Gå til innhold

Klimaforskernes dom: Verden blir IKKE ubeboelig.


Anbefalte innlegg

Som kjent er det ganske mange blant våre unge håpefulle (?) som går aldeles av skaftet grunnet frykten for klimaendringene.

Nå går noen av "verdens beste" (?) klimaforskere ut og ber ungdommene om ikke å bekymre seg så mye.
Klimaforskernes dom: – Verden blir ikke ubeboelig – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

En ting jeg imidlertid reagerer på er Bjørn Samsets uttalelse:
"Han bekrefter at vi er forbi noen vippepunkter, som smelting av is i Antarktis"

Som kjent har temperaturen i Antarktis sunket jevnt og trutt de siste 40+ åra, så dersom det smelter is der nede har det nok helt andre årsaker enn "Den katastrofale menneskeskapte globale oppvarminga" 🙂

 • Liker 2
 • Hjerte 4
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Selvsagt blir ikke verden ubeboelig. Vi har hatt mye verre klima enn vi har i dag igjennom menneskets historie. Og mennesker er de mest tilpasningsdyktige skapningene på planeten. Denne "Verden blir ubeboelig"-tankegangen har nok ødelagt flere unges liv enn hva klimaendringene har.

Det vi trenger er klimaoptimisme. Menneskeheten klarer seg også i møte med klimaendringene. 

Endret av Kajac
 • Liker 3
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar

Hele planeten blir jo ikke ubeboelig, det skal enormt mye til, men større områder står i fare for å bli ubeboelig, som kan påvirke milliarder av mennesker.  Så syns jeg poenget til han ene forskeren i debatten var godt; Vi må passe på å ikke skremme så fælt at man får apati, og tenker at ikkenoe kan gjøres uansett. 

 

 • Liker 5
Lenke til kommentar

Det finnes klimaforskere som har forståelse og innsikt i klimaendringer. De pleier ikke å komme med alarmistiske utsagn, og blir dermed ikke sitert i media. Enkelte av dem kan uttrykke en viss frykt for konsekvenser av klimaendringer. Dette er folk en kan bli klok av å lese, da  de pleier å ha en dypere forståelse av klimaet.

Det finnes personer som kaller seg forskere, men som er mest opptatt av å "bevise" hvor farlig det er å slippe ut klimagasser. De har en tendens til å gjenta alarmistiske påstander uten særlig grunnlag i data. Mange av de som snakker om "vippepunkter" har liten forståelse av hvordan ulike klimasystemer virker sammen.

Så finnes det fanatikere. De tilbys talerstoler i media, for å fremme sine urealistiske påstander. De har klart å sette mye av premissene for klimadebatten, slik at mennesker som er skeptiske blir kalt klimafornektere, og blir nektet tilgang til den offentlige debatt. Deres oppgave er å spre panikk, gjerne gjennom statskanaler som NRK.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
 • 3 måneder senere...
ingenkanvite skrev (På 3.12.2022 den 1.41):

Det finnes klimaforskere som har forståelse og innsikt i klimaendringer. De pleier ikke å komme med alarmistiske utsagn, og blir dermed ikke sitert i media. Enkelte av dem kan uttrykke en viss frykt for konsekvenser av klimaendringer. Dette er folk en kan bli klok av å lese, da  de pleier å ha en dypere forståelse av klimaet.

Det finnes personer som kaller seg forskere, men som er mest opptatt av å "bevise" hvor farlig det er å slippe ut klimagasser. De har en tendens til å gjenta alarmistiske påstander uten særlig grunnlag i data. Mange av de som snakker om "vippepunkter" har liten forståelse av hvordan ulike klimasystemer virker sammen.

Så finnes det fanatikere. De tilbys talerstoler i media, for å fremme sine urealistiske påstander. De har klart å sette mye av premissene for klimadebatten, slik at mennesker som er skeptiske blir kalt klimafornektere, og blir nektet tilgang til den offentlige debatt. Deres oppgave er å spre panikk, gjerne gjennom statskanaler som NRK.

Ja, du har du rett i! Jeg sitter og gjennomgår en haug med blader av "Illustrert Vitenskap" før de går til papirinnsamlingen. I den anledning har jeg lyst til å sitere et stykke fra nr. 17 / 2015 som hentes fra spalten "Ny Viten" - da får jeg samtidig bevart denne nye vitenen før bladet kastes, samtidig som jeg får delt dette med andre her inne som er opptatt av klimaspørsmålet. Stykket lyder som følger:

Tre millioner år gammel oversvømmelse kan gjenta seg
Blir klimaet bare ên eller to grader varmere, kan havnivået stige med 6 meter

KLIMA: I løpet av 3 millioner år har havnivået flere ganger steget med opptil 6 meter som resultat av temperaturøkning på 1- 2 grader. Amerikanske forskere ved Oregon State University varsler i en ny undersøkelse at historien er i ferd med å gjenta seg. De analyserte tidligere konsekvenser av issmelting i polområdene og avdekket likheter mellom klimaforhold i dag og for 3 millioner år siden. Den gangen lå CO2 innholdet i atmosfæren omtrent på samme nivå som nå. Det fikk temperaturen til å stige og landbasert is til å smelte. Resultatet var at vannstanden i havet var seks meter høyere enn i dag. I midlertid kan det gå flere hundre eller tusenvis av år før den fulle effekten av issmeltingen blir synlig.

Og det var det - jeg fornekter ikke at klimaet endrer seg, for det gjør det hele tiden, siden solsystemet vi befinner oss i gjør at planeten jorden påvirkes gjennom solsystemets ferd i galaksen. Utregnet i Milankovic sykluser. Og man finner varianter av forskning fordi man ikke direkte finner en fasit:

Klimaet endrer seg som for 1,4 milliarder år siden (forskning.no)

Og det er mye forskerne ikke forstår når det kommer til hva som skjer med jorden etter som den er nødt til å følge samme bane gjennom Melkeveien som solen vår har. Noe rart er i ferd med å skje med jorden – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer  - Den lille tiden som er notert her er ingenting i forhold til en rundtur sammen med vårt solsystem i Melkeveien som tar 200 millioner år. (Et kosmisk år) Alt som påvirker solen i sin ferd, påvirker også klimaet på jorden. 

File:Bevegelse av sol, jord og måne rundt Melkeveien.jpg - Wikimedia Commons

Studie løser to mysterier om wobbling Earth - Climate Change: Vital Signs of the Planet (nasa.gov)

Et galaktisk år påvirker jorden mer enn de foreløpig ikke vet om?

Jordens farefulle reise gjennom Melkeveien kan forme geologien | Rom (space.com)

Endret av Wall Dorf
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
The Very End skrev (33 minutter siden):

Ballen er død og det er for lengst etablert at verden kommer til å gå sin vante gang. Vi kommer allikevel til å oppleve at store områder blir ubeboelige for mennesker fordi gruppen «jeg tror ikke» fikk for mye spalteplass i medier og politikk.

Ein viktig grunn til at det fortsatt er krangling er at premissane og rammen rundt det ein diskuterer endrer seg i kvar einaste debatt, fordi ingen sitt med heilt den same oppfattinga av kva endringar og variasjonar som er innafor, og kva endringar og variasjonar som er heilt krise.

 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
The Very End skrev (4 timer siden):

Den seriøse forskningen på dette området er nå langt over 100 år gammel, og den eneste som et usikkert er hvor ille ting blir. Men jeg tviler ikke på at «jeg tror ikke» gjengen er parat til å diskreditere hele fagfeltet fordi noen har sagt «jeg tror ikke» i en litt kul PowerPoint presentasjon eller YouTube video.

Jo, sant det, men en seriøs forskning som er 100 år gammel, er ikke seriøs lengre, siden forskningen er kommet mye lengre og fått ny viten og forståelse, dette viser til stadig nyere forskning om hva de har kommet frem til. Historien er hele tiden i endring og må derfor skrives om både titt og ofte. Bildene vi mennesker lager oss er ofte mangelfulle og må fylles ut for å gi et best mulig bilde; som at hvis CO2 innholdet i atmosfæren var like høyt for 3 mill. år siden som i dag, så er det litt vindskjevt å si at menneskene forårsaker miljøforandringene. I sin første tid hadde jorden over 4000 ppm CO2, det er i et lukket kretsløp, men andelen har sunket betraktelig (Ca 3-400 ppm) fordi karbonet suges opp i planter hav og fjell. Myrområder spesielt. Noen kaller mye CO2 i luften for en ubalanse i det. Uansett, det er i et kretsløp, og det løsriver seg av forskjellige ting som skjer med jorden. Brytes det stein, så brytes det stein, enten det er av en gravemaskin eller en forvitring, så har CO2 et kretsløp, det står ikke rolig og dirrer på befaling fra mennesker med høye intensjoner. Klima og karbonets kretsløp: Slik er livet på jorda med på å regulere klimaet (forskning.no)

 

Endret av Wall Dorf
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (2 timer siden):

Verden blir ikke ubeboelig for oss og kloden kommer til å klare seg helt fint. Vi gjenskaper i praksis eocene-epoken.

Det var ikke en hyggelig epoke da, og klimaendringene kommer til å forårsake masseutryddelser av dyrearter som ikke har tak over hodet og aircondition.

Vel, det var da en meget dyster spådom. Jeg vet ikke hvorfor noen har synspunkter som setter ting mer på spissen, noe jeg tror det her gjøres? Hva er logikken bak?

Husk nå på at den prosessen som nå synes å være i gang, som at isen smelter ved begge polene og også på Grønland kan bidra til en mer positiv effekt hvis dette noen gang skjer fullt ut, det kan også  snu av seg selv.  Noen forskerne vil ha det til at smeltingen kommer ene og alene fra solinnstråling, mens andre (geologene) viser til at isen i Antarktis smelter fra undersiden, det samme gjør den på Grønland og i Sibir. Dette skyldes geologisk aktivitet og varme fra jordens magma. Det er over 90 vulkaner i Antarktis og de fleste ligger i havet og isen og er aktive, Grønland ligger ikke langt fra ildringen som Island ligger på og den har forgreninger også til Grønland. Også utenfor norskekysten er det hundrevis.

Det jeg vil frem til er at man ikke bør forregne seg på CO2, da man ligger rett etter en istid hvor man fortsatt har landehevninger og større geologisk aktivitet mange steder i verden som pådriver for jordvarme. Viser også til sprekkdannelse i jorden i øst Afrika. Dersom nå all isen i Antarktis smelter kan det kontinentet plantes trær igjen som vil plukke opp mye av karbonet som er frigjort. For Antarktis har tidligere vært et sumpområde. Og på Grønland har det også tidligere vokst skog. Så i hvert fall er to av de berørte områdene i stand til å forbedre klimaet i stedet for å forværre det. Men det skjer jo ikke over natta som mange helst ville se. Men imens rekker man vel å trekke bebyggelsen vekk fra havet som kanskje vil kreve bedre plass ?
Når det gjelder perma isen i Sibir tiner den også fra undersiden, og is avkjøler jo luft, men noen forskere tenker ulogisk og mener varm vind trenger seg ned gjennom bakken og tiner isen , selv om den altså tiner nedenfra og opp og ikke ovenfra og ned. Helt ulogisk! Oppvarmet metan smelter isen. Den varmes opp fra undersiden fra kamrer der. Når oppvarmingen blir for stor smeller det!

Men for at Antarktis kan bli isfri må den havne på en annen breddegrad?

Kilder jeg baserer dette på:

Aktiv vulkan under isen truer Antarktis | ABC Nyheter

Ekspertintervjuet: De store ismassene smelter raskt – Energi og Klima (Grønland smelter fra undersiden- varmt vann synker ikke, det kommer fra geologi som ved norskekysten)

Hundrevis av vulkaner utenfor norskekysten (dagbladet.no)

Mener metaneksplosjoner står bak Sibirs mystiske kratre – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

Slik kan det ha sett ut i Antarktis for 90 millioner år siden (forskning.no)

Nye analyser viser skogdekket Grønland | High North News

 

Endret av Wall Dorf
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Powertrainer skrev (2 timer siden):

Globalt sett så er vel avskogning en av de største truslene med tanke på klimaendringene eller tar jeg feil? Har ikke så mye kompetanse på det området.

Avskoging er nok ikke av det beste som skjer siden skog binder utrolig mye karbon til seg, det er selve matfatet til den.

Bør vi hogge mer skog for å redde klimaet? | NMBU

Det er selvfølgelig ikke feil å gjøre alt man kan for å bremse klimaendringene i det klima en har vokst opp i. Men de endringer vi ser nå er man ikke i stand til å stanse fordi det skjer av geologiske årsaker. For 3 mill. år siden var sør og nord Amerika adskilte og det var åpent hav der Panama nå ligger. Det førte til at Atlanterhavet førte varmt hav inn i Stillehavet, og Golfstrømmen hvis den fantes da, gikk ikke der den går i dag. Da Panamakanalen ble utvidet (2009 -2016) fant man masse skjeletter fra dyr som ble datert, og man fant havbunn og lag av vulkansk aske. Så for 3 mill. år siden ble Panamaeidet skapt av vulkansk aktivitet og landforbindelsen mellom nord og sør Amerika ble et faktum. Da oppstod også Golfstrømmen slik vi kjenner den i dag. Så klimaendringer skjer liksom ikke på menneskenes premisser. Man må heller lære seg å tilpasse oss dem.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (1 time siden):

Så klimaendringer skjer liksom ikke på menneskenes premisser. Man må heller lære seg å tilpasse oss dem.

Alle vet at klimaet også endrer seg uavhengig av mennesklig aktivitet. Det man ønsker å unngå er jo at endringene skjer fortere enn at vi greier å tilpasse oss. Denne utviklingen kan vi bremse om vi tar tak i problemet.

Regner med at dette er allmennkunnskap for de aller fleste, men jeg hører stadig folk argumentere med at klimaendringer ikke er menneskeskapte fordi klimaet har endret seg før.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
frohmage skrev (2 timer siden):

Alle vet at klimaet også endrer seg uavhengig av mennesklig aktivitet. Det man ønsker å unngå er jo at endringene skjer fortere enn at vi greier å tilpasse oss. Denne utviklingen kan vi bremse om vi tar tak i problemet.

Regner med at dette er allmennkunnskap for de aller fleste, men jeg hører stadig folk argumentere med at klimaendringer ikke er menneskeskapte fordi klimaet har endret seg før.

Ok, du bor nok i Norge og kan selvfølgelig se med egne øyne at klimaendringene etter siste istid ikke er avsluttet enda, klimaendringer er ikke periodiske fenomen, de er der hele tiden kontinuerlig, og det skyldes geologi med flytende platetektonikk. Det berører jordskjelv (sist nå på grensen mellom Tyrkia og Syria), det berører vulkanutbrudd og tsunamier. Det ødelegger vilkår for folk som bor i disse utsatte områdene.

1. januar blir Oslo 37 centimeter høyere - Tu.no - Landheving og havnivåendringer | Norges geologiske undersøkelse (ngu.no) En kan jo godt si at siste istid ikke er ordentlig avsluttet enda, og at geologien bare har fått et bedre pusterom fra presset fra isbreene? Den dokumenterte massive issmeltingen som er påvist er at dataene viser at mesteparten av issmeltingen skjer fra undersiden. Solen varmer jo ikke opp vann for å sende det ned under isen, det er ulogisk da varmt vann alltid er lettere enn kalt.

Tilpassingen er alltid et problem fordi den beste jorda befinner seg rundt vulkaner, og der vil folk helst også bo, og mange ganger i historien viser at folk ikke kommer seg fort nok unna utbrudd som er pyroklastisk, og utbrudd kommer helt overraskende.

Vår dynamiske klode - jordskjelv.no

Hva gjør man da folk mister jorden fordi nedbøren svikter? Jo, man tilpasser seg og prosjekter er alt satt i gang. Man destillerer vann fra havet samtidig som det kjøler ned drivhus som gir avlinger til mat og utvinner strøm fra solcellepaneler i ett prosjekt.

Sahara Forest Project — Fremtidens Atlas (atlasofthefuture.org)

Hvis man utnytter Shara på denne måten, unngår man også det meste av en havstigning?

Så håper jeg at de som leser dette vil se på klimaendringer med litt større interesse og forståelse ved å se hele linken her:

Sahara blir raskere frodig – NRK Viten – Nyheter innen vitenskap og forskning

(Jakten på klimaendringene – Spesial (nrk.no))

 

Endret av Wall Dorf
 • Liker 1
Lenke til kommentar
8 minutes ago, Wall Dorf said:

Ok, du bor nok i Norge og kan selvfølgelig se med egne øyne se at klimaendringene etter siste istid ikke er avsluttet enda, klimaendringer er ikke periodiske fenomen, de er der hele tiden kontinuerlig, og det skyldes geologi med flytende platetektonikk.

Klimaendringer har mange årsaker, men istider (drevet av endringer i jordens rotasjonsakse og bane rundt sola) og platetektonikk er veldig langsomme prosesser. Temperaturendringer som før tok 5000 år tar nå 200 år. Det gir naturen (og folk) mye mindre tid til å tilpasse seg.

For 5000 år siden var det også mulig for folk i f.eks. tørkerammede områder å flytte til nærliggende områder med bedre livsvilkår, men da var jordens befolkning ca. 1% av hva den er nå. Det var fortsatt plass til å flytte på seg, selv om det slett ikke alltid gikk fredelig for seg. Migrasjoner er vesentlig mye vanskeligere i dag, og ting tyder vel på at det kommer til å bli verre før det (en gang) blir bedre.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
nebrewfoz skrev (31 minutter siden):

For 5000 år siden var det også mulig for folk i f.eks. tørkerammede områder å flytte til nærliggende områder med bedre livsvilkår, men da var jordens befolkning ca. 1% av hva den er nå. Det var fortsatt plass til å flytte på seg, selv om det slett ikke alltid gikk fredelig for seg. Migrasjoner er vesentlig mye vanskeligere i dag, og ting tyder vel på at det kommer til å bli verre før det (en gang) blir bedre.

Ja, befolkningsveksten gjør det jo bare verre å skulle flytte til helt andre områder, men slik er det nå inntil man finner seg en annen planet? Min siste link hadde en underlink Jakten på klimaendringene – Spesial (nrk.no), veldig interessant, her beskrives klimaendringene som positive endringer etter hvert.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
24 minutes ago, Wall Dorf said:

Min siste link hadde en underlink Jakten på klimaendringene – Spesial (nrk.no), veldig interessant, her beskrives klimaendringene som positive endringer etter hvert.

Kan du peke på hvilke "positive endringer etter hvert" du sikter til her? For den eneste jeg fant var han fiskeren i Finnmark som nå slapp å dra til Lofoten for å fiske skrei.

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Siste nytt fra Antarktis angående issmelting: 

Aktiv Vulkan Oppdaget Under Antarktis Isark 

Jordskjelv dypt under vest-antarktis avslører en nyoppdaget vulkan gjemt under det massive iset. 

Jordskjelv dypt under Vest-Antarktis avslører en aktiv vulkan skjult under det massive isarket, sa forskere i dag (17. november) i en studie publisert i tidsskriftet Nature Geoscience. 

Oppdagelsen bekrefter til slutt langvarige mistanke om vulkansk aktivitet skjult av det store West Antarctic Ice Sheet. Flere vulkaner pokker opp langs Antarktis-kysten og dens offshore-øyer, som Erebus-fjellet, men dette er første gang noen har tatt magma i handling langt fra kysten.

"Dette er virkelig gullalderen til oppdagelsen av det antarktiske kontinentet," sa Richard Aster, medforfatter av studien og en seismolog ved Colorado State University. "Jeg tror det er ingen tvil om at det er flere vulkanske overraskelser under isen."

Aktiv Vulkan Oppdaget Under Antarktis Isark - 2023 | Planeten jorden (wordssidekick.com)

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
nebrewfoz skrev (5 minutter siden):

Kan du peke på hvilke "positive endringer etter hvert" du sikter til her? For den eneste jeg fant var han fiskeren i Finnmark som nå slapp å dra til Lofoten for å fiske skrei.

På 90 tallet var kråkebollene i ferd med å vinne, de hadde gjort havbunnen til en ørken fra nord til sør...men så skjedde det noe som forbauset Hartvig Christie - Forskere begynte å finne tareplanter fra Trøndelag til Troms. Temperaturen hadde økt og de piggete inntrengerne var borte. En konsekvens av klimaendringer i følge Hartvig Christie. En positiv klimaendring.

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...