Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

ca. 17.30 Andersen ble sett alene inne i Baneheia (vitne Gislefoss)

17:47 Kristiansen ringer hjem til Andersen

ca. 17.50 Kristiansen ble sett alene på sykkel på vei inn i Baneheia (vitne Hovden)

ca. 17.55 Andersen og Kristiansen ble sett på vei ut av Baneheia til Stampa parkeringsplass (vitne Hovden)

ca. 18.00 Andersen og Kristiansen ble sett på Stampa parkeringsplass (vitne Rødsvik)

ca. 18.15 Andersen jogger alene fra Stampa parkeringsplass inn i Baneheia

ca. 18.15 Kristiansen sykler hjem til bua

18.55 og 18.57 Kristiansen mottar og sender tekstmeldinger (fra bua ?)

19.24 og 19.37 Kristiansen mottar og sender tekstmeldinger (fra bua ?)

ca. 19:45 Andersen ble sett med to jenter inne i Baneheia (vitne Hogner)

ca. 20:05 og 20:20 Andersen voldtar og dreper to jenter inne i Baneheia (høres av vitne H)

20.20 Kristiansen ringer to venner (vitner Loland og Bakke)

21:00 Andersen er hjemme hos Kristiansen, da de to vennene kommer til Kristiansen (vitner Loland og Bakke)

Stampa-parkeringsplass.jpg

Edited by Kroat
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (23 minutter siden):

Jeg anbefaler å se på de aller fleste drapssaker i Norge de siste 30 årene, så vil du se at justismordene utgjør en svært liten del av de, og at mange av de som trolig er riktig dømt for drap

Selvfølgelig. Jeg har aldri påstått noe annet, og man må være rimelig konspiratorisk for å mene at justismord er normalt. Men justismord kan skje, og etterforskningen mot VK bærer preg av mange av de samme feilene som ved tidligere justismord. De dukker heldigvis opp med sjeldne mellomrom. Men det er viktig at de avsløres, og fortsatt brukes for å forbedre måten politiet og påtalemyndighetene jobber, for å gjøre risikoen for justismord minimal. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
BethB skrev (27 minutter siden):

Så bra du kan være skråsikker. Men kriminalomsorgen har en annen jobb, de skal vurdere Kristiansen utifra hans dom. De jobber ikke ut i fra samme informasjon som gjennopptakelseskommisjonen. 

jeg har jobbet som fangevokter, jeg stoler 100% på Kriminalomsorgens dömmekraft. Det finnes alltid viktig og tungtveiende   informasjon som er unntatt offentligheten, fengsellegens og -psykologens vurderinger blant annet

Edited by Reindear

Share this post


Link to post

Har alltid tenkt at det var rart at en gutt på 19 år først klarte å voldta og deretter drepe to jentunger på 8 og 10 år helt alene. Ser for meg at en av de to lett ville kommet seg unna. Så har jeg lest nå at begge to ble funnet bakbundet. Dette virker derimot litt unødvendig om de var to. Hvorfor skulle VK og JHA ha behov for å binde jentene fast? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Reindear skrev (3 minutter siden):

jeg har jobbet som fangevokter, jeg stoler 100% på Kriminalomsorgens dömmekraft. Det finnes alltid viktig og tungtveiende   informasjon som er unntatt offentligheten, fengselslegens og -psykologens vurderinger blant annet

Da skjønner du også at han ikke vil sitte inne 5-10 år om han blir frikjent, noe han sannsynligvis blir før det har gått så lang tid? 

 • Like 2

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (2 minutter siden):

Da skjønner du også at han ikke vil sitte inne 5-10 år om han blir frikjent, noe han sannsynligvis blir før det har gått så lang tid? 

han blir ikke frikjent, null sjanse for det

 • Like 1

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (2 minutter siden):

Har alltid tenkt at det var rart at en gutt på 19 år først klarte å voldta og deretter drepe to jentunger på 8 og 10 år helt alene. Ser for meg at en av de to lett ville kommet seg unna. Så har jeg lest nå at begge to ble funnet bakbundet. Dette virker derimot litt unødvendig om de var to. Hvorfor skulle VK og JHA ha behov for å binde jentene fast? 

Greit å huske at i følge forklaringen til JHA, som ble lagt til grunn for dommen, så hadde VK gjort dette alene, mens han i tillegg hadde klart å holde styr på JHA som forsøkte å gjøre motstand. Nå er det sannsynligvis mye ved forklaringen til JHA som ikke stemmer, men det er nå den offisielle forklaringen. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (3 timer siden):


Mye tyder også på at han voldtok en fem år gammel gutt, noe han ble dømt for i Tingretten, men senere frikjent for i Lagmannsretten, men den samme retten dømte han til å betale erstatning til femåringen, å merknader i dommen tyder på at han ble frikjent for overgrepene fordi han var under strafferettslig lavalder på 15 år.

Vel, at retten trudde han laug om dette heng kanskje saman med at retten trudde han laug om Baneheia-drapa. Om han ikkje laug om Baneheia-drapa kan det sjølvsagt også tenkjast at han ikkje laug om dette med guten, som han altså kategorisk nekta for, medan han straks tilstod påstandane frå storesystera til guten.

Me kan ikkje veta om dette skjedde eller ikkje.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Reindear skrev (2 minutter siden):

han blir ikke frikjent, null sjanse for det

Skulle tro de årene gjenopptakelseskommisjonen brukte på å beslutte at saken skulle gjenopptas, var et bevis for et det var "noen prosent sjanse" for frifinnelse i hvert fall... Om du bare er innom for å trolle så kan vi la det ligge. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (2 minutter siden):

Greit å huske at i følge forklaringen til JHA, som ble lagt til grunn for dommen, så hadde VK gjort dette alene, mens han i tillegg hadde klart å holde styr på JHA som forsøkte å gjøre motstand. Nå er det sannsynligvis mye ved forklaringen til JHA som ikke stemmer, men det er nå den offisielle forklaringen. 

Så da må det altså være VK som binder jentene fast først, før han begynner å voldta den ene jenta. Mens JHA hele tiden sitter med ryggen til? Det virker jo litt søkt. Sier JHA noe om dette med at VK bandt fast jentene i rettsaken?

Share this post


Link to post
Henrik.H skrev (3 timer siden):

Det er helt uforståelig for meg hvordan mange av dere i denne tråden tenker. Det er som om «svekkede bevis mot» = total uskyldig person dømt. Og at man plutselig skal ta lett på, og forsvare absolutt alt Viggo har gjort og fortsatt gjør. 

Selvom bevisene skulle vise seg ikke å holde i en ny rettsrunde, så betyr jo det i bestefall at sannsynligheten har gått noe ned fra 90 % sikkert. En hver oppegående person skjønner jo at det fortsatt er overveiende sannsynlig at han har vært med på ugjerningene.

 

For det fyrste, så er det ikkje slik at dei som kjem til at Andersen truleg drap båe jentene er «fans» av Kristiansen. Det er mogeleg å ta sterkt avstand frå Kristiansen og samstundes konstatera at Andersen var åleine om drapa. Det er to heilt uavhengige saker.

Elles forstår eg ikkje at du kan meina at «oppegåande personar» kjem til at det Kristiansen mest truleg var med på drapa. Eg trur oppegåande personar forstår at ein person ikkje kan vera ein stad og senda sms og ein annan stad samtidig og drepa. Kvifor trudde folk det gjekk at for 20 år sidan? Fordi den gongen vart ein informert om at det var sikre tekniske prov på to brotsmenn. Noko som viste seg å vera feil.

Tekniske funn som identisk drapsmetode (i strid med Andersens forklaring) peiker på ein drapsmann, ikkje to. Me veit Andersen lyg om å ha valdteke. Andersen forklarte aldri kvifor jentene hadde over 100 skader kvar etter vald, kvifor den eine jenta hadde ein stor hevelse i andletet eller kvifor den andre vart stukke med kniv i mage og bryst, i tillegg til i halsen.

Me veit at politiet bad Andersen stadfesta politiet sin teori om at Andersen var eit offer i saki og at Kristiansen var «hovudmannen».

Me veit at FBI var interessert i drapa fordi dei aldri hadde høyrt om ei liknande sak med to brotsmenn, grunna udådens karakterer og ofra sin alder.

Kvifor oppegående folk skulle meina at ikkje Andersen var åleine om drapa forstår eg ikkje. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (Akkurat nå):

Så da må det altså være VK som binder jentene fast først, før han begynner å voldta den ene jenta. Mens JHA hele tiden sitter med ryggen til? Det virker jo litt søkt. Sier JHA noe om dette med at VK bandt fast jentene i rettsaken?

At de ble bundet fast var ukjent for meg. Jeg har ikke ønsket å lese for mye detaljer om hvordan overgrepene har skjedd, og det har ikke kommet frem fra de kildene jeg har, så vidt jeg husker. Men ja det virker selvfølgelig helt søkt at JHA satt med ryggen til som han forklarer, spesielt når vi ettertid vet at han fullførte minst et seksuelt overgrep. Fra det jeg vet ble det utøvd en særs grov vold, så man kan se for seg hvordan én gjerningsmann håndterte det, om det enten var VK eller JHA. Et moment er at man behøver ikke å bruke noen form for vold eller tvangsmidler for å holde personer under kontroll, så lenge man holder en kniv i hånden og er fysisk overlegen. Om man tar beina fatt og forsøker å rømme så har man en stor risiko for å bli tatt igjen, og det er helt naturlig at man ikke forsøker å gjøre noen form for motstand. 

Share this post


Link to post
Henrik.H skrev (2 timer siden):

Jente på same alderen? Nei vet du hva. Først er råkjøring på moped og overgrep mot barn sidestilt, i følge den andre debattanten her.

Og nå, i følge deg, er en 7-åring og en 15-åring på samme alder. Jeg kjenner jeg både blir kvalm og forbanna, og velger derfor heller å trekke meg ut av diskusjonen. Lykke til videre! 

No hev du nok misoppfatta kapitalt.

Då eg skreiv «same alderen», så meinte er sjølvsagt at 7-åringen var på same alder som det yngste offeret i Baneheia-saki, som eg nemnde i setningen førut, som var 8 år gamal.

At ein 15-åring og ein 7-åring ikkje er på same alder er så sjølvsagt at det overraskar meg at du tolka innlegget mitt slik.

Du hev altså ikkje noko grunn til å verta verken kvalm eller forbanna.

Eg vonar du kjem attende til diskusjonen og prøver å forklara korleis du får det samla provsbiletet i saki til å harmoneres betre med den kompliserte historia om at Kristiansen, trass mobilbruken, var med på drapa enn den enkle historia der Andersen var åleine om det medan Kristiansen var heime i bua si og mekka sykkel og sende flørte-sms. Er hev enno ikkje sett nokon god forklaring på dette.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 2

Share this post


Link to post

Det DNA-beviset som i rettsaken skal knytte VK til handlingen. (og halvparten av Norges mannlige befolkning), er det mulig å vite hvor det kommer fra? Altså hår, hud etc. 

Share this post


Link to post
Minus skrev (Akkurat nå):

Det DNA-beviset som i rettsaken skal knytte VK til handlingen. (og halvparten av Norges mannlige befolkning), er det mulig å vite hvor det kommer fra? Altså hår, hud etc. 


I følge Rettsmedisinsk Institutt, så kommer det fra sæd.
Forsvaret har sådd tvil om dette, Torp Petersen var enig, de mener det ikke kan fastslås.

Share this post


Link to post
0laf skrev (2 timer siden):


Det er jo bra at tenåringen Potetsekk kunne skaffe til veie hva som helst, men det betyr ikke at to retards som løp rundt i skogen å lekte cowboy og indianer med ti år gamle barn, hadde de samme kontaktene.

Det er uansett ganske irrelevant i og med at han ikke hadde noe barneporno, men jeg tipper 90% av tenåringer ikke hadde klart å skaffe frem barneporno den gangen, faktisk tipper jeg 90% av tenåringer fremdeles ikke hadde klart å skaffe det.

Viggo Kristiansen jobba som søppeltømmer, og hadde nok betre tilgang på sånt enn dei fleste, i tillegg til at han ofte var i Danmark.

Normalt? Nei, det var det neppe, men så var han neppe åleine om å ha slike kataloger som ein fann.

Prov for drap er det sjølvsagt ikkje.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Minus skrev (4 minutter siden):

Det DNA-beviset som i rettsaken skal knytte VK til handlingen. (og halvparten av Norges mannlige befolkning), er det mulig å vite hvor det kommer fra? Altså hår, hud etc. 

Nei, det er umogleg å fastslå celletype.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Just now, 0laf said:


I følge Rettsmedisinsk Institutt, så kommer det fra sæd.
Forsvaret har sådd tvil om dette, Torp Petersen var enig, de mener det ikke kan fastslås.

Okei, takk for kjapt svar. Skulle tro at dette var binært og ikke muligheten å spekulere/så tvil om. 

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Knut Lavngard said:

Nei, det er umogleg å fastslå celletype.

Så med mindre dette funnet ble gjort inni kroppen, kan det være fra hvem som helst? F.eks en nys fra den som la sammen klærne hjemme dagen før? 

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (15 minutter siden):

At de ble bundet fast var ukjent for meg. Jeg har ikke ønsket å lese for mye detaljer om hvordan overgrepene har skjedd, og det har ikke kommet frem fra de kildene jeg har, så vidt jeg husker. Men ja det virker selvfølgelig helt søkt at JHA satt med ryggen til som han forklarer, spesielt når vi ettertid vet at han fullførte minst et seksuelt overgrep. Fra det jeg vet ble det utøvd en særs grov vold, så man kan se for seg hvordan én gjerningsmann håndterte det, om det enten var VK eller JHA. Et moment er at man behøver ikke å bruke noen form for vold eller tvangsmidler for å holde personer under kontroll, så lenge man holder en kniv i hånden og er fysisk overlegen. Om man tar beina fatt og forsøker å rømme så har man en stor risiko for å bli tatt igjen, og det er helt naturlig at man ikke forsøker å gjøre noen form for motstand. 

Her er et intervju i Dagbladet med han som fant jentene. Han sier han fant de "med hendene låst på ryggen" https://www.dagbladet.no/nyheter/han-fant-jentene--forferdelig-opplevelse/73433504

På noen forum sier de også at den ene jenta også var kneblet, men det har jeg ikke klart å finne andre steder.

Er det noen som vet om JHA kommenterer dette, enten i avhør eller i rettsaken?

Edited by Digg å finne feil i egne argumenter

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...