Gå til innhold

Erna Solberg har Høyres fulle tillit etter Sindre Finnes sitt aksjeventyr


Anbefalte innlegg

Baranladion skrev (14 timer siden):

Jeg synes dette høres ut som en umulig oppgave. Det betyr vel egentlig, at ingen som er i familie eller nære venner av Erna Solberg, kan kjøpe aksjer i feks Hydro når hun er statsminister. Hun vil da være inhabil og kan ikke lenger være leder. 

Hvordan skal Erna eller andre politikere kunne forsikre seg om at det ikke skjer? Hvordan kan det være deres ansvar å forsikre seg om at det ikke forekommer?  

Nei, habilitet gjelder når det er noe en selv drar nytte av. Erna Solberg drar nytte av at mannen hennes tjener penger fordi de er gift. De har felles økonomi. Så dette gjelder folk i nær familie. Det kan også gjelde i andre typer relasjoner, så derfor er det viktig at politikeren selv vet når han/hun er inhabil. I det betyr det at Erna Solberg har blitt gitt et ansvar og som hun har akseptert.

Og det er jo også dette saken gjelder, Erna har ikke erklært seg inhabil. Sannsynligvis fordi hun var ubevisst sin egen inhabilitet. Hvis vi tror på at hun ikke visste at hun var inhabil, noe jeg tror på, kan hun ikke beskyldes for å ha tatt valg til det beste for seg selv. Men hun bryter mot plikten til å vite om sin egen inhabilitet. Altså det ansvaret hun har påtatt seg. 

For at et politisk system skal fungere er våre politikere avhengig av å ha tillit. Bl.a. må vi være helt sikre på at de tar beslutninger som ikke påvirkes av egeninteresse. Derfor har vi regler om habilitet, som så klart gjelder flere enn bare statsministeren. En dommer kan ikke ha en relasjon til noen i en straffesak, et jurymedlem kan heller ikke det. En saksbehandler kan ikke behandle sin egen søknad om å omregulere sin egen eiendom, en politietterforsker kan ikke etterforske sin egen familie. Sånne ting.

Hvis Erna Solberg forteller venner noe som kan påvirke aksjekursen så deler hun sensitiv informasjon, som kan være ille nok i seg selv. Men som likevel er noe annet enn inhabilitet. For statsministeren har også en taushetsplikt. Taushetspliken gjeder jo også alle, inkludert Sindre Finnes.

Men siden de bor sammen kan han likevel få tilgang til informasjon nok til å forstå. Vi kan ikke forvente av våre politikere at de ikke kommuniserer med sin nærmeste familie. Derfor beskylder ingen Erna for brudd på taushetsplikt, det er derfor vi har regler om habilitet i stedet. 

Men hvis hennes venner handler ut fra den informasjonen de har fått bryter de selv loven om innsidehandel og kan straffes med fengsel i inntil seks år. Men de straffes da for sin egen handling, ikke Erna Solberg sin. Det er også det Sindre Finnes kan mistenkes for. Han har ikke bare muligens fått informasjon, men kan også ha handlet ut fra den informasjonen han har fått. Det er ikke det at han har informasjonen som er ulovlig i seg selv, men at han aktivt bruker den informasjonen til sin egen vinning. 

Du kan egentlig dele dette i tre. Noen saker har man taushetsplikt i. I andre saker har man opplysningsrett i. Og i andre saker igjen har man opplysningsplikt i. Hvis en person i ettertid blir klar over sin egen inhabilitet på et tidligere tidspunkt skal dette umiddelbart opplyses om. Man skal ikke vente på et gunstig tidspunkt.

Og her er det jo også tvil om Erna og Høyre har brutt opplysningsplikten med å la være å dele Ernas inhabilitet før valget, men i stedet gjorde det et par dager senere.

I denne saken så er det jo både mulige lovbrudd og brudd på tillit. Skal noen bli dømt er det strenge krav til bevis. Det blir jeg overrasket om skjer. Men Erna Solberg, på lik linje med Huitfeldt og Borten Moe, bidrar til å redusere folks generelle tillit til politikere. Det gjør henne ikke nødvendigvis til en kriminell, men det bør gjøre henne uegnet til å sitte som leder i Høyre og å bli statsminister igjen. 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/snart-foreldet-terskelen-er-hoy/80248133?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0Q_kAXy4I5V-g_HZMxa7eLfrWPKKcEUgzHceaQlIt0xzsxjA6u8mWhG9I_aem_AaJbllX05DT0VFEWc5mhWtYh-pskSEMIpFs2uOJpDlwvZ851EAuvlPwdvCfnVpUnFJs#Echobox=1695709770

Sitat

Status nå er at Finnes, via sin advokat Thomas Skjelbred, sier at de vil bistå med å utarbeide en komplett oversikt bare dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det.

Videre sier Økokrim til Børsen at de ikke har bedt om noen komplett liste, fordi det vil innebære at de åpner en etterforskning. Samtidig som Høyre ikke vil bidra til at lista blir komplett, men viser til Finnes.

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Noen av Finnes sine handler blir foreldet denne høsten.

For eksempel Nordic Mining-aksjene som han plutselig kjøpte bare fire dager før Erna Solberg kunngjorde i regjeringsplattformen at at de åpnet for sjødeponi for mineralnæringen.

Dette var 3. oktober 2013, som altså straks er 10 år siden. Da vil ikke Økokrim ha mulighet til å etterforske dette, med mindre de skulle ta ut en siktelse.

Snart foreldet: - Terskelen er høy
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/snart-foreldet-terskelen-er-hoy/80248133

Erna Solberg innrømmer: Visste mer
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/innrommer-visste-mer/80249234

Endret av Snikpellik
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
KingKong5 skrev (4 minutter siden):

Nei, habilitet gjelder når det er noe en selv drar nytte av. Erna Solberg drar nytte av at mannen hennes tjener penger fordi de er gift. De har felles økonomi. Så dette gjelder folk i nær familie. Det kan også gjelde i andre typer relasjoner, så derfor er det viktig at politikeren selv vet når han/hun er inhabil. I det betyr det at Erna Solberg har blitt gitt et ansvar og som hun har akseptert.

Og det er jo også dette saken gjelder, Erna har ikke erklært seg inhabil. Sannsynligvis fordi hun var ubevisst sin egen inhabilitet. Hvis vi tror på at hun ikke visste at hun var inhabil, noe jeg tror på, kan hun ikke beskyldes for å ha tatt valg til det beste for seg selv. Men hun bryter mot plikten til å vite om sin egen inhabilitet. Altså det ansvaret hun har påtatt seg. 

Takk for et godt innlegg. 

Jeg lurer på hvordan man skal gå fra å være ubevisst sin inhabilitet til å være den bevisst. Hvordan skal man kunne vite og forsikre seg om man er eller ikke er inhabil, dersom dine nære feks gir deg uriktig informasjon? Det høres for meg ut som en umulig oppgave. 

Jeg tenker da generelt, og ikke spesifikt i denne saken iogmed at hun vel visste at Sindre hadde aksjer i Hydro når hun selv var statsminister, og burde sjekket sin habilitet allerede da. 

KingKong5 skrev (9 minutter siden):

I denne saken så er det jo både mulige lovbrudd og brudd på tillit. Skal noen bli dømt er det strenge krav til bevis. Det blir jeg overrasket om skjer. Men Erna Solberg, på lik linje med Huitfeldt og Borten Moe, bidrar til å redusere folks generelle tillit til politikere. Det gjør henne ikke nødvendigvis til en kriminell, men det bør gjøre henne uegnet til å sitte som leder i Høyre og å bli statsminister igjen. 

Jeg er enig, det er ikke særlig tillitt til noen av disse.

Lenke til kommentar
Baranladion skrev (4 minutter siden):

Takk for et godt innlegg. 

Jeg lurer på hvordan man skal gå fra å være ubevisst sin inhabilitet til å være den bevisst. Hvordan skal man kunne vite og forsikre seg om man er eller ikke er inhabil, dersom dine nære feks gir deg uriktig informasjon? Det høres for meg ut som en umulig oppgave. 

Jeg tenker da generelt, og ikke spesifikt i denne saken iogmed at hun vel visste at Sindre hadde aksjer i Hydro når hun selv var statsminister, og burde sjekket sin habilitet allerede da. 

Å gå fra ubevisst til bevisst handler jo om å få kjennskap til det. Det er en overgang som skjer når en blir klar over noe en ikke var klar over før. 

Så er det nok litt sånn at det vil variere fra sak til sak. Det handler jo da i bunn og grunn om troverdighet.

I Stortingets "Håndbok for politisk ledelse" står det bl.a.

Ovenfor ektefelle eller andre man lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, vil personen med det politiske vervet ha en plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om vedkommendes eierinteresser som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren. Overfor andre nærstående vil politikeren ikke ha den samme plikten til å skaffe seg slik kunnskap. Det må imidlertid utvises aktsomhet, og det kan – avhengig av situasjonen – kreve at politikeren gjør nærmere undersøkelser.

Så er det jo sånn at dette er en håndbok og ikke en lov. Så det blir en moralsk dom, ikke en juridisk dom. Og da er det jo som sagt fakta i den aktuelle saken og den troverdighet som avgjør om man kan bli sittende eller ikke.

I denne saken er det jo da hva man rimelig kan forvente av en egeninnsats. I denne saken er Solberg og Finnes gift og de har dermed en selvangivelse å fylle ut. Her vil jo bl.a formue stå som felles.

Sindre Finnes skriver jo også en epost til SMK om at Dagbladet undersøker hans aksjehandler, noe han skal slutte med skriver han. Problemet er jo at dette skjer i 2017, da har Erna Solberg vært statsminister i fire år. Eposten betyr jo implisitt at han faktisk handler akjser frem til da. Burde det da ikke gå et lys opp for Erna til å ta en nærmere sjekk? 

Så i denne saken så er det mange ting som peker mot at Erna ikke har gjort det man rimelig kunne forvente og noe som er et absolutt krav i følge Stortingets håndbok i politisk ledelse. 

Og dermed så er det ikke så mange formildende omstengheter for Erna egentlig. Hun har ikke gjort sin plikt. Og kan vel heller ikke sies å gjøre det som rimelig kan forventes. Det virker jo mer som hun ser en annen vei. Altså er hennes unnlatelsessynd mye større enn hvis dette bare gjaldt en enkelt sak. Det er et absolutt krav at hun skal vite, men her også burde hun vite hvis hun hadde gjort det som rimelig kan forventes. Og det er hennes plikt og ansvar å vite, det er ikke Sindre Finnes sin plikt og ansvar å informere henne.

 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
2 hours ago, Snikpellik said:

Noen av Finnes sine handler blir foreldet denne høsten.

For eksempel Nordic Mining-aksjene som han plutselig kjøpte bare fire dager før Erna Solberg kunngjorde i regjeringsplattformen at at de åpnet for sjødeponi for mineralnæringen.

Dette var 3. oktober 2013, som altså straks er 10 år siden. Da vil ikke Økokrim ha mulighet til å etterforske dette, med mindre de skulle ta ut en siktelse.

Snart foreldet: - Terskelen er høy
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/snart-foreldet-terskelen-er-hoy/80248133

Erna Solberg innrømmer: Visste mer
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/innrommer-visste-mer/80249234

Vel da er det mer forståelig at økokrim er sene på ballen. Det er altså noen som trekker i trådene og vil at i det minste Nordic Mining aksjene forblir en hemmelighet? Jeg må si at jeg blir mer og mer desillusjonert, for det blir bare  tydeligere at vår politiske elite er hevet over lover og regler og kan gjøre hva de vil - og blir de tatt så er alltid noen som holder en hånd over dem slik at de unngår de kraftigste reaksjonene. 

I beste sendetid på svensk TV ble norge kalt; Den siste sovjetstat av svensken BF Rosengren for snart 25 år siden. Vi lo godt av den mange av oss. Nå er vi altså der, den politiske eliten er blitt likere enn andre, akkurat som i sovjetstatene. 

Endret av bojangles
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
KingKong5 skrev (9 minutter siden):

Å gå fra ubevisst til bevisst handler jo om å få kjennskap til det. Det er en overgang som skjer når en blir klar over noe en ikke var klar over før. 

Så er det nok litt sånn at det vil variere fra sak til sak. Det handler jo da i bunn og grunn om troverdighet.

I Stortingets "Håndbok for politisk ledelse" står det bl.a.

Ovenfor ektefelle eller andre man lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, vil personen med det politiske vervet ha en plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om vedkommendes eierinteresser som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren. Overfor andre nærstående vil politikeren ikke ha den samme plikten til å skaffe seg slik kunnskap. Det må imidlertid utvises aktsomhet, og det kan – avhengig av situasjonen – kreve at politikeren gjør nærmere undersøkelser.

Så er det jo sånn at dette er en håndbok og ikke en lov. Så det blir en moralsk dom, ikke en juridisk dom. Og da er det jo som sagt fakta i den aktuelle saken og den troverdighet som avgjør om man kan bli sittende eller ikke

Supert. Da skjønner jeg. Man kan altså, være skikkelig uheldig, at man blir lurt trillrundt av sin ektefelle, men man er inhabil likeså.  Det som avgjør om det egentlig har noe å si for tillitt og verv, er om historien man forteller er troverdig eller ikke. Er det troverdig at man har gjort alt man kan, men ektefellen har skjult det det for godt, har man ryggen fri, i tilfellene med Erna og Huitfeldt later det til at man ikke har gjort det man kan, innenfor hva som er rimelig å forvente. 

Jeg finner det veldig merkelig, at Erna forteller en historie om at hun har en mann som har sviktet henne, lurt henne og satt henne i dype problemer for egen vinnings skyld, men samtidig da altså ønsker å fremdeles være med han. 

 

 

 

Endret av Baranladion
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Baranladion skrev (24 minutter siden):

Supert. Da skjønner jeg. Man kan altså, være skikkelig uheldig, at man blir lurt trillrundt av sin ektefelle, men man er inhabil likeså.  Det som avgjør om det egentlig har noe å si for tillitt og verv, er om historien man forteller er troverdig eller ikke. Er det troverdig at man har gjort alt man kan, men ektefellen har skjult det det for godt, har man ryggen fri, i tilfellene med Erna og Huitfeldt later det til at man ikke har gjort det man kan, innenfor hva som er rimelig å forvente. 

Jeg finner det veldig merkelig, at Erna forteller en historie om at hun har en mann som har sviktet henne, lurt henne og satt henne i dype problemer for egen vinnings skyld, men samtidig da altså ønsker å fremdeles være med han. 

Det er to ting her.

Brudd på habilitet og mulig brudd på opplysningsplikt for å påvirke et demokratisk valg.

I sum er dette såpass alvorlig at det er vanskelig å ha tillit til Erna uten en vesentlig mye bedre forklaring enn den som har kommet til nå.

Behovet for en komplett liste over samtlige transaksjoner likner veldig på et vikarierende motiv for å drøye publiseringen noen dager ekstra. Det er ikke noe behov for å ha en full oversikt over samtlige saker man har vært inhabil i, før man går ut og sier man har vært inhabil. Det hadde fint holdt med en enkeltsak. Dette er en side ved saken det er veldig vanskelig å tro på. Og som sagt så er det da en konspirasjon for å påvirke et valg hvis flere personer i Høyre har blitt enige om dette.

Så styrken i reaksjonen skyldes nok begge disse forholdene. Det er rett og slett veldig lite troverdig at Erna ikke kjenner til aksjehandelen. Men hun er i alle fall klar over det før valget. At hun velger å gå ut med dette et par dager etter at Høyre gjør et brakvalg er i mine øyne egentlig enda mer alvorlig. Og dette er en avgjørelse hun garantert ikke har tatt alene på kammerset.

 

 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

  

Quote

Slaktes: - Klar og vesentlig forsømmelse

Da Erna Solberg unnlot å sjekke egen habilitet i forkant av Hydro-vedtak i 2021, begikk hun en vesentlig tjenesteforsømmelse, sier landets ledende ekspert. I helga innrømmet Solberg at hun i ny og ne sjekket Sindre Finnes i aksjonærregisteret. Likevel gjorde hun ingenting.

- Det blir en klar og vesentlig pliktforsømmelse at Erna Solberg ikke tok skritt for å få avklart de faktiske og rettslige forholdene, slik bestemmelsen i Forvaltningsloven krever, sier Bernt til Dagbladet.

Få i landet uttaler seg om habilitet og lovverk med like stor autoritet som professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved UiB.

Quote

Med dette til grunn, er dommen til Jan Fridthjof Bernt krystallklar: Det er tjenesteforsømmelse fra den tidligere statsministeren at hun aldri sjekke egen habilitet før det vesentlige Hydro-vedtaket i 2021.

Kanskje greit at Erna bare går av som leder nå?

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/slaktes-klar-og-vesentlig-forsommelse-1/80253367

Quote

Erna eide diger aksjepost

Det er særlig regjeringens beslutning om å godkjenne at Røldal-Suldal-anleggene ble overført fra Hydro til Lyse i 2021 som skaper interesse

Sindre Finnes handlet tusenvis av aksjer i Hydro kort tid før dette eierskiftet. Erna Solberg erklærte seg aldri inhabil i saken.

Erna Solberg visste at ektemannen eide aksjer i Hydro, og til Klassekampen på lørdag sier Solberg for første gang at hun også visste at Finnes kjøpte seg opp i det digre selskapet i løpet av åra i Statsministerboligen.

I dette intervjuet innrømmet Solberg også at hun «på noen tidspunkt» sjekket Sindre Finnes i aksjonærregisteret. Dette var også hennes egne verdier, ettersom hun og Finnes har felles økonomi.

Dette bør få konsekvenser. Først og fremst for Erna og Sindre. Men også fremover må vi sørge for at de politikerne som skal ta viktige avgjørelser ikke selv tjener på et spesielt utfall av saken. 

Endret av bojangles
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Quote

Solberg hyllet rederi i video – ektefellen eide aksjer for en halv million

Erna Solberg visste at ektemannen eide aksjer i rederiet Wallenius Wilhelmsen. Samtidig spilte hun inn en skrytevideo til selskapet.

Videoen viser at Solberg, i rollen som statsminister, løftet frem et selskap hun hadde økonomiske bindinger til gjennom ektemannen Sindre Finnes’ aksjer.

Slikt er jo manipulering, det må vel rammes av straffeloven?

https://e24.no/boers-og-finans/i/pQjwpG/solberg-hyllet-rederi-i-video-ektefellen-eide-aksjer-for-en-halv-million?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Erna har i sin griskhet mistet all troverdighet som politiker. Og hun drar også ned partiet Høyre i dritten, samt bidrar til å gi politikere generelt et ennå dårligere rykte og lavere troverdighet. 

Endret av bojangles
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Quote

Solberg utelot informasjon: Mener aksjepris er personopplysninger

Høyre-leder Erna Solberg har slettet e-postene med opplysninger om når ektemannen Sindre Finnes kjøpte aksjer og hva de kostet. Hun mener dette er personopplysninger som ektemannen eier.

Solberg er en hvitnsippforbryter og kan gi opp spillet nå. Hun er avkledd og naken og vi ser alle hvor sleip og grisk hun egentlig er. Jeg tror egentlig at tiden er forbi for at Erna trekker seg frivillig som partileder. Høyre burde kaste henne og gjerne bare ekskludere henne i samme slengen. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
bojangles skrev (12 timer siden):

Solberg er en hvitnsippforbryter og kan gi opp spillet nå. Hun er avkledd og naken og vi ser alle hvor sleip og grisk hun egentlig er. Jeg tror egentlig at tiden er forbi for at Erna trekker seg frivillig som partileder. Høyre burde kaste henne og gjerne bare ekskludere henne i samme slengen. 

Enig i dette, enhver som hadde fulgt med i hennes statsministerinnsatsen vil legge merke til en følelse av uærlighet og sleiphet som er sterkt tilstedende i hennes personlighet og virke, slik at tegneserien "Radio Gaga" (nå lagt ned) er meget skremmende nær sannheten med parodiering av henne som en smålig og grisk ordfører som villige gikk over lik - Solberg vil privatisere eldreomsorgen, i denne tegneserien hadde hun latt en slektning overta pensjonatet, og denne slektningen solgt bort alt og enhver slik at de eldre kom i åpen opprør. For å bringe inn penger uten ekstraskatt solgt hun seerrettigheter av fjorden til et kinesisk selskap. Hun var veldig usympatisk, nå ser vi at Solberg er litt for lik denne parodien. 

Solberg er en korrupt eks-statsminister i likhet med de mange eks-statsministre og presidenter i Frankrike i de siste tretti årene, og det er åpenbart at hun ikke er interessant i hennes politiske karriere, men i hennes ambisjoner om å fullføre hennes planer og sette spor etter seg i historiebøkene. Hun har presset Høyre til å holde på henne, og klarte å trekke for mange inn i hennes mørke hemmelighet, for det er helt sikkert at hun har mange likesinnede som er smertelig klart over at hennes fall vil få konsekvenser for dem. 

Høyre må ikke bare kvitte seg med Solberg, de må finne alle som er lik belastende som henne, for det er helt sikkert mye som ikke er kommet fram i lyset omkring mange partimedlemmene. 

Internasjonalt sett er dette et soleklart eksempel på en korrupt statsminister. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar

VG: Finnes eide aksjer for over 100.000 i minst 45 selskaper

Sitat

Nå kan VG og E24 vise omfanget av investeringene til Sindre Finnes i perioden hvor Erna Solberg var statsminister i Norge mellom 2013 og 2021.

– Beløpene til Finnes er viktige og kan være avgjørende informasjon i den samlede vurderingen av Erna Solbergs habilitet i den enkelte sak, sier habilitetsekspert og jusprofessor Eivind Smith til VG.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ona4Rj/sindre-finnes-eide-aksjer-for-over-100-000-kroner-i-minst-45-selskaper

Sitat

Finnes og Solberg har felles økonomi. Selv om Solberg ikke skal ha vært klar over omfanget av ektemannens aksjeinvesteringer, har hun kunnet fatte vedtak som statsminister i regjeringen som påvirket børsselskaper og dermed sin egen lommebok. Dette er sentralt i habilitetsdiskusjonen.

Sitat

Finnes har blant annet vært tungt inne i store selskaper hvor staten eier mer enn halvparten av aksjene.

 

Sitat

Kan være avgjørende informasjon

– Det første man må vurdere er om Erna Solberg har vært delaktig i diskusjoner eller avgjørelser som vil kunne ha påvirket verdien av et bestemt selskap der familien eide aksjer, eller verdien av et lite antall selskaper i samme bransje, sier professor Eivind Smith.

– Hvis svaret er ja, så blir neste spørsmål nødvendigvis størrelsen på investeringen, sier Smith.

– Ved hvilket beløp burde Erna Solberg vurdert sin habilitet?

– Det er ikke mulig å angi et nøyaktig beløp, men jeg har tidligere sagt at hun i alle fall hadde plikt til å vurdere sin habilitet når eierposten var verdt 180.000 kroner, sier Smith.

– Også et beløp rundt 100.000 kroner er såpass stort at hun i det minste burde ha tenkt seg grundig om.

Sitat

Erna Solberg selv peker på at størrelsen på eierposten og hvor stor påvirkning beslutningen har for selskapet er blant de momenter det skal legges vekt på når man vurderer sin habilitet.

– Det finnes ingen spesifisert grense mellom habilitet og inhabilitet, sier Solberg til VG.

Hun viser til at hun selv vurderte seg som habil i 2015 og 2016 basert på aksjeposten hun da var kjent med at Finnes satt på i Norsk Hydro.

– Det er viktig å skille mellom hva jeg visste da jeg var statsminister og det jeg nå vet etter at det totale omfanget av Sindres aksjehandel er kjent for meg.

– Jeg har flere ganger den siste uken fortalt at det omfanget jeg nå er kjent med av Sindres handel med aksjer og derivater relatert til Norsk Hydro, ville gjort at jeg hadde meldt meg inhabil dersom jeg hadde vært kjent med den, sier Solberg.

 

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Smart av Solberg og Finnes å kjøre den ufullstendige aksjelista gjennom partiet. Så nå er Høyre "medskyldige", og går mye lettere i forsvarsposisjon sammen med partilederen sin.

Solberg utelot informasjon: Mener aksjepris er personopplysninger
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xgjGWn/solberg-utelot-opplysninger-mener-aksjepris-er-personopplysninger

Sitat

I sin offentlige oversikt utelot partiet blant annet å hente ut detaljer om prisene på aksjer og tidspunktene de ble kjøpt og solgt for deler av perioden mellom 2013 og 2021.

Ifølge Solberg ble detaljene utelatt både av hensyn til tidsbruk og ektemannens personvern.

Unnskyld meg, men "av hensyn til tidsbruk"!?

Høyre gikk altså gjennom 3600 transaksjoner og slettet helt essensiell informasjon, i stedet for å bare sende listene videre slik de var, med all informasjonen. Solberg skylder så på tidsbruk. Herregud. Det er helt åpenbart at de ville holde detaljer skjult og trenere dette lengst mulig.

Endret av Snikpellik
 • Liker 7
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
15 minutes ago, Snikpellik said:

Unnskyld meg, men "av hensyn til tidsbruk"!?

Men slikt virker jo, vi så det i går i tråden om griske politikere da @Kahuna stilte spørsmål om vi forventet at Huitfeldt skulle bruke sin verdifulle tid på lister....så de maler et bilde om at tiden deres er altfor verdifull for slikt. 

I Ernas tilfelle er det skikkelig dumt, fordi det jo er manipuleringen og redigeringen av listen som har tatt tid. Og når de skulle sensurere og redigere da hadde de rikelig med tid....

Høyre må faktisk bare sparke henne, og kanskje like greit ekskludere henne fra partiet for å virkelig få markert bruddet og at de tar avstand. 

Endret av bojangles
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Snikpellik skrev (10 minutter siden):

Smart av Solberg og Finnes å kjøre den ufullstendige aksjelista gjennom partiet. Så nå er Høyre "medskyldige", og går mye lettere i forsvarsposisjon sammen med partilederen sin.

Solberg utelot informasjon: Mener aksjepris er personopplysninger
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xgjGWn/solberg-utelot-opplysninger-mener-aksjepris-er-personopplysninger

Unnskyld meg, men "av hensyn til tidsbruk"!?

Høyre gikk altså gjennom 3600 transaksjoner og slettet helt essensiell informasjon, i stedet for å bare sende listene videre slik de var, med all informasjonen. Solberg skylder så på tidsbruk. Herregud. Det er helt åpenbart at de ville holde detaljer skjult og trenere dette lengst mulig.

Det blir verre enn bukken og havresekken når Høyre og Erna skal granske, og helt sikkert frikjenne seg selv.

Hvorfor tør ikke Høyre å la en uavhengig og troverdig kommisjon behandle dette ?
Partisk styring av mediafokuset vil alltid skape nye spørsmål, mistenksomhet og mangel på tillit.

Lenke til kommentar

Er de disse som jobber med listene? https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xgjGWn/solberg-utelot-opplysninger-mener-aksjepris-er-personopplysninger

Spoiler

Skjermbilde2023-09-27kl_09_58_58.thumb.jpg.d0b56543c73ef88063d66fec07634ff1.jpg

Hun burde minst hatt med seg et team av juridiske eksperter. Sindre har advokat, så da har de vel spurt ham?

Men at de kan la være å dele opplysninger inntil økokrim ev. lager sak av det.

Og hvordan det ser ut i media.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Subara skrev (2 minutter siden):

Er de disse som jobber med listene? https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xgjGWn/solberg-utelot-opplysninger-mener-aksjepris-er-personopplysninger

  Skjul innhold

Skjermbilde2023-09-27kl_09_58_58.thumb.jpg.d0b56543c73ef88063d66fec07634ff1.jpg

Hun burde minst hatt med seg et team av juridiske eksperter. Sindre har advokat, så da har de vel spurt ham?

Men at de kan la være å dele opplysninger inntil økokrim ev. lager sak av det.

Og hvordan det ser ut i media.

De skulle nok ha fått til dette uten et team av advokater og juridiske eksperter. Erna er tidligere statsminister, Jenny er jurist med master i rettsvitenskap, og Fossen er tidligere journalist fra NRK og VG. Med andre ord en gjeng som burde kunne være kapabel.

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Subara skrev (13 minutter siden):

Er de disse som jobber med listene? https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xgjGWn/solberg-utelot-opplysninger-mener-aksjepris-er-personopplysninger

  Vis skjult innhold

Skjermbilde2023-09-27kl_09_58_58.thumb.jpg.d0b56543c73ef88063d66fec07634ff1.jpg

Hun burde minst hatt med seg et team av juridiske eksperter. Sindre har advokat, så da har de vel spurt ham?

Men at de kan la være å dele opplysninger inntil økokrim ev. lager sak av det.

Og hvordan det ser ut i media.

"Aksjeprisen er personopplysninger". Listene er vel personopplysninger i seg selv. Men med et slikt utsagn, skriver hun vel under på at her er det ugler i mosen. Og det skjønner sikkert hun også, selv en tidligere NRK-journalist burde skjønne det. Det ser forferdelig ut, som betyr at hvis de hadde sluppet listene usensurert ville det sett enda verre ut. Hvor mye verre er jo vanskelig å si.

Endret av Aiven
 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...