Jump to content
NTB - digi

Nav: Rekordstor mangel på arbeidskraft

Recommended Posts

...konsekvensene av Bondevik og Solberg sine regjeringer sin politikk har nå truffet arbeidsmarkedet..?

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/farre-tar-hoyere-utdanning-enn-foreldrene/s/12-95-3423552092

Who'd thunk.

Barn av nesten 45% av befolkningen bes om å jobbe ulovlig mye for å kunne ta høyere utdannelse i byene hvor utdannelsen finnes, eller å nøye seg med lavere utdannelse, men de fleste som må jobbe uforholdsmessig mye for å få samme resultatet som dem med velstående foreldre velger å la være, eller leve under betydelig dårligere kår og med betydelig dårligere livskvalitet.
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/ungdom-i-arbeid/arbeidstid-for-personer-under-18-ar/

Edited by Red Frostraven
 • Like 4

Share this post


Link to post

det med arbeidsledighet er, at lavt ledighet gir stor inflasjon. det bør vedun vite før han kommer til nrk.  inflasjonen er den største trusseln mot oljefondet.

Share this post


Link to post

Det er ikkje berre det at vi manglar arbeidskraft som er problemet, mykje av problemet skuldast andre utfordringar som ein nok må gripe tak i fyrst.

Mangelen på sjukepleiarar og helsefagarbeidarar er ikkje berre ein mangel på kompetent arbeidskraft, det er også eit problem at ikkje alle som har utdanna seg til sjukepleiarar jobbar som sjukepleiar. Statistikken viser at 10 år etter fullført utdanning så har 20% av sjukepleiarane funnet seg jobbar i andre bransjar enn helsetenestene.

Når det gjeld rekrutteringa til andre yrker som treng fagkompetanse så er mitt inntrykk at mange bedrifter slit med å rekruttere slik kompetanse av tre grunnar.


Den eine grunne er fordi bedrifta ikkje er villig til å betale for kompetent arbeidskraft. Det nytter ikkje å søke etter personar med høgare utdanning om ein ikkje er villig til å betale meir enn fagarbeidarlønn.


Den andre grunnen er urealistiske kompetansekrav i forhold til stillinga. Særleg for programvareutvikling så er lista over forventa kompetanse langt større enn lista over arbeidsoppgåver der ein treng slik kompetanse. Typisk at ein stiller krav om kompetanse i mange programeringsspråk sjølv om bedrifta berre brukar eit av dei.


Den tredje grunnen til at det er vanskeleg å rekruttere er at fordelinga mellom kvar bedrifta held til og kvar den kompetente arbeidskrafta bur er feil. Det er ganske typisk at det i byane er fleire potensielle arbeidstakarar med høgare utdanning enn det er ledige stillingar medan det på bygdene er mange ledige stillingar men få potensielle arbeidstakarar som kan fylle stillingane.
Når stillingane heller ikkje blir utlyst med lønn og arbeidsvilkår som gjer det attraktivt å flytte dit det er ledige stillingar så er det sjølvsagt vanskeleg å rekruttere.

 

Det som må kartleggast er dei underliggande årsakane til at ein sektor kan rapportere om mange på arbeidskraft samtidig som NAV har ei lang liste med kvalifiserte personar som er arbeidsledige.

 • Like 4

Share this post


Link to post
johnsø skrev (3 timer siden):

det med arbeidsledighet er, at lavt ledighet gir stor inflasjon. det bør vedun vite før han kommer til nrk.  inflasjonen er den største trusseln mot oljefondet.

Ettersom oljefondet er investert i utlandet, så er den reelle verdien til fondet praktisk talt upåvirket av norsk økonomi. 
Tvert imot, dersom inflasjonen i Norge er større enn hos handelspartnerne våre, kan dette medføre at krona synker i verdi. Noe som sett fra Norge vil fremstå som at fondet blir større, da kroneverdien til fondet vil øke tilsvarende.

 • Like 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (4 timer siden):

Den andre grunnen er urealistiske kompetansekrav i forhold til stillinga. Særleg for programvareutvikling så er lista over forventa kompetanse langt større enn lista over arbeidsoppgåver der ein treng slik kompetanse. Typisk at ein stiller krav om kompetanse i mange programeringsspråk sjølv om bedrifta berre brukar eit av dei.

+ Forskjellige typer bibliotek/rammeverk og byggverktøy. Disse flommer det over av og det kommer stadig noe nytt ræl som man ønsker at kandidaten har erfaring med. Delvis fordi bedriften har tatt i bruk mange av de selv, de har gjort seg avhengige av en uendelig rekke søppelverktøy. Antagelig er det verst for 'front end' / JavaScript, da kan det være noe nytt man må lære seg hele tiden - det tar aldri slutt. I tillegg kreves det innsikt i de nye JS-standardene, selv om disse er relativt nye.

Jaggu f*en ikke rart det er mangel på arbeidskraft i denne bransjen. Kompetansekravet heves stadig vekk. Det er lenge siden jeg ga opp å komme meg ombord akkurat dette toget. Og kanskje var det like greit; jeg tror ikke "reisen" ville blitt særlig behagelig ...

Edited by nightowl

Share this post


Link to post

Når alle blir anbefalt jobber som tjener bra, men som krever lang utdanning , selv om de er skolelei...

Byggfag krever knapt utdanning, kan være i full jobb før du blir 20, og stige i gradene og ha mer i lønn før de med høyere utdanning får seg jobb, med samme lønn.

Kokkeyrket har skapt situasjonen selv, ved at arbeidstidene er ugunstige.
Kjenner flere som er utdannet kokk, men som valgte annet yrke etter noen år som kokk.

Kjenner en del sykepleiere som også valgte annet yrke, da de også har ugunstige arbeidstider, og en god del stress.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det sies at det mangler sykepleiere og lærere. Men Norge er vel det landet i verden med flest lærere og sykepleiere, sett i forhold til befolkningsstørrelse? Handler dette kanskje mer om politiske målsettinger, og ikke om hva markedet egentlig etterspør? 

Ellers er det vel slik at dagens situasjon med inflasjon og manglende arbeidskraft hovedsakelig skyldes forstyrrelser etter covid-19 restriksjoner. Krigen i Ukraina betyr nok ikke mer for inflasjon enn det andre kriger har gjort, og det har jo ikke vært stort, selv med kriger i Midtøsten som har mye olje.

 

Share this post


Link to post
2 hours ago, Andre Nyttårsdag said:

Ettersom oljefondet er investert i utlandet, så er den reelle verdien til fondet praktisk talt upåvirket av norsk økonomi. 
Tvert imot, dersom inflasjonen i Norge er større enn hos handelspartnerne våre, kan dette medføre at krona synker i verdi. Noe som sett fra Norge vil fremstå som at fondet blir større, da kroneverdien til fondet vil øke tilsvarende.

alle landene har skyhøy inflasjon nu.

inflasjonspåvirkning er ikke nytt, men alle har jo inflasjon og skal motvirke den. forretningsmodellen oljefondet har kansje peaked.

Share this post


Link to post

Det må bli slutt på denne ideen om at absolutt alle skal ta høyere utdanning. Vi må satse på flere yrkesfag, håndverkere, helsefagarbeidere og andre yrker der man kan komme inn uten utdanning, for så å lære seg opp og eventuelt ta fagbrev eller bestå eksamen. Da vil det bli lettere for alle og mindre problemer med å få tak i arbeidskraft.

 • Like 3

Share this post


Link to post

All erfaring tilsier at ungdom lærer yrkesfag best ved å praktisere. Fra tidenes morgen har man sagt at 80% av kunnskapen må tilegnes på jobb, og jeg tror ikke dette er langt unna sannheten den dag i dag. At man ikke ser ungdom på arbeidsplasser i dag må nok arbeidsgiverne ta litt av æren for, og ikke minst alle reguleringer og forordninger som er til hinder for å få prøve seg tidlig. Kanskje bør man ha fylt 18 i risikoutsatte yrker, men samtidig har man ingen betenkeligheter med risiko i idretten. Da er det nærliggende å tro at det er reguleringene som er hinderet, og ikke risikoen.

Gjennomsnittsalder for inntreden i yrkeslivet er vel nå 25-26 år, så i stedet for å forlenge yrkesårene med gamlinger, så ville det vært mer fornuftig å normalisere en tidligere debut i yrkeslivet. Det største hindret er nok da skolesystemet og overdreven tro på at skoletid av blandet kvalitet er det beste for alle. Tipper 1/3 av ungdom i 16-18 årsalderen med glede hadde begynt å jobbe. Forutsetningen er at arbeidsplasser innrettes for dette, og at lønnen er på et nivå som gjør en forskjell fra ytelsene mange nå henvises til. Så må man slutte å bruke begrep som "arbeidstrening" når man faktisk går på jobb, og heller løfte statusen ved å kalle det læretid! Det er det det er, på linje med skolegang. Skoletrøtt ungdom trenger å få vite at de er både arbeids- og læredyktige i like stor grad som en elev i skolen!

Edited by NERVI
 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det burde gå opp et lys for noen på stortinget, når vi har så stor innvandring og alikevel mangler kvalifiserte folk.

Norge har forøvrig rundt dobbelt så mange sykepleiere som EU snittet. Vi må slutte å bruke sykepleiere i jobber som å vaske gulv. Det kan andre gjøre.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Nå må TU slutte å viderebringe et begrep som kun brukes for å forsvare sosial dumping. Det kan aldri finnes mangel på arbeidskraft. Her lar en arbeidsgiverne komme frem med en påstand som tydelig viser at de vil ha folk som kan jobbe gratis og vil slippe å betale det den er verdt. Arbeidsmarkendet styres også av tilbud og etterspørsel, men arbeidsgiverne er mer interessert i sosial dumping for å øke sine overskudd. Norskekrona er ekstra lav og norske lønninger er ikke høye sammenlignet med andre land. Det bare finnes enda noen land som har lavere.

 • Like 4
 • Heart 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (8 timer siden):

Den eine grunne er fordi bedrifta ikkje er villig til å betale for kompetent arbeidskraft. Det nytter ikkje å søke etter personar med høgare utdanning om ein ikkje er villig til å betale meir enn fagarbeidarlønn.


Den andre grunnen er urealistiske kompetansekrav i forhold til stillinga.

Kanskje den Norske likelønnsmodellen er en del av utfordringen her? Hvis en svært kompetent og selvdrevet medarbeider produserer dobbelt så mye som meg men koster bare 10% mer så vil det bli voldsom rift om de aller flinkeste. Tilsvarende så vil det bli vanskelig for de minst produktive av oss å finne en jobb.

Hvis jeg har rett så vil dette problemene du nevner være mindre i yrker som lett lar seg måle, og hvor lønnen i stor grad er proporsjonal med denne målingen. Så som selgere. Er det sånn at «alle får lov» til å prøve seg som selgere, uansett kompetanse og historikk, og at de som yter dårlig bare får lite lønn?

Noen går ut av karrieren med en trygg jobb, god lønn og interessante utfordringer. Andre har uflaks (eller er mindre dyktig/strategisk) og havner på nav som 55-åring og opplever at de har feil kompetanse, at viljen til å ansette folk på deres alder er liten og at forventning om lønn er et hinder. For noen er det å gå langt ned i lønn bedre enn alternativet.

-k

Edited by knutinh
 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er helt klart et problem at man krever såpass høy utdannelse for å drive med IT i dag. Det er mange som ikke kan søke på stillinger vi legger ut fordi man krever bachelor eller høyere.

Share this post


Link to post
21 hours ago, FrihetensRegn said:

Det må bli slutt på denne ideen om at absolutt alle skal ta høyere utdanning. Vi må satse på flere yrkesfag, håndverkere, helsefagarbeidere og andre yrker der man kan komme inn uten utdanning, for så å lære seg opp og eventuelt ta fagbrev eller bestå eksamen. Da vil det bli lettere for alle og mindre problemer med å få tak i arbeidskraft.

De som sier dette er typisk de i dress.

Kommer fra yrkesfag selv, vil ikke anbefale det til noen:

-dårlig lønn sett mot hva man utsetter kroppen for (tungt fysisk arbeid).

-dårlige arbeidsvilkår ( sitte i en brakke, svett og klam, med påsmurt skive hjemmefra eller betal 120 kr mat og drikke hos baker, med lunchtid brukt på å reise til og fra)

-ensormig arbeid ( gjør X i tre måneder, så gjør du Y i tre måneder, osv, rince and repeat)

- ikke noe i mot polakker, rumenere, litauere, osv, men når alle på jobben snakker polsk så blir det ikke så inkluderende

- man blir behandlet som om man gikk i barnehage. Ingen fleksitid og ellers fleksibilitet. sitter man minuttet over lunchtid, så kommer formann og sier i fra. kanskje kom jeg senere inn på brakka ?

-nevnte jeg tungt arbeid? nevnte jeg lite variasjon? nevnte jeg at å jobbe seg opp i stilling er klin umulig, med mindre du vil jobbe der i 15-20 år ( grøss)

- osv osv osv

 • Innsiktsfullt 4

Share this post


Link to post

Mer likelønn og bedre arbeidsvilkår. Gjennom hele fjøla. Da eliminerer man stresset av å 'falle akterut', og folk søker jobb de faktisk vil trives i, og ikke det som gir best økonomisk gevinst, eller det som i det minste unngår latterlig arbeidsmiljø. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
TheAvatar skrev (15 minutter siden):

De som sier dette er typisk de i dress.

Kommer fra yrkesfag selv, vil ikke anbefale det til noen:

-dårlig lønn sett mot hva man utsetter kroppen for (tungt fysisk arbeid).

-dårlige arbeidsvilkår ( sitte i en brakke, svett og klam, med påsmurt skive hjemmefra eller betal 120 kr mat og drikke hos baker, med lunchtid brukt på å reise til og fra)

-ensormig arbeid ( gjør X i tre måneder, så gjør du Y i tre måneder, osv, rince and repeat)

- ikke noe i mot polakker, rumenere, litauere, osv, men når alle på jobben snakker polsk så blir det ikke så inkluderende

- man blir behandlet som om man gikk i barnehage. Ingen fleksitid og ellers fleksibilitet. sitter man minuttet over lunchtid, så kommer formann og sier i fra. kanskje kom jeg senere inn på brakka ?

-nevnte jeg tungt arbeid? nevnte jeg lite variasjon? nevnte jeg at å jobbe seg opp i stilling er klin umulig, med mindre du vil jobbe der i 15-20 år ( grøss)

- osv osv osv

Liker man ikke jobben sin, enten det er pga av arbeidet, arbeidsgiver eller kollegaer, så må man naturligvis bytte arbeidsplass eller yrke.

Jeg påpeker først og fremst de som ønsker en fot innom arbeidet for først gang. Her kan mange arbeidsgivere lempe på kravene til utdanning og erfaring, og tilby opplæring istedenfor.

https://www.nrk.no/vestland/ei-av-fire-bedrifter-har-alvorlege-rekrutteringsproblem_-ifolge-bedriftsundersoking-fra-nav-1.15969319

https://www.nrk.no/ytring/det-skrikende-behovet-ma-benyttes_-flytt-folk-fra-nav-til-jobb-1.15970974

 

Share this post


Link to post
Outlier616 skrev (19 timer siden):

Det burde gå opp et lys for noen på stortinget, når vi har så stor innvandring og alikevel mangler kvalifiserte folk.

Norge har forøvrig rundt dobbelt så mange sykepleiere som EU snittet. Vi må slutte å bruke sykepleiere i jobber som å vaske gulv. Det kan andre gjøre.

Tipper det er "papirarbeid" på skjerm og papir, og ikke vasking som tar det meste av tiden! Vaskingen er nok outsourset med foretaksmodellen..

 • Like 1

Share this post


Link to post
NERVI skrev (7 minutter siden):

Tipper det er "papirarbeid" på skjerm og papir, og ikke vasking som tar det meste av tiden! Vaskingen er nok outsourset med foretaksmodellen..

Det virker som om alle land har vansker med å effektivisere helsevesen. Vi vil gjerne bli friskere for mindre penger uten å utbytte de ansatte. I mange andre bransjer er det mulig, men helse later til å være et unntak.

-k

Edited by knutinh

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...