Jump to content

0QE8JCM8

Medlemmer
 • Content Count

  134
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

223 :)

Recent Profile Visitors

1152 profile views
 1. Ingen data Din Pulse er konfigurert riktig men vi har ikke mottatt noen måleverdier fra den. Dette er det Tibber sier, etter å ha fungert en stund så har den sluttet å fungere. Problemet med å koble selve varmeanlegget i huset ditt opp mot en ustabil tjeneste bør være åpenbar. Jeg sier ikke at teknologien ikke er moden, problemet er at det ikke finnes noen krav eller godkjenning mhp. stabilitet av de systemene som huseier må kjøpe inn for å tilpasse seg effekttariffen. Nok et område i det norske energimarkedet hvor de som skulle styrt dette tror at markedskrefter fungerer i et monopolmarked.
 2. "Han trekker fram økningen i gassprisen som den aller største faktoren bak de økte strømprisene." Så hvor er de store gasskraftverkene som påvirkes av dette, er de i Norge? Er dette virkelig fra Statnett, eller er det satire? Alle i Statnett kan ikke være så uintelligente / tro at alle i Norge er så uintelligente. La oss få litt respekt for vanlige folks kunnskap her, Statnett. Og seriøst, "nye" utenlandskabler vs. bare "utenlandskabler" hvem tror at noen bryr seg?
 3. Siden Ukraina kan kjøre i "Island mode", dvs. oppnå stabil frekvens uten å være koblet til Russland, så har de rask nok regulering til at de også kan kobles til EU's nett? Og de kjører på 50Hz. Hvis reguleringen svikter så øker strømmen inntil forbindelsene faller ut, dette er problemer som er løst allerede første gang man samkjørte to kraftverk. Men det kan være andre problemer som jeg ikke kjenner til, kom gjerne med eksakte detaljer. KMU.GOV.UA : "Ukraine’s energy system is operating in a stable autonomous mode. The power grid frequency is controlled at 50 Hz."
 4. Det er ikke underskudd når vi har netto eksport av energi. Det blir ikke lavere forbruk av å øke prisene i det norske markedet, det fins ingen alternative energikilder, derfor heller ingen fleksibilitet. Strømprodusentene kan bare øke prisene så mye de vil, de får uansett solgt like mye strøm, det er bare resultatet på bunnlinja som går opp når de presser prisene opp. Og det er disse aktørene som sitter i Norpol.
 5. Rene ord for pengene. Men det er virkelig ikke kundene som har skapt illusjonen av at man kan spare penger ved å bytte strømselskap, hele strømmarkedet i Norge er basert på et system for å skape denne illusjonen ved å lure kundene til å tro at de kjøper noe på et fritt marked, mens det i virkeligheten er en monopolvare som tilbys til priser som ikke kan påvirkes. Hadde vi kunnet gjort avtaler direkte med hver enkelt strømprodusent om en pris så hadde det vært konkurranse. Men alle aktører som sluttkundene har tilgang til kjøper strømmen til samme pris på Norpol, og på den børsen fins det ingen aktører som har et fnugg av interesse i å redusere prisene. Strømmarkedet sett fra kundenes ståsted gir ingen valgmuligheter, man kjøper en monopolvare fra aktører som bestemmer prisene selv. Det eneste som kunne vært et verre monopol var hvis man slapp fri prisen på nettleie. Har det allerede skjedd? Det kan ikke være sant. Da må jeg kunne bytte nettleverandør. Kan jeg legge en kabel fra huset mitt til nabofylket? Kombinasjonen av at Tensio har høyest nettleie og at de har best driftsresultat kan vel ikke komme som noen overraskelse på noen? Her har politikerne latt seg lure i mange år. Kanskje det var bra at vi fikk en strømkrise så alle kan se at de har tillatt kommersielle aktører å legge doble sugerør direkte inn i lommeboka til alle som ikke bor ute i skogen og fyrer med egen ved.
 6. Jeg har også tatt det kurset i sjørett som opptil flere henviser til her, en gang i forrige årtusen. Dessverre var hovedkonklusjonen jeg fikk med meg at det IKKE kreves samme type ansvar for skader på annen manns eiendom som for en bil på veien. Derfor har man heller ikke ansvarsforsikring på samme måte, rett og slett fordi den som er ute på sjøen, selv må regne med å ta ansvaret ved en hendelse. Du kan kræsje inn i en annen båt, du kan ha skylda, men du kan slippe å stå ansvarlig, hvis du ikke har utvist GROV UAKTSOMHET. Rett og slett fordi det er farlig å ferdes på sjøen, så er alle der til en viss grad på eget ansvar. Derfor ender det ofte med skylddeling, og man betaler for skade på eget fartøy. IKKE for skade på annen manns fartøy. Men det er ikke slik at den som IKKE GJØR noe feil, automatisk skal ha ansvar for eiendommen til annen mann som GJØR noe feil. Spesielt når den ene parten har UTVIST GROV UAKTSOMHET. Dette prinsippet må ligge fast, siden det kan trekkes lengre inn mot FORSETTLIG handling ut i fra alternativt motiv. Hvis GROV UAKTSOMHET muligens med FORSETT i tillegg skal medføre VINNING for den som har utvist GROV UAKTSOMHET, så er alle normale rettsprinsipper tilsidesatt. Gå gjerne i detalj og vis oss paragrafer, for her må loven ha blitt endret kraftig siden jeg tok dette kurset.
 7. En liten analogi : Jeg kjører i mørket med bilen min, uten lys, fortsetter i vill fart mot en planovergang der et tog kommer, til tross for at toget fløyter på meg gjentatte ganger, og jeg kræsjer rett inn i toget. Etter kollisjonen saksøker jeg togselskapet med bakgrunn i at de hadde for mye lys på i vognene. Og jeg kommer til å vinne, for det har ingen relevans hva jeg har gjort av feil, derimot er det ekstremt viktig at togselskapet har gjort absolutt alt 1000% korrekt. Til slutt inngår togselskapet forlik med meg, fordi de vet at reglene er imot dem. Nei, bygg en simulator så disse triggerhappy guttungene får et visst minimum av peiling før de begynner å seile båt. Hvis sjøveisreglene er så skakkjørt som dette så kan vi bare slippe voksne folk utpå der. Det duger ikke å ha en kaptein som skal tøffe seg for de besøkende amerikanerne ved å kjøre nærmeste mulig andre båter og tror de viser svakhet hvis de har en bakvakt som følger med på radar og leser AIS skjermen. Barnslig. Grovt uaktsomt. Kriminelt. Men det er irrelevant.
 8. Det er to sider ved det å gjøre et samfunn bærekraftig mhp. energi : Produksjon og sparing, så la oss se litt på sistnevnte også. Kommentarer over nevner 24MW som installert effekt. I praksis er forbruket sikkert lavere, med ca. 2400 innbyggere er dette 10kW pr innbygger ved max forbruk, noe som er høyt hvis ikke alle bor alene i hver sin trekkfulle enebolig. Uansett må man redusere effektforbruket til boligformål på sikt. Jeg forstår at det sikkert finnes mange hensyn man ønsker å ta, f.eks. å ta vare på gamle bygg og opprettholde deler av Svalbard som et slags levende museum, noe som er lite forenlig med energisparing, kanskje man ender opp med endel kalde bygg som tas vare på men ikke kan brukes. Kostnader for nybygg kan man trekke inn som et argument mot å bedre energiklassen på bygningsmassen, men regn litt på hva en kabel fra Norge vil koste og sammenlign med det så kan nok alle beboere på Svalbard få gratis husleie i ganske mange år før kostnadene blir sammenlignbare. Oppvarming med bergvarmepumper (borehull gjennom permasfrosten, sikkert ikke enkelt) kombinert med kontrollert ventilasjon og siste skrik i isolasjon - vacuumisolasjon/mye Glava/bedre vinduer/osv. er en start. Vi har mange klassiske triks i verktøykassa allerede som jeg mistenker ikke er utbredt på Svalbard i dag, men de fungerer best i nybygg. Antallet mennesker som bor på Svalbard er en nøkkelfaktor for forbruket, og det må vi også kunne diskutere. Det er ikke slik at det produseres noe der som vi er avhengige av, en enkel liste over hvorfor Norge har befolkning på Svalbard gir vel svarene Militær, Meteorologi, Turisme i den rekkefølgen. Bortsett fra turismen så kan vi kanskje redusere antallet fastboende med en faktor 100, 2400 reduseres til 24, men dette får vi neppe noe klart tall på i en fart. Skal man trekke dette litt lenger så er det mindre behov for energi hvis man tar i bruk de varme gruvegangene til boliger. Men da er vi mer i romstasjons-klassen eller Coober Pedy og ikke koselig norsk trehusbebyggelse. Kanskje ikke så turistvennlig, men mulig for de få personene som nevnt ovenfor som må bli igjen der. Dersom vi skal opprettholde et stort samfunn på Svalbard kan vi betrakte det som en mulighet til å utvikle og prøve ut ny teknikk tilpasset arktiske forhold både på energiproduksjonssida og på energisparingssida. Utviklingen nå er et stort skritt fremover, langt bedre enn slik det har vært der Norge har utvunnet kull og drevet et kullkraftverk på et av de stedene i verden som berøres hardest av klimaendringer skapt av CO2-utslipp. Skalaen var kanskje ubetydelig i global sammenheng, men det var en negativ symbolverdi der som vi heldigvis nå er i ferd med å få bukt med. Vindmøller på vinteren? Hvis de krever en tilpasning til arktisk bruk så har vi lært noe nytt. Solceller på sommeren? De brukes i verdensrommet der det er mye kaldere enn på Svalbard. Og ikke å forglemme ORC, kuldekraft. Men uansett hvilken kombinasjon som blir brukt må den ha tilstrekkelig leveringssikkerhet og kanskje backup, det blir nok fort kaldt hvis energiproduksjonen stopper.
 9. Organic Rankine Cycle, akkurat. Det gir jo kuldekraft, jo kaldere jo bedre.
 10. Hvis det ikke blåser, så får du ikke strøm. All vindkraft krever samme installasjon av balansekraft for bruk når det ikke blåser, så du må ha en diesel med samme effekt som vindkrafta. Det Svalbard trenger, er kuldekraft - - - jo kaldere det blir, jo mer energi må man produsere ;-).
 11. De virkelig store inntektene på energisalg kommer ikke fra utenlandskablene. Kablene står bare for ca. 6,5% av totalen, men brukes som et middel til å presse opp prisene for hele det norske markedet. Resultatet er at de norske forbrukerne er de som betaler for festen i inntekter for alle energiprodusenter, som Statnett her skryter av at de også tjener på (kun nettleie??). Det å pisse i buksa for å holde varmen er en genistrek sammenlignet med dumskapen ved å tillate dette ranet av norske husstander og i tillegg prøve å selge det inn som en fordel for Norge. Propaganda basert på grovt spekulativt selektiv presentasjon av fakta.
 12. Kjekt det. Selve humoren i filmen var jo mer slående på det symbolske planet, der kometen representerer Covid, global oppvarming eller andre dumme ting som bare vitenskapsfolk tror på, og som presidenten i USA kan velge å se bort fra for å holde på stemmetallene, i alle fall så lenge han / hun har røde caps med et slagord på å dele ut. Nære slektninger uten noen som helst kompetanse innsatt i toppstillinger, mediene og pengesterke sponsorer detaljstyrer presidenten og blokkerer tiltak mot katastrofen som i gamle dagers bananrepublikker. Kunne aldri skjedd i virkeligheten i et vestlig demokrati? Alt tillates pga. et populismestyrt politisk system som er langt mer enn modent for revisjon. Det manglet jo noen dramatiske elementer i filmen som f.eks. storming av kongressen, men det ville blitt for urealistisk......;-)
 13. Nei. Disse prisene har ingen ting med produksjonskostnaden å gjøre. Det er kun varemangel i et monopolmarked som gir oss dette kaoset.
 14. Noreng, follow the money sier de i amerikanske filmer når de skal finne ut hvem som er de verste kriminelle. . Hvem er det egentlig som tjener på at "vi tjener store penger på salg av kraft til utlandet"? Dvs. hvem sitter egentlig bak og casher inn på at de norske forbrukerne må betale samme eller til og med høyere pris enn i Tyskland, pga. at man klarer å selge en bitteliten mengde energi til utlandet? Er det investorene registrert på Cayman Islands som har bygd vindparker i Norge? Investorer registrert i Liechtenstein som har kjøpt arvesølvet som norske kommuner og fylkeskommuner var steindumme nok til å selge kraftverkene billig til for å få kortsiktige penger i kommunekassa? . Eller er det Statnett og Statkraft, som har nok kunnskap til ikke å la seg lure av det de selv sier om at det lønner seg for forbrukerne å betale 20 ganger normal energipris fordi det ligger en sytråd til Tyskland? Det vi vet er hvor pengene kommer fra. De kommer fra norske forbrukere og industri (Hydro, hvor lenge kan dere holde det gående på dette grunnlaget?), den lille pungen med penger som kommer fra utlandet er som kjent 1,5GW/23GW=6,5% av det som havner i kassa hos de som selger. . 6,5%. Skjult bak disse usle 6,5% tvinges norske forbrukere til å betale en ekstremt grov overpris for en vare hvor produksjonskostnaden er noen få øre. Det er krystallklart at her sitter det noen med kunnskap og drar i trådene for å få dette til å skje. Politikerne våre er rene pushovers, de har det travelt med å vinne populismekonkurransene og stille opp i Maskorama, samt gjøre knefall og kysse ringen til EU uten en gang å forstå det de skriver under på. Hvem er det som bygger denne kulissen hvor det står at "vi" tjener store penger på salg av kraft til utlandet? Hvem er "Vi"?
 15. Gullkorn igjen, det er bra at det fins noen som forstår hva som foregår, bare uheldig at det ikke gjelder dem som styrer. . Alternativt får vi innføre samme prisbørs i alle markeder som i strømmarkedet : Hvis jeg selger en helt ny Tesla for 50 000 så er det hermed satt et prisnivå og alle Teslaer må senere selges for 50 000. Hvis jeg er heldig og får 500 000 for en gammel rusten Volvo så må alle gamle rustvrak gå for 500 000. Vi må bare finne en måte å gjøre bilmarkedet til et monopol også, så ingen har noe valg mhp. å la være å kjøpe eller gå eller sykle i stedet, ellers fungerer det ikke. Omsetningen må skje på en børs hvor ingen aktører har interesse av å redusere prisene. Og så må vi legge skylda på en EU- forkortelse for et regelverk som ingen tar seg bryet med å forstå så alle bare krangler om det med tro som basis og tolkninger fra eksperter som motsier hverandre.
×
×
 • Create New...