Jump to content

Tomahawk

Medlemmer
 • Content Count

  69
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

93 :)

Recent Profile Visitors

435 profile views
 1. Trenger ikke være det. Fullvaksinerte kan fortsatt smittes med de «vanlige» variantene, selv om sannsynligheten er betydelig redusert. Det store spørsmålet er om de blir mindre syke (kanskje ikke syke i det hele tatt) og også kvitter seg med viruset raskere enn uvaksinerte, så de i mindre grad smitter videre. Det er det jo mye som tyder på, f.eks. tallene fra Israel og Storbritannia.
 2. Hvor reiste de øvrige 4163 personene (48% av de som reiste)? Hvorfor oppgis ikke destinasjon for halvparten av de som reiste? Kan det være at det ikke er politisk korrekt å oppgi hvilke land disse reiste til? Merker meg at ingressen til Dagbladet fokuserer på Spania, som bare 5,7% av de reisende dro til.
 3. Dette er jo en av risikoene med karantenehotell: at selve hotellene kan bli smittebomber og at de som ankommer Norge uten å være smittet, blir det på karantenehotellet. Nå er det etter det jeg har forstått testplikt på dag 7, det burde jo fange opp de fleste som blir smittet på hotellet, forutsatt at man holder seg isolert fra andre innsatte etter ankomst. Jeg håper man må holde seg på rommet og ikke har anledning til å gå i fellesarealer sammen med andre innsatte, da forsvinner jo hele poenget siden man da er utsatt for smitte under hele oppholdet.
 4. Det er et stort antall som ønsker koronavaksine, så om noen få vil vente pga hyttetur, er det lett å få inn noen andre i stedet. I og med at man ønsker at flest mulig skal vaksinere seg, har helsevesenet alt å tjene på å legge litt godvilje til, og ikke være vrange med de som ønsker å utsette vaksineringen.
 5. Det er frivillig å la seg avhøre av politiet. Man kan pålegges å møte opp på politistasjonen, men kan velge å si at man ikke ønsker å bli avhørt.
 6. Synes VGs tall ser lovende ut. Kurvene for smittede, innlagte og intensiv ser ut til å begynne å flate ut, og flere steder på Østlandet som har hatt utbrudd har nå fallende trend (Moss, Tønsberg, Lier, Larvik, Færder). Oslo, Drammen, Asker og Bærum har stigende trend, men kurven har et utflatende utseende. Er utbruddet på Østlandet i ferd med å snu?
 7. Det er ikke noe argument. I alle andre straffesaker blir det alltid prosedert på at den som bryter loven må ta konsekvensene. Hvis en lastebilsjåfør argumenterer for å slippe tap av førerkort på grunn av at han trenger det i jobben, er retten nådeløs: lastebilsjåføren får beskjed om at det at han trenger førerkort i jobben gir ham et ekstra stort ansvar for ikke å gjøre noe som kan føre til at han taper det. På samme måte må en som trenger sikkerhetsklarering i jobben ta et ekstra stort ansvar for å sikre at man ikke gjør noe som setter sikkerhetsklareringen i fare. Likhet for loven.
 8. Det har jo vært et tilfelle av hjerneblødning etter vaksine i Østerdalen, så kanskje ikke så lurt å gi blodfortynnende.
 9. Ser for meg tankeprosessen til Raymond.. «Hmm, hva er det igjen som vi ikke har stengt? *lys går opp* Tannleger!» Har selv vært hos tannlegen i coronatiden og ser ikke for meg at det er noen stor risiko. Antallsbegrensning på venterommet, god avstand, man må skylle munnen med desinfeksjon før behandling og personalet bruker smittefrakk, munnbind og visir.
 10. Denne «tvilen rundt mobilbeviset» er vel et halmstrå. De sakkyndige slo fast etter grundige målinger at mobildata klart indikerer at Viggo var hjemme, mens påtalemyndighetens sakkyndig la til noe à la «det kan ikke utelukkes at ukjente forhold kan ha ført til at basestasjon Eg A likevel hadde dekning på åstedet, selv om vi ikke har noen data eller målinger som antyder dette». Dette ble av påtalemyndigheten gjort om til «rapporten viser at mobilen kan ha blitt brukt på åstedet og slår bena under Kristiansens alibi». En teoretisk, oppkonstruert tvil ble gjort om til at rapporten omtrent naglet Kristiansen til stedet. Det sakkyndige, Inge Schøyen, sier selv at han er blitt misforstått i retten. Dette med at frifinnende bevis nøytraliseres ved at man får en sakkyndig til å si «kan ikke utelukke» er en kjent bidragsyter til tidligere justismord. For eksempel i Fritz Moen-saken ble det funnet blod på offeret av en annen blodtype enn både Moen og offeret selv, men påtalemyndigheten klarte å få en sakkyndig til å si at «man kan ikke utelukke at bakterier i liket kan ha endret blodtypen på det blodet som var der». Dermed prosederte de på at dette beviset ikke kunne tas hensyn til, selv om fenomenet med at bakterier endrer blodtype på blod bare var en spekulativ teori med ekstremt lav sannsynlighet.
 11. https://www.dagbladet.no/nyheter/fullvaksinert-for-en-maned-siden/73444291 Kjempegode nyheter, vaksinen har virket! Den smittede vaksinerte beboeren «er ikke syk, føler seg ikke dårlig og har sovet godt i natt». Det taler for at samfunnet kan åpnes uten risiko for overbelastning av helsevesenet så snart risikogruppene er vaksinert.
 12. Det stemmer ikke. Det fremgår av en av rapportene (tror det er Teleplan, men er ikke helt sikker) at mobiltelefonen ikke kan forventes å svitsje over til EG_A så snart man er inne i ytterkanten av dekningsområdet. Såkalt handover skjer ikke før signalet fra ny basestasjon er 3 dB sterkere (dobbelt så sterkt) over en viss tid. Altså er det ikke nok å bevege seg 150 m fra åstedet, man må et godt stykke i retning Eg (bommen ved Svarttjern har vært nevnt). Dessuten er din teori basert på et ekstremscenario der alt klaffer: Viggo sender SMS akkurat i det han forlater EG-A-dekningsområdet, haster til åstedet, voldtar og dreper, så haster tilbake og ringer idet han kommer inn i EG-A-området igjen. Kanskje teoretisk mulig, men i det virkelige liv er det veldig lite sannsynlig at slike ekstremscenarioer skal klaffe. Det bør i hvert fall ikke være nok for å dømme noen i en straffesak at han teoretisk akkurat kan ha klart å utføre en forbrytelse hvis en rekke usannsynlige ting skjer samtidig.
 13. Mener du JHAs vitnemål som overhodet ikke nevnte VK før politiet selv foreslo for ham at VK var involvert og at JHA i så fall kunne ses på som et offer? JHAs vitnemål som han har endret minst fire ganger etter hvert som det dukket opp bevis som viste at han løy, og som han nå må endre enda en gang fordi det er funnet hans sæd på den av jentene som ifølge ham bare var blitt voldtatt av VK?
 14. For ikke å snakke om at byretten skriver at «Det er likevel et poeng at analysen er i overensstemmelse med tiltalte Andersens forklaring hvoretter begge forgrep seg på Stine Sofie Sørstrønen, men kun tiltalte Kristiansen gjorde dette med Lena Sløgedal Paulsen.» for å styrke forklaringen til Andersen. I ettertid har ny DNA-analyse funnet DNA fra Andersen på Lena Sløgedal Paulsen. Det slår bena under Andersens forklaring, som han allerede har endret utallige ganger for å tilpasse den til de ulike bevisene som dukket opp etter hvert. Andersens forklaring er jo det beviset som ble tillagt mest vekt mot Kristiansen.
 15. Det er ikke sikkert. I Fritz Moen-sakene kjempet påtalemyndigheten med nebb og klør til siste stund for å hindre gjenopptakelse, men da sakene ble gjenopptatt frafalt de tiltalen nesten med en gang og ba om frifinnelse. Gjenopptakelsen medfører at påtalemyndigheten må gjøre en ny vurdering av saken med de nye bevisene som finnes nå. Hvis de mener at det nye bevisbildet ikke gjør det mulig å bevise skyld, har de plikt til å frafalle tiltalen.
×
×
 • Create New...