Jump to content
Redaksjonen.

Tidenes høyeste døgnpris på strøm

Recommended Posts

25 minutes ago, trikola said:

Altså støtten regnes ut for hver time enkeltvis?

Støtten regnes ut fra gjennomsnittsprisen for hver måned. Ikke timesprisen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
2 minutes ago, sedsberg said:

Støtten regnes ut fra gjennomsnittsprisen for hver måned. Ikke timesprisen.

Man kjenner den altså først i ettertid... Men får underveis en indikasjon.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Just now, trikola said:

Man kjenner den altså først i ettertid... Men får underveis en indikasjon.

Ja man kan regne ut timesvis og få sånn ca. hva det blir. Man får det bare ikke nøyaktig før gjennomsnittsprisen er kjent.

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (25 minutter siden):

Hvordan mener du folk skal finne ut hvilke selskaper som er sleipe og ikke? Finnes det noen nasjonal indeks over sleiphet a la prislistene hos strompris.no?

Nå betaler ikke jeg strøm, men det var alltid billig strøm fra det lokale kraftverket hjemme i Norge, når jeg flyttet til Sarpsborg så byttet vi til Fortum.

Det Værste som finnes er disse stands der sleipe slimåler prøver å lure deg til å kjøpe dyr strøm.... Og nettleien etc.

Det gjelder det samme som i forsikringsselskapet eller fond. Du hører det på folkemunne. Stakkars den idioten som forsikrer seg med If... Navnet er en spøk.

If det skjer, ulykke eller husbrann, så kommer vi til å kjempe med bust og blod så du ikke får noen ting..

Åh de bomber folk med kinoreklame If, og billige regninger, men If det skjer...

Edited by Gouldfan
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Veldig vanskelig å treffe godt på gjennomsnittspris når man er i starten av måneden, men mot slutten kan man treffe ganske bra. I juli ble støtten eksakt 96,89 øre/kWh i NO1 Østlandet og NO5 Vestlandet, og 192,77 øre/kWh i NO2 Sørlandet. Støttebeløpet inkluderer mva.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Jarmo skrev (6 minutter siden):

Finland har ca. 8,60,- kWh, formiddag og ettermiddag i dag.

Nord-Norske kraftselskaper kan dessverre bare drømme om å få den prisen, siden det bare er en "sytråd" med maks kapasitet på 70 MW over til Finland. Det er uhyre svakt. Jeg tror det er marked for minst en 10-dobling.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (26 minutter siden):

Hvordan mener du folk skal finne ut hvilke selskaper som er sleipe og ikke? Finnes det noen nasjonal indeks over sleiphet a la prislistene hos strompris.no?

I gamle dager var Norges Energi det Værste. Jeg kjenner ikke norske markedet nå, men det er altfor mange firmaer og marked oversvømmes av svindel og luretriks og liten skrift.

Det er derfor jeg råder til å velge lokale kjente firma, som ikke gjør plutselige prishopp over markedet.

Når det gjelder forsikring så anbefaler jeg Gjensidige, de er reale og har min tillitt. Og de gav meg rikelig forsikringssum når jeg hadde innbrudd, og krevde ikke kvitteringer. Mitt ord var nok.

 

Edited by Gouldfan

Share this post


Link to post
14 minutes ago, Jarmo said:

Finland har ca. 8,60,- kWh, formiddag og ettermiddag i dag.

Hva slags tall er det? 8.6 kWh forbruk for hele Finland? Pris/kWh i norske kroner?

8 minutes ago, Simen1 said:

Støttebeløpet inkluderer mva.

Kan du utdype? Hva mener du? Skal hele beregningen (spotpris, grensen på 70 øre) utføres inkludert mva?

Share this post


Link to post
trikola skrev (5 timer siden):

Hva slags tall er det? 8.6 kWh forbruk for hele Finland? Pris/kWh i norske kroner?

Kan du utdype? Hva mener du? Skal hele beregningen (spotpris, grensen på 70 øre) utføres inkludert mva?

Er 86 cent pr. kWh dvs. ca. 8,60 norske kroner. Toppris kl.0900 og kl. 18.00 i dag. Finland har ikke strømstøtte silk som her på berget. Regner med at det er pris til sluttbruker, uten nettleie.

 

Edited by Jarmo

Share this post


Link to post
trikola skrev (21 minutter siden):

Hva slags tall er det? 8.6 kWh forbruk for hele Finland? Pris/kWh i norske kroner?

Tallet til @Jarmo kommer nok fra finske medier, som igjen antagelig har hetet det fra nordpool. Prisene på y-aksen er i €/MWh

246114071_Screenshot2022-08-08at15-13-49Marketdata.thumb.png.b3f6052d2dfc4f9e2d317d6220e7b38a.png

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
trikola skrev (24 minutter siden):

Kan du utdype? Hva mener du? Skal hele beregningen (spotpris, grensen på 70 øre) utføres inkludert mva?

Eksakt beregningsmetode finner du i strømstønadsloven (Lovdata.no)

Jeg kan ta NO2 i juli som eksempel. Den gjennomsnittlige spotprisen for måneden endte på 263 øre eks mva. Trekk først fra de 70 ørene det ikke blir betalt støtte for. Deretter gang de resterende 193 ørene med 80% så får du 154,4 øre i strømstøtte. Deretter økes støttebeløpet med 25% mva på de 154,4 ørene så vi er tilbake på 193 øre, inkludert mva i støtte. (80% * 1,25 = 1)

Med andre ord betaler man 25% mva på de 70 ørene som ikke støttes og på de 20% overskytende som heller ikke støttes. Totalt 70 øre * 1,25 + 20% * 193 øre * 25% = ca 134 øre/kWh inkludert mva.

Legg på elavgiften på 15,41 øre/kWh + 25% mva

Legg på enovaavgiften på 1 øre/kWh + 25% mva

Legg på ditt fritt valgte kraftselskap sitt påslag og 25% mva på det

Summen du har nå utgjør total strømpris i NO2 i juli.

I tillegg leier du kapasitet i kraftnettet og det heter nettleie. Siden det er et helt eget kapittel så dropper jeg å forklare det her, men det er altså ikke det samme som regninga for kraft (strømmen).

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Takk.

Jeg fant da forøvrig i Lovdata den sannsynlige årsaken hvorfor de må sende oss en faktura på 0.00 kr: det heter i loven at stønaden skal utbetales 'senest ved fakturaforfall'. Følgelig må det etableres en forfallsdag om så det fakturerte beløp er null. :)

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
2 hours ago, Simen1 said:

Nord-Norske kraftselskaper kan dessverre bare drømme om å få den prisen, siden det bare er en "sytråd" med maks kapasitet på 70 MW over til Finland. Det er uhyre svakt. Jeg tror det er marked for minst en 10-dobling.

Den "sytråden" er kun meint som ein sikkerheit for Finnmark. Er 132kV linja mellom Lakselv og Adamselv nede så ville dei vore delt frå resten av nettet utan denne.
Den 220kV linja er heller ikkje ein del av NordPool markedet. Usikker på korleis dei gjer ting der.

Det har vore snakk om å byggje ein back-to-back HVDC stasjon ifbm at Statnett skal forlenge 420kV nettet til Varangerbotn. Då må dei uansett bygge ny stasjon som er tenkt eit stykke lenger vest.
Ein back-to-back HVDC løysing er som kablane i havet til Europa, men der konvertering AC-DC-AC skjer inni same bygg.
Dette vil enklare la Statnett og Fingrid styre kva retning flyten går.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (8 timer siden):

nettopp.

de fleste av oss er "uhelbredelige" vanedyr og gjør tingen slik vi er vant til. Hvis noen her er kaffetørste akkurat nå, så fyrer de opp trakteren, de sjekker ikke prisen på Nord Pool for å se om det evt. er billigere timepris om tre timer.

Det enkleste sparetipset for oss som ikke følger med 24/7 og ikke har "smart hjem" er i grunn å være obs på effekttrinnet, dvs. forsøke unngå samtidig høyt forbruk. (i alle fall hvis man vet man vanligvis balanserer i grenseland mellom å havne et trinn høyere)

Effektbruk er kun en indikasjon på høyt strømforbruk i perioden med høyt effektbruk. Men for strømnettet er det ikke først og fremst rasjonering på effekt, men på totalt energikonsum gjennom perioden, som er viktig.

Man kan ligge å vake på 1 kWh/h, men få en peak på 5 kWh/h i en periode. Men likevel havne under naboen som ligger på 1,5 kWh/h i totalbruk.

For å unngå rasjonering, så er det altså totalt antall kWh forbrukt som er avgjørende for om vi bruker "for mye" strøm. Det er dog mer stressende for nettet om mange har høyt effektbruk den samme timen.

Men klart, ligger du ofte og lenge på høyt effektbruk, så er det en indikasjon på at man kan ha et sparepotensiale som ikke er utnyttet. Trekk i fra vinduer og dører kan ofte forklares i gamle og morkne pakninger og/eller manglende/krympet isolasjon mellom vindu/dør og vegg.

Man kan oppnå endel sparing om man bytter ut disse med nye og myke pakninger, og om man løfter på listverket og får stappet inn eller sprøytet inn byggskum.

Det er det gjerne god hjelp i også om man har varmtvann gjennom borettslaget, selv om dette vises i felleskostnadene, og ikke på egen husholdnings regning.

Share this post


Link to post
trikola skrev (5 timer siden):

 

Altså støtten regnes ut for hver time enkeltvis?

Eksempel:

 • mitt månedsforbruk ligger under 5000 kWh
 • i time X er spotpris kr 2.50 og jeg forbruker 1 kWh,
 • støttegrensen er kr 0.70,
 • støttesats (snart) 90 %
 • (2.50-0.70) * 90 % = 1.62 kr støtte får jeg for denne kWh brukt i time X

Er dette korrekt? Hvordan kommer moms/avgifter inn der?

Om strømmen koster 250 øre eks. mva. så får du dette i støtte:

(250-70)*0,9*1,25=202,5 øre. 
Strømmen koster 250*1,25=312,5 øre.
Sum 312,5-202,5=110 øre. 

I tillegg kommer nettleie. Her jeg bor er det ca. 50 øre. Den inkluderer el-avgiften. 

Øker strømprisen med 100 øre blir regnestykket slik:

(550-70)*0,9*1,25=315 øre. 
Strømmen koster 350*1,25=437,5 øre.
Sum 437,5-315=122,5 øre. 

For hver krone som prisen stiger over 70 øre koster det deg altså 10 øre pluss moms ekstra. 
 

Edited by Jens Kr. Kirkebø
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
trikola skrev (5 timer siden):

Takk.

Jeg fant da forøvrig i Lovdata den sannsynlige årsaken hvorfor de må sende oss en faktura på 0.00 kr: det heter i loven at stønaden skal utbetales 'senest ved fakturaforfall'. Følgelig må det etableres en forfallsdag om så det fakturerte beløp er null. :)

Jeg trodde jeg hadde spart så mye på strømmen at jeg fikk 0 kr i støtte. Og at man ikke ble "premiert" av å spare. I følge kontoutskriftene mine er alle tilgode beløp satt inn, så da er alt i orden.

Når nettleverandøren er skilt i fra strømleverandøren, ser det ikke så verst ut. Bare penger tilgode fra Elvia siden des. 2021 🙂

Share this post


Link to post
Jens Kr. Kirkebø skrev (15 timer siden):

Om strømmen koster 250 øre eks. mva. så får du dette i støtte:

(250-70)*0,9*1,25=202,5 øre. 
Strømmen koster 250*1,25=312,5 øre.
Sum 312,5-202,5=110 øre. 

I tillegg kommer nettleie. Her jeg bor er det ca. 50 øre. Den inkluderer el-avgiften. 

Øker strømprisen med 100 øre blir regnestykket slik:

(550-70)*0,9*1,25=315 øre. 
Strømmen koster 350*1,25=437,5 øre.
Sum 437,5-315=122,5 øre. 

For hver krone som prisen stiger over 70 øre koster det deg altså 10 øre pluss moms ekstra. 
 

 

En oversikt tatt i utgangspunkt at man bruker i snitt like mye strøm når strømmen er dyr som når strømmen er billig.

 

image.png.1b70b44b81369caf668340ad9b4fd699.png

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Svært interessant! Jeg tjyvlåner den til senere. :)

Det vil altså koste rundt 5 ganger mer om snittprisen per måned blir 10 kr/kWh enn med gratis strøm. Det er ikke bare en enorm skjerming mot høye priser, men også en enorm skjerming mot incentiv til å spare strøm. Jeg ser ikke bort i fra at ordningen vil presse opp spotprisene.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...