Jump to content

Recommended Posts

Så Ropstad har disponert en av stortingets pendlerboliger i Oslo siden 2009. Da Ropstad kom inn på stortinget i 2009 bodde han alt i Oslo i egen bolig, med folkeregistrert adresse på gutterommet hos mor og far på et godt stykke unna Oslo. Han hadde også kjøpt seg en annen bolig på Lillestrøm utenfor Oslo som han har leid ut mens han har bodd gratis i stortingsbolig. Og Ropstad og hele hans familie, kone og 2 barn har bodd i stortingsboligen kostnadsfritt. Familien Ropstad har dermed har 2 frie inntekter de har kunne bruke på absolutt hva de ville, pluss leieinntekter fra boligen de eide på Lillestrøm. 

Er slikt greit? Og hvor stor er egentlig denne saken? I kroner og ører er den jo mulig å regne på om en vet størrelsen på boligen. Over en periode på 12 år så har altså Ropstad bodd godt og gratis på midler fra fellesskapet sentralt i Oslo. Det er 144 måneder. Om en regner markedspris for boligen til feks 16 000 kr måneden så har altså Ropstad hentet ut over 2.3 millioner kroner bare i gratis bolig + flere (hundre?) tusen i diverse tillegg, kalt pendlertillegg. Som vel nå er på rundt en hundrings per dag + 1 el 2 "hjemreiser" per uke. Det beløpet er nok veldig moderat det kan like godt tenkes at markedsleie for bolig med 3 soverom i Oslos beder strøk ligger tettere på 24 000+ per måned. Ble fortalt at det ikke bare er spart husleie men at stortingsboligene også innbefatter gratis strøm. Om vi sier 24K per måned i markedsleie så har Ropstad stjålet 3 456 000 kr fra det norske folk. Bare i boverdi. Så kommer gratis strøm, pendlerfradrag, 2 gratis hjemreiser ukentlig tur retur sørlandet. Vi er brått på 4 millioner netto for Ropstad på svindel og tjueri fra fellesskapet. Det er så grovt. 

Er det systemet som er feil eller er Ropstad bare en grådig kriminell som har tappet systemet og lurt til seg rundt 2 til 3 eller kanskje 4 millioner kroner? 

Ropstad gjemmer seg bak årlig dialog rundt sin bosituasjon og at han dermed ikke kan lastes. Merkelig vel? Er ikke politikere pålagt samme grad av oppmerksomhet som vanlige folk? Det var neppe tanken da reglene om stortingsbolig kom at det skulle bli ennå en direktinsprøytning i stortingspolitikernes private lommebok men her virker det som Ropstad har gjort alt for å melke systemet. Det virker som Ropstad har handlet i vinnings øymed og han bør etterforskes og det bør bli tatt ut tiltale. 

 

Edited by bojangles
 • Like 9

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (15 minutter siden):

Det positive er i hvert fall at det med stor sannsynlighet drar KrF langt under sperregrensen. Sånn sett vel anvendte skattepenger! 

Ikke så sikker på det.

https://www.tv2.no/mening-og-analyse/14211781/

KrF går frem 0,5 prosentpoeng og passerer med 4,1 prosent sperregrensen på TV 2s ferske partibarometer mandag kveld. Det skjer etter et døgn med sterk kritikk og intens mediedekning av 36-åringens gratisleilighet i hovedstaden.

Totalt øker partiets lojalitet fra 58 til 62 prosent, noe som betyr at flere av partiets velgere fra 2017 holder fast ved sitt valg.

– Dette kan være et tegn på KrFerne i første omgang slutter rekkene bak sin leder, sier TV 2s tallanalytiker Terje Sørensen.

 

 

Share this post


Link to post
2 hours ago, AnnonymG said:

Ledere i partier er også samfunnets ledere. De skal gå foran som gode eksempler, og være prinsippfaste for egen politikk. Når de selv snylter på regelverket for sitt eget beste, raser tilliten, ettersom deres egen deltakelse til fellesskapet kun fremstår egoistisk. Dette var en stor blemme. 

Stor blemme? Definitivt. Men er det mer enn en stor blemme? Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener det. Mads Andenæs, professor i jus ved Universitetet i Oslo, mener at saken kan og bør bli gjenstand for en politietterforskning.

Hva har Ropstad sagt når han spurte om pendlerboligen? Og hvor lenge er det normalt for for en familiemann med kone og 2 barn å ha adressen sin på gutterommet hos mor og far? Og hva med boligkjøpet? 

For meg som bare er en vanlig mann uten spisskompetanse på juss så virker dette helt hårreisende. Her ser det jo ut som Ropstad virkelig har gjort alt han kan for å suge til seg mest mulig goder da han kom på stortinget. Og det virker som han var veldig bevist. Han har liksom "hatt en dialog med stortinget ang boligen". Er det faktisk det samme som at Ropstad har gitt de alle relevante opplysninger i saken eller har Ropstad holdt tilbake for å maksimere profitten? Viste stortingets administrasjon at Ropstad faktisk alt bodde i Oslo da han kom på tinget? Og viste de at han også eide egen bolig? Eller var dette rett og slett kriminell forsett fra Ropstad's side der han ønsket å berike seg selv på bekostning av fellesskapet? Det er tross alt millionbeløp det er snakk om. Dette bør etterforskes grundig. 

Men det blir vel helt sikkert ingenting av dette. Ingen etterforskning, Ropstad beholder svindelpengene og om 3 uker har vi alle glemt saken og Ropstad ler høyt mens han sjekker saldo på nettbanken. Trygg på at han kom unna med millionsvindel. 

Edited by bojangles
 • Like 6

Share this post


Link to post
2 hours ago, Poor Old Gil said:

KrF går frem 0,5 prosentpoeng og passerer med 4,1 prosent sperregrensen på TV 2s ferske partibarometer mandag kveld. Det skjer etter et døgn med sterk kritikk og intens mediedekning av 36-åringens gratisleilighet i hovedstaden.

Hm ja kan du forstå det? Velgerne som ellers er gudsfryktie slår ring om Ropstad og går mann av huse for å støtte opp om svindelen ved å gi KRF en stemme?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det kan ha vært svært gunstig for fru Ropstad også, dersom hun har vært «alenemor» i alle disse årene.

Er det ikke endel ekstra støtte ved fødsler og slikt, når far bor et helt annet sted i landet?

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 4

Share this post


Link to post

 

Jeg håper dette blir etterforsket, og at han felles. Han har helt klart handlet på tvers av intensjoner og han har utnyttet fellesskapets midler på det groveste!

 

Loven rundt folkeregistrert adresse er ganske klar på intensjon. Men det åpner samtidig opp for masse smutthull. Og det trenger vi, hvis ikke hadde det eksempelvis vært meget krevende å være student. De aller fleste av oss har en eller annen gang i livet hatt fast bopel ett annet sted enn folkeregister-adressen tilsa. Samtidig har de færreste av oss brukt dette til personlig gevinst!

Spoiler
Sitat

§ 5-1.Hovedregel om bosted

En person registreres med bosted der vedkommende regelmessig tar sin døgnhvile.

En person som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, registreres med bosted der vedkommende tar sin overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf og kan fastsette unntak fra hovedregelen.

🔗

§ 5-2.Ektefeller og barn

En person som har felles hjem med ektefelle eller barn, registreres med bosted der ektefelle eller barn er bosatt.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.

§ 5-3.Pendlere

Opphold utenfor registrert bosted som følge av arbeid eller av andre grunner, endrer ikke bosted, med mindre forholdene ellers er slike at personen må registreres med bosted på det nye stedet.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.

§ 5-4.Regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter mv.

Medlemmer av regjeringen og Stortinget, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene og ved Statsministerens kontor registreres som bosatt i den kommunen der de hadde sitt bosted før de tiltrådte. Dette gjelder bare så lenge personen disponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen. Personens ektefelle og barn i felles husstand registreres bosatt samme sted, med mindre de har særlig svak tilknytning til denne boligen.

Kilde: https://lovdata.no/lov/2016-12-09-88/§5-1

 

Sitat

§ 6-1.Flyttemelding

Den som endrer bosted innen en norsk kommune eller mellom norske kommuner, skal innen åtte dager etter flyttingen melde dette til skattekontoret.

Kilde: https://lovdata.no/lov/2016-12-09-88/§6-1

 

 

 • Like 5

Share this post


Link to post
2 hours ago, WiiBoy said:

Det kan ha vært svært gunstig for fru Ropstad også, dersom hun har vært «alenemor» i alle disse årene.

Er det ikke endel ekstra støtte ved fødsler og slikt, når far bor et helt annet sted i landet?

Vi får vel håpe å tro at den familien bare har 1 kriminell log at ikke hans kone også er kriminell. Sålangt er det jo kun Ropstad som er i søkelyset. Så jeg tror ikke vi ska spekulere på noe rundt hans kone, ja med mindre hun også er politiker. For hos politikerne virker det som om moralen i høyst grad er tøyelig og fleksibel. De får oss til å tro at de jobber for "folkets beste",  Ropstad viser helt tydelig gjennom sine handlinger at han først og fremst jobber for egen vinning på bekostning av folket. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Såvidt jeg vet ble det aldri politietterforskning da en lignende sak ble avslørt med FRPs Gulati i 2019. Han leide ut fire leiligheter i Oslo og kjøpte leilighet på Jessheim, likevel benyttet han seg av pendlerbolig-ordningen (!). Saken fikk naturligvis mindre oppmerksomhet da han verken var partileder eller statsråd.

I kjølvannet av den saken foreslo Rødt å endre denne ordningen, men kun SV og MDG støttet det da. Kanskje flere partier vil støtte det nå.

Sitat

Forslaget lød slik:

«Stortinget ber presidentskapet endre regelverket for Stortingets pendlerboliger slik at representanter ikke får tjenestebolig til disposisjon uten dokumentert særskilt behov, dersom man fra før av er i besittelse av annen bolig mindre enn 40 km kjørelengde fra Stortinget.»

Bare SV og MDG støttet Rødts forslag.

Rødt fremsatte et annet forslag samtidig. Det lød slik:

«Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene for Stortingets pendlerboliger slik at tjenestebolig ikke stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som eier mer enn en bolig fra før av, uten dokumentert særskilt behov.»

Dette forslaget fikk kun støtte av SV.

 

Edited by Snikpellik
 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Ja det ser man, det er flere på tinget som sniker til seg. Ble fortalt nettopp at også Bondeviken hadde gjort det samme og at han fikk kraftig kritikk for akkurat det samme, han bodde også i Oslo på den tiden men førte adressen til mor og far. Dette var vist på 90 tallet. Så da er det jo flere kjente tilfeller av hva som vel må kunne kalles grov kriminalitet mtp de store summene de sniker til seg skattefritt. 

Saken med bondevik har jeg ikke googlet etter så den kan jeg ikke stå inne for, men det er hva jeg ble fortalt. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sitat

§ 5-1.Hovedregel om bosted

En person registreres med bosted der vedkommende regelmessig tar sin døgnhvile.

En person som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, registreres med bosted der vedkommende tar sin overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-12-09-88

Edit: Så nå at den allerede var postet.

Edited by Fibonacci

Share this post


Link to post
Sitat

Er Kjell Inge Ropstad en kriminell?

ja, han har gjort alt dette av griskhet og vinnings motiv.

bodd gratis med kone og barn i Oslo sentrum, samtidig som han leide ut rekkehuset på Lillestrøm for 482.000 kroner i leieinntekt.

Hvor er Taliban når vi trenger dem? burde tauet Ropstad ut på byens torg å pisket ham. Ferdig snakka.

 • Like 2

Share this post


Link to post
bojangles skrev (12 minutter siden):

Ja det ser man, det er flere på tinget som sniker til seg. Ble fortalt nettopp at også Bondeviken hadde gjort det samme og at han fikk kraftig kritikk for akkurat det samme, han bodde også i Oslo på den tiden men førte adressen til mor og far. Dette var vist på 90 tallet. Så da er det jo flere kjente tilfeller av hva som vel må kunne kalles grov kriminalitet mtp de store summene de sniker til seg skattefritt. 

Saken med bondevik har jeg ikke googlet etter så den kan jeg ikke stå inne for, men det er hva jeg ble fortalt. 

Bondevik hadde folkeadresse registrert hjemme hos sin far i Molde. Den gangen ble det slått fast at han brøt folkeregisterloven.

Saken fra VG i 1999: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kaRR6j/hvor-bor-bondevik

Det som gjør saken alvorlig for Ropstads del er at han årlig må bekrefte adresse, så han slipper ikke unna med at det var noe som ble glemt eller bare var sånn fra starten.

Edited by Snikpellik
 • Like 6

Share this post


Link to post

Det mest frustrerende med politikere som tøyer strikken lenger enn "oss vanlige dødelige", er at politikerne ofte slipper unna med slikt. Bukken og havresekken osv.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Og her sitter jeg i min kommunale jobb å må fra og med 15. september betale 40 kr dagen for å parkere på jobb, ansatte spekulerer i å ta seg flere egenmeldingsdager for og tjene mer penger da man ikke betaler for transport og parkering de dagene, men vi føler jo litt på at lønna vår er skattepenger, Spørs om Kjell Inge Ropstad har noen samvittighet i det heletatt, At det blir politikerforakt er jo ikke så rart.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Politikere ass. Prektige jævler som snakker om økte avgifter og hvordan vi alle må bidra, mens de jobber så hardt de kan for egen vinning og liketil bryter loven for å sope til seg mest mulig fra fellesskapet. Det er jo helt utrolig at de alltid slipper unna med det også. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Just now, Eriksendrul said:

Og her sitter jeg i min kommunale jobb å må fra og med 15. september betale 40 kr dagen for å parkere på jobb, ansatte spekulerer i å ta seg flere egenmeldingsdager for og tjene mer penger da man ikke betaler for transport og parkering de dagene, men vi føler jo litt på at lønna vår er skattepenger, Spørs om Kjell Inge Ropstad har noen samvittighet i det heletatt, At det blir politikerforakt er jo ikke så rart.

40 kr dagen blir penger det også. Men det er jo plasser som tar det dobbelte per time. Men ikke i stortingsgarasjen til 2 milliarder kroner. Der står de gratis, svina. 

 • Like 6

Share this post


Link to post
bojangles skrev (1 minutt siden):

40 kr dagen blir penger det også. Men det er jo plasser som tar det dobbelte per time. Men ikke i stortingsgarasjen til 2 milliarder kroner. Der står de gratis, svina. 

40 kr om dagen for oss som tjener under 400.000 i året er penger det, da blir man jo litt ekstra irritert når man ser saker der politikere skuffer til seg goder og penger som de i utgangspunktet ikke har rett på, men oss "arbeidera" må betale for å få lov til og dra på jobb (utenom de vanlige transportkostnadene alle har). Og alt under samme tak, Offentlig sektor i Norge. Veldig frustrerende at de bare kan legge seg noenlunde flate så er alt i orden.

 • Like 3

Share this post


Link to post
8 minutes ago, Eriksendrul said:

40 kr om dagen for oss som tjener under 400.000 i året er penger det, da blir man jo litt ekstra irritert når man ser saker der politikere skuffer til seg goder og penger som de i utgangspunktet ikke har rett på, men oss "arbeidera" må betale for å få lov til og dra på jobb (utenom de vanlige transportkostnadene alle har). Og alt under samme tak, Offentlig sektor i Norge. Veldig frustrerende at de bare kan legge seg noenlunde flate så er alt i orden.

Ja det er sant det. Jeg mente ikke å overse problemet. Jeg forsøkte bare å påpeke at dere i det minste har en dagspris, men det endres vel kjapt hos dere også? Snart er det timesbetaling og de 40 kr dagen blir til 100 som blir til 200 osv. 

Griske politikere er noe skikkelig svineri. For de svartmaler jo også de politikerne som er på tinget pga ønsket om å skape endring. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...