Gå til innhold

Baneheiasaken: Nye beviser, etterforskningen nærmer seg slutten


Anbefalte innlegg

TV2 hadde en artikkel 06.03.2022
https://www.tv2.no/nyheter/14615160/

...hvor det går frem at en kvinne i 2009 anklaget Jan Helge Andersen for en påstått voldtekt som hun mente skjedde rundt år 1997. Etter avhør av fornærmede, vitner og Jan Helge Andersen ble saken henlagt av politiet i Agder fordi de mente at han var under den kriminelle lavalder.
 

Sitat

 

Etter det TV 2 forstår, er Oslo-politiet også opptatt av å få klarhet i når det påståtte overgrepet skal ha skjedd.

Et sentralt vitne som politiet tillegger vekt, har forklart at hendelsen som førte til anmeldelsen, må ha skjedd i 1997.

 


Advokaten til Viggo Kristiansen og gjenopptagelseskommisjonen fikk ikke vite om saken da det kom til Viggo Kristiansen sitt forsøk på gjenopptagelse i 2010.

Dokumentene angående anmeldelsen ble ikke overlevert fra politiet i Agder, og står i sterk kontrast til Agder-politiet sine uttalelser om at Jan Helge ikke tidligere var kjent å være anklaget for overgrep:
 

Sitat

 

Siden har saken vært etterforsket av Oslo politidistrikt, som fikk saken oversendt fra Agder-politiet. I forrige uke ble det imidlertid kjent at ikke alle relevante dokumenter ble overlevert mellom politidistriktene.

Først 14. september i fjor ble Oslo-politiet oppmerksomme på voldtektsanmeldelsen fra 2009.

Anmeldelsen står i sterk kontrast til Agder-politiets uttalelser i forbindelse med gjenåpningen, der de skriver:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

 

 

Saken ble altså først kjent for politiet i Oslo i september 2021, og er et mulig bevis som del av den pågående etterforskningen, da det svekker Agder sine ideer om forholdet mellom gjerningspersonene, og gjør Jan Helge Andersen til moduskandidat.

Hele saken, igjen:
https://www.tv2.no/nyheter/14615160/

...

Historien til Jan Helge Andersen er svekket gjennom at det i det siste år ble funnet DNA-treff på Jan Helge Andersen i 6 prøver fra Lena, offeret han påstod at han ikke hadde rørt, på intime steder -- som beviser at han hadde intim omgang med begge ofrene, etter innrømmelsene og DNA-bevisene fra det andre offeret fra tidligere undersøkelser.

Minner, for referanse, om at prøvene som Jan Helge Andersen sitt DNA ble funnet i nå, først ble påstått å være destruert av Bente Mevåg ovenfor gjenopptagelseskommisjonen i 2010. Samme Bente Mevåg som overbeviste retten om at det var DNA-bevis 2 gjerningsmenn da saken ble ført for retten første gang.

https://www.tv2.no/a/14372363/ 

Etter at beviser har funnet at Jan Helge Andersen sannsynligvis voldtok begge ofrene, før eller etter at de ble drept, gjenstår bare nå noen DNA-undersøkelser før alt materialet fra saken har blitt analysert.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Rrl5xd/nye-baneheia-undersoekelser-saar-mer-tvil-om-jan-helge-andersens-forklaring

Minner også om at det ikke er funnet noen sikre funn av DNA fra Viggo Kristiansen:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k6d3ra/opplysninger-til-vg-ingen-nye-dna-funn-mot-viggo-kristiansen
 

De siste undersøkelsene er disse:

Sitat

Oslo-politiet håper at utenlandske eksperter skal gi nye Baneheia-svar ved hjelp av 14 sædceller som har ligget klemt mellom mikroskop-glass i mer enn 21 år.


https://www.tv2.no/nyheter/14619316/

...

Det er nesten som en thriller, og 'telefonen' fra de utenlandske ekspertene kan når som helst komme til politiet i Oslo.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
5 minutes ago, Red Frostraven said:

Saken ble altså først kjent for politiet i Oslo i september 2021

Det er så mye prosessproblematikk i denne saken fra Agder at man kan bli svett av mindre, men at en anmeldelse av overgrep ble gjemt bort - spesielt når man ser hvor mye folk rir poenget om moduskandidatur - er uhyre stygt.

Lenke til kommentar

Hvor mange individuelle funn har de egentlig nå av JHA. Sånn jeg ser det er de mest sannsynlige scenarioerene at VK ikke var til stede eller at det faktisk var han som hadde den passive rolle JHA plasserer seg selv i. At VK var i en aktiv rolle virker veldig usannsynlig så mange funn det begynner å bli på JHA uten at man finner noe som helst på VK. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
knipsolini skrev (43 minutter siden):

Hvor mange individuelle funn har de egentlig nå av JHA. Sånn jeg ser det er de mest sannsynlige scenarioerene at VK ikke var til stede eller at det faktisk var han som hadde den passive rolle JHA plasserer seg selv i. At VK var i en aktiv rolle virker veldig usannsynlig så mange funn det begynner å bli på JHA uten at man finner noe som helst på VK. 

Det er vel ingen overhodet som  har lansert noen teori om at VK var tilstede, men i en passiv rolle? Tror nok man trygt kan se bort fra dette :) 

For øvrig virker det vel helt åpenbart at denne saken kun hadde én gjerningsmann.

Vi venter ellers alle spent på at bistandsadvokatene til de etterlatte skal forsvare gjerningsmannen (JHA) i den nye rettssaken som meget mulig kommer :) 

Baneheia, Viggo Kristiansen | Opplysninger til Nettavisen: Nytt DNA-funn fra Jan Helge Andersen

Sitat

Én av de to bistandsadvokatene for de etterlatte foreldrene, Audun Beckstrøm, mener funnet som er gjort av laboratoriet i Sveits ikke bringer noe nytt i saken.

- Slik vi ser det settes ikke saken i et annet lys, bevissituasjonen er den samme som før, sier Beckstrøm til Nettavisen.

 

Endret av Hedersbrukeren
Lenke til kommentar
Sitat

Minner, for referanse, om at prøvene som Jan Helge Andersen sitt DNA ble funnet i nå, først ble påstått å være destruert av Bente Mevåg ovenfor gjenopptagelseskommisjonen i 2010. Samme Bente Mevåg som overbeviste retten om at det var DNA-bevis 2 gjerningsmenn da saken ble ført for retten første gang.

Hu dama her fortjener en egen granskning.

 • Liker 9
Lenke til kommentar
Hedersbrukeren skrev (14 minutter siden):

Det er vel ingen overhodet som  har lansert noen teori om at VK var tilstede, men i en passiv rolle? Tror nok man trygt kan se bort fra dette

Mulig jeg lanserte den nå ;) Poenget var ikke at jeg tror det skjedde, men i en teori hvor det helt sikkert var to gjerningspersoner, som det lenge ble hevdet, skulle det i så fall være JHA som var den aktive og VK som var passiv. Med andre ord et halmstrå for dem som  fortsatt står på at VK skal ha vært delaktig, all den tid det virker mindre og mindre sannsynlig at han kan ha vært delaktig, enda mindre den mest aktive parten. 

Lenke til kommentar
43 minutes ago, Hedersbrukeren said:

Vi venter ellers alle spent på at bistandsadvokatene til de etterlatte skal forsvare gjerningsmannen (JHA) i den nye rettssaken som meget mulig kommer :)

Det er verdt å nevne at advokatens rolle er å tale klientens sak og bistå juridisk. Da er jobben å formidle klientens holdninger, meninger, inntrykk, osv uansett hva advokaten selv mener. Dette skal da selvfølgelig gjøres på en lovlig måte, samt klienten skal hele tiden være klar over de rettigheter og plikter som til enhver tid er aktuelle. Advokaten stiller også med praktisk kunnskap om rettssakens gang.

Så hvis JHA står på at han hadde blackout da vil advokaten si dette og forsvare det så langt det lar seg gjøre med de bevis og mangel av bevis som måtte finnes. Gjør ikke advokaten dét gjør altså ikke advokaten jobben sin.

Man får bare håpe at både JHA og VK har tilstrekkelig representasjon i saken samt at de som står for å grave frem bevis gjør det på en forsvarlig måte denne gangen.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Brøffdøff skrev (43 minutter siden):

Hu dama her fortjener en egen granskning.

Det er det mange som gjør :) 

 • Utrederne i kommisjonen
 • Kommisjonens tidligere leder Helen Sæter, som gjentatte ganger avviste begjæringer og klager
 • Kommisjonens nåværende leder Siv Hallgren, som stemte mot gjenåpning
 • De fra Agder-politiet og Kripos som etterforsket saken, samt aktor og tidligere riksadvokat
 • De fra Agder som tåkela voldtektsanmeldelsen mot JHA fra en kvinne i 2009, og holdt dette skjult for kommisjonen og Oslo-politiet ved gjenopptakelsesprosessen og i ettertid
 • Dagens statsadvokater i Agder og påtaleleder som forsøkte å stanse gjenåpningen med både usannheter og tvilsomme argumenter, som utreder Magne Svor og kommisjonsleder Siv Hallgren trykket til sitt bryst
 • Media bør granske seg selv for sin berøringsangst og det totale fraværet av kritisk journalistikk opp gjennom, også sent som i dag! Ikke ett kritisk ord om Siv Hallgrens hårreisende argumenter for å prøve å feie skandalen under teppet er skrevet, for eksempel
 • Man kan også spørre seg hva bistandsadvokatene til de etterlatte faktisk holder på med, men mulig de bare følger det oppdragsgiverne ønske de skal gjøre/si ...

 

Endret av Hedersbrukeren
 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
fokkeslasken skrev (Akkurat nå):

Det er verdt å nevne at advokatens rolle er å tale klientens sak og bistå juridisk. Da er jobben å formidle klientens holdninger, meninger, inntrykk, osv uansett hva advokaten selv mener. Dette skal da selvfølgelig gjøres på en lovlig måte, samt klienten skal hele tiden være klar over de rettigheter og plikter som til enhver tid er aktuelle. Advokaten stiller også med praktisk kunnskap om rettssakens gang.

Så hvis JHA står på at han hadde blackout da vil advokaten si dette og forsvare det så langt det lar seg gjøre med de bevis og mangel av bevis som måtte finnes. Gjør ikke advokaten dét gjør altså ikke advokaten jobben sin.

Man får bare håpe at både JHA og VK har tilstrekkelig representasjon i saken samt at de som står for å grave frem bevis gjør det på en forsvarlig måte denne gangen.

Ja, dette er jo opplagt hva angår Svein Holden og forsvaret av JHA, men det spørs om det egentlig er i de etterlattes interesse at bistandsadvokatene deres uttaler seg som Komiske Ali for å forsøke å holde fast ved gamle "sannheter" om VKs angivelige rolle :) 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Proteus skrev (17 timer siden):

DNA-funn fra legen som foretok obduksjonen på leggen til den ene jenta. Han kan også være kilden til det eventuelle allelet i C25.

(Som de ikke fant noen spor etter i de nye undersøkelsene)

https://www.tv2.no/nyheter/14666463/

...det er grovt svikt av rettssikkerheten.

Kort gjennomgang av artikkelen, som jeg leste akkurat nå, klokken 4 på natten, før jeg kom til tråden og så svaret ditt med samme kilde:

Over 20 menn som jobbet med saken delte DNA-profil med Viggo Kristiansen når det kommer til DNA med den påviste allelen som fikk Viggo dømt, inkludert begge som var med ved obduksjonen.

Rettsmedisineren som obduserte jentene har fått sitt DNA påvist fra en prøve fra leggen til en av jentene, en mann som altså har DNA med allellen forenelig med funnet i Spania som fikk Viggo dømt.

Sitat

Samtidig har politiet funnet en delprofil med DNA som er forenlig med Rognum på leggen til en av de drepte jentene. Delprofilen er ikke forenlig med Kristiansen, Andersen eller noen av de andre som har avlagt referanseprøve.

https://www.tv2.no/nyheter/14666463/

Rettsmedisinere påpeker at elementær rettsikkerhet har sviktet:

Sitat

 

Rognum ønsker ikke å svare på utdypende spørsmål om funnene, men i en SMS til TV 2 skriver han:

«Eliminasjonsprøver fra ansatte er standard prosedyre i rettsgenetisk virksomhet for å eliminere mulighet for kontaminering.»

Under rettssaken mot Andersen og Kristiansen ble det aldri opplyst at DNA-typen som bidro til å domfelle Kristiansen, også er forenlig med Rognum og en annen mann som var til stede under obduksjonen.

 

...

Fordi det bare ble funnet en allelle, forenelig med rettsmedisineren, og Viggo Kristiansen, da Viggo ble dømt...

...og fordi RMI, ved Bente Mevåg, og Santiago de Compostela, ikke opplyse om at 20 mennesker, inkludert begge menn tilstede under obduksjonen, kunne være bidragsyteren til DNA-et de presenterte som bevis for to gjerningsmenn...

Og det nå er funnet av mer DNA fra rettsmedisineren, med moderne teknologi, DNA forenelig med DNA-et fra analysene til Compostela, og intet DNA fra Viggo Kristiansen, så tror jeg det er trygt å konkludere med at saken er over.

Flott jobb av Oslo-politiet.

Endret av Red Frostraven
 • Liker 1
Lenke til kommentar
9 hours ago, Red Frostraven said:

...det er grovt svikt av rettssikkerheten.

Kort gjennomgang av artikkelen, som jeg leste akkurat nå, klokken 4 på natten, før jeg kom til tråden og så svaret ditt med samme kilde:

Over 20 menn som jobbet med saken delte DNA-profil med Viggo Kristiansen når det kommer til DNA med den påviste allelen som fikk Viggo dømt, inkludert begge som var med ved obduksjonen.

Rettsmedisineren som obduserte jentene har fått sitt DNA påvist fra en prøve fra leggen til en av jentene, en mann som altså har DNA med allellen forenelig med funnet i Spania som fikk Viggo dømt.

https://www.tv2.no/nyheter/14666463/

Rettsmedisinere påpeker at elementær rettsikkerhet har sviktet:

...

Fordi det bare ble funnet en allelle, forenelig med rettsmedisineren, og Viggo Kristiansen, da Viggo ble dømt...

...og fordi RMI, ved Bente Mevåg, og Santiago de Compostela, ikke opplyse om at 20 mennesker, inkludert begge menn tilstede under obduksjonen, kunne være bidragsyteren til DNA-et de presenterte som bevis for to gjerningsmenn...

Og det nå er funnet av mer DNA fra rettsmedisineren, med moderne teknologi, DNA forenelig med DNA-et fra analysene til Compostela, og intet DNA fra Viggo Kristiansen, så tror jeg det er trygt å konkludere med at saken er over.

Flott jobb av Oslo-politiet.

Ahh! Så det er sånn politiarbeid ser ut. Så det er ikke å være selektiv med bevis og fortelle mistenkte hva de skal si altså. Det var det jeg hadde en mistanke om.

 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Red Frostraven skrev (9 timer siden):

...det er grovt svikt av rettssikkerheten.

Kort gjennomgang av artikkelen, som jeg leste akkurat nå, klokken 4 på natten, før jeg kom til tråden og så svaret ditt med samme kilde:

Over 20 menn som jobbet med saken delte DNA-profil med Viggo Kristiansen når det kommer til DNA med den påviste allelen som fikk Viggo dømt, inkludert begge som var med ved obduksjonen.

Rettsmedisineren som obduserte jentene har fått sitt DNA påvist fra en prøve fra leggen til en av jentene, en mann som altså har DNA med allellen forenelig med funnet i Spania som fikk Viggo dømt.

https://www.tv2.no/nyheter/14666463/

Rettsmedisinere påpeker at elementær rettsikkerhet har sviktet:

...

Fordi det bare ble funnet en allelle, forenelig med rettsmedisineren, og Viggo Kristiansen, da Viggo ble dømt...

...og fordi RMI, ved Bente Mevåg, og Santiago de Compostela, ikke opplyse om at 20 mennesker, inkludert begge menn tilstede under obduksjonen, kunne være bidragsyteren til DNA-et de presenterte som bevis for to gjerningsmenn...

Og det nå er funnet av mer DNA fra rettsmedisineren, med moderne teknologi, DNA forenelig med DNA-et fra analysene til Compostela, og intet DNA fra Viggo Kristiansen, så tror jeg det er trygt å konkludere med at saken er over.

Flott jobb av Oslo-politiet.

Jeg prøver å finne igjen artikkelen, men ble ikke advokaten til VK, Pettersen, latterliggjort i retten da han spekulerte i om funnet kunne være fra noen som jobbet med saken? 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
knipsolini skrev (27 minutter siden):

Jeg prøver å finne igjen artikkelen, men ble ikke advokaten til VK, Pettersen, latterliggjort i retten da han spekulerte i om funnet kunne være fra noen som jobbet med saken? 

Krever Viggo frikjent (dagbladet.no)

"Pettersen gikk til frontalangrep mot DNA-beviset, og beskrev metodene som «forskningsbasert». Han gikk også langt i å antyde muligheten for at DNA-prøvene av sæd kan ha blitt forurenset, til tross for at rettsmedisiner Bente Mevåg i sin forklaring tidligere under ankesaken fremholdt at bare kvinner har hatt med prøvene å gjøre.

Dette har også juryen hørt, og flere av de edsvorne reagerte med å sette seg langt tilbake i stolen, legge armene i kors og trekke på smilebåndet under Pettersens angrep på DNA-beviset."

I en annen artikkel fra NTB jeg ikke finner (men som omtales i kommisjonens rapport):

"Advokat Pettersen stilte flere spørsmål om faren for at prøver kan forurenses på laboratoriet, før han gikk løs på troverdigheten til de spanske forskerne. Han fikk til svar at de regnes som ledende på sitt felt. Pettersen fikk deretter bekreftet at fremgangsmåten ikke var benyttet tidligere. 
-Men det er kjente teknikker som ble benyttet, forklarte Mevåg. På et siste avklarende spørsmål fra dommer Asbjørn Nes Hansen, slo Mevåg fast at DNA-analysene fra Spania utvilsomt viser at to gjerningsmenn gjennomførte overgrepene."

Tore Pettersen har jo blitt kraftig kritisert, men han tok faktisk opp alle de relevante poengene som man i dag trekker frem. Og Bjørn Olav Jahr er mye "snillere" med ham i den nye boken enn han var i den første. Her noen artikler:

Tror en frifinnelse blir vanskelig å godta – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Mener tidsrammen ikke holder – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Endret av Hedersbrukeren
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar

Dette fra Hedersbrukeren er det siste. 
I følge nettavisen er det sædcellene som ble analysert i utlandet som ga 'nesten en fullverdig profil av Jan Helge Andersen'

Hedersbrukeren skrev (På 28.3.2022 den 12.32):

Neppe sjokkerende for noen! Eller i hvert fall ikke for spesielt mange :) 

"Det er gjort funn av sædceller tilhørende Andersen"

Baneheia, Viggo Kristiansen | Opplysninger til Nettavisen: Nytt DNA-funn fra Jan Helge Andersen

...

NRK og VG har begge mindre detaljert artikler -- Dagbladet henviser til VG og NRK når de nevner nye funn -- mens nettavisen, lenke i sitatet over, er den mest utfyllende artikkelen.

Det kan tyde på at en rapport foreligger, og som kan gi grunnlag for nye tøffere avhør -- om de i det hele tatt har lov til å avhøre Jan Helge Andersen om drapene.

Det kan hende at de har forspilt sjansene sine til å få en sannferdig forklaring på hva som hendte fordi de ikke har noen trusler de kan piske med og ingen gulerøtter å lokke med, på grunn av Agder-politiet sin inkompetanse og RMI sin arroganse de siste 20 år.

---

Prøven som ble brukt til å felle Viggo Kristiansen har vist seg å være forenelig med 20 menn som deltok i etterforskningen, inkludert begge mennene som deltok i obduksjonen.
Det er funnet DNA forenelig med beviset som ble brukt til å dømme Kristiansen på leggen til den ene jenten, som ikke er forenelig med Viggo Kristiansen -- med en DNA-profil som peker mot forurensing fra rettsmedisineren som utførte obduksjonen.
Dermed er plutselig forurensning mer enn plausibelt for å forklare DNA-et som var forenelig med Viggo Kristiansen.
Som igjen beviser viktigheten av treff på mer enn enkeltalleller: Beviset er, eller bør regnes som, ubrukelig for å bevise skyld, nå.

Endret av Red Frostraven
Lenke til kommentar
Proteus skrev (På 3.4.2022 den 11.07):

https://www.tv2.no/nyheter/14683228/

Ladd våpen ved senga? -Ikkeno vi trenger fortelle retten om.

Bilde av seg selv mmed dildo? -Han må være drapsmann.

Ikke helt ukjente takter fra JHA heller. "Nei det gjorde jeg ikke, jeg husker at jeg gjorde ditt" - > *Blir konfrontert med bevis* - > "Oi, da må jeg huske feil!". Det er stadig mer fascinerende at det ble lagt vekt på JHAs troverdighet for å få dømt VK, som hovedsakelig er basert på forklaringen til JHA. 

Samtidig forklarer 41-åringen at våpenets endestykke var tatt ut, noe som i så fall ville bety at det ikke var funksjonsdyktig.

Det er imidlertid feil, ifølge TV 2s opplysninger.

I et senere avhør med Oslo-politiet ble Andersen konfrontert med at våpenet var ladd. Både magasin og patroner stod i. Det skal dreie seg om ammunisjon av kaliber .22.

«Ok, det var en stor brøler», svarer Andersen konfrontert med disse opplysningene, får TV 2 opplyst. Han sier også at han forstår at våpenet kunne oppleves som en trussel.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Bemerker meg også dette fra samme artikkel. Det er lignende svar som de ansvarlige har gitt i åresvis, men da at de måtte vente til gjenopptakelseskommisjonen hadde fattet sin beslutning før de kunne kommentere. Og som kjent var det ikke mange som ønsket å stille til intervju da det ble bestemt at saken skulle gjenopptas... Det er nok best å gjemme seg når det ikke lenger går å dekke over, det er vel ingen som blir stilt til ansvar uansett. 

Saken, som altså ble anmeldt mange år etter den påståtte voldtekten, ble henlagt. Begrunnelsen var at Agder-politiet mente at hendelsen, dersom den var straffbar, måtte ha skjedd mens Andersen var under kriminell lavalder.

TV 2 har spurt førstestatsadvokaten i Agder om hvorfor de ikke gjorde Gjenopptakelseskommisjonen kjent med opplysningene.

– Da saksansvaret i Baneheia-saken er overført fra oss til Oslo statsadvokatembeter, må jeg anmode om at henvendelser i saken rettes dit, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...