Jump to content

Andre Nyttårsdag

Medlemmer
 • Content Count

  152
 • Joined

Community Reputation

113 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Dersom du ønsker å sjekke manometeret, så legg slokkeapparatet i fryseren en stund. Dersom pila viser lavere trykk når apparatet er kaldt, og går tilbake dit den var når apparatet oppnår romstemperatur igjen, så virker manometeret.
 2. Så vidt jeg husker fra da Bitcoin ble introdusert, så hadde de som introduserte den to hovedmål: - At valutaen skulle være global, og upåvirket av enkeltlands grenser og lovverk. - At valutaen skulle være helt uregulert. Dvs. at verdien utelukkende skulle fastsettes av tilbud og etterspørsel, uten en sentralbank til å stabilisere eller guide kursen. Første punktet har de lykkes bare delvis med, ettersom enkelte land, for eksempel Kina, har innført begrensninger på bruk av den. Det andre punktet har de lykkes bedre med, og svingningene i verdi er en konsekvens av dette valget. Men selv om det ikke ble sagt, så var nok hovedpoenget å gjøre de som startet Bitcoin rike, og dette har de lykkes svært godt med.
 3. Eller, det kan være ganske enkelt. Slik det ser ut nå så kommer det til å bli kornmangel neste år, og USA er en av verdens største kornprodusenter.
 4. Ettersom oljefondet er investert i utlandet, så er den reelle verdien til fondet praktisk talt upåvirket av norsk økonomi. Tvert imot, dersom inflasjonen i Norge er større enn hos handelspartnerne våre, kan dette medføre at krona synker i verdi. Noe som sett fra Norge vil fremstå som at fondet blir større, da kroneverdien til fondet vil øke tilsvarende.
 5. Er det ikke bedre å la tunellen være som den er, og heller benytte anledningen til å flytte regjeringskvartalet til en tomt der det er plass til det? Så lenge en insisterer på at regjeringskvartalet skal være på en tomt det for lengst har vokst ifra, så vil en ikke få en optimal løsning verken plassmessig eller sikkerhetsmessig.
 6. Jeg har stor forståelse for at en ønsker å ta seg betalt for oppdateringer, det koster jo tross alt en del å lage disse. Men det er ingen ting i en slik abonnementsbasert forretningsmodell som tvinger produsentene til å yte noe for pengene de mottar. De kan fortsette å kreve abonnementsavgift selv om de har sluttet å levere nye oppdateringer. For ikke å snakke om problemene dette på sikt vil føre til for folk med eldre biler, en vil få biler der både hardware og software er i god stand, men der de tilhørende funksjonene vil være utilgjengelige, på grunn av at produsentene har tatt ned lisensserverne.
 7. At en tjeneste er gratis nå, gir ingen garanti for at den vil være gratis i fremtiden. Ettersom du trekker frem Google Maps, så kan en jo bare se på hvordan en annen av tjenestene til Google, You Tube, har forandret seg de siste årene. Noe lignende har også skjedd med nettavisene, der stadig mer innhold havner bak betalingsmur, til tross for at disse består av mange uavhengige selskap.
 8. Vel, hvordan klima blir i Norge det gjenstår å se. Og selv om klima i Norge ikke skulle forverre seg, så vil Norge likevel bli påvirket av en eventuell global temperaturøkning. Vi importerer over halvparten av maten og praktisk talt alt av klær, en global temperaturøkning vil påvirke disse internasjonale markedene sterkt. I tillegg bor det mange folk i områder som kan bli svært utrivelige å bo i, i så fall kan en forvente masseutvandring fra disse områdene, til steder med ett bedre klima, for eksempel Norge.
 9. Hovedsakelig for å tvinge leverandørene til å ha i det minste en felles betalingsløsning, som ikke krever at en oppretter brukerkonto.
 10. Er det her snakk om kumulative saker? Med andre ord at det fram til 2010 var registrert 23.000 saker, og at det i tidsrommet fra 2010 til 2019 ble registrert i gjennomsnitt 78.000 nye saker i året? Eller ble det registrert 23.000 nye saker i 2010, og 725.000 nye saker i 2019?
 11. Antar at det er nettopp det de forbereder seg på. De har ganske mange ansatt med kompetanse på forbrenningsmotorer og tilhørende drivverk, folk som det vil være kostbart å omskolere til å arbeide med elektriske drivlinjer. Ved å skille ut produksjonen av elbiler kan de ansette nye folk med den kompetansen de ønsker i det nye firma, uten at fagforeningene kan kreve internrekrutering og omskolering. Og om de senere finner ut at de skal legge ned fossilbil produksjonen, så kan de gjøre dette uten at det påvirker elbil produksjonen. Arbeidere fra fossilbilproduksjonen vil heller ikke kunne påberope seg mer ansiennitet i firma, enn de som jobber med elbil, ved oppsigelser.
 12. Her blir to forhold som ikke nødvendigvis har noen sammenheng satt opp mot hverandre. - Artikkelforfatterne påpeker at de internasjonale skyleverandørene har gode systemer for detektering av og beskyttelse mot datakriminalitet, systemer som er bedre enn det en kan vente å oppnå på datasenter en drifter selv. - Når NSM er så opptatt av lokalisering, så er ikke dette på grunn av datakriminalitet. Men på grunn av at også skyen består av datasentre, og disse vil være underlagt lovverket der de er fysisk plassert. Så mens artikkelforfatterne er opptatt av lovbryterne, så er NSM i denne sammenheng opptatt av lovgiverne. Men selvfølgelig kan NSMs bekymring være tosidig. Når data flyttes ut av landet medfører ikke dette bare at myndighetene der dataen er lagret, kan kreve tilgang til informasjonen i henhold til dette landets lover. Det medfører også at Norges tilgang til det samme blir sterkt begrenset.
 13. Løgner også er ytringer. Så skal ytringsfriheten være ubegrenset, så følger det at svindel må avkriminaliseres. Det samme gjelder for mobbing og trakassering, så lenge en ikke begår fysiske overgrep.
 14. I AutoPASS-systemet er det ikke mulig å skille mellom hvilke type gass de ulike kjøretøyene har på tanken, så biogass og naturgass er likestilt i forslaget. Hovedformålet er nok å redusere partikkelutslipp fra eksos, ved å dreie tungtrafikken bort fra diesel, og over på naturgass. Forslaget gjelder kun gasskjøretøy over 3 500 kg, så det er nok svært få, om noen, personbiler som blir omfattet.
×
×
 • Create New...