Jump to content
Redaksjonen.

Tidenes høyeste døgnpris på strøm

Recommended Posts

Simen1 skrev (6 minutter siden):

Det stemmer - økt transportkapasitet forbedrer handelen i markedet og visker ut prisforskjellene / grensene mellom de ulike torgene.

Det er jo litt dobbeltmoralsk når de som bor i Sør-Norge bare vil øke transportkapasiteten til markeder med lavere priser (Midt- og Nord-Norge og Sverige) og stenge transportkapasiteten til markeder med høyere priser (UK, Tyskland etc). Nasjonalitet ble plutselig en viktig del av debatten når det kan gi folk økonomiske fordeler. "Vi er én nasjon - må knytte landet bedre sammen". Pipa hadde en helt annen tone for et par år siden når dansk vindkraft ga oss rikelig tilgang på billig strøm derfra. Da var "vi er et felles Europa" og "Europas batteri" slagordet som ga klingende mynt og medgjørlighet. Folks meninger snur seg altså like raskt som vinden av penger.. Gi det et par år og pipa får en helt annen lyd på nytt. Bokmerk dette innlegget og ta det fram i 2024 så får vi se. :)

At Norge skal være Europeiske unions grønne batteri er et elitist forslag og neppe noe mannen i gata ønsker seg, det kan jeg si med 99% sannsynlighet.

Man får evnt ta en folkeavstemning om det! Hvis folk stemmer nei, så må man kutta kablene.

Billig strøm fra det landet med nettopp verdens dyreste strøm? ja den var god. Noen timer eller dager med billig strøm er av liten til ingen betydning, når man uansett eksporterer laaaaangt mer enn man importerer og man får en pris harmonisering.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Musefella skrev (1 minutt siden):

At Norge skal være Europeiske unions grønne batteri er et elitist forslag og neppe noe mannen i gata ønsker seg, det kan jeg si med 99% sannsynlighet.

Etterpåklokskap er verdens beste klokskap. Det har norske kommentarfelt vist at vi er verdensmestere på.

PS. Savner altså daterte sitater fra et par år tilbake som kan bevise det med hva mannen i gata ønsket seg, med 99% sannsynlighet.

Musefella skrev (1 minutt siden):

Man får evnt ta en folkeavstemning om det! Hvis folk stemmer nei, så må man kutta kablene.

Tja - eller vi kunne jo hatt en folkeavstemning om vi skulle rive huset ditt? Særlig om det er et spesielt upopulært/stygt hus som folk føler er i veien for deres interesser. Bare sånn siden du vil redusere privat eiendomsrett til en folkeavstemning. Hvem bryr seg vel om noen har investert milliarder i noe, når mobben kan rive det ned over en folkeavstemning?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Tilbake til trådens tema - svært høye strømpriser torsdag. Fredag og lørdag blir også dyre dager i deler av landet:

1111675490_Screenshot2022-07-29at15-21-30Marketdata.png.7850371c64c4f035554ef255cdc04cc3.png

Grønt: NO3 og NO4: Ca 2 øre/kWh i døgnsnitt (+ påslag, nettleie og avgifter of course).

Blått: NO1 og NO5: Jevnt ca 212 øre/kWh minus 75,07 øre/kWh i strømstøtte = ca 137 øre/kWh (+ påslag, avgifter, nettleie of course)

Rødt NO2, ved toppverdi: 460,73 øre/kWh minus 150,60 øre/kWh i strømstøtte = 310,13 øre/kWh (++ of course)

Rødt NO2, ved bunnverdi: 244,36 øre/kWh minus 150,60 øre/kWh i strømstøtte = 93,76 øre/kWh (++ of course)

Edited by Simen1
Korrigert fra 70% til 80%, formelfeil og oppdatert for hele måneden

Share this post


Link to post
4 hours ago, Nautica said:

Kan du fortelle meg hvorfor strømprisen var så høy i fjor høst/vinter, at North Sea Link til England og NordLink til Tyskland ble åpnet sent i 2021 har selvfølgelig ingenting med høy strømpris og magasinene var relativ fulle i fjor vinter men som du sier skulle det ikke innvirke på prisen, så forklar meg.

Magasinene i NO2 var langt i fra fulle i fjor høst/vinter. I uke 38 lå de 30% under medianen, og i uke 52 lå de 22% under (så man fikk gerenset nedtappinge noe underveis på senhøsten)

Dropp forøvrig stråmennene.

 • Like 1

Share this post


Link to post
5 hours ago, MegaMann2 said:

Har vi ikke lagt på så stor kapasitet på utenlandskoplingene? Det er jeg ikke enig i.
Kabelen til England og Tyskland (I drift fra 2021) økte den totale eksportkapasiteten med 45%. Det er syntes jeg er en ganske stor økning på et år.

Du må sammenligne med det innenlandske forbruket, ikke bare med tidligere utenlandskapasitet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
3 hours ago, NERVI said:

For å ta det siste først, så skjer prisingen i monopolet Nord-Pool og det behøver ingen begrunnelse. Man behøver heller ikke vite hvordan de har tenkt når man ser hva prisene er satt til i forkant av leveransene.

Nordpool har ingen påvirkning på prisdannelsen. De er en rent administrativ enhet. Prisdannelsen følger av budgivingen mellom produsentene.

Å klage over nordpool som monopolist er omtrent like relevant som å si at børsen ha monopol på aksjer.

4 hours ago, NERVI said:

. Her er faktum at visste det var lite snø, og da må man spare på dette vannet når det kommer fra april.

Jeg ser ingen indikasjon på at ikke det har vært tilfelle. Du må begrunne din påstand om at man ikke har hensyntatt lav vannstand. Det holder ikke at du bare påstår det uten noe faktagrunnlag.

4 hours ago, NERVI said:

Vi har i alle år klart å samkjøre disponeringen av vannet, men nå "samkjører" man via PoolPrising og eksport/import av strømproduksjon.

Det later til at du tror at strømmarkedet er noe nytt. Det er det ikke. Kraftmarkedet ble liberaliseert i 1991

 • Like 2

Share this post


Link to post
28 minutes ago, sverreb said:

Du må sammenligne med det innenlandske forbruket, ikke bare med tidligere utenlandskapasitet.

Ok,

Kablene til UK og DE har til sammen en effektkapasitet (2800 MW) som er større enn 50% av hele Stor-Oslo sitt effektforbruk i 2018[1] (4400 MW).

Høsten 2021 puttet vi pluttselig på en by større enn halve Stor-Oslo på energinettet vårt i sør, det er mye.

[1]: https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/2018-Forbruksprognose-Stor-Oslo

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
sverreb skrev (9 minutter siden):

Nordpool har ingen påvirkning på prisdannelsen. De er en rent administrativ enhet. Prisdannelsen følger av budgivingen mellom produsentene.

Å klage over nordpool som monopolist er omtrent like relevant som å si at børsen ha monopol på aksjer.

Jeg ser ingen indikasjon på at ikke det har vært tilfelle. Du må begrunne din påstand om at man ikke har hensyntatt lav vannstand. Det holder ikke at du bare påstår det uten noe faktagrunnlag.

Det later til at du tror at strømmarkedet er noe nytt. Det er det ikke. Kraftmarkedet ble liberaliseert i 1991

Jeg vet at NP er en børs, den eneste der kjøpere og selger kan spekulere I priser.

Så har det vært noen oppslag om eksportrekkord, lav vannstand og stor eksport samtidig som man har havnet på minimum på denne tiden av året. Fra april til juli må man fylle vinternedbøren i magasinene, først og fremst. Hva man gjorde i fjor og I år kan man se på eksport I perioden, og kurven for magsainfyllingen. Så behøver man ikke gjette på hvor mye snø det var på fjellet, det er et soleklart signal om å prioritere maganisering av dette vannet. Man har demonstrert at man ikke gjør det i år.

Du behøver ikke se etter indikasjoner

Share this post


Link to post
5 minutes ago, NERVI said:

Jeg vet at NP er en børs, den eneste der kjøpere og selger kan spekulere I priser.

Hvis du viste at det var meningsløst å klage over 'monopolvirksomhet' m.h.p. Nordpool, hvorfor kom du da trekkende med det? Da kan jeg anta at din klage over 'monopolvirksomhet' er død og maktesløs og var kun et retorisk spill fra din side?

6 minutes ago, NERVI said:

Så har det vært noen oppslag om eksportrekkord, lav vannstand og stor eksport samtidig som man har havnet på minimum på denne tiden av året.

Media tjener på å hisse opp folk. Fornuftige mennesker undersøker nærere før de lar testosteronet flyte fritt.

Det har alt vært forklart for alle som er intressert i å høre fremfor å la sinnet ta overhånd at det er en hel del produksjon som uansett må skje. Så at det skjer eksport betyr på ingen måte at man ikke sparer på vann der man kan.

9 minutes ago, NERVI said:

Så har det vært noen oppslag om eksportrekkord, lav vannstand og stor eksport samtidig som man har havnet på minimum på denne tiden av året. Fra april til juli må man fylle vinternedbøren i magasinene, først og fremst. Hva man gjorde i fjor og I år kan man se på eksport I perioden, og kurven for magsainfyllingen. Så behøver man ikke gjette på hvor mye snø det var på fjellet, det er et soleklart signal om å prioritere maganisering av dette vannet. Man har demonstrert at man ikke gjør det i år.

Man startet nogså nær minimum og vinteren var svært tørr. Fasit på snømengde eksisterte ikke før i mars. Hvis du faktisk ser på magasinfyllingen, fremfor å bare snakke om å se på den så ser du at kurven følger et stigningstall (I.e. førstederiverte) som en ganske normal fylling på tross av at det var lite snø i fjellet. Det tyder på vannsparing for meg, så nei. Jeg er overhode ikke enig i din påståtte observasjon.

 • Like 2

Share this post


Link to post
20 hours ago, Snowleopard said:

"Vi hadde nok merket mindre til strømprisene i Europa hvis fyllingsgraden var på maks. Hadde vi hatt like mye vann i Sør-Norge som i Nord-Norge så kunne det hent at vi hadde fått like lave priser her også."

Og dette tør man si med fullt forelegg, og antar at man skal bli trodd? Snakk om å prate bullshit.

Det utroligste med uttalelsen er at han later som at det ikke er de selv som har tømt magasinene og at de ville tømt de igjen om de var helt fulle. Å sammenligne med Nord er jo bare tull for de kan ikke selge strøm via de samme kablene.

 • Like 2

Share this post


Link to post
20 minutes ago, MegaMann2 said:

Ok,

Kablene til UK og DE har til sammen en effektkapasitet (2800 MW) som er større enn 50% av hele Stor-Oslo sitt effektforbruk i 2018[1] (4400 MW).

Høsten 2021 puttet vi pluttselig på en by større enn halve Stor-Oslo på energinettet vårt i sør, det er mye.

[1]: https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/2018-Forbruksprognose-Stor-Oslo

 

Kapasiteten brukes ikke fullt hele tiden og noen ganger går de også i revers, så det blir feil å sammenligne maksimalkapasiteten med en faktisk last. Om hele stor oslo skrur på alle potensielle forbrukere ssamtidig så blir lasten dramatisk mye større.

Det total forbruket i norge er på ca 130TWh, eller ca 14GW i snitt. 2.8GW både vises og merkes naturligvis, men er fortsatt ikke nok til at du har fri utveksling (I.e. et utveksling som fjerner arbitrasjeforskjeller) mellom disse regionene.

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (1 time siden):

Rødt NO2, ved toppverdi: 460 øre/kWh minus ca 207 øre/kWh i strømstøtte = ca 253 øre/kWh (++ of course)

Rødt NO2, ved bunnverdi: 244 øre/kWh minus ca 207 øre/kWh i strømstøtte = ca 37 øre/kWh (++ of course)

Hvordan regner du strømstøtte? Vis utregning er du grei.

Share this post


Link to post

Husk at strømstøtten regnes fra månedsgjennomsnittet så man kan ikke uten videre regne for hver enkelt time.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Gjennomsnittet for veke 27-29 var 2,50kr/kWh for NO2, og vil nok kanskje stige nokre øre om ein legg til veke 30

Om ein legg til grunn 2,70 så blir det vel den reelle prisen 70øre/kWh etter støtte inkl. mva?

Må vel kanskje legge til mva på dei 2,70 først sidan det var pris frå NordPool.

Edited by Gazer75

Share this post


Link to post

Jeg får 137,5 øre etter støtte. Inkl mva.

270-70=200 (trekker fra det man ikke får støtte for)

200*0,2=40 (regner ut 20% av dette)

40+70=110 (legger til det man ikke får støtte til igjen.

110*1,25=137,5 (pluss 25% mva)

Edited by sedsberg

Share this post


Link to post
4 minutes ago, sedsberg said:

Jeg får 137,5 etter støtte. Inkl mva.

Kan du vise reknestykket?

Må innrømme eg har aldri vore særleg god med tal :)

Om vi seier 270øre + mva så er vi på 337,5
(337,5-70)x0,8x1.25=267,5
så då blir det 70 etter støtte?

Share this post


Link to post
Noxhaven skrev (2 timer siden):
Simen1 skrev (3 timer siden):

<..>

Hvordan regner du strømstøtte? Vis utregning er du grei.

Strømstøtten beregnes ut fra månedsgjennomsnittet av spotprisen. Jeg lastet ned døgngjennomsnittspris for hver av dagene i juli (1. til 30.) og regnet gjennomsnittet til å være 256,4 øre/kWh så langt i juli. Nå har vi riktignok bare priser for 30 av 31 dager i måneden så jeg la inn et ca for å ta høyde for endringer i gjennomsnittet den siste dagen. Uansett: Man får 80% strømstøtte av det som stiger over 70 øre, av månedsgjennomsnittet. (256,4 - 70) * 0,8 = 149,11 øre/kWh i strømstøtte. Strømstøtten er den samme per kWh uansett hva den aktuelle timeprisen er når forbruket faktisk skjer. Derfor får man ca 149 øre strømstøtte både når strømprisen er på bunn og topp. Grafen gjelder fredag i dag og lørdag, så det er der jeg har hentet bunnverdi og toppverdi.

Hvis jeg har misforstått noe så setter jeg pris på tilbakemelding så jeg får korrigert regnestykkene.

Edit: Avgifter, påslag og nettleie kommer på toppen av dette, som skrevet i parantesen. Men nå har jo folk ulike påslag (avhengig av hvilken avtale de har) så det kan jeg ikke regne inn selv uten at det blir feil for veldig mange. Nettleien vil også variere fra kunde til kunde. Derfor overlater jeg til dere å legge på de nøyaktige tallene som er aktuelle for dere selv.

Edited by Simen1
Korrigert fra 70% til 80% og formelfeil
 • Like 2

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (6 minutter siden):

Hvis jeg har misforstått noe så setter jeg pris på tilbakemelding så jeg får korrigert regnestykkene.

 

80 % "strømstøtte", ikke 70 %

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...