Jump to content
Redaksjonen.

Forskere: «Motorveier» for syklister burde få mer oppmerksomhet når infrastruktur skal planlegges [Ekstra]

Recommended Posts

Drunkenvalley skrev (32 minutter siden):

Når eg les "motorvei for sykkel" les eg i hovudsak "gangsti" for person og sykkel sjølv. Det er generelt ein vesentlig tryggere plass for alle for å unngå biltrafikken. Eg budde i Søndre Land, kor dette hadde vore til stor gunst; i staden måtte eg gå langs hovudvegen for å hente posten, gå på tur, osv, osv, osv. Det var skummelt, sida vegskulder var eit vagt konsept også, og vegen var bra travel med biltrafikk og tungtransport.

Når jeg leser super-sykkelvei, så tenker jeg at det er en vei beregnet utelukkende for syklister. Ikke for gående eller mopedister.

Men jeg har ikke abonnement, så jeg har ikke lest artikkelen.

image.png.d539a433745b72549a1565db46a0df83.png

Edited by Hanhijnn
 • Like 2

Share this post


Link to post
sverreb skrev (9 minutter siden):

Tullprat. Ingen velger veibanen 'bare fordi det er lov' som du sier. Man velger veibanen der 'sykkelveien'* ikke er egnet for formålet. At du som bilist kanskje ikke forstår hva som er problemet sier vel mest om din egen manglende erfaring.

Hvis du leser hele innlegget så ser du at jeg skriver jo nettopp om mine erfaringer med dårlige sykkelveier og hvorfor noen syklister velger bilveien. Sykkel har vært mitt primære fremkomstmiddel i 16 år av mitt voksne liv så jeg vil påstå at jeg har litt erfaring som syklist.

sverreb skrev (9 minutter siden):

*) Det finnes fortsatt svært lite sykkelveier i norge. Der det går en asfaltert stripe ved siden av en hovedvei er det oftest en gangvei, ikke en sykkelvei.

Du mener vel gang og sykkelvei.

Spoiler

1908269232_Skilt522.jpg.18c4389963f6977b65fab2f73541084c.jpg

Jeg synes brukerne av disse veiene bør ta opp problemene med veieier, som regel kommunen. Enten det er standarden, manglende avkjørsler, dårlige løsninger i kryss, hindringer, brøyting eller andre problemer.

Edited by Simen1
 • Like 2

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (16 minutter siden):

Helt enig. En uheldig adferd er at en del syklister velger veibanen fremfor sykkelveien som går rett ved siden av, bare fordi det er lov. Til stor irritasjon for bilister. Men som sporadisk syklist skjønner jeg jo også hvorfor noen mener det er det minste ondet av de to. Sykkelveier har jevnt over lavere standard, flere humper og er lengre nede på brøyte-prioritetslista. Det bør bli sykkelforbud på veier der det er parallell sykkelvei, også får man heller ta opp standarden og brøytinga i kommunen og sørge for at det blir bedre, i stedet for at syklistene bare skal okkupere den parallelle bilveien.

Sykling på vei er ofte fordi det ikke er praktisk hensiktsmessig å sykle på kombinert gang- og sykkelvei, som sverreb så høflig påpeker.

Så har du alle som sykler på vei for trening/mosjon. De KAN ikke sykle på gang- og sykkelvei for der har de vikeplikt for alle gående, barnevogner, hundeluftere, småbarn etc. og må ta hensyn og tilpasse farten til den mykeste gruppen. Skal de holde en såpass fart og flyt at de får et treningsutbytte av syklingen, så MÅ de ut på bilveien.

 • Like 1

Share this post


Link to post
15 minutes ago, Simen1 said:

Du mener vel gang og sykkelvei.

Og hva mener du er forskjellen på gangvei og gang og sykkelvei? (Utover at det er to forskjellige skilt)

I praksis betyr ikke denne forskjellen noe som helst. Veien er fortsatt konstruert for gangtrafikk, ikke sykkel i all hovedsak, og syklende har akkurat de samme reglene å forholde seg til som for en gangvei.

 

Fra trafikkreglene (Husk syklende er kjørende):

§ 4.Bruk av kjørebane

1. Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg.

§ 18.Særlige bestemmelser for syklende

[...]

3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

 

13 minutes ago, Hanhijnn said:

Skal de holde en såpass fart og flyt at de får et treningsutbytte av syklingen, så MÅ de ut på bilveien.

Treningsutbytte er nå så sin sak. Skal man kunne komme seg frem i et rimelig produktivt tempo som normal transportsyklende må man gjerne forlate gangveien, siden lovlig fart gjerne er ca 5km/t p.g.a. reglene ovenfor.

Edited by sverreb

Share this post


Link to post
21 minutes ago, Hanhijnn said:

Når jeg leser super-sykkelvei, så tenker jeg at det er en vei beregnet utelukkende for syklister. Ikke for gående eller mopedister.

Men jeg har ikke abonnement, så jeg har ikke lest artikkelen.

 

For min del virker det som (per i dag i hvertfall) å vera skrekkelig poengløst å eksludere gående, når mange stader er det hverken gode ruter for gående eller syklister, og minimumshevingen er å få på plass ein løysing som reduserer kor utsatt dei er for biltrafikken Norge om.

Share this post


Link to post

Morsomt med syklister som bitcher om at de må ta hensyn til gående når de sykler på gang/sykkelvei, men de har ingen skrupler om at bilister må ta hensyn til dem når de sykler på veien...

Også interessant at de mener at det skal være fritt fram å bruke offentlig vei som treningsarena, hadde blitt interessant om bilsportfolket skulle gjort det samme.

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (44 minutter siden):

Nå uttaler jeg meg kun om "motorveier" for sykkel", noe som er ekstremt kostbart per personkm.

Motstandarane av sykkel liker jo å bruke sykkelvegen mellom Stavanger og Sandnes som eit skrekkdøme. Eg reknar mest med det er denne du tenkjer på. Det som drog opp kostnadane i dette dømet var vel fornying og utbygging av infrastruktur i bakken, samt etablering av eit nytt bussfelt langs store deler av strekninga, men dette vert vel for lite tabloid...

Om ein ser historisk på utviklinga av bilbruk frå USA og korleis inspirasjon herifrå ei tid var eit førebilete for norsk samferdslepolitikk (på 60-talet). Ser ein fort at ikkje alle har vore interessert i eit velfungerande transportsystem.

Eg tykte denne gav ei god oversikt: 

 

Share this post


Link to post
16 minutes ago, Hanhijnn said:

Så har du alle som sykler på vei for trening/mosjon.

Kanskje det er det som er problemet - at man bruker veien som treningsbane. Er ikke mange sportsgren som kan tillate seg det.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Just now, Kalle Klo said:

Morsomt med syklister som bitcher om at de må ta hensyn til gående når de sykler på gang/sykkelvei, men de har ingen skrupler om at bilister må ta hensyn til dem når de sykler på veien...

Også interessant at de mener at det skal være fritt fram å bruke offentlig vei som treningsarena, hadde blitt interessant om bilsportfolket skulle gjort det samme.

Sykkeltrafikk er i hovedsak et byfenomen. Forskjellen i fart mellom en syklende og bilkjøreende i bymiljø er godt som neglisjerbar. Syklende ligger 20-40 km/t biler i 20-50km/t. en farssdifferanse på noen titalls prosent.

Forskjellen mellom gående og syklende er dramatisk mye større på flere hundre prosent. Skal man velge mellom å skille bilkjørende og syklende eller syklende og gående er det godt som alltid det siste man skal velge.

 • Like 2

Share this post


Link to post
4 minutes ago, sverreb said:

Sykkeltrafikk er i hovedsak et byfenomen. Forskjellen i fart mellom en syklende og bilkjøreende i bymiljø er godt som neglisjerbar. Syklende ligger 20-40 km/t biler i 20-50km/t. en farssdifferanse på noen titalls prosent.

Forskjellen mellom gående og syklende er dramatisk mye større på flere hundre prosent. Skal man velge mellom å skille bilkjørende og syklende eller syklende og gående er det godt som alltid det siste man skal velge.

Masse syklister i veien her på landet, også. Og det selv om det er så å si folketomt på gang/sykkelvei. 

Bysykling er løst ganske bra i Danmark og Nederland, bør la seg inspirere av dem. Samtidig er det litt lavere kondomdrakt-faktor der nede, det er fokus på transport, ikke Strava-tider.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kalle Klo skrev (7 minutter siden):

Masse syklister i veien her på landet, også. Og det selv om det er så å si folketomt på gang/sykkelvei. 

Bysykling er løst ganske bra i Danmark og Nederland, bør la seg inspirere av dem. Samtidig er det litt lavere kondomdrakt-faktor der nede, det er fokus på transport, ikke Strava-tider.

Kondomdrakt-faktoren vil synke når infrastrukturen blir bedre. Da vil man få mange flere av de mindre ivrige syklistene fordi det føles tryggere. Skal man få til slikt så må de tre gruppene i trafikken (bilister, syklister og fotgjengere) ha i stor grad adskilt infrastruktur. 

Gang- og sykkelvei løser ikke dette problemet.

 • Like 3

Share this post


Link to post
18 minutes ago, Kalle Klo said:

Masse syklister i veien her på landet, også. Og det selv om det er så å si folketomt på gang/sykkelvei. 

Bysykling er løst ganske bra i Danmark og Nederland, bør la seg inspirere av dem. Samtidig er det litt lavere kondomdrakt-faktor der nede, det er fokus på transport, ikke Strava-tider.

Mer transportsyklende kommer med bedre infrastruktur. At det er færre treningssyklende på kontinentet tviler jeg på.

Hvor er det spesifikt du mener du har en landeveisstrekning med gang og sykkelvei hvor de syklende ikke bruker den. Vis oss på kart så kan vi kanskje gi deg en forklaring. (Men om det er grupper av treningssyklister så er svaret temmelig gitt, de har ikke lov til å bruke en gang- og sykkelvei)

 • Like 2

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (3 minutter siden):

Sykling på vei er ofte fordi det ikke er praktisk hensiktsmessig å sykle på kombinert gang- og sykkelvei, som sverreb så høflig påpeker.

Vel, når syklistene har en dedikert vei til sitt formål (inkludert de som må dele vei med gående). Fungerer den ikke etter hensikten bør de klage til veieier og få løst problemet, ikke bare ta i bruk bilveien "fordi de har lov". Det skaper farlige situasjoner og unødvendige konflikter.

Hanhijnn skrev (3 minutter siden):

Så har du alle som sykler på vei for trening/mosjon. De KAN ikke sykle på gang- og sykkelvei for der har de vikeplikt for alle gående, barnevogner, hundeluftere, småbarn etc. og må ta hensyn og tilpasse farten til den mykeste gruppen. Skal de holde en såpass fart og flyt at de får et treningsutbytte av syklingen, så MÅ de ut på bilveien.

Jovisst kan mosjonister sykle på kombinerte gang og sykkelveier. Det er jo derfor det er bygget gang og sykkelvei der. Det er ikke over alt det er stort nok trafikkgrunnlag til at det er økonomisk forsvarlig å bygge så brede gang og sykkelveier at man kan ha eget gangfelt og 1-2 felt for syklister. Da må man dele. Har man så sære behov at man ikke klarer å dele veien som er ment for deling mellom syklister og gående, så får de vel bare finne seg et annet sted å mosjonere. (trening og mosjon er vel synonymer?). Udelt sykkelvei er ingen menneskerett og jeg tror ikke man kommer noe særlig langt med det mosjonsargumentet når man diskuterer gang og sykkelvei vs udelt sykkelvei med kommunen.

 • Like 1

Share this post


Link to post

La oss begynne med det enkle - bredde veiene og merke sykkelfelt i vegbanen på hver side.

Det funker og gir bedre sikkerhetsmarginer til både syklende og bilister.   Bedre renhold er også et argument.

Dessverre er kommunene fortsatt fanget i gammelt tankegods fra 30 år tilbake. 

Illustrert av f.eks. ny g/s vei i Heggedal, Asker.  Syklistene fortsetter å bruke vegbanen fordi den skifter side for ofte.

Selv nye myke trafikanter som el-sparkesykler velger vegbanen da det prioriteres kosmetiske grep som kantstein og brostein i "trappeavsatser" der ny g/s-veg krysser sideveier (!)  Samme som i Vettre ( https://www.budstikka.no/nyheter/ny-syklist-klage-pa-ny-overgang/362!/ ) - så kommunen synes ute av stand til å ta rasjonelle avgjørelser.

Det er noe grunnleggende feil i planleggingen - ofte fordi den ble gjort for 30 år siden og fordi politikerne lar seg påvirke av lokale lobby-grupper som ikke tenker lenger enn nesetippen.

 • Like 2

Share this post


Link to post
sverreb skrev (43 minutter siden):

Og hva mener du er forskjellen på gangvei og gang og sykkelvei? (Utover at det er to forskjellige skilt)

Hvis det er noen syklister som ikke klarer å dele vei med gående så mener jeg de bør ta det opp med kommunen og finne løsninger der. Problemet bør ikke bare plutselig bli bilistenes. Selv om det er minste motstands vei for noen syklister akkurat der og da.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Just now, Simen1 said:

Hvis det er noen syklister som ikke klarer å dele vei med gående så mener jeg de bør ta det opp med kommunen og finne løsninger der. Problemet bør ikke bare plutselig bli bilistenes. Selv om det er minste motstands vei for noen syklister akkurat der og da.

Hvis det er noen bilister som har problemer med å dele vei med syklistene bør de ta det opp med kommunen. Problemet bør ikke plutselig bli forgjengerens.

 • Like 6

Share this post


Link to post
12 minutes ago, sverreb said:

Mer transportsyklende kommer med bedre infrastruktur. At det er færre treningssyklende på kontinentet tviler jeg på.

Hvor er det spesifikt du mener du har en landeveisstrekning med gang og sykkelvei hvor de syklende ikke bruker den. Vis oss på kart så kan vi kanskje gi deg en forklaring. (Men om det er grupper av treningssyklister så er svaret temmelig gitt, de har ikke lov til å bruke en gang- og sykkelvei)

Hvorfor har treningssyklister lov til å bruke offentlig vei? Så vidt meg bekjent ingen andre idretter som har lov til dette?

 • Like 3

Share this post


Link to post

Veldig lurt å ha et eget felt for sykler og el-sparkesykler. Disse har ofte en fart mellem 10 og 40 km/t og har derfor behov for et eget felt. Problemet er at de kjører for sakte i forhold til bilene, og for fort i forhold til fotgjengere. Løsningene vil nok måtte variere fra sted til sted, men spesielt i store byer så vil egne veier eller i det minste kjørefelt for sykler være bra.

Edited by Svein M
 • Like 1

Share this post


Link to post
Ing. Bjotveit skrev (42 minutter siden):

Om ein ser historisk på utviklinga av bilbruk frå USA

Jeg legger merke til at noen drar fram USA-bilismen, Danmark og Nederland. Disse landene er av ulike grunner ikke relevant for hvordan vi hverken bruker sykler eller hvordan sykkel infrastrukturen kan tilpasses vårt land. Vi har våre egne utfordringer her som er lite overførbare til eller fra andre land.

 • Like 3

Share this post


Link to post
sverreb skrev (1 time siden):

Hvor kostbart er 'ekstremt kostbart' , hvordan beregner du det og hva sammenligner du med?

La oss si at det koster 500 millioner kroner for en mil med "sykkelmotorvei". Denne fører til at 50 flere sykler tur retur ca 200 dager i året (altså ca 200.000 personkm per år). Om vi regner kun renteutgiften, gir det en kostnad på 125 kr per personkm (5% rente). Om en tar Norges ca 2,75 million personbiler som kjører ca 13.000 km per år med 1,4 person ombord, så vil dette (125 kr per personkm) tilsvare en kostnad på ca 4.469 milliarder kr per år (nær 3 stk statsbudsjetter)!

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...