Jump to content
jompi

Solgt vare på finn tilbakekalt av leverandør

Recommended Posts

Just now, Christian86 said:

Hva du syns er rettferdig betyr fint lite, du eier ikke vognen.

Barnevogna er ikke et juridisk subjekt med rettigheter. Det er kjøper som har rett til å få tilbakebetalt de pengene som vedkommende har betalt. 

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Christian86 said:

Basert på hva? Kan ikke folk snart finne noe å henvise til en egen mening som betyr fint lite hvis lover/rettspraksis overstyrer det...

Ja, men klokken er 23:40 og jeg skal på jobb i morgen. Har tilgang til lovdata men kan ikke jobbe med dette ut over natten. Dette er basic kjøpsrettslige prinsipper.

 • Like 1

Share this post


Link to post
arne22 skrev (12 minutter siden):

Nei det stemmer ikke. Barnevogna er ingen juridisk person og har ingen rettigheter. Rettighetene i forhold til kjøpslov og forbrukerkjøpslov er rettet mot kjøper som juridisk person, og ikke mot barnevogn som salgsobjekt.

Nåe det viser seg at barnevogna har en kjøpsrettslig mangel slik at den er uegnet til sitt formål, så kan siste eier henvende seg til nest siste eier og kreve sine 1.200 kr tilbake. Samtidig så levers barnevogna til bake til forrige eier.

Når forrige eier har fått barnevogna tilbake så kan han gå til forretningen og få tilbake det opprinnelige beløpet som ble betalt i foretingen.

Da ha begge de to kjøperne fått dekket sine tap og ingen av de to kjøperne har da tapt på handelen.  

Mente ikke at barnevognen er en juridisk person, så da har jeg ikke ordlagt meg klart nok om du tolker det dit hen. Kjøper og nåværende eier er derimot en juridisk person. Og kjøper kan selv velge om han vil ta det med privatselger etter kjøpsloven eller tidligere salgsledd etter forbrukerkjøpsloven. Når privatpersoner kjøper brukt så er det nok mest vanlig at man så lenge produktet ikke er for gammelt tar det igjennom forbrukerkjøpsloven, siden det ofte kommer med bedre rettigheter og resultater.

Her har jo også kjøperen vært klar på at det er leverandøren som har retter kravet mot. Som eier av vognen står han helt fritt til å rette krav mot tidligere salgsledd uten å gå igjennom mellomleddet som privatsalget blir. leverandør bryter forbrukerkjøpsloven ved å insistere på at opprinnelig kjøper må motta pengene på opprinnelig konto. 

kjøper man en brukt 1 år gammel bil f.eks så tar man som regel eventuelle problemer med opprinnelig salgsledd altså butikken, og ikke privatpersonen man kanskje kjøpte bruktbilen fra. Vet ikke om det er mulig en gang. 

 

Edited by Kron

Share this post


Link to post
jompi skrev (6 minutter siden):

De fikk egentlig 1 valg som er en rabattkode. Men tok kontakt med oss om vi var villig til å hjelpe til med at kjøper skulle motta penger isteden, igjennom oss. Da dette var eneste mulighet da tilbakebetaling må skje igjennom den konto som handlet vognen fra leverandør, ifølge leverandør.

Vi svarte kjøper om at dette var greit, men at vi syntes det var rettferdig kjøper skulle få tilbake beløpet vognen ble kjøpt for, av oss.
Dette var kjøper ikke enig i, slo seg vrang med en gang og sa noe som; "Ikke ta kontakt med mindre hele beløpet blir overført. Hvis ikke anmelder vi det til politiet"

Vi var litt rask med å sende inn skjemaet ser jeg nå, mulig vi kan utsette dette ved å kontakte leverandør imorgen tidlig.
Vi har ikke mottatt noe penger enda.

 

Hvorfor gidder du å blande seg inn i noe som ble avsluttet med et salg du gjorde for ett år siden? Svaret ditt skulle vært, "ikke vårt problem, vi solgte vogna lenge før tilbakekallingen, adjø." Men dere valgte å hjelpe dem, var det kun for å svindle dem? Dere kunne bare latt være å hjelpe.Det er ikke rettferdig at kjøper skal få tilbake 1200kr. Det er nåværende eiers vogn, ikke deres og da skal hele beløpet overføres til dem. Men dere kunne ha blitt enig om et beløp for bryderiet.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Slik som eg ser det er dette to heilt uavhengige prosseser. 

Produsenten gjer opp for mangelen ved å erstatte kjøpssummen til opprinneleg kjøpar. 

Deretter er det saka mellom trådstarter og den nye kjøparen. Vogna har ein mangel så ny kjøper kan reklamere på. Kva ny kjøper oppnår ved reklamasjonen er avhengig av kven den nye kjøperen retter reklamasjonen mot. Retter ny kjøper reklamasjonen mot trådstarter så er heving av kjøpet det beste ein kan oppnå, altså at den nye eigaren får tilbake sine 1200 kr og trådstarter får tilbake vogna og må ta kostnaden med å kassere vogna fordi den er trekt tilbake frå produsent. 

Ved å reklamere mot tidlegare salgsledd så hadde ny kjøper to alternativ, enten butikkreditt på fullt beløp eller kontant utbetaling på fullt beløp til opprinneleg kjøper. Då er det litt dumt å velge å gi pengane til nokon andre utan å avklare kva som skjer vidare. 

Her burde ny kjøper ha reklamert mot produsent og krevd pengane utbetalt direkte. Det høyreringen stad heime å godta ei tilbakebetaling til ein tidlegare eigar.

Hadde vogna blitt solgt mange gongar i mellomtida til stadig lavare pris så hadde dette blitt veldig komplisert ettersom den reelle eigaren ikkje hadde hatt direkte kontakt med den opprinneleg kjøparen av vogna. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
arne22 skrev (38 minutter siden):

Men noe må man vel finne før man legger seg:

"Mangelsansvaret kan derfor aldri bli større hos tidligere salgsledd (hjemmelsmannen) enn ansvaret overfor siste selger."

https://jusinfo.no/kjopsrett/krav-mot-tidligere-salgsledd/krav-mot-tidligere-salgsledd/

Med andre ord: Siste kjøper kan kreve sine 1.200 Kroner.

Dette er vel fra kjøpsloven. Hvordan dette samspiller med forbrukerkjøpsloven er jeg litt usikker på så velger å ikke spekulere på akkurat det. Annet enn å konstatere at det ikke fungerer på den måten i praksis. Bruktmarkedet på finn.no er enormt. Og når noe er innenfor reklamasjonsrett er det helt vanlig kutyme at ny eier tar problemer som måtte oppstå direkte med butikk. Og butikkene behandler som regel de nye eierne på samme måte som opprinnelig kjøper når det kommer til behandling av reklamasjonskravet. Har aldri noen gang hørt om en butikk som har bedt ny eier dokumentere hva han kjøpte tingen for fra opprinnelig kjøper, for å begrense sitt ansvar for det du skriver her. Så jeg tenker at det umulig kan stemme og at det nok er i en annen sammenheng dette menes. Mest sannsynlig når de tidligere salgsledd er privatpersoner.

Men nåværende eier har uansett rett til å stille direktekrav mot tidligere salgsledd, og hoppe over privatselgeren. Og du må huske at heving av kjøp ikke er defensiv avhjelp. Det har jeg fått med meg fra alt krikkert har bidratt med. Utgangspunktet er at avtalen skal holdes. Så retting og omlevering er hva som regnes som defensiv avhjelp. Dvs ting som selger kan gjøre uten at kjøper nødvendigvis er enig. Og vice versa. Selger kan ikke uten videre heve avtalen om kjøper ønsker omlevering eller tilsvarende vare. Kjøper kan altså kreve ny vogn som ikke har den produksjonsfeilen eller tilsvarende vogn i stedet for at kjøpet skal heves. 

Edited by Kron
 • Like 1

Share this post


Link to post

Hva hvis barnevogna hadde blitt solgt for mer enn det den kostet ny? Skulle trådstarter da betalt mellomlegget?

Og ikke kom og si at det er et urealistisk scenario, for det er ganske mye som blir solgt videre til en høyere pris enn det det selges for. Skjermkort og PS5 f.eks. 

Trådstarter har solgt alle rettigheter til barnevogna, og skal derfor ikke få penger tilbake. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Negative 'lidelser' og risiko har dere lidd, som kjøpte den ny, og har brukt den.
Det sagt, så kan det være at vognen er direkte farlig å bruke, og at kjøper da fortjener å kunne erstatte den med en tilsvarende.

Det vil være litt rart å gå i 0 etter å ha brukt vognen.
Jeg bare deler noen tanker, det er en rar situasjon.

Men, jeg kjøpte hus, viften på badet ble tilbakekalt, da fikk jeg ny vifte tilsendt gratis.
Så den som opprinnelig kjøpte den vifta, fikk ingenting, men de fikk heller aldri vite om det.

 • Like 3

Share this post


Link to post

For at TS skal kunne få noe for en solgt vare, så må vel også TS ha noe form for eierskap eller rettigheter til varen etter den ble solgt.
Om noe er solgt, så er det vel vanligst at man mister all form for eierskap og rettighet til varen man selger?

Ville f.eks TS dekket opp tapet om den ble brukt litt, så solgt igjen med tap?
Om kjøper hadde fått en splitter ny vogn i stedet, skulle TS ha hatt mellomlegg ettersom kjøper da satt med en ny vare verdt mer enn den brukte?
Blir merkelig at TS skal ta fortjenesten av en transaksjon mellom butikk og eier.
Tilbakekalling er slik er jo i praksis ett salg av varen tilbake til butikk og produsent..

 • Like 1

Share this post


Link to post
7 hours ago, arne22 said:

Men noe må man vel finne før man legger seg:

"Mangelsansvaret kan derfor aldri bli større hos tidligere salgsledd (hjemmelsmannen) enn ansvaret overfor siste selger."

https://jusinfo.no/kjopsrett/krav-mot-tidligere-salgsledd/krav-mot-tidligere-salgsledd/

Med andre ord: Siste kjøper kan kreve sine 1.200 Kroner.

Det kan ikke stemme slik, for tolket slik du fremstiller så kan man jo ikke kreve erstatning og/eller renter, hvilket vi vet er feil. Det idømmes fortløpende om en leser nok dommer hos FTU.

En annen ting er tolkningen - mangelsansvaret for leverandør er 2700 kr ovenfor selger, at selger har solgt billigere forandrer ikke det. Det betyr bare at jusinfo mener at maks du kan få ved en mangel er 2700 kr - hvilket er i så fall sammenfallende med påstanden min. Det er riktignok noe pussig, for da må de mene eks ev erstatningsregler i fkjl og forsinkelsesrenter, hvis ikke er jusinfo på kollisjonskurs med FTU og rettspraksis for alt jeg kan skjønne. Så kan du ev oppklare at om du mener at denne faktisk tilsidesetter ev erstatningsregler i kjl/fkjl?

 

 

Share this post


Link to post

Hovedprinsippet i all kjøpsrett er at krav kan rettes mot foregående salgsledd og at man kan få tilbakebetalt det man har betalt når det foreligger store mangler ved produktet. At det finnes unntaksregler for forbrukerkjøp endrer ikke dette hovedprinsippet.

Siste eier har krav på 1.200 kroner tilbakebetalt som er det som vedkommende betalte for produktet. 

Når første kjøper har fått tilbakelevert produktet fra andre kjøper så kan han levere det videre til butikken og få sine 2.700 kr tilbake.

Situasjonen er da som om ingen av kjøpene har skjedd og alle kjøperne har fått tilbake sine penger.

Begge kjøperne har hatt gratis barnevogn et stykke tid.

Edited by arne22
 • Like 3

Share this post


Link to post
2 hours ago, arne22 said:

Hovedprinsippet i all kjøpsrett er at krav kan rettes mot foregående salgsledd og at man kan få tilbakebetalt det man har betalt når det foreligger store mangler ved produktet. At det finnes unntaksregler for forbrukerkjøp endrer ikke dette hovedprinsippet.

Siste eier har krav på 1.200 kroner tilbakebetalt som er det som vedkommende betalte for produktet. 

Når første kjøper har fått tilbakelevert produktet fra andre kjøper så kan han levere det videre til butikken og få sine 2.700 kr tilbake.

Situasjonen er da som om ingen av kjøpene har skjedd og alle kjøperne har fått tilbake sine penger.

Begge kjøperne har hatt gratis barnevogn et stykke tid.

Du svarer ikke på spørsmålet. Svaret ditt indikerer langt på vei at erstatningsreglene ikke betyr noe fordi du betrakter det som et nullsum spill i svaret ditt. Om jeg må levere tilbake en vare så må jeg stadig ha den varen, jeg kjøpte den jo ikke for moro skyld. Dermed er det irrelevant om jeg får summen tilbake sånn sett hvis jeg ikke kan gjenanskaffe varen for samme pris, noe FTU og rettspraksis om man kan kalle deres dommer fint berettiger, men jeg leser svarene dine å mene noe annet - og som jeg da spør deg om, men du ikke svarer på konkret. 

Share this post


Link to post
Christian86 skrev (13 minutter siden):

Dermed er det irrelevant om jeg får summen tilbake sånn sett hvis jeg ikke kan gjenanskaffe varen for samme pris

Tja, med pengene du får kan du jo kjøpe enda en brukt en. Hvorfor skal man få penger til å kjøpe en ny en når man kjøpte en gammel en?

Edited by Comma Chameleon

Share this post


Link to post
Comma Chameleon skrev (10 minutter siden):

Tja, med pengene du får kan du jo kjøpe enda en brukt en. Hvorfor skal man få penger til å kjøpe en ny en når man kjøpte en gammel en?

Man kan kreve at avtale skal holdes og be om ny vare eller tilsvarende vare om identisk vare ikke kan anskaffes. Om ikke butikken kan tilby dette er dekningskjøp ett annet alternativ hvor kunde kjøper en ny tilsvarende vogn ett annet sted og krever mellomlegget dekket av selger. Dette er rettigheter forbrukerkjøpsloven gir, og vi skal være temmelig glade for at vi har så sterke forbrukerrettigheter i landet vårt 🙂

Det finnes unntaksregler, men de skal det svært mye til for å gjøre gjeldende.

Edited by Kron

Share this post


Link to post
Kron skrev (2 timer siden):

Man kan kreve at avtale skal holdes og be om ny vare eller tilsvarende vare om identisk vare ikke kan anskaffes. Om ikke butikken kan tilby dette er dekningskjøp ett annet alternativ hvor kunde kjøper en ny tilsvarende vogn ett annet sted og krever mellomlegget dekket av selger. Dette er rettigheter forbrukerkjøpsloven gir, og vi skal være temmelig glade for at vi har så sterke forbrukerrettigheter i landet vårt 🙂

Det finnes unntaksregler, men de skal det svært mye til for å gjøre gjeldende.

Ja, enig i det hvis denne rettigheten rundt tilbakekall følger produktet og ikke kjøper. Rettigheten er der, men lurer mest på for hvem 

Share this post


Link to post
Comma Chameleon skrev (48 minutter siden):

Ja, enig i det hvis denne rettigheten rundt tilbakekall følger produktet og ikke kjøper. Rettigheten er der, men lurer mest på for hvem 

Rettigheten følger kjøpet. Så det er til enhver tid nåværende eier som kan gjøre rettighetene gjeldende.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Ny eier kunne fått ny vogn ved å ta imot kreditt i butikken, men det er ganske tydelig at de kun er ute etter penger, og skal kjøpe en ny brukt vogn og tjene noen kroner.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Dubious skrev (7 minutter siden):

Ny eier kunne fått ny vogn ved å ta imot kreditt i butikken, men det er ganske tydelig at de kun er ute etter penger, og skal kjøpe en ny brukt vogn og tjene noen kroner.

 

Har man ikke behov for en ny vogn og klarer seg med en brukt vogn til under halve prisen så er jo dette et selvfølge, 1500kr kan være nesten to dagers netto lønn for enkelte lavtlønnede.

Problemet her er at TS sa seg villig til å hjelpe disse menneskene med å få pengene og vil nå beholde 1500kr av de 2700kr som de får igjen. Dette er svindel og tyveri. Rett og slett smålig. 

Har det vært meg så hadde jeg bare takket nei til å hjelpe. Ikke mitt problem, "you Fix!".

 

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...