Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

3 minutes ago, Hapi70 said:

Hun trakk frem prøven som viste mulig én annen gjerningsmann, men ignorerte den som viste mulig fire andre gjerningsmenn. Så lenge jeg ikke får en god forklaring på hvorfor, går jeg ut fra at hun gjorde dette med fullt overlegg. Korriger meg noen om jeg tar feil, og gjerne forklar dette for meg.

Bente Mevåg var også leder for rettsmedisinsk da Klomsæt prøvde å få ut prøvene for å teste på nytt. Da var de mystisk borte. Med ny ledelse kom de mystisk til rette igjen og han fikk dem ut.

Rettsmedisinsk nektet å godta den nye analysen, og grunnla det med en masse svada-argumentasjon om at Torp hadde gått ut over sitt mandat bla bla. Så det er tydelig at det fortsatt er krefter i den etaten som setter seg på bakbeina i forhold til DNAet, og spørsmålet er vel helst hvem hun er lojal til.

Det er så mange som vil ha VK i fengsel koste hva det koste vil. Blant annet en tidligere frp justisminister, som skriver på fb at folk har da røket inn med mindre bevis enn det finnes mot VK, og at man må se nærmere på dagens ordning siden saken er vedtatt gjenopptatt. 

Typiske ting som gjør at jeg tror de kommer til å strekke seg meget langt for å unngå en full gjennomgang av saken på nytt i ren frykt for hva som kan bli gravet opp av folk som sitter i apparatet i dag uten noen forbindelse til de personer som satt der da.

3 minutes ago, Hapi70 said:

Rettssikkerhet er det siste de tenker på virker det som.

Ikke at jeg har hatt mye med rettssvesenet å gjøre, men de gangene jeg har hatt det (som vitne) har det vært en selsom opplevelse som ikke på noen måte styrket min tro på rettsstaten.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Hapi70 skrev (16 minutter siden):

Hun trakk frem prøven som viste mulig én annen gjerningsmann, men ignorerte den som viste mulig fire andre gjerningsmenn.


Trolig fordi både hun og de spanske professorene mente det ikke var reelle utslag, og at det ikke var fire gjerningsmenn, men en feil med analysen.

Hapi70 skrev (16 minutter siden):

Rettsmedisinsk nektet å godta den nye analysen, og grunnla det med en masse svada-argumentasjon om at Torp hadde gått ut over sitt mandat bla bla.


Nå blander du sammen daværende Rettsmedisinsk Institutt, og den Rettsmedisinske Kommisjonen, som oppnevnes av Justisdepartementet for å kvalitetssikre rettsmedisinske rapporter.

De to har ingenting med hverandre å gjøre.

bellad76 skrev (15 minutter siden):

Nå virker det ikke som om du leste det jeg skrev, men det dreier seg altså om flere vitner som forklarte seg før jentene i det hele tatt ble funnet. Da snakker vi altså dagen etter drapene, og søndag.


Dette kan jeg umulig bekrefte, da vitnemålene ikke finnes tilgjengelig, jeg har kun ditt ord på at de forklarte seg slik du påstår, når du påstår?

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (14 minutter siden):

Altså at de skjedde tidligere, mente jeg.


Men hvordan kunne han bli moduskandidat og mistenkt på bakgrunn av tidligere forhold som politiet ikke visste om?
 

fokkeslasken skrev (14 minutter siden):

Han var vel observert, sågar.


Ja, men saken ble henlagt. De åpnet den senere som påskudd for ransakelse.
 

fokkeslasken skrev (14 minutter siden):

Nettopp. Men altså ikke om ting som gjør ham til en typisk morder på noen måte. Slitsom og plagsom, helt sikkert, men det burde strengt tatt ikke være verken nok eller engang en del av et styrkende element i en slik sak.


At Viggo var et rasshøl var neppe årsaken til at han ble dømt, men det var noe av årsaken til at politiet undersøkte han nærmere.
Dersom man får haugevis av folk som melder fra om en person, etter at to små jenter er funnet døde, så ville det vel vært verre om politiet ikke undersøkte Kristiansen nærmere, og så på blant annet svarene han hadde gitt i rundspørringen osv.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
bellad76 skrev (3 timer siden):

Du anser altså et helt vanlig fenomen som så godt som umulig.

Så da kan du fortelle meg om andre enn VK og JHA som har justert forklaringen sin så mange ganger som disse to samt lansert mistenkelige personer ved navn Elvis eller tilsvarende som ingen andre har hørt om?

Det er jo et helt vanlig fenomen i følge deg.

Edit: Et viktig aspekt er også når personene ble avhørt som Olaf påpeker. Man kan ikke sammenligne avhør 3 dager og 3 måneder etterpå.

Edited by nirolo

Share this post


Link to post
petterP9 skrev (2 timer siden):

Har han innrømmet at hans og VK sin utelatelse av å ha vært i Baneheia den fredagen var bevisst for å villede politiet? Om han har innrømmet mange løgner så må vel denne løgnen fra VK sin side være en av de?

JHA har i senere avhør sagt at det ikke var bevisst fra deres side. Om du velger å tro på JHA, men ikke på VK vil du her ende opp med å motsi deg selv 

Hvis du leser hele posten min så ser du det ikke er noen selvmotsigelse.

Edit: Sorry, gikk i surr med postene her. Mente hvis du leser hele denne

 

Edited by nirolo

Share this post


Link to post
3 minutes ago, 0laf said:

Men hvordan kunne han bli moduskandidat og mistenkt på bakgrunn av tidligere forhold som politiet ikke visste om?

Jeg kjenner ikke kronologien godt nok, men at han ble mistenkt fordi han var moduskandidat stemmer vel ikke, så vidt jeg vet (altså ikke "moduskandidat og mistenkt" slik jeg oppfatter det du skriver). Derimot ble hans stilling som moduskandidat brukt for alt hva det var verdt for å veie opp for manglende bevis. Og, det virket som hans oppførsel på en eller annen måte skulle sementere hans "moduskandidatur" som altså dreide seg om et tidligere overgrep og ikke hans personlighet.

Godt han ikke hadde vorte på nesa for da hadde han vel vært brent på bålet.

3 minutes ago, 0laf said:

At Viggo var et rasshøl var neppe årsaken til at han ble dømt, men det var noe av årsaken til at politiet undersøkte han nærmere.

Dersom man får haugevis av folk som melder fra om en person, etter at to små jenter er funnet døde, så ville det vel vært verre om politiet ikke undersøke Kristiansen nærmere, å så på svarene han hadde gitt i rundspørring osv.

Selvfølgelig var det riktig av politiet å ta VK inn til forhør. Derom er vel ingen tvil.

  • Like 1

Share this post


Link to post
10 minutes ago, nirolo said:

Så da kan du fortelle meg om andre enn VK og JHA som har justert forklaringen sin så mange ganger som disse to samt lansert mistenkelige personer ved navn Elvis eller tilsvarende som ingen andre har hørt om?

Det er jo et helt vanlig fenomen i følge deg.

La meg spørre slik da: Justerte VK andelen av forklaringene sine noe mer enn noen andre? For det er vel på det rene at han forklarte seg betraktelig mer enn noen andre involverte (bortsett fra JHA). Det ville jo da vært rart om han ikke også justerte mer enn andre.

Share this post


Link to post
nirolo skrev (12 minutter siden):

Så da kan du fortelle meg om andre enn VK og JHA som har justert forklaringen sin så mange ganger som disse to samt lansert mistenkelige personer ved navn Elvis eller tilsvarende som ingen andre har hørt om?

Det er jo et helt vanlig fenomen i følge deg.

I følge en podcast så var Elvis en narkoman lokal 'helt'.

Det skal ikke mer til enn at JHA sier til VK at det sikkert var Elvis som stod bak i en bikommentar -- eller at politiet lekker at JHA sa at det kunne ha vært Elvis, og spør hva VK mener, og så har de plutselig "samkjørt" historiene sine.

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (Akkurat nå):

La meg spørre slik da: Justerte VK andelen av forklaringene sine noe mer enn noen andre? For det er vel på det rene at han forklarte seg betraktelig mer enn noen andre involverte (bortsett fra JHA). Det ville jo da vært rart om han ikke også justerte mer enn andre.

Så vidt jeg kan se så har han endret forklaring mer enn noen annen, unntatt JHA. Jeg kan ikke se at det er rimelig.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (2 minutter siden):

I følge en podcast så var Elvis en narkoman lokal 'helt'.

Det skal ikke mer til enn at JHA sier til VK at det sikkert var Elvis som stod bak i en bikommentar -- eller at politiet lekker at JHA sa at det kunne ha vært Elvis, og spør hva VK mener, og så har de plutselig "samkjørt" historiene sine.

Det er bare spekulasjoner. Det kan like gjerne være for å avlede etterforskningen (noe som selvsagt også er spekulasjoner).

Share this post


Link to post
21 minutes ago, 0laf said:


Men hvordan kunne han bli moduskandidat og mistenkt på bakgrunn av tidligere forhold som politiet ikke visste om?

 

Fordi politiet begynnte å etterforskere overgrepene han er dømt for før han ble arrestert for Baneheia. Feks ransakelsen av bua til Kristiansen var pga av dette. 

Da politiet arresterte Kristiansen hadde de ikke annet grunnlag enn at han var kompisen til Andersen og var under etterforskning i den andre saken. 

Edited by BethB

Share this post


Link to post
1 minute ago, Red Frostraven said:

I følge en podcast så var Elvis en narkoman lokal 'helt'.

Jeg mener å ha hørt tilsvarende da saken pågikk også. Men da det ble kjent at denne "Elvis" faktisk fantes så forsvant hele fokuset på dette.

Helt på linje med da det ble kjent at DNA-sporet ikke var sikkert så døde omtale av dette også. Noe man visste allerede da saken pågikk.

  • Innsiktsfullt 4

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (14 minutter siden):

Derimot ble hans stilling som moduskandidat brukt for alt hva det var verdt for å veie opp for manglende bevis. Og, det virket som hans oppførsel på en eller annen måte skulle sementere hans "moduskandidatur" som altså dreide seg om et tidligere overgrep og ikke hans personlighet.


Jeg ville tro at dersom aktoratet, og politiet, etter å ha en mistenkt, finner ut at vedkommende er såkalt "moduskandidat", at han tidligere har begått overgrep, at han har avvikende oppførsel, at rettspsykiatere vitner om det ene og det andre, så bruker de det for alt det er verdt i retten, slik er det.

Dersom Viggo var frivillig på suppekjøkkenet til Frelsesarmeen, gikk i kirken hver søndag, og hjalp alle de eldre i nabolaget, og var høflig snill gutt, så ville åpenbart forsvaret også brukt det for alt det var verdt i rettssaken.

Det betyr ikke at juryen har funnet Kristiansen skyldig fordi han var et rasshøl, men det kan jo være, hvem vet ?

Share this post


Link to post
BethB skrev (15 minutter siden):

Fordi politiet begynnte å etterforskere overgrepene han er dømt for før han ble arrestert for Baneheia. Feks ransakelsen av bua til Kristiansen var pga av dette. 


Pussig, ettersom politiet ransaket bua i juli, mens jenta han forgrep seg på, sto frem i oktober, og undergikk et dommeravhør midt i oktober. Kristiansen erkjente overgrepene i slutten av oktober.

Han ble arrestert for Baneheia-overgrepene 13. september.

Edited by 0laf
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
4 minutes ago, 0laf said:


Jeg ville tro at dersom aktoratet, og politiet, etter å ha en mistenkt, finner ut at vedkommende er såkalt "moduskandidat", at han tidligere har begått overgrep, at han har avvikende oppførsel, at rettspsykiatere vitner om det ene og det andre, så bruker de det for alt det er verdt i retten, slik er det.
 

De brukte det for det var verdt i retten. Med dette med moduskandidat er jo ett verktøy for politiet og etterforskere, det er jo ingen vitenskap. Sånn sett så synes jeg det er helt forståelig at politiet fokuserte på Kristiansen på bakgrunn av hva han allerede var under etterforskning for. 

Share this post


Link to post
BethB skrev (1 minutt siden):

Sånn sett så synes jeg det er helt forståelig at politiet fokuserte på Kristiansen på bakgrunn av hva han allerede var under etterforskning for. 


Han var ikke under etterforskning for noe som helst.
Kikkersaken var henlagt, og de andre overgrepene ble ikke kjent før etter han var arrestert.

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (21 minutter siden):

Jeg mener å ha hørt tilsvarende da saken pågikk også. Men da det ble kjent at denne "Elvis" faktisk fantes så forsvant hele fokuset på dette.


Kan noen komme med en kilde på at Elvis lever ?

Share this post


Link to post
0laf skrev (6 minutter siden):


Han var ikke under etterforskning for noe som helst.
Kikkersaken var henlagt, og de andre overgrepene ble ikke kjent før etter han var arrestert.

Dette er feil. Kikkersaken ble gjenåpnet etter drapene i Baneheia for at politiet kunne ransake sykkelbua.

 

"Kristiansen sa at han så denne kniven i verktøykassa si i bua dagen før han ble pågrepet. Tilfeldighetene var slik at politiet ransaket bua i juli i forbindelse med kikkersaken. Bua og verktøykassa ble filmet. Da lå det to kniver i verktøykassa. De samme knivene lå der også da bua ble ransaket den dagen Viggo ble pågrepet."

Edited by petterP9
  • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
4 minutes ago, 0laf said:


Pussig, ettersom politiet ransaket bua i juli, mens jenta han forgrep seg på, sto frem i oktober, og undergikk et dommeravhør midt i oktober. Kristiansen erkjente overgrepene i slutten av oktober.

Han ble arrestert for Baneheia-overgrepene 13. september.

Jeg tok feil av sakene her. Uansett var ransakelsen av bua, på bakgrunn av en sak han da (under ransakelsen) var under etterforskning for, hvor politiet observerte eller sikret seg alt dette som var så perverst, så var dette uansett noe som bidro til ett bilde av Kristiansen og at han ble en sterkere kandidat. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...