Jump to content
Redaksjonen.

De verste forurenserne i Arktis er ikke de du tror

Recommended Posts

18 minutes ago, Mannen med ljåen said:

Jeg er ikke overrasket. Men politikerne og media fokuserer bare på privatbiler som årsaken til verdens undergang.

Det gjør de ikke. Det er dere / «den typen» som må dra enhver diskusjon inn i retningen av «NoRgE sKaL ReDdE vErDeN» og så lager en eller annen flott tekst for å legge skylda på alle andre enn en sjæl for å kunne fortsette uten å gjøre noe.

Edited by The Very End
Fjerna sleivspark
 • Like 6
 • Heart 2

Share this post


Link to post

"Uansvarlig søppelmenneske" fordi jeg kritiserer uansvarlig søppel-symbolpolitikk?

Folk trenger transport, politikerne gjør det vanskelig for folk. Det må være lov å påpeke. 

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Mannen med ljåen said:

"Uansvarlig søppelmenneske" fordi jeg kritiserer uansvarlig søppel-symbolpolitikk?

Folk trenger transport, politikerne gjør det vanskelig for folk. Det må være lov å påpeke. 

Helt fair å være uenig i politikk, men hva som ikke er fair er å hevde at man kun fokuserer på bompenger. Det er 1001 ting som gjøres og skal gjøres i parallell. Transport står for en stor prosentandel av våre utslipp, samt er en enklere post å kutte på enn mange av de andre tiltakene, så det er også derfor man treffer tiltak for det. Bare å glede seg til matvanene dine kommer til å få føringer. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Sitat

... en enklere post å kutte på enn mange av de andre tiltakene...

Enklere for politikerne, eller enklere for vanlige folk som trenger bil?

Politikere må tørre å utfordre big business.

Jeg har ingen sympati med at det er enklere å plage vanlige folk enn å vedta utslippskrav fra internasjonale gigantbedrifter. Politikere må kunne gjøre det på den riktige måten, ikke det som er enklest for dem selv.

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Merk at symbolpolitikk selger, og skal man dra i land politiske seiere så må man fokusere på endringer som gir målbare eller observerbare endringer - og folk flest har ikke nese for summen av utslipp, bare lokal forurensning og ymse økonomiske straffetiltak (drivstoffavgifter, bompenger, etc).

Share this post


Link to post
1 hour ago, Mannen med ljåen said:

Jeg er ikke overrasket. Men politikerne og media fokuserer bare på privatbiler som årsaken til verdens undergang.

Når ble det verdens undergang?

Edited by PosteMonopolet
 • Like 1

Share this post


Link to post

Tror du misforstår. Teorien er at CO2 fra fossile energikilder påvirker klimaet, temperaturen stiger, havene stiger så kystnære områder havner under vann. Arter dør ut. Mer regn her. Mer tørke i Afrika.

Alle er enige i at hvis dette stemmer, så er det dumt.

Privatbilen har blitt urettferdig hengt ut som hovedproblemet, selv om den er en essensiell del av livet for mange mennesker utenfor hovedstaden.

Og det er visst enklest for politikerne å sabotere livskvaliteten til arbeiderklassen som trenger bil for å få hverdagen til å gå rundt, og ikke har råd til å flytte til en akseptabel bolig nærmere jobben eller en togstasjon.

De store landene og internasjonale firmaene som driver kullkraftverk, cruiseskip og annen betydelig forurensning kødder man bare ikke med. Man velger enkleste løsning for å gjennomføre symbolpolitikken, de fattige har ikke dyr advokat.

 

Edited by Mannen med ljåen
 • Heart 1

Share this post


Link to post

CO2-utslipp er nå én ting. Om man slipper ut CO2 i arktis eller et annet sted er vel også rivende likegyldig.

Fiskebåter ødelegger også økosystem med tråling, plast, liner, teiner og nett.

 

 

 

 

Edited by Outlier616
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 2

Share this post


Link to post

Den meningsløse overskriften, og den virkelighetsfjerne viklingen i denne artikkelen forteller noe tragisk om utviklingen i norske forskningsmiljøer. Når noe skal transporteres fra A til B er alle best tjent med at skjer den korteste veien, noen ganger er det via Arktis. Om utslipp av CO2 skjer i Arktis eller ved ekvator spiller ingen rolle, men at utslippet er minst mulig betyr noe - derfor kortest vei. At CO2 har en viss klimapåvirkning er riktig, men at gassen som planter og dermed alle andre levende vesener er avhengige av, kalles forurensing, sier jo litt om vinklingen her. Norsk klimadebatt har for lengst forlatt den virkelige verden.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2
 • Heart 2

Share this post


Link to post
43 minutes ago, Outlier616 said:

CO2-utslipp er nå én ting. Om man slipper ut CO2 i arktis eller et annet sted er vel også rivende likegyldig.

Fiskebåter ødelegger også økosystem med tråling, plast, liner, teiner og nett.

 

 

 

 

Du har helt rett. For oss som har sett mye av sjøbunnen langs kysten vår gjennom "øynene" på ROVèr kan jeg fortelle deg at bunnen i Nordsjøen er dekket av trål spor og skadet mye av de levende organismene med tilhold der. 95 % av søppelet som ble plukket opp år tilbake, da oljenæringen ble pålagt å "rydde" sjøbunnen, var avfall og utstyr fra fiskebåter. Utenfor Mørekysten var omlag 1/3 av dypvannskorallene smadret av tråling, og milevis med tapte garn som "fisket" til de var smekk full av fisk og sjøfugl . Men vi har vendt oss til at det er oljeselskapene som er "den store stygge ulven", og da hjelper det ikke om virkeligheten sier noe annet.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
54 minutes ago, Outlier616 said:

CO2-utslipp er nå én ting. Om man slipper ut CO2 i arktis eller et annet sted er vel også rivende likegyldig.

Fiskebåter ødelegger også økosystem med tråling, plast, liner, teiner og nett.

 

 

 

 


Langt på veg det som jeg også tenkte da jeg leste denne artikkelen. Mulig jeg hadde fri fra nyhetene den dagen, men jeg har aldri fått med meg at verken Antarktis, Arktis eller andre steder har en egen separat atmosfære fra resten av verden...  
 

12 minutes ago, Proton1 said:

Den meningsløse overskriften, og den virkelighetsfjerne viklingen i denne artikkelen forteller noe tragisk om utviklingen i norske forskningsmiljøer. Når noe skal transporteres fra A til B er alle best tjent med at skjer den korteste veien, noen ganger er det via Arktis. Om utslipp av CO2 skjer i Arktis eller ved ekvator spiller ingen rolle, men at utslippet er minst mulig betyr noe - derfor kortest vei. At CO2 har en viss klimapåvirkning er riktig, men at gassen som planter og dermed alle andre levende vesener er avhengige av, kalles forurensing, sier jo litt om vinklingen her. Norsk klimadebatt har for lengst forlatt den virkelige verden.

Du har nok rett i poenget om at skipene reiser kortest mulig strekning allt i allt reduserer forurensningen, men om du ikke ha fått med deg problemene omkring CO2-utslipp i form av global oppvarming og sur nedbør så vil jeg si at det er en prestasjon av deg... Det er ikke CO2 i atmosfæren som sådan som er problemet! det er ØKNINGEN og HASTIGHETEN på økningen som er problemet!

 • Like 4

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (3 timer siden):

Jeg er ikke overrasket. Men politikerne og media fokuserer bare på privatbiler som årsaken til verdens undergang.

Derfor vi har et program for å bygge ut landstrøm, og prøver å få rederiene til å bygge om eksisterende skip og bygge støtte for dette på nye skip. Derfor vi premierer og forventer hybride skip og ferger, og igangsetting av helelektriske ferger og hyfrogendrevne ferger.

Du skjønner selvsagt at det du påstår her, er fullstendig feil. Grunnen er som bl.a. jeg har sagt lenge, det er lett å lage regler som gjør at hvermansen gjør jobben for myndighetene ved å kjøpe elbiler. Staten avstår fra noen avgifter, men totalt sparer de masse penger på det sammenlignet med å gjøre faktiske tiltak.

Ett av de faktiske tiltakene, er rensing av eksos og annen forurensning, der det er praktisk og økonomisk mulig. Og redusere produksjon av olje og gass, noe som ville redusert inntektene våres det mangedobbelte av noen midlertidige avgiftsreduksjoner.

Det som dog er et paradoks, er at det er langt billigere og mer effektivt å bidra til at andre europeiske land får redusert sine utslipp, enn å gjøre noe med de vi har selv. Gass til Europa til erstatning for kull og olje, vil redusere de totale utslippene mer enn vi i praksis vil få til med CO2-fangst og lagring.

Dog, som jeg har antydet før, jeg tror bl.a. Equinors fascinasjon for CO2-fangst og lagring, er at man vil injisere CO2-gass fremfor naturgass for å øke oljeproduksjonen, og samtidig kunne selge naturgassen fremfor å lagre den tilbake. Og ved å få landkraft, betalt av oss innbyggere, vil de spare masse i form av CO2-kvoter (utslippet sendes ut av landet, og telles ikke hos oss). Ekstrabonus, det lille de må betale for strømmen, er småpenger i forhold til den ekstra gassen man kan selge. 

Og som ikke det er nok, blått hydrogen gir mer CO2 til lagring, og grønnvasker gasskonverteringen. Det blir mer lønnsomt enn å produsere lilla hydrogen, der man istedet for lagring, konverterer karbonet til fast stoff som vi kan utnytte videre. Med dagens produksjon, vil behovet for dette karbonproduktet fort bli dekket, men om vi får "overflod" av dette, tror jeg flere ville kunne fått idéer for å bruke dette.

Men før vi kommer dit, må det sannsynligvis brukes mye penger før penger triller tilbake i den norske statskassen. Og så lenge olje og gass er så lønnsomt for Norge, ser jeg at det vil være liten vilje til å investere penger på det vi burde investere i, for å skape ny næring vi kan leve av fremover.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Hva med utslipp fra gasskraftverket på Melkøya som nå nettopp har kommet i gang igjen etter å ha vært stengt i lengre tid?

Share this post


Link to post
Lab Roy skrev (1 time siden):

Hva med utslipp fra gasskraftverket på Melkøya som nå nettopp har kommet i gang igjen etter å ha vært stengt i lengre tid?

Melkøya skal elektrifiseres om ikke lenge så ditt spørsmål er snart irrelevant!

Edited by Ketill Jacobsen
 • Like 1

Share this post


Link to post
42 minutes ago, Ketill Jacobsen said:

Melkøya skal elektrifiseres om ikke lenge så ditt spørsmål er snart irrelevant!

Håper jo på dette, men kjenner jeg historien rett, så er det vel noen aktører som vil komme med innsigelser mhp. utbygging av nye linjetraseer.

Share this post


Link to post

CO2 er ikke forurensing. Det er misforstått bruk av begrep. Skip er fremdeles den mest effektive måten å frakte varer fra Asia, men fiskebåter er tydeligvis den mest effektive måten å forsøple strandsona på.

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Synes det blir feil å peke fingeren på tankskipene og fisketrålerene. De er kun der på grunn av etterspørselen. Fokuset burde være på områdene som har behov for at denne forurensingen må ta plass. 

Løser en problemet fra roten, vil "skip problemet" løses naturlig. 

Still spørsmålet hvorfor fartøyene opererer, og prøv å gjør noe med svaret. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...