Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

1 hour ago, 0laf said:


I følge Rettsmedisinsk Institutt, så kommer det fra sæd.
Forsvaret har sådd tvil om dette, Torp Petersen var enig, de mener det ikke kan fastslås.

Jeg vil gjerne se dokumentasjon på dette?  At rettsmedisinsk slår fast at det kommer fra en sædcelle? 

 

Edited by BethB
 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (2 timer siden):


I følge Rettsmedisinsk Institutt, så kommer det fra sæd.
Forsvaret har sådd tvil om dette, Torp Petersen var enig, de mener det ikke kan fastslås.

...det kommer fra et Y-kromosom fra prøven C25 -- og de kan ikke uttale seg om celletypen uten å gjøre en antagelse.
Rettsmedisinsk institutt villedet folk den gangen.

 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
38 minutes ago, Red Frostraven said:

...det kommer fra et Y-kromosom fra prøven C25 -- og de kan ikke uttale seg om celletypen uten å gjøre en antagelse.
Rettsmedisinsk institutt villedet folk den gangen.

Det var vell også året før at rettsmedisinsk institutt klarte å blande eller forurense en prøve i orderudsaken. Da dukket det jo opp blod på en prøve fra ofrene som var en tiltalt i en annen sak som rettsmedisinsk institutt også holdt på å teste prøver fra. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet+513
3 hours ago, 0laf said:

I følge Rettsmedisinsk Institutt, så kommer det fra sæd.
Forsvaret har sådd tvil om dette, Torp Petersen var enig, de mener det ikke kan fastslås.

I følge Bente Mevåg som vitnet i retten og ignorerte at det i tillegg til å ha blitt funnet mulig DNA av en annen mann, ble funnet mulig DNA av fire menn? Og som sa at DNA-prøvene var borte når de ikke var det? Skulle ikke forundre meg om hun har sagt det der også ja.

Share this post


Link to post
Reindear skrev (7 timer siden):

 

Tunge argumenter

"Bevisene mot Viggo Kristiansen er fortsatt sterke. Tvilen rundt DNA- og mobilbeviset, begge kjente usikkerhetsmomenter da dommen falt, utelukker ikke Kristiansen som gjerningsmann. Jan Helge Andersens vitnemål, vitneobservasjoner i Baneheia, Kristiansens løgner til politiet, og hans fortid med gjentatte overgrep mot et – muligens to – barn, utgjør en viktig del av en sterk bevisrekke. Det er også vanskelig å se for seg at Jan Helge Andersen ville greid å gjennomføre de omfattende og groteske handlingene i Baneheia alene. Noen annen mulig medforbryter enn Viggo Kristiansen er det vanskelig å finne spor av i det omfattende bevismaterialet i saken."

Bevisene mot Viggo Kristiansen er fortsatt sterke – Vårt Land - Norges største kristne dagsavis (vl.no)

 

 

Morosamt at Vårt Land er opptatt av objektivitet, og serverer ein masse vås.

Til dømes at det skulle vera lite sannsynleg med ein brotsmann i denne saki, endå Kripos og FBI meinte det var overveiende truleg at det var nettopp ein.

Latterleg, er vel det ein kan seia om denne leiaren.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Jeg synes det er interessant at bevisene mot VK "alltid" blir refererte til som sterke. Men likevel får han altså saken sin anbefalt gjenopptatt. 

 

Er det mulig å få vite hvilke løgner han har servert politiet? Uten atvde har blitt redigert på noe vis, altså kun listet opp i en objektiv fremstilling. 

Edited by Minus

Share this post


Link to post
Minus skrev (10 minutter siden):

Jeg synes det er interessant at bevisene mot VK "alltid" blir refererte til som sterke. Men likevel får han altså saken sin anbefalt gjenopptatt. 

 

Er det mulig å få vite hvilke løgner han har servert politiet? Uten atvde har blitt redigert på noe vis, altså kun listet opp i en objektiv fremstilling. 

Eg trur nok nokon i Vårt Land er prega av eigen ståstad i denne saki.

Det er ingenting som ein kan seia med tryggleik at er lygn, men som ein del andre vitne bomma Kristiansen på klokkeslett og dag. Han oppgav 1930 som då Andersen vitja honom, men det var truleg rundt 2030-2100.

Han oppgav ikkje episoden då han ville ha reservenøklene av Andersen, ved parkeringsplassen rundt kl. 1800 drapskvelden, men fortalte sjølv i eit seinare avhøyr at dette må ha skjedd fredagen og ikkje torsdagen som han tenkte.

Er han skuldig kan ein tenkja dette var lygn, er han ikkje skuldig høver dette greit med typiske vitneforklaringar, som ofte er meir upålitelege enn ein skulle tru.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Reindear skrev (8 timer siden):

Tvilen rundt DNA- og mobilbeviset

Denne «tvilen rundt mobilbeviset» er vel et halmstrå. De sakkyndige slo fast etter grundige målinger at mobildata klart indikerer at Viggo var hjemme, mens påtalemyndighetens sakkyndig la til noe à la «det kan ikke utelukkes at ukjente forhold kan ha ført til at basestasjon Eg A likevel hadde dekning på åstedet, selv om vi ikke har noen data eller målinger som antyder dette». Dette ble av påtalemyndigheten gjort om til «rapporten viser at mobilen kan ha blitt brukt på åstedet og slår bena under Kristiansens alibi». En teoretisk, oppkonstruert tvil ble gjort om til at rapporten omtrent naglet Kristiansen til stedet. Det sakkyndige, Inge Schøyen, sier selv at han er blitt misforstått i retten. 

Dette med at frifinnende bevis nøytraliseres ved at man får en sakkyndig til å si «kan ikke utelukke» er en kjent bidragsyter til tidligere justismord. For eksempel i Fritz Moen-saken ble det funnet blod på offeret av en annen blodtype enn både Moen og offeret selv, men påtalemyndigheten klarte å få en sakkyndig til å si at «man kan ikke utelukke at bakterier i liket kan ha endret blodtypen på det blodet som var der». Dermed prosederte de på at dette beviset ikke kunne tas hensyn til, selv om fenomenet med at bakterier endrer blodtype på blod bare var en spekulativ teori med ekstremt lav sannsynlighet.

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (På 26.2.2021 den 19.18):

Det er gjentekne gonger hev skrive er at Kristiansen sine feil ikkje er meir påfallande enn mange andre vitne sine feil.

Jeg hører du si det, men du har så langt ikke klart å vise til et eneste eksempel på andre som har forklart seg like mye feil (med unntak av JHA, som har inrømmet at mye han sa var løgner). Intill jeg ser et slikt eksempel kan jeg ikke godta påstanden.

 

Ref:

Sitat

Jostein Sørstrønen sa noko så feil at han vart mistenkt for drapa? (Eg kan legga inn bilete av aktuell tekst frå boka frå 2011 om du vil ha det stadfesta.)

Jeg kan ikke se at du har dokumentert noe feil JS har sagt, kun at han ble avhørt av politiet og at de ytret mistanke om at JS var den som hadde gjort ugjerningene. Fint om vi kan droppe hele JS dersom vi ikke kan få dokumentert hva han faktisk har sagt som var feil.

 

Knut Lavngard skrev (På 26.2.2021 den 18.47):

Når det gjeld dette stadige maset om møtet med onsdagsklubbleiaren ved parkeringsplassen i 18-tida drapskvelden, så hev kommisjonen sitt fleirtal eit godt poeng, som viser at det i alle høve er lite truleg at Kristiansen og Andersen avtala å la vera å fortelja polititet om dette.

Jeg har tenkt litt på det kommisjonen skriver i posten din her og kommet fram til følgende:

JHA utførte udådene og for ham var det å møte VK rundt kl 18 ikke viktig. Han hadde vært i barneheia senere (19-20 ish) og faktisk utført det han er dømt for. Det var altså ubetydelig at kompisen kom og fikk noen nøkler av ham kl 18 sett opp mot hva som skjedde senere på kvelden. Og når det kom på nyhetene viste han selvsagt inderlig godt at det var ham og hva han hadde gjort. Da han ble avhørt så nektet han selvsagt for alt sammen i utgangspunktet.

For VK ser jeg tre muligheter:

 1. Han hadde samme opplevelse som JHA. I så fall løy han ikke nødvendigvis om parkeringsplassen. Da kan ugjerningene ha vært altoverskyggende og det urelaterte møtet kl 18 var ute av hodet hans.
 2. Han var ikke med på ugjerningene, men JHA fortalte ham hva som hadde skjedd og VK gikk med på å gi JHA alibi. Bla ved å hevde at JHA kom til VK kl 1930 - noe som antagelig er før ugjerningene skjedde. I denne konteksten har JHA som nevnt over glemt møtet kl 18 og for VK var heller ikke det viktig og blitt glemt. Det eneste de har tenkt på var selve ugjerningene.
 3. Han var ikke med på ugjerningene og viste heller ikke at JHA gjorde det. I så fall kan jeg ikke se annet enn at han må ha husket at han var i baneheia kl 18 og forklarte seg feil med vilje - hvorfor vet jeg ikke. At JHA sier de ikke avtalte dette betyr ikke at VK ikke gjorde det med vilje, det betyr bare at JHA ikke gjorde det med vilje.

Så i mine øyne var han enten med på udåden, ga alibi for gjerningsmannen, eller løy bevist om å ikke ha vært på stedet. Han er altså enten skyldig, medskyldig i form av å prøve å skjule handlingen, eller har ved hjelp av egne løgner klart å vikle seg inn en sak han ikke hadde noe med å gjøre.

Jeg ser på alternativ 3 som helt usansynlig, alternativ 2 kan ha skjedd - særlig mtp de andre bevisene i saken, alternativ 1 kan også ha skjedd. I så måte kan du si at enten har jeg tatt feil om de uriktige forklaringene til VK, men kun dersom han er skyldig eller medskyldig, eller så har jeg rett om han er uskyldig :)

 

PS! Bor ikke på forumet og har ikke lest alt som har skjedd i tråden siden du skrev, så mulig jeg har gått glipp av vesentlig informasjon.

Share this post


Link to post
BethB skrev (9 timer siden):

Jeg vil gjerne se dokumentasjon på dette?  At rettsmedisinsk slår fast at det kommer fra en sædcelle? 


Det var sædcellefraksjonen av C25 som ble sendt til Universitetet i Santiago for analyse, dette er uomstridt.
Ved undersøkelse av sædcellefraksjonen fant man allele 10.

Forsvarets eksperter sitter i ettertid å ser på en rapport hvor det står "allele 10", å hevder så at de ikke kan vite hva slags celle det allelet kommer fra, ettersom det kan komme fra hva som helst, men det er åpenbart for å skape forvirring, ettersom det ikke endrer det faktum at det går klart frem at det faktisk var sædcelle som ble sendt til undersøkelse.

 

Sitat

C-25 prøven inneholder både epitelceller (blod) og sædceller som ble hentet fra endetarm på Lena Sløgedal Paulsen.

Materialet (dvs. sædcellefraksjonen) ble, sammen med de allerede nevnte B-prøvene, besluttet oversendt til Universitetet
i Santiago for analyse siden spanjolene var kommet lengst når det gjaldt analyser av vanskelig materiale inneholdende
mannlig Y-kromosom.

Sædcellefraksjonen fra C-25 prøven ble analysert ved USC med tanke på Y-kromosom spesifikke markører, jf. rapport av 23. november 2000 (dok. 03,08). D

 

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
10 hours ago, Reindear said:

 

Tunge argumenter

"Bevisene mot Viggo Kristiansen er fortsatt sterke. Tvilen rundt DNA- og mobilbeviset, begge kjente usikkerhetsmomenter da dommen falt, utelukker ikke Kristiansen som gjerningsmann. Jan Helge Andersens vitnemål, vitneobservasjoner i Baneheia, Kristiansens løgner til politiet, og hans fortid med gjentatte overgrep mot et – muligens to – barn, utgjør en viktig del av en sterk bevisrekke. Det er også vanskelig å se for seg at Jan Helge Andersen ville greid å gjennomføre de omfattende og groteske handlingene i Baneheia alene. Noen annen mulig medforbryter enn Viggo Kristiansen er det vanskelig å finne spor av i det omfattende bevismaterialet i saken."

Bevisene mot Viggo Kristiansen er fortsatt sterke – Vårt Land - Norges største kristne dagsavis (vl.no)

 

 

"20 år etter Baneheia-drapene har et knapt flertall i Gjenopptakelseskommisjonen bestemt at drapsdømte Viggo Kristiansen skal få sin sak opp på nytt. Det finnes ingen direkte fellende bevis mot ham."

https://www.nrk.no/sorlandet/xl/var-viggo-i-bua-eller-i-baneheia_-1.15136771

Share this post


Link to post
Kroat skrev (24 minutter siden):

"20 år etter Baneheia-drapene har et knapt flertall i Gjenopptakelseskommisjonen bestemt at drapsdømte Viggo Kristiansen skal få sin sak opp på nytt. Det finnes ingen direkte fellende bevis mot ham."


I Norge har man ikke juridisk sett indiser, man har indirekte bevis.

Direkte bevis ville være sikre DNA-funn, eller at han ble tatt på fersk gjerning osv. 
Man har ingen direkte fellende bevis, det er alle enige om, men man har en hel rekke indirekte bevis.

Så er spørsmålet hvordan de skal tolkes, aktoratet og forsvaret er åpenbart uenig om dette.

Sjødin har forsøkt å anmelde alt og alle i en årrekke, politifolk som jobbet med saken, Gjenopptakelseskommisjonen osv, da han mener de bevisst har jukset for å få Kristiansen dømt, holde han fengslet osv. Ingen av sakene har ført frem.

Han og Tronsrud mener også at Bente Mevåg løy i retten, og at hun forklarte seg uriktig.
Det må de selvfølgelig få lov til å mene, de har sine egne sakkyndige som har kommet til alternative konklusjoner osv.

Det de ikke nevner, er at Mevåg er en svært høyt ansett rettsmedisiner som var fagdirektør for biologiske spor hos Rettsmedisinsk Institutt, og at hun har vitnet i de aller fleste høyprofilerte saker med biologiske spor de siste tiårene.
Hun er ikke en revisor de fant på gata, som skulle tolke rapporter fra Spania, hun er en av Norges fremste eksperter på DNA i rettsmedisin.

Dersom man søker på PubMed og andre steder, så kan man se at Mevåg har publisert en stor mengde forskning om DNA og rettsmedisin, og hun er i dag fagleder i området for Folkehelseinstituttet.

Man må ta påstandene til forsvaret med en klype salt, det er faktisk helt usannsynlig at Mevåg som sakkyndig sitter å lyver i retten om resultatene de har kommet til. At forsvarets eksperter mener det kan være alternative forklaringer, betyr ikke at Mevåg lyver, eller at hun ikke er en av Norges ledende på nettopp det hun forklarte seg om i retten.

 

Edited by 0laf
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, 0laf said:


I Norge har man ikke juridisk sett indiser, man har indirekte bevis.

Direkte bevis ville være sikre DNA-funn, eller at han ble tatt på fersk gjerning osv. 
Man har ingen direkte fellende bevis, det er alle enige om, men man har en hel rekke indirekte bevis.

Så er spørsmålet hvordan de skal tolkes, aktoratet og forsvaret er åpenbart uenig om dette.

Sjødin har forsøkt å anmelde alt og alle i en årrekke, politifolk som jobbet med saken, Gjenopptakelseskommisjonen osv, da han mener de bevisst har jukset for å få Kristiansen dømt, holde han fengslet osv. Ingen av sakene har ført frem.

Han og Tronsrud mener også at Bente Mevåg løy i retten, og at hun forklarte seg uriktig.
Det må de selvfølgelig få lov til å mene, de har sine egne sakkyndige som har kommet til alternative konklusjoner osv.


Det de ikke nevner, er at Mevåg er en svært høyt ansett rettsmedisiner som var fagdirektør for biologiske spor hos Rettsmedisinsk Institutt, og at hun har vitnet i de aller fleste høyprofilerte saker med biologiske spor de siste tiårene.
Hun er ikke en revisor de fant på gata, som skulle tolke rapporter fra Spania, hun er en av Norges fremste eksperter på DNA i rettsmedisin.

Dersom man søker på PubMed og andre steder, så kan man se at Mevåg har publisert en stor mengde forskning om DNA og rettsmedisin, og hun er i dag fagleder i området for Folkehelseinstituttet.

Man må ta påstandene til forsvaret med en klype salt, det er faktisk helt usannsynlig at Mevåg som sakkyndig sitter å lyver i retten om resultatene de har kommet til. At forsvarets eksperter mener det kan være alternative forklaringer, betyr ikke at Mevåg lyver, eller at hun ikke er en av Norges ledende på nettopp det hun forklarte seg om i retten.

 

"TV 2 har vært i kontakt med overingeniør Bente Mevåg, som var oppnevnt sakkyndig under rettssakene, statsadvokat Jan Tallaksen og daværende kriminalsjef Arne Pedersen. Ingen av dem ønsker å kommentere saken før den er ferdig behandlet i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Det vil heller ikke Jan Helge Andersen."

 

Edited by Kroat
 • Like 1

Share this post


Link to post
Kroat skrev (2 timer siden):


Aktoratet, inkludert de sakkyndige, har valgt å ikke uttale seg om saken, de vet vel at saken eventuelt skal prosederes for domstol, ikke på TV, men for oss vanlige folk så hadde det jo vært interessant å vite hva de mener, i stedet for å  bare få presentert Pope og Farmen som er forsvarets sakkyndige, selv om disse også er kyndige på DNA.

Poenget var jo egentlig kun at Sjødin har gått rimelig hardt ut mot Mevåg, men hun er heller ikke hvem som helst, hun er en av Norges fremste rettsmedisinere, mens Farmen driver med farskapstester, uten at det behøver å bety noe, hun driver jo tross alt med DNA der også.

Det er dog noe med fremstillingen, hvor forsvaret nærmest hevder de tre spanske professorene i rettsmedisin som foretok analysene, samt Mevåg og det norske Rettsmedisinske Institutt er inkompetente, mens Sjødin og Tronsrud derimot, de har hentet inn verdens fremste på området.

Jeg går ikke på kroken, sannheten er nok mer nyansert.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post

Om det er mulig at han har blitt dømt uskyldig? Selvsagt. 

Men tror jeg det? Nei. Om ikke han har vært med på og drept/voldtatt jentene så tror jeg at han på et eller annet vis har vært delaktig. Viggo har også innrømmet utuktig omgang med mindreårige tidligere. 

Skulle han blitt dømt for medvirkning og ikke drap/voldtekt av jentene, så har han jo uansett allerede sittet i 19(?) år og denne tiden kan vel uansett trekkes fra straffen. 

Det her handler vel mer om å bli frifunnet på papiret, enn å slippe ut av fengsel, noe han uansett hadde gjort ganske snart... vil jeg tro?

Så får gudene vite hvordan en/to brutale barnemordere og sexovergripere skal kunne fungere i friheten etter noe slikt. Det dem har gjort er ikke akkurat noe som blir glemt. Flytte til utlandet med falsk identitet er vel det eneste jeg kommer på. I lille Norge vil dem trolig ikke få noe liv igjen uansett. Noe som også er forståelig.

Share this post


Link to post
Bjerknez skrev (3 minutter siden):

Så får gudene vite hvordan en/to brutale barnemordere og sexovergripere skal kunne fungere i friheten etter noe slikt. Det dem har gjort er ikke akkurat noe som blir glemt. 


Andersen har vært ute siden 2016, men han har også holdt seg unna mediene de siste 20 årene, slik at ingen vet helt sikkert hvordan han ser ut i dag.

Han lever angivelig under ny identitet, med jobb og venner.

For Kristiansen blir det vel litt verre, alle vet hvordan han ser ut?
Han er også dømt til sikring, som betyr at han i prinsippet kan bli sittende fengslet resten av livet.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...