd kan man spare (avhengig av omfang og standard)

 

Både teknisk og kostnadsmessig er Romsdalsaksen verifisert gjennom 3.part, Solvik-Olsen har uttalt at man ikke mister plassen i NTP køen selv om man endrer på traseen - og brorparten av befolkningen ønsker Romsdalsaksen.

 

I påvente av bevilgninger til bygging bør man nå avklare Romsdalsaksen på skikkelig måte. Derved vil man ha et skikkelig grunnlag å kunne ta et samfunnsmessig klokt valg.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Hva med å se på besparelser og nyttebetraktninger også ved jernbaneprosjekter, f.eks. i Moss. Kan det tenkes at en rettere tunnel/linje gjennom byen kan bety en besparelse på 4-6 milliarder kroner. Noen mener det, blant annet pga mindre med løsmasseområder, rettere linje og bedre tilrettelegging for godstransport og ikke minst et vesentlig mindre behov for å rive deler av gammel bygningsmasse. Noen vil absolutt ha stasjon på havna, sannsynligvis pga av våte drømmer om mer aktivitet/utbygging på kontainerhavna og fantasier om omlasting til jernbane. Det siste høres greit ut, men kommer sannsynligvis ikke til kunne gjennomføres i større skala pga at persontransporten tar det vesentligste av linjekapasiteten på dagtid.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Fantastisk å ha en samferdselsminister som har genuin interesse for bil! Endelig rett mann på rett sted!

 

Noe av det første Ketil Solvik-Olsen gjorde når han ble samferdselsminister var å blokkere det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket av politiske og ideologiske årsaker.

Det er som om kunnskapsministeren skulle nekte å vedkjenne seg gangetabellen.

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2015/Refser-ministeren

Share this post


Link to post

Er det derfor de skal bygge ny E16 med motorveistandard tvers gjennom internasjonalt vernet dypvannssump i Hole kommune? Denne vei- og banestrekningen har store tekniske og kostnadskrevende utfordringer som stykker opp et helhetlig verneområde. Det ville vært billigere å bygge ny vei andre traseer.

Ødelagte velfungerende naturarealer enten det er matjord eller verneområder har også en pris som regjeringen ikke verdsetter.

Share this post


Link to post

 

Fantastisk å ha en samferdselsminister som har genuin interesse for bil! Endelig rett mann på rett sted!

 

Noe av det første Ketil Solvik-Olsen gjorde når han ble samferdselsminister var å blokkere det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket av politiske og ideologiske årsaker.

Det er som om kunnskapsministeren skulle nekte å vedkjenne seg gangetabellen.

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2015/Refser-ministeren

Løst ved å heller bygge trygge og effektive veier. 2017 har laveste antall drepte og skadde i trafikken siden 1947.
 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Fantastisk å ha en samferdselsminister som har genuin interesse for bil! Endelig rett mann på rett sted!

 

Noe av det første Ketil Solvik-Olsen gjorde når han ble samferdselsminister var å blokkere det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket av politiske og ideologiske årsaker.

Det er som om kunnskapsministeren skulle nekte å vedkjenne seg gangetabellen.

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2015/Refser-ministeren

 

For noe vås.

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

 

Fantastisk å ha en samferdselsminister som har genuin interesse for bil! Endelig rett mann på rett sted!

 

Noe av det første Ketil Solvik-Olsen gjorde når han ble samferdselsminister var å blokkere det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket av politiske og ideologiske årsaker.

Det er som om kunnskapsministeren skulle nekte å vedkjenne seg gangetabellen.

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2015/Refser-ministeren

 

For noe vås.

 

 

Streknings-ATK er enkelt og svært rimelig sammenlignet med andre trafikksikkerhetstiltak, og halverer antall dødsulykker: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/strekings-atk-halverer-dødsulykker

Solvik-Olsen stoppet det uten noen holdbare argumenter:

"I begynnelsen av mars ble Vegdirektoratets søknad om snittfart-fotobokser i Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen avslått uten begrunnelse."

http://www.framtidinord.no/nyheter/article10783028.ece

 

Så hva er vås?

Share this post


Link to post

 

 

 

Fantastisk å ha en samferdselsminister som har genuin interesse for bil! Endelig rett mann på rett sted!

 

Noe av det første Ketil Solvik-Olsen gjorde når han ble samferdselsminister var å blokkere det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket av politiske og ideologiske årsaker.

Det er som om kunnskapsministeren skulle nekte å vedkjenne seg gangetabellen.

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2015/Refser-ministeren

 

For noe vås.

 

 

Streknings-ATK er enkelt og svært rimelig sammenlignet med andre trafikksikkerhetstiltak, og halverer antall dødsulykker: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/strekings-atk-halverer-dødsulykker

Solvik-Olsen stoppet det uten noen holdbare argumenter:

"I begynnelsen av mars ble Vegdirektoratets søknad om snittfart-fotobokser i Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen avslått uten begrunnelse."

http://www.framtidinord.no/nyheter/article10783028.ece

 

Så hva er vås?

 

At det påvirker antall dødsulykker i positiv retning er vås (eller "ren spekulasjon uten fnugg av bevis"). 

Share this post


Link to post

 

 

Streknings-ATK er enkelt og svært rimelig sammenlignet med andre trafikksikkerhetstiltak, og halverer antall dødsulykker: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/strekings-atk-halverer-dødsulykker

Solvik-Olsen stoppet det uten noen holdbare argumenter:

"I begynnelsen av mars ble Vegdirektoratets søknad om snittfart-fotobokser i Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen avslått uten begrunnelse."

http://www.framtidinord.no/nyheter/article10783028.ece

 

Så hva er vås?

 

At det påvirker antall dødsulykker i positiv retning er vås (eller "ren spekulasjon uten fnugg av bevis"). 

 

Det er en rekke undersøkelser som viser dette. Jeg lenket til en av dem. Så langt er det du som har kommet med ubegrunnede påstander.

Share this post


Link to post

 

 

 

Streknings-ATK er enkelt og svært rimelig sammenlignet med andre trafikksikkerhetstiltak, og halverer antall dødsulykker: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/strekings-atk-halverer-dødsulykker

Solvik-Olsen stoppet det uten noen holdbare argumenter:

"I begynnelsen av mars ble Vegdirektoratets søknad om snittfart-fotobokser i Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen avslått uten begrunnelse."

http://www.framtidinord.no/nyheter/article10783028.ece

 

Så hva er vås?

 

At det påvirker antall dødsulykker i positiv retning er vås (eller "ren spekulasjon uten fnugg av bevis"). 

 

Det er en rekke undersøkelser som viser dette. Jeg lenket til en av dem. Så langt er det du som har kommet med ubegrunnede påstander.

 

Bare vegvesenets egne rapporter som man selvsagt ikke kan stole på.  

 

På samme grunnlag kan jeg hevde at høyere fart gir færre dødsulykker da farten har blitt økt (bl.a. 100 -> 110 på flere strekkninger) hvoretter antall dødsulykker har gått ned.  

 

Det som hverken min eller vegvesenets rapport tar høyde for er alle de andre og mer dominerende faktorer som spiller ind, herunder blandt annet den store utviklingen innenfor sikkerhetssystemer i bilerne.  

Share this post


Link to post

 

 

Fantastisk å ha en samferdselsminister som har genuin interesse for bil! Endelig rett mann på rett sted!

 

Noe av det første Ketil Solvik-Olsen gjorde når han ble samferdselsminister var å blokkere det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket av politiske og ideologiske årsaker.

Det er som om kunnskapsministeren skulle nekte å vedkjenne seg gangetabellen.

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2015/Refser-ministeren

Løst ved å heller bygge trygge og effektive veier. 2017 har laveste antall drepte og skadde i trafikken siden 1947.

 

 

Med en mer fornuftig prioritering kunne nedgangen vært større. Ombygging av veier kan koste 100 ganger mer og ta mye lengre tid for å oppnå samme effekt som streknings ATK. Og KSO fortsetter å prioritere feil. De neste 10 årene er de største prosjektene ikke trafikksikkerhetstiltak, men ombygging av en allerede trygg motorvei og å erstatte ferjesamband på vestlandet med broer og tunneler.

Share this post


Link to post

 

 

 

 

Streknings-ATK er enkelt og svært rimelig sammenlignet med andre trafikksikkerhetstiltak, og halverer antall dødsulykker: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/strekings-atk-halverer-dødsulykker

Solvik-Olsen stoppet det uten noen holdbare argumenter:

"I begynnelsen av mars ble Vegdirektoratets søknad om snittfart-fotobokser i Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen avslått uten begrunnelse."

http://www.framtidinord.no/nyheter/article10783028.ece

 

Så hva er vås?

 

At det påvirker antall dødsulykker i positiv retning er vås (eller "ren spekulasjon uten fnugg av bevis"). 

 

Det er en rekke undersøkelser som viser dette. Jeg lenket til en av dem. Så langt er det du som har kommet med ubegrunnede påstander.

 

Bare vegvesenets egne rapporter som man selvsagt ikke kan stole på.  

 

På samme grunnlag kan jeg hevde at høyere fart gir færre dødsulykker da farten har blitt økt (bl.a. 100 -> 110 på flere strekkninger) hvoretter antall dødsulykker har gått ned.  

 

Det som hverken min eller vegvesenets rapport tar høyde for er alle de andre og mer dominerende faktorer som spiller ind, herunder blandt annet den store utviklingen innenfor sikkerhetssystemer i bilerne.  

 

 

Det er ikke bare vegvesenets egne rapporter:

http://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2017/10-October-2017/Speed-cameras-reduce-road-accidents-and-traffic-deaths-according-to-new-study

 

Når dødsulykker på den aktuelle strekningen halveres umiddelbart etter at trafikk-kameraer settes opp så kan selvsagt ikke det skyldes sikrere biler. Det er jo i all hovedsak de samme bilene som kjører der både før og etter.

Share this post


Link to post

Får tru at besparelser ikkje går på bekostning av frostsikring. Der ville i så fall være meningsløst. Vi har mange eksempler på der telehiv gjør framkommeligheten og kjørekomfort dårlig. Og arbeidet må gjøres om att. Det gjør kostnaden dyrere heil noko anna.

Mvh Knut Martin Giverhaug

 

Vanskelig å vite, rapporten ser ikke ut til å være offentlig tilgjengelig. Jeg klarer heller ikke å se at bergningene gjort på det opprinnelige anslaget og anslaget til nye veier er sammenligningsbare, da de tallfester sammfunnsøkonomisk nytte.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...