Jump to content

1P4XZQB7

Medlemmer
 • Content Count

  744
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1416 :)

Recent Profile Visitors

3771 profile views
 1. Forsåvidt. Men du vet, definisjonen på en fotgjenger er en bilist som beveger seg mellom dør og bildør. Det er denne gruppen som er i massivt flertall og som dermed får bestemme regelverket gjeldende for øvrige trafikanter. Overstående er således ikke annet som en alternativ utgave av definisjonen på demokrati — to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag. Legg så til at det synest umulig å sette av areal i tettbygde strøk til infrastruktur, langt mindre ekspropriere på et senere tidspunkt. Begge sider av politikken skreller ned på slikt men av diametralt motsatte årsaker. Så da må vi bare leve med h… som følger. Vi så overnevnte fotgjengereffekt senest i den nylig avsagte dommen fra høyesterett vedrørende sykelisten i kollektivfeltet på Mosseveien. Der finnes en såkalt sykkelsti, og da skal den benyttes. At denne sykkelstien går i sikksakk, opp og ned, gjennom en marina og over flere stålbruer som ikke er brede nok til at sykelister kan møtes langt mindre passere fotgjengere er komplett uinteressant – sykkelstien finnes og skal følgelig brukes. At det snarere er Oslo kommune som burde stå tiltalt for den (totalt ondsinnede inkompetente) konstruksjonen er tydeligvis også irrelevant. Kommunen nyter immunitet i så henseende. Dommen minner meg om parkbenker i penere strøk av et mer sørlig land som tidligere var merket med «Whites Only.» Mørkhudede henvises til benkene nede på den lokale søppeldynga. De benkene finnes jo, og skal følgelig benyttes, slik at skikkelige folk kan ha sitt i fred for disse uønskede element. Og da har jeg ikke engang begynt å prate om «Dronning Au Faens gate» - en trafikal sabotasje for samtlige trafikanter. Nyanlagt. Jaja, kan du ikke slå dem, så slå deg sammen med dem…
 2. Du vet, det er lov å grave litt i selv i lovverket. Du finner det meste ved å google litt. Lovdata og regjeringens egne bulletins er til stor hjelp. I hvert fall så lenge du ikke ser etter presedens i form av tidligere domsavsigelser… Litt brutalt sagt så er du faktisk pliktig å vite hva loven sier til enhver tid. Hele loven. Samt forskrifter. • https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sma-elektriske-kjoretoy-blir-likestilt-med-sykkel/id2596831/ Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-5 nr. 12 nytt femte ledd skal lyde: Som sykkel regnes også elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren). Innretningen må ha egenvekt ikke over 70 kg (inklusive batteri), bredde ikke over 85 cm, lengde ikke over 120 cm og konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Kjøretøy uten selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha sitteinnretning. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2. Som du ser er motoreffekt ikke nevnt med et ord. For ståhjuling. Som skilles fra el-sykkel gjennom sitt fravær av sete. Men du klarer sikkert å komme opp med et konsept for selvbalanserende el-sykkel med konstruktiv hastighet under 20km/t som da tillater deg kombinere et sete med 11kW motor (Motorsykkel kategori L3e-A1,) eller mer… Hvem vet, kanskje du presterer få loven endret nok en gang? ( Btw, 10.000 Watt er i dette tilfellet oppgitt i en alternativ, kinesisk fortolkning av Watt. Nemlig den oppkalt etter den kjente pottestøperen Hai Chin Watt. Han var søskenbarnet til den mindre kjente salmakeren Ko Chi Ampere. )
 3. At en vare er ulovlig å bruke er ikke det samme som at varen er ulovlig å selge. Man har like fullt lov å inneha varen. Eksempelvis er det ikke ulovlig å selge radiosett som både mottar og sender på eksempelvis frekvensbåndene til flykommunikasjon. Med dagens mer universielle «Software Defined Radio,» er den slags knappest til å unngå. Slike kan tunes til hvilket som helst bånd innenfor sine maksimale- og minimale senterfrekvenser. Men det er like fullt ulovlig å faktisk sende noe på disse (vel, de aller fleste) frekvenser uten lisens. Det er med andre ord lenge siden e.g. politiradio var forbudt å inneha. Det er følgelig fullt lovlig å selge slike overmotoriserte el-sykler. Det er kunden som tar det juridiske ansvar om denne dernest velger bruke el-sykkelen. Merk at dette forbudet gjelder også privat grunn og/eller innendørs. Derimot er det lov å benytte slike overmotoriserte sykler på registrert og godkjent motorsportsbane, selvfølgelig såfremt de ansvarlige for banen aksepterer kjøretøyet. Andre juridiske spissfindigheter som at selger medvitende villeder kunden blir i så tilfelle et mellomliggende mellom kunden og selger. Muligens også mellom forbrukermyndigheter og selger. Det juridiske ansvar for ulovlig motorisert ferdsel hviler derimot alltid på fører. Et prinsipp som gjør yrkessjåfører til en av de mest r**kjørte yrkesgrupper av alle. Fører plikter ganske enkelt til enhver tid vite eksakt hvilke lover og regler som gjelder. Og sørge for at materiellet overholder dette regelverket. Siden gjeldene lovtolkning i all hovedsak er etablert gjennom presedens, så er det interessant at vi - folket - fortsatt ikke gis fri tilgang til å søke i historiske domsavsigelser. Catch-22. Bare en eneste gang har jeg vært med på at lagmannsretten har forspurt justisdepartementet om en klargjøring rundt tolkning av lovverket. Svaret var goddag-mann-økseskaft, det får dere finne ut av selv.
 4. Den der tror du ikke på selv, engang. Vi bor i et gjennomregulert hjørne av verden. Selvfølgelig er der et lovverk som regulerer dette. Er saken motorisert og ikke eksplisitt tillat, ja så et saken automatisk forbudt. I dette tilfellet av «Pedal Electic Assisted Cycles» eller Pedelec, så er disse regulert gjennom en CEN standard, som igjen nyter en viss lovbeskyttelse fra EU direktiv. Nærmere bestemt: • EN 15194:2009+A1:2011 Som spesifiserer maksimalt 250Watt kontinuerlig effekt. Som igjen betyr at motoren har lov til å toppe dette momentant, men skal i snitt holde seg under denne grensen. Men seriøst - denne tråden var død allerede år tilbake i tid…
 5. Samtidig som Apple går over til ARM så kjøper altså nvidia opp ARM Holdings Ltd. Tilsynelatende uten at Apple bryr seg. Der er bare en mulig konklusjon – Apple har allerede kjøpt en evigvarende, ikke gjenkallbar lises til ARM instruksjonssettet mm. En lisens som lar dem gjøre akkurat hva de vil fremover, inkludert lage Apple CPU som ikke er konform med et eventuelt kommende ARM v9 instruksjonssett (fra nvidia.) Altså en klar fragmentering av ARM segmentet.
 6. Dette angår også det meste av Embedded-markedet. Og med det bortimot hele hobby-DIY-markedet. Nær sagt alle droner kjører en STM32Fxxx ARM basert mikrokontroller fra SGS-Thomson. Også 3D skriverne konverteres etterhvert fra AVR til ARM levert av NXP eller Atmel (nå Microchip.) Nær samtlige (gjenværende) elektronikkfabrikanter har ARM sentralt plassert i porteføljen. ARM er utmerket støttet av både GCC og halvåpne JTAG debuggere. Personlig designer jeg inn litt heftige ARM på jobb. Dette korthuset faller nå sammen… Ikke gøy.
 7. En tredjeparts 'app' eliminerer ikke det egentlige problemet. Den alternative 'appen' er like bundet til fabrikantens skytjeneste som fabrikantens egen. Jeg er villig betale for crack som kan sørge for at (min neste ) bil ringer opp min egen server i stedet for å berette om alt jeg har foretatt meg med bilen tilbake til fabrikantens skytjeneste. Ennå bedre – at jeg kan ringe opp bilen. Altså en Web-server i bilen. Som utelukkende er tilgjengelig gjennom demonstrert sikker SSH. Men forhåndsdelte nøkler. Mine personlige nøkler. Ikke sertifikathierarkiet til TLS med delegert tiltro… Kan den samme crackeren også sørge for at «Event data recorder» i kollisjonsputene slettes, betaler jeg dobbelt. Alternativt kan jeg selv mekke meg en CAN-bus ruter som hindrer kjøredata fra de øvrige ECU noensinne nå kollisjonsputene. Men nå til dags lagres vel alt overalt… • SVV - Feil informasjon i 50 ulykkesrapporter til politiet • SVV - Gjennomgår all bruk av CrashCube • Riksadvokaten - Statens vegvesen og bruk av dataverktøy
 8. Hadde denne artikkelen dukket opp på Wikipedia, så ville den blitt merket med «Weasel Words…» Ellers er jeg bare lykkelig for at jeg ikke trenger ta stilling til denne saken overhode.
 9. Tror dette kalles en «pipe dream» på nynorsk. Eller uthalingstaktikk, på godt norsk. Der er ingen mangel på presseslipp om nye, fantastiske batteriteknologier som skal revolusjonere verden. Men les alltid det med liten skrift. Eller, til tider står det med stoooor skrift, når fabrikanten i stedet forsøker spisse seg mot en nisje i markedet deres batteri kan fylle. Også kjent som en løsning på jakt etter et problem. Her er et av de siste eksemplene i så måte: • With Ultralight Lithium-Sulfur Batteries, Electric Airplanes Could Finally Take Off
 10. Man bruker det man har, og dette er nøyaktig samme problem jeg har med kapp- og gjærsaga på to-toms-fire (98mm.) Rett som det er har jeg behov for å fremstille rampe/kile ut av konstruksjonsvirke. Der konstruksjonsvirket så inngår i en (midlertidig) jig som så benyttes til å fremstille det egentlige produktet. En jobb for skinnesag, om ikke akkurat dykksag. Aldri anta du vet (best) hva andre foretar seg (med verktøyene.) Forresten - finnes der skinne å få kjøpt til denne saga som er lengre som standard 240cm platehøyde? Altså ikke skjøtet? [ Nekter tro at jeg kommenterer en reklame! ]
 11. Og tenk om vi hadde hatt standariserte måleenheter for energiinnhold og effekt, slik at vi utvetydig kunne formidlet hvor mye strøm en pære faktisk trekker, og hvor lenge. Eller hvor mye energi en superkondensator, unnskyld, «superkapasitor» lagrer. Uten å måtte trekke inn Rudolfs røde nese og solvervjevndøgn. Nei, det blir nok for mye forlangt. (I det minste fikk vi effekttetthet per overflate, der energiinnhold per volum var forventet.)
 12. Skal vi tro gjeldende markedskrefter og -bevegelser, så er det i første omgang seilbåter som elektrifiseres. Og bare disse. Eiere av seilbåter viser allerede nå interesse for, og vilje til å bytte til elektriske seildrev. I klar motsetning til motorbåteiere. Av den enkle grunn at elektriske seildrev gir tydelig gevinst over diesel, både i vedlikehold, driftstid og manøvrerbarhet. Plugboats - Guide to electric pods & Saildrives Om man som meg bruker fritiden til å lese annonser for brukte seilbåter, så er 'ny (diesel-)motor i 20xx' bortimot det nest mest brukte salgsargumentet. Rett etter 'ny (gummi-)belg på seildrevet i 20xx.' Elektrisk drift fjerner eller reduserer begge disse driftsforstyrrelsene og risikoelementene dramatisk. I tillegg kan disse elektriske drevene så godt som alle roteres rundt sin egen Z-akse, noe som like dramatisk forbedrer manøvrerbarheten i havn. Sårt tiltrengt i seilbåt, og noe som jevnt over eliminerer behovet for baug-thruster. For havgående seilbåter har disse drevene dertil den fordel at de kan produsere strøm under seil, noe som til sammen med moderne Litium Ion batteri med 99% sykeleffektivitet og ekstremt lav selvutlading eliminerer behovet for propangass om bord. Nok et risikoelement fjernet. Og da har vi ikke engang nevnt støy, stank og vibrasjoner, der sistnevnte er den direkte årsak til behovet for belg på seildrevet i første omgang. Alle de store verftene av skreddersøm luksusbåter tilbyr nå elektrisk seildrev som opsjon. Og Hanse har sammen med Torqueedo tatt frem sitt «e-motion rudder drive» som [etterhvert] tilbys på de 'små' Hanse 315 båtene. Jeg teller på knappene og pengene… Også Volvo Penta har nå kastet seg på bølgen av elektrifisering. Men den kanskje mest etablerte leverandør av elektriske seildrev er finske OceanVolt. Som er hva jeg personlig ville ha puttet inn i en eventuell brukt seilbåt med defekt dieselmotor (Hvit løgn, gjerrige meg hadde selvfølgelig i stedet falt ned på å totaloverhale dieselen i garasjen.) Men når jeg ser at de tar hundretusener for hva som essensielt er en 48VDC elektromotor i klasse med ulovlige kinesiske el-sykler, så kaster jeg i stedet et sidelengs blikk på min etterhvert aldrende elbil med snaut 100kW motor og 400VDC batteri… Hmmmm
 13. Har ikke vi vært igjennom dette flere ganger før nå? I Teknisk Ukeblad opplyser man om hvilken motor og pumpehus som står i maskina, ikke hvilken fargekombinasjoner den enkelte maskin kommer i. Forenklet hakkeorden er da som følger: • Universialmotor == Bæsj (enten det er på batteri eller 230VAC) • Asynkronmotor == Bra • Trefase Asynkronmotor == Best på AC • Bøsteløs == Best på DC • Fossilmotor == Uanstendig Mhp. pumpehus så er hakkeorden enda enklere: • Plast == Bæsj • Messing == Bra • Syrefast Rustfritt == Fabeldyr
 14. « Termoplastisk karbonfiberkompositt…? » Høres ut som et fancy navn for «ikke karbonfiber…»
 15. Geofon og/eller Seismometer [og/eller Georadar] mener du? Jo, slike kan benyttes og såvidt jeg erindrer benyttet Stasi slike i Øst-Berlin. Og jeg bare går ut i fra at Israelerne har slike utplassert langs flere av sine grenser. Tunneller som den i artikkelen er mer dagligdags der nede… Amerikanernes problem er snarere lengden på grensen. Forestill deg at vi skulle måtte pepre hele svenskegrensen med slike sensorer for å hindre søta bror fra å smugle flesk, elefant-øl og CoVid-19 inn i Norge. Men ja, det er da teoretisk mulig. Vi har allerede endel mindre intrikat utstyr plassert over bakken, vendt mot Russland. Dyrt nok, bare det. ( Skjønt, et seismometer hadde sikkert også fungert fint som et slags tidligvarsel mot, skal vi si, en større ansamling larveføtter i bevegelse. Uten at jeg vet, så er slikt sikkert allerede utplassert langs nevnte grense. )
×
×
 • Create New...