Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

Reindear skrev (2 timer siden):

2 jenter var blitt drept den kvelden, man glemmer bare ikke om man var i området eller ikke. Endrer man forklaringen er det bare p.g.a at man har noe å skjule

Hadde den yngste jentas far noko å skjult, sidan han ikkje klarte å redegjera for eiga tidslinje den kvelden, og endte opp med å verta mistenkt i saki? Han burde jo verkeleg ha hugsa.

Kva med kvinna som hald fast ved at ho hadde sett Lena stå på rulleskøyter på Grim kl. 19.3 den kvelden?

Ho som bomma med ein time for når ho lufta hunden i Baneheia?

Det er MANGE døme blant dei 1500 vitna på folk som tok feil av dagar og bomma med ein time på klokkeslett, osv.

Viss Kristiansen er skuldig, er feila hans mistenksame.

Viss han ikkje er skuldig, er det feil som er nokså vanlege for vitne.

Der og då var det ein vanleg dag. At to jenter var sakna fekk mange veta rundt midnatt eller rett før, utan at uskuldige folk tenkte så mykje over det, nødvendigvis. Dei vart funnen drepne to dagar seinare. Når ein på spørsmål tre dagar etterpå ikkje treff heilt på klokkeslett eller dag, er det altså noko som gjeld mange andre enn Kristiansen.

Ein kan ikkje nytta feila i seg sjølv til å slå fast om han har fare med lygn eller om han trudde det han sa var rett. I motsatt høve er det mange lygnarar blant vitna i saki. Mange folk som hadde noko å skjula. Men det var det nok ikkje.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Reindear skrev (41 minutter siden):

jeg har jobbet som fangevokter, jeg stoler 100% på Kriminalomsorgens dömmekraft. Det finnes alltid viktig og tungtveiende   informasjon som er unntatt offentligheten, fengsellegens og -psykologens vurderinger blant annet

Dette er ikkje relevant. Forstår du ikkje at når/om Kristiansen vert frifunnen, så er ikkje forvaringsdomen lenger gyldig?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (27 minutter siden):

Så da må det altså være VK som binder jentene fast først, før han begynner å voldta den ene jenta. Mens JHA hele tiden sitter med ryggen til? Det virker jo litt søkt. Sier JHA noe om dette med at VK bandt fast jentene i rettsaken?

Nei. Ei heller forklarer Andersen kvifor jentene hadde på seg kvarandre sine bukser. Det harmonerer ikkje med hans forklaring. Den massive valden jentene var utsatt for harmonerer heller ikkje med det han seier, og er som alt anna teikn på ein berserk brotsmann som brukte vald for å kontrollera jentene. Ein kan berre vona han drap dei fyrst og misbrukte dei etterpå.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (1 minutt siden):

?

Eg er spent på argumenta for dette.

retten velger atter en gang å tro på JHA fordi Viggo lider av pedofili, ord mot ord

Share this post


Link to post
0laf skrev (18 minutter siden):


I følge Rettsmedisinsk Institutt, så kommer det fra sæd.
Forsvaret har sådd tvil om dette, Torp Petersen var enig, de mener det ikke kan fastslås.

Dette er jo feil.

Sædekstrakta var negative. Det er vattpinne-prøva som gav dette utslaget.

Men poenget er: ein kan ikkje sjå på DNA-allelet kva celle-type det kjem frå.

Det er udiskutabelt og noko alle er samde i. Så kan ein tru at det er x prosent sjanse for at det stammar frå ei sædcelle, men det er ei anna sak.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Reindear skrev (Akkurat nå):

retten velger atter en gang å tro på JHA fordi Viggo lider av pedofili, ord mot ord

Retten får neppe sjansen til å vurdera dette, men ok, du får tru kva du vil.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Minus skrev (16 minutter siden):

Så med mindre dette funnet ble gjort inni kroppen, kan det være fra hvem som helst? F.eks en nys fra den som la sammen klærne hjemme dagen før? 

Frå kven som helst, kva celletype som helst. Eller i alle høve frå 54,6 % av alle norske menn.

Og det er også mogeleg det er såkalla stutter/skuggeallel, som kan stamma frå Andersen likevel eller ikkje vera reelt menneskelig DNA, men det er vel ikkje det mest trulege.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 2

Share this post


Link to post
Reindear skrev (2 minutter siden):

retten velger atter en gang å tro på JHA fordi Viggo lider av pedofili, ord mot ord

Det var bare trolling ja, den er grei. I en rettsak må man bevise noens skyld utover enhver tvil. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (20 minutter siden):

Nei. Ei heller forklarer Andersen kvifor jentene hadde på seg kvarandre sine bukser. Det harmonerer ikkje med hans forklaring. Den massive valden jentene var utsatt for harmonerer heller ikkje med det han seier, og er som alt anna teikn på ein berserk brotsmann som brukte vald for å kontrollera jentene. Ein kan berre vona han drap dei fyrst og misbrukte dei etterpå.

Jeg kan skjønne at JHA prøver å tilpasse sin forklaring slik at han i størst mulig grad legger skylden på VK. Det jeg synes er rart er hvorfor forklaringen hans er helt "ute". Den stemmer jo ikke med noe på funnplassen, om det er klær, kniv, seksuelle overgrep eller voldsutøvelse. Jeg synes det hadde vært mer naturlig om forklaringen hans avvek noe fra funnene, men ikke så mye at det er lett for åstedsgranskerne å ta han i så mange feil. Hvorfor legger han seg i sin forklaring så langt vekk fra det funnene på åstedet viser?

Edited by Digg å finne feil i egne argumenter
 • Like 1

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (2 minutter siden):

Det var bare trolling ja, den er grei. I en rettsak må man bevise noens skyld utover enhver tvil. 

9353 innlegg, får du betalt av VG eller er du bare en besserwisser?

Edited by Reindear

Share this post


Link to post
Henrik.H skrev (3 timer siden):

En hver oppegående person skjønner jo at det fortsatt er overveiende sannsynlig at han har vært med på ugjerningene.

De tre som utgjorde flertallet i kommisjonen er helt sikkert oppegående mennesker.

De skjønner at gjenåpningen skaper mye bråk. Likevel stemte de for det.

Trolig fordi de fant det tvingende nødvendig. Det harmonerer neppe med at de mener det er overveiende sannsynlig at han var med på drapene, selv om de ikke går lenger enn til å konkludere med at det er rimelig mulighet for frifinnelse, som vel er det eneste de har anledning til å mene noe om hvorvidt det er eller ikke.

Edited by bellad76
 • Like 3

Share this post


Link to post
Reindear skrev (3 minutter siden):

9353 innlegg, får du betalt av VG eller er du bare en besserwisser?

Ah, vi er der ja, personangrep. Du motbeviser virkelig trollingen. Jeg har skrevet jevnt og trutt de drøye ni årene jeg har vært bruker på forumet. Har for det meste gått i fotball, mange innlegger i løpet av en Liverpool-kamp. Har funnet en del annet interessant også. Hvordan var dette egentlig relevant til at skyld må kunne bevises utover enhver rimelig tvil? 

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Tunge argumenter

"Bevisene mot Viggo Kristiansen er fortsatt sterke. Tvilen rundt DNA- og mobilbeviset, begge kjente usikkerhetsmomenter da dommen falt, utelukker ikke Kristiansen som gjerningsmann. Jan Helge Andersens vitnemål, vitneobservasjoner i Baneheia, Kristiansens løgner til politiet, og hans fortid med gjentatte overgrep mot et – muligens to – barn, utgjør en viktig del av en sterk bevisrekke. Det er også vanskelig å se for seg at Jan Helge Andersen ville greid å gjennomføre de omfattende og groteske handlingene i Baneheia alene. Noen annen mulig medforbryter enn Viggo Kristiansen er det vanskelig å finne spor av i det omfattende bevismaterialet i saken."

Bevisene mot Viggo Kristiansen er fortsatt sterke – Vårt Land - Norges største kristne dagsavis (vl.no)

 

 

Share this post


Link to post

trolling?

"

Både VK og JHA fortalte i politiavhør at de hadde sett en mistenkelig person i Baneheia. I gjenopptakelseskommisjonens rapport kalt "Elvis".

VK og JHA har på et eller annet punkt samordnet forklaringene sine.

De fleste vil vel anta at VK må ha hatt kjennskap til ugjerningene i det minste. Og løyet i politiavhør for å dekke over.

 

Om JHA har utført Baneheiadrapene alene, betyr det ikke automatisk at VK er uskyldig.

 

VK kan ha medvirket ved å oppfordre til handlingen. Han kan ha gitt råd og veiledning til handlingen. Han kan ha truet JHA til å utføre handlingen, selv om han ikke deltok selv."

Baneheia-dømt ikke skyldig likevel? - Aktuelt - VG Nett Debatt (vgd.no)

råd og veiledning...

Share this post


Link to post
Reindear skrev (14 minutter siden):

trolling?

Det er null sannsynlighet for at VK blir frikjent i følge deg. Det betyr ikke bare at han er uskyldig, men at det skal bevises utover enhver rimelig tvil at han er skyldig. Det du nå bringer inn er kjente ting om VK sin bakgrunn og at han forklarte seg uriktig da han først hevdet at han ikke var i Baneheia dagen drapene skjedde. De største forskjellene fra da han ble dømt er at man ikke lenger kan si at det er sikkert at det var to gjerningsmenn, og troverdigheten til JHA er svekket. Det er i grunn de to bevisene som gjorde at VK kunne dømmes, og som gjorde at man langt på vei måtte se bort fra mobilbeviset, da det var opplagt den andre gjerningsmannen måtte være VK, spesielt da forklaringen til JHA ble ansett som troverdig. Og når du svarer først med at VK blir dømt skyldig, det kan bevises utover enhver rimelig tvil at han er skyldig, fordi retten "skjønner at han er pedofil", så er det opplagt trolling. 

Share this post


Link to post
MikkelBergtvedt skrev (3 minutter siden):

Hei! Har noen intervju med lyd eller video av Viggo? Er interessert siden jeg så noe intervju av Jn Helge her oms aven

Blir gjort intervju av han i podkasten Baneheia. 

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...