Jump to content
Ellen Viseth

Tidligere bransjetopp vil legge ned strømsalg til privatkunder

Recommended Posts

(Dette er et svar til 0QE8JCM8 over)

Du legger for mye i det han sier. Han sier at for de som har spotprisavtale, så kunne strømmen like gjerne vært fakturert av nettselskapet. Men da kunne man jo ikke valgt fastpris, slik man kan i dag.

I tillegg foreslår han en utjevning av strømprisen for privatpersoner, men altså ingen reduksjon. En lignende avtale kan man sikkert inngå i dag også hvis man vil (variabel pris, evt. med prissikring).

 

Edited by eivinds
Alt for mange skrivefeil
 • Like 3

Share this post


Link to post
31 minutes ago, joffeloff said:

Selvsagt. "Strømmarkedet" er en fiktiv, kunstig, politisk konstruksjon.

Alt fordi en gjeng broilere oppvokst i Unge Høyre ikke har skjønt hva de ikke har skjønt om konseptet med markedsøkonomi og verdiskapning.

Det er mange som har ønsket at staten skal fastsette en lav pris på strømmen.  Jeg vet ikke om det er det du har i tankene.

Problemet er at det har vært knapphet på strøm i vinter.  Produksjon og forbruk må være i balanse, og ved knapphet så må noen redusere forbruket sitt.  Dette gjør man i dag ved å skru opp prisen så mye at det gjør vondt og forbruket senkes, samtidig som produksjonen går opp fordi produsentene får så godt betalt.

Hvis man *ikke* skal bruke strømprisen til å redusere forbruket, hva skal man da gjøre?
Et eller annet tiltak må man ha, ellers blir strømutkobling eneste mulighet.

 • Like 4

Share this post


Link to post

For kunder <100 000 kWh kunne man fin innført systemet som foreslås. Velg mellom fastpris eller spotprisavtale via nettleien. Kostnaden for administrasjon (minimal) kan inngå i nettleien. Resultat: 

- Slutt på salg
- Slutt på lureavtaler
- Kunden trenger ikke holde seg oppdatert på hvilken strømavtale man har
- Frigitte ressurser både hos kunder og bedriftene som ikke lengre trenger å stadig bytte avtaler samt selge avtaler.
 

 • Like 6

Share this post


Link to post
13 minutes ago, eivinds said:

Det er mange som har ønsket at staten skal fastsette en lav pris på strømmen.  Jeg vet ikke om det er det du har i tankene.

Problemet er at det har vært knapphet på strøm i vinter.  Produksjon og forbruk må være i balanse, og ved knapphet så må noen redusere forbruket sitt.  Dette gjør man i dag ved å skru opp prisen så mye at det gjør vondt og forbruket senkes, samtidig som produksjonen går opp fordi produsentene får så godt betalt.

Hvis man *ikke* skal bruke strømprisen til å redusere forbruket, hva skal man da gjøre?
Et eller annet tiltak må man ha, ellers blir strømutkobling eneste mulighet.

I gamle dager hadde alle "vippe". Vart det brukt meir straum enn avtalt kopla straumen ut. Med last styring er dette enklare i dag. Det andre er at hushaldningar har gjerne ei svært stabilt forbruk år for år. Det er då ikkje vanskeleg at det blir avtalt både pris og volum for eit år fram i tid. Då kan også magasinfylling til vasskraftverka planleggast for å kunne levere i heile perioden.

Med vasskraft så er magasinfylling det viktigaste for kor mykje straum som kan produserast, deretter teknisk produksjonskapasitet og overføringskapasitet. Pris er underordna for produsert mengde.

Eventuelt overskudd av straum etter alle faste avtaler er gjort opp kan då selgast på Noord Pool kraftbørs der også utenlandskablane blir pålagt å kjøpe og selje all straum.

Edited by Samms
 • Like 1

Share this post


Link to post

Å gi en fastpris på strømmen dreper jo alle insentiver til å spare, eller balansere/flytte, strømforbruket.

Ved å legge ned alle strømselskapene vil jo også de som hjelper kundene med å potensielt spare (Tibber i mitt tilfelle) bli slaktet. Jeg har ikke sett no innovasjon fra Elvia sin side/app som bidrar til sparing.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Mikkel_E_S skrev (7 minutter siden):

Å gi en fastpris på strømmen dreper jo alle insentiver til å spare, eller balansere/flytte, strømforbruket.

Ved å legge ned alle strømselskapene vil jo også de som hjelper kundene med å potensielt spare (Tibber i mitt tilfelle) bli slaktet. Jeg har ikke sett no innovasjon fra Elvia sin side/app som bidrar til sparing.

Insentiv til å spare og balansere har du allerede igjennom ny nettleie modell, den er uavhengig av fastpris på strøm.

Uansett er mindre bruk av strøm penger spart, fastpris eller ei.

 

 • Like 6

Share this post


Link to post
MrL skrev (12 minutter siden):

Insentiv til å spare og balansere har du allerede igjennom ny nettleie modell, den er uavhengig av fastpris på strøm.

Uansett er mindre bruk av strøm penger spart, fastpris eller ei.

De nye nettleiemodellene, eller skal vi si gammeldagse nettleiemodellene med effektavgift dreper insentiv til å spare og balansere forbruk. Strømprisene er normalt lavest om natta fordi forbruket er lavest da, og høyest om morgenen og ettermiddagen/tidlig kveld fordi forbruket er høyest på disse tidspunktene. Det gjør at en del flytter forbruk som elbillading til de billigste tidspunktene og dermed demper de totale forbrukssvingningene i nettet, selv lader vi to elbiler og varmer varmtvannet om natta, og bidrar dermed til jevnere forbruk i nettet samtidig som vi sparer noen kroner. 

Med effektavgift som planlagt blir dette mindre økonomisk, og det vil lønne seg for oss å jevne ut forbruket noe ved å flytte forbruk til de tidene med høyt forbruk og press i nettet. Det kan altså lønne seg å heller lade den ene elbilen på morgenen eller ettermiddagen stikk i strid med hva som er behovet for nettet og produksjon.

Hvis mange gjør dette presses strømprisene opp pga høyere effekttopper. I tillegg kan nettleie stige pga mer behov for utbygging, de som ikke har gjort noe forbrukstilpasninger ennå kommer heller ikke til å gjøre det, og de som allerede har tilpasset forbruk kommer til å flytte mer tilbake til pressperiodene. Dette avhenger selvsagt av hvor aggressivt nettselskapene priser effekt.

 • Like 7

Share this post


Link to post

For spotpriskunder er jeg enig, det er egentlig ingen nytte i strømselskapet, annet enn et mellomledd for fakturering. Man kunne enkelt gitt nettselskaper lov og oppdrag til å fakturere spotpris direkte uten ekstra påslag som standard, og så kunne man eventuelt ha lov for andre strømselskap å tilby fastprisavtaler og lignende til de som ønsker det.

 • Like 2

Share this post


Link to post
1 hour ago, eivinds said:

Det er mange som har ønsket at staten skal fastsette en lav pris på strømmen.  Jeg vet ikke om det er det du har i tankene.

Problemet er at det har vært knapphet på strøm i vinter.  Produksjon og forbruk må være i balanse, og ved knapphet så må noen redusere forbruket sitt.  Dette gjør man i dag ved å skru opp prisen så mye at det gjør vondt og forbruket senkes, samtidig som produksjonen går opp fordi produsentene får så godt betalt.

Hvis man *ikke* skal bruke strømprisen til å redusere forbruket, hva skal man da gjøre?
Et eller annet tiltak må man ha, ellers blir strømutkobling eneste mulighet.

Det har ikke vært knapphet på strøm i vinter og det har aldri vært noen fare for at vi ville gått tom. I 2021 eksporterte vi mer strøm enn normalt de siste ti årene, bare slått av årene 2012 og 2020.

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Wisd0m skrev (1 time siden):

For kunder <100 000 kWh kunne man fin innført systemet som foreslås. Velg mellom fastpris eller spotprisavtale via nettleien. Kostnaden for administrasjon (minimal) kan inngå i nettleien. Resultat: 

- Slutt på salg
- Slutt på lureavtaler
- Kunden trenger ikke holde seg oppdatert på hvilken strømavtale man har
- Frigitte ressurser både hos kunder og bedriftene som ikke lengre trenger å stadig bytte avtaler samt selge avtaler.
 

En trenger ikke innføre noe som allerede er der. Netteiere har leveringsplikt til alle de som ikke har valgt strømleverandør og netteier fakturerer nordpool-pris. Ironisk nok var dette den beste avtalen for meg en stund, men netteiere er pålagt å gjøre det de kan for at folk skal velge strømleverandør og vil etterhvert skru opp prisen for å tvinge kundene vekk.

Share this post


Link to post
ism_InnleggNO skrev (28 minutter siden):

Det har ikke vært knapphet på strøm i vinter og det har aldri vært noen fare for at vi ville gått tom. I 2021 eksporterte vi mer strøm enn normalt de siste ti årene, bare slått av årene 2012 og 2020.

Knapphet på strøm har det vel ikke vært, men at det aldri har vært noen fare for at vi går tom?

Vi har fortsatt en magasinfylling som er lav. 
Så sier flere at den "bare er 11% under medianen", men da må man også se litt nærmere på tallene.
Dette er snitt for hele landet, og som kjent så har vi begrenset overføringsevne mellom NO3 og sørover.

NO2 har 22% lavere fyllingsgrad enn median, NO1 8% under og NO5 15% under.
I tillegg har da disse områdene nå veldig gode muligheter for eksport til utlandet.

Det er fortsatt noen måneder igjen av vinteren, i tillegg er det jo et spørsmål om man klarer å fylle opp før neste vinter?
 

Edited by sk0yern

Share this post


Link to post
13 minutes ago, sk0yern said:

Knapphet på strøm har det vel ikke vært, men at det aldri har vært noen fare for at vi går tom?

Vi har fortsatt en magasinfylling som er lav. 
Så sier flere at den "bare er 11% under medianen", men da må man også se litt nærmere på tallene.
Dette er snitt for hele landet, og som kjent så har vi begrenset overføringsevne mellom NO3 og sørover.

NO2 har 22% lavere fyllingsgrad enn median, NO1 8% under og NO5 15% under.
I tillegg har da disse områdene nå veldig gode muligheter for eksport til utlandet.

Det er fortsatt noen måneder igjen av vinteren, i tillegg er det jo et spørsmål om man klarer å fylle opp før neste vinter?
 

Så lenge vi eksporterer rekordmye kraft fra de sørlige områdene mener jeg det aldri er fare for at vi går tom for kraft. Dersom vi en gang skulle bli nettoimportør av kraft vil saken være en annen, men det ser det ikke ut til skje i overskuelig fremtid.

Fyllingsgraden er jo også lav nettopp fordi vi har eksportert mye kraft fordi prisen har vært så høy. Med andre ord er det tydelig at det er viktigere å tjene penger enn å sikre at vi har kraft til en fornuftig pris året rundt. Kraftmarkedet og den totalt kunstige konkurransen vi sluttbrukere har blitt avspist med er laget for at noen andre enn oss skal tjene seg rike på vår bekostning.

 • Like 4

Share this post


Link to post
ism_InnleggNO skrev (7 minutter siden):
sk0yern skrev (31 minutter siden):

Knapphet på strøm har det vel ikke vært, men at det aldri har vært noen fare for at vi går tom?

Vi har fortsatt en magasinfylling som er lav. 
Så sier flere at den "bare er 11% under medianen", men da må man også se litt nærmere på tallene.
Dette er snitt for hele landet, og som kjent så har vi begrenset overføringsevne mellom NO3 og sørover.

NO2 har 22% lavere fyllingsgrad enn median, NO1 8% under og NO5 15% under.
I tillegg har da disse områdene nå veldig gode muligheter for eksport til utlandet.

Det er fortsatt noen måneder igjen av vinteren, i tillegg er det jo et spørsmål om man klarer å fylle opp før neste vinter?

Så lenge vi eksporterer rekordmye kraft fra de sørlige områdene mener jeg det aldri er fare for at vi går tom for kraft. Dersom vi en gang skulle bli nettoimportør av kraft vil saken være en annen, men det ser det ikke ut til skje i overskuelig fremtid.

Fyllingsgraden er jo også lav nettopp fordi vi har eksportert mye kraft fordi prisen har vært så høy. Med andre ord er det tydelig at det er viktigere å tjene penger enn å sikre at vi har kraft til en fornuftig pris året rundt. Kraftmarkedet og den totalt kunstige konkurransen vi sluttbrukere har blitt avspist med er laget for at noen andre enn oss skal tjene seg rike på vår bekostning.

Vi har høye kraftpriser ja, pga høye gasspriser, men kraftsituasjonen er av nve vurdert til NORMAL over hele landet, magasinene holdes litt igjen for å sikre forsyningen. Til sammenligning har det vært mye verre flere ganger tidligere:

 

kraftsituasjonen 20211118.jpg

kraftsituasjonen 20210927.jpg

kraftsituasjonen 20170609.jpg

kraftsituasjonen 20130515.jpg

kraftsituasjonen 20110406.jpg

Share this post


Link to post
27 minutes ago, sk0yern said:

Knapphet på strøm har det vel ikke vært, men at det aldri har vært noen fare for at vi går tom?

Vi har fortsatt en magasinfylling som er lav. 
Så sier flere at den "bare er 11% under medianen", men da må man også se litt nærmere på tallene.
Dette er snitt for hele landet, og som kjent så har vi begrenset overføringsevne mellom NO3 og sørover.

NO2 har 22% lavere fyllingsgrad enn median, NO1 8% under og NO5 15% under.
I tillegg har da disse områdene nå veldig gode muligheter for eksport til utlandet.

Det er fortsatt noen måneder igjen av vinteren, i tillegg er det jo et spørsmål om man klarer å fylle opp før neste vinter?
 

Om produsentane må selge kraft med avtalt pris og volum for eit år av gongen til norske forbrukarar så kan dei planlegge og styre produksjon slik at det er vatn i magasinet heile året.

Det blir då kanskje slutt på å produsere for fullt til eksport for å redusere magasinfyllinga og presse opp prisen. Produksjonen må istaden planleggast slik at det er vatn i magasinet til å levere avtalt mengde alle månader i året. Eventuelt overskudd kan selgast på Nord Pool og også eksporterast.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...