Gå til innhold

Baneheiasaken: Nye beviser, etterforskningen nærmer seg slutten


Anbefalte innlegg

10 hours ago, 0laf said:

Så obdusenten drev å tok på vattpinnene med fingrene, før han benyttet de til å sikre biologiske spor?

Det smitter vel gjennom luft også? Vi har vel alle tatt våre egne coronatester i det siste, og jeg mener jeg leste et sted i instruksjonene at man skulle minimere lufteksponering av prøven for å øke sjansen for et korrekt resultat.

Dette er vel ikke nevneverdig forskjellig i så måte.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
fokkeslasken skrev (7 minutter siden):

Det smitter vel gjennom luft også?


Nei, DNA smitter ikke gjennom luft.

Det må berøring til, eventuelt kanskje dråper av svette, spytt e.l. og da må i så fall obdusenten, som har maske, få dette på en rekke vattpinner som er benyttet på begge ofrene.

I Jahrs bok står det også at det var Professor Kari Ormstad som utførte de gynekologiske undersøkelsene på jentene.

Lenke til kommentar
0laf skrev (10 timer siden):

Så obdusenten drev å tok på vattpinnene med fingrene, før han benyttet de til å sikre biologiske spor?

Kontaminering av DNA prøver er da slettes ikke noe uvanlig, selv i disse dager. Det finnes mange måter dette kan skje på, selv om de som håndterer prøvene gjør sitt ypperste for å unngå det. Så er det nok slik at ekspertisen og rutinene for håndtering av DNA prøver var dårligere før enn de er nå, da man hadde mindre kunnskap den gang.

 

Lenke til kommentar
0laf skrev (2 minutter siden):

Det må berøring til, eventuelt kanskje dråper av svette, spytt e.l. og da må i så fall obdusenten, som har maske, få dette på en rekke vattpinner som er benyttet på begge ofrene.

Den typiske kontamineringsårsaken er dårleg maskebruk slik at det er dråper av spytt i lufta. Størst fare for kontaminering er det dersom ein puster eller tar på objektet eller utstyret som brukes, men det kan også forekome kontaminering fordi nokon har vært i rommet utan maske rett før undersøkingane.

Lenke til kommentar

Høres ut som myter.

DNA-undersøkelser benyttes hele tiden, også som bevis i straffesaker, hvor det ender med lange straffer.
Hadde det vært så utsatt som dere tror, hadde det trolig ikke blitt benyttet.

En rekke vitenskapelige undersøkelser har vist at det er langt vanskeligere å kontaminere DNA gjennom luft enn det dere ser ut til å tro.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777341/


"These data demonstrate that it is actually quite difficult to contaminate an open tube with bacterial DNA from the air, even if it is left open for 24 h in a busy office".

Kontaminering skjer selvfølgelig, men at en rekke separate prøver, hentet fra to ofre, høyst trolig av en kvinnelig professor (Ormstad), alle skulle bli kontaminert av at Rognum står å plukker på vattpinnene eller hoster ned i alle prøverørene, er vel særdeles liten.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
0laf skrev (På 13.9.2022 den 23.33):


Så obdusenten drev å tok på vattpinnene med fingrene, før han benyttet de til å sikre biologiske spor?

Kontaminering er visst veldig vanlig og trenger ikke å forekomme av kritikkverdige forhold heller.

Forskjellen nå er at man vet om det og at det tas høyde for ved å sikre profilen til dem som er i kontakt med avdøde.

Den andre forskjellen er at nå får man hentet ut større antall på treff, og man får ut flere markører på de treffene man får.

I den siste analysen har man nok målt alle treffene mot at antall kjente profiler: de to dømte, obdusentene, kriminalteknikerne fra åstedet osv. Slik kan man sortere treffene. Profiler man ikke kan sammenligne med, vil peke enten i retning av kontaminering (mest sannsynlig) eller av hittil ukjente gjerningsmenn (usannsynlig).

Så spørsmålet fra første rettssak om "hvis ikke det var VK, hvem skulle det da være?" er nå egentlig besvart. Det er hevdet (av Tronsmoen i en podcast?) funn fra bl.a "begge obdusentene" der den ene visst skal ha den berømte markøren som ca 51% av norske menn har.

Analysen har jo lett etter flere spor etter de dømte, og har etter min vurdering gitt et entydig svar. Som ventet er det gjort flere funn, men bare på JHA. Ut fra hans forklaring (som er lagt til grunn for både hendelsesforløpet og for dom og straffeutmålingen for hver av de dømte) så skal VK ha forgrepet seg på begge jentene. Da skulle man ha funnet noe spor av det nå, om så bare ett eneste treff på et lite antall markører. Men det er ingenting, ikke så mye som et hint av et halmstrå i den retningen. Det henger ikke sammen med JHAs forklaring og dermed heller ikke med dommen. Som om ikke det var nok så er det i denne analyserunden også bevist at JHA forgrep seg også på den andre jenta. Nå kan det jo påstås at han i praksis tilsto overgrep på begge jenter, men at han ble dømt for bare det ene. 

Men vi kommer ikke forbi at JHAs forklaring, som allerede har vært skiftende og som i hht dommen også er usammenhengende og lite plausibel, heller ikke denne gangen stemmer målt mot andre bevis. Altså faller hans troverdighet og dermed verdien av hans forklaringer.

Obduksjonene med dna og drapsmåte peker mot samme drapsmann, og JHA som samme overgriper for begge jentene. Han er observert i Baneheia dagen før med merkelig atferd, og løy til sin far om hva han skulle drapsdagen. Han er observert alene sammen med begge jentene på et senere tidspunkt enn dommen legger til grunn, og flere andre vitner trekker i retning av at udåden skjedde senere.

 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
0laf skrev (På 13.9.2022 den 23.33):


Så obdusenten drev å tok på vattpinnene med fingrene, før han benyttet de til å sikre biologiske spor?
  


Okey, jeg er dessverre ikke bedre enn gjennomsnittet, så jeg lar dere som har den fordelen få diskutere dette i fred.

2001:
Funn forenelig med JHA
Funn forenelig med kontaminasjon
Funn forenelig med 23 menn involvert i saken inkludert en av mennene som fikk påvist sitt DNA i en annen prøve tatt i 2000, hvor VK er blant de 23.

2010: Nye funn fra JHA, feid litt under teppet, da de lette etter DNA fra VK -- og de ikke fant det, så ble plutselig DNA mindre viktig enn forklaringen til JHA -- som sannsynligvis de samme DNA-bevisene de fant i 2010 faktisk svekket verdien til.

2020-2021: Prøver blir sendt ut av landet for analyse: Flere treff fra JHA som svekker hans forklaring ytterligere;
Sæd fra ham ble funnet på den eldste jenta.
...

...men forklaringen hans -- en mann bevist å ha voldtatt begge jentene og løyet om det i 20 år er altså bevis nok til å holde på en dom mot en person som ikke har fått sitt DNA påvist hos ofrene?

Minner om at funnet i 2000 ikke var hans DNA på samme måte som man har funnet DNA fra JHA:
Det er en funn av en enkeltallelle som alltid har vært forenelig med forurensing eller bare en degradering av JHA sitt DNA, og som det spanske instituttet og britiske rettsmedisinere og danske rettsmedisinere har advart Norge mot å bruke som bevis for at det var to gjerningspersoner fordi beviset er så usikkert nettopp fordi det ikke utelukker noen av mennene som kan ha bidratt til forurensing -- ikke faktisk peker på noen gjerningsperson.

...

Når det ikke er funnet spor av VK men nye funn av forurensing nå i 2021-2022, og vi ikke vet om det ble funnet forurensing i 2010 fordi den som presenterte funnene til gjenopptagelseskommisjonen ikke har vist seg å være pålitelig.

---

Kontaminasjon er vanlig --  det man gjør er å eliminere kontaminasjon gjnenom å ikke bruke prøver som er forenelig med kontaminasjon som bevis.
Det som er uvanlig er å bruke funn av enkeltallelle som bevis for to gjerningsmenn, når man ikke kan utelukke forurensing...
Tenk om de lette etter samme markører i 2001 i prøven som ble bevist å tilhøre rettsmedisineren nå i 2021-2022.

Det ville vært regnet som nok et bevis på funn fra VK, fordi de søkte å bekrefte funn, og ikke fant nok DNA til å eliminere, og de som er hellig overbevist om at det kom fra VK ville ignorert påstander om at det kunne komme fra forurensing.

Og det som er enda mer uvanlig er å tro at man kan stole på mennesker som lyger:
Det er funnet beviser for at JHA voldtok begge jentene.
Jeg har enda til gode å høre JHA forklare hvordan han voldtok begge jentene -- det har han nektet å forklare seg om, med påstand om blackout, selv om han altså har forklart seg om alternative hendelsesforløp hvor VK er inkludert tidligere.
Jeg har enda til gode å høre hvordan VK ikke etterlot en eneste fullverdig celle fra sin voldtekt, når det har vært flust av bevis fra JHA.

...

Har du engang vurdert hva vi kunne forventet av bevis og JHA sin forklaring om VK aldri var der?
Om VK aldri var der -- hva ville vært annerledes?
JHA sin stadig endrende forklaring som gang på gang blir motbevist av DNA?
Vitneobservasjoner? Sykkelen?
Det var DNA som fikk JHA til å endre sin forklaring om å ha forgrepet seg mot den eldste jenta.
Det var DNA som fikk JHA til å nå påstå 'blackout' i stedet for å forsøke å endre sin forklaring om hva som hendte som resulterte i DNA fra ham på intime områder på begge jentene.

Det var nye funn fra JHA i 2010 i prøver som var ment å finne DNA mot VK-- som allerede da burde vært brukt til å stille spørsmål ved JHA sin forklaring og få en ny etterforskning i gang.
Det er helt utrolig at det ikke har fått konsekvenser for de involverte at de ikke varslet om de nye funnene til politiet, da de hadde et mulig justismord og at en gjerningsmann som gikk fri for drap og voldtekt av et offer en uskyldig person var dømt for.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
fokkeslasken skrev (6 timer siden):

Så... Ingenting i bevisene i det hele tatt ville vært forskjellig?

Pffft ... Beviser? Hva skal vi med det?

Her får den siktede pent bevise sin uskyld. Klarer han ikke det, er 21 år en passende straff, tenker jeg.

Ideen om uskyld inntil uomtvistelig motbevist, er en hemsko som gjør det ekstremt vrient å putte folk vi ikke liker så godt bort for godt! Grr..

 

🥴

 • Liker 2
Lenke til kommentar
0laf skrev (16 timer siden):


Tja, han hadde kanskje klart å hoste opp et brukbart alibi, i stedet for røverhistorier om at han var hjemme hele kvelden, sammen med kompisen Jan Helge?

Han påstod da vitterlig at Jan Helge var ute å jogget i Baneheia mens han selv var i sykkelboden -- forenelig med mobilbeviset og at JHA var alene om ugjerningene?

Endret av Red Frostraven
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Red Frostraven skrev (4 timer siden):

Han påstod da vitterlig at Jan Helge var ute å jogget i Baneheia mens han selv var i sykkelboden -- forenelig med mobilbeviset og at JHA var alene om ugjerningene?


Han påsto da vitterlig at han var hjemme, sammen med Jan Helge, fra 19:30.
Han påsto også det ikke var mobildekning i denne boden.

Er det også forenelig med mobilbeviset og at JHA var alene om ugjerningen?

 • Liker 1
Lenke til kommentar

...og hvordan kom han og politiet frem til 1930, og hvor sikker var han på tidspunktet -- at JHA kom til ham 1930, etter at de hadde vært alene hver for seg?

---

Nå har JHA begynt å åpne for muligheten for at han var den eneste som forgrep seg på jentene -- fordi han innser at det ser tåpelig ut at de har funnet et dusin fullverdige profiler mot ham og null mot VK.
Men VK var selvsagt fremdeles hovedmannen.

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/apner-for-at-kristiansen-ikke-forgrep-seg-pa-jentene/15109577/

...

Minner igjen om at JHA var i området dagen før på samme tid og speidet, og at etterforskerene feilaktig trodde at de var sammen den dagen.
 

Sitat

 

Kriminalsjef Arne Pedersen ledet etterforskningen av Baneheia-saken for over 22 år siden.
 

et intervju med NRK før sommeren hevdet han at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var sammen i Baneheia om kvelden før drapsdagen.

Kristiansen har nektet for dette i alle år.

Den nye etterforskningen har avdekket at Kristiansen spilte bedriftsfotballkamp denne kvelden, 18. mai 2000. Et hittil ukjent dommerkort viser at Kristiansen var en av åtte spillere på laget Agder Motor L & B, som spilte kamp på Hæstadsletta kunstgress klokken 19.20.

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/AP2lMn/baneheia-saken-slik-har-politiet-jaktet-nye-spor

...

Det går mot frifinnelse, og det er bokstavelig talt bare slett politiarbeid, slett rettsmedisinsk arbeid og bias i medier og folk sine tanker om hva folk bør huske om en dagene før noe inntraff noen andre i området man bor i som tyder på noe annet enn uskyld.

Endret av Red Frostraven
 • Liker 3
Lenke til kommentar
0laf skrev (På 19.9.2022 den 21.49):


Han påsto da vitterlig at han var hjemme, sammen med Jan Helge, fra 19:30.
Han påsto også det ikke var mobildekning i denne boden.

Er det også forenelig med mobilbeviset og at JHA var alene om ugjerningen?

Dette er egentlig totalt irrelevant nå, med den nye bevissituasjonen.

Den nye dna-analysen utelukker at VK har noe med jentene å gjøre. I stedet er det bevist at JHA voldtok begge. Det er også identifisert hvor forurensningen stammer fra: obdusentene samt et titalls politi og hjelpemannskap. Hadde VK voldtatt en eller begge, slik JHA hevder, så hadde det vist i denne analysen nå. Men det er ikke snurten av et spor, ikke den minste allell.

Og så kan man legge til at mobilbevis er urokket og JHAs troverdighet nå totalt pulverisert av de tekniske bevisene. Da er det vel ikke vanskelig å forstå at Statsadvokatenes innstilling skal være en frifinnelse av VK samt gjenopptak/ny siktelse mot JHA. (Og da får man trolig den nye rettsaken alle ønsker)

 • Liker 4
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
SpeQlasj1er skrev (13 timer siden):

Den nye dna-analysen utelukker at VK har noe med jentene å gjøre. 


Så vi har kommet dithen i Norge at manglende bevis i seg selv er et utelukkelsesbevis.

Noe sier meg at du feiltolker dette totalt, dog skal jeg være enig at manglende bevis i seg selv er nok til frifinnelse, da skyld må bevises utover en hver rimelig tvil. Utelukker, gjør det åpenbart ikke, da har man drukket litt mye av punsjen til Støttegruppa Fri Viggo.

Nå får det være opp til Maurud å bestemme hva som skjer videre, forhåpentligvis er beslutningen korrekt i forhold til hvorvidt Kristiansen var delaktig eller ikke.

Endret av 0laf
 • Liker 1
Lenke til kommentar
0laf skrev (20 minutter siden):


Så vi har kommet dithen i Norge at manglende bevis i seg selv er et utelukkelsesbevis.

Noe sier meg at du feiltolker dette totalt, dog skal jeg være enig at manglende bevis i seg selv er nok til frifinnelse, da skyld må bevises utover en hver rimelig tvil. Utelukker, gjør det åpenbart ikke, da har man drukket litt mye av punsjen til Støttegruppa Fri Viggo.

Nå får det være opp til Maurud å bestemme hva som skjer videre, forhåpentligvis er beslutningen korrekt i forhold til hvorvidt Kristiansen var delaktig eller ikke.

Enig, fravær av bevis er ikke automatisk et utelukkelsesbevis. 

På akkurat samme måte som at manglende alibi, ikke automatisk plasserer ham på åstedet.

Så samtidig som du er oppgitt over @SpeQlasj1er sin argumentasjon, bruker du eksakt samme argument når du i et annet innlegg impliserer skyld fordi han mangler «[…] et brukbart alibi, i stedet for røverhistorier om at han var hjemme hele kvelden […]».

For meg fremstår saken som et gigantisk justismord. VK burde sikkert vært buret inne for diverse annen ufin oppførsel, men ikke for et drap tuftet på såpass svake beviser. 

Endret av qualbeen
 • Liker 4
Lenke til kommentar
0laf skrev (8 timer siden):

Så vi har kommet dithen i Norge at manglende bevis i seg selv er et utelukkelsesbevis.

Vi har vært der siden saken kom opp om DNA. Det var jo argumentet for at JHA ikke hadde forgrepet seg på den andre og at det derfor måtte være to personer. Det var ikke DNA fra ham der så det kan han ikke har gjort, var argumentet. Fra RMI var det vel også. Og hvem andre enn VK kunne det vært? De hang jo sammen, moduskandidatur, sjefen over etterdilteren, enkeltallele-treff. Vi kjenner alle hvordan dét gikk.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...