Jump to content
RaymondK

Krav på erstatning ved privat handel og bortkommet forsendelse

Recommended Posts

Hei

har selger plikt til å returnere kjøpesummen dersom pakken med varen ikke er kommet frem til mottaker? Er det noe regelverk som regulerer slike situasjoner, eller avhenger alt av hva man er blitt enige om(eller ikke).

Share this post


Link to post

Siden du skriver privat handel regner jeg med at du mener at begge to er privatpersoner?

Dersom det stemmer så er risikoen for tingen gått over til deg som kjøper når selger har levert varen til transportør i henhold til avtale.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Da har selger gjort sin jobb, og dette er nå en sak mellom kjøper og postnord.

 

Ihht kjøpsloven er det kjøper som er ansvarlig for frakt, og selger sitt ansvar opphører når varen er levert til spedisjonsfirma.

 • Like 1

Share this post


Link to post
RaymondK skrev (58 minutter siden):

Selger har papir fra postnord om at pakken er innlevert.

Har du fått oppgitt sporingsnummer på pakken?

Share this post


Link to post

Nå må du slutte å tulle og svare på spørsmålene:

  

nomore skrev (På 3.2.2021 den 9.56):

Har du fått oppgitt sporingsnummer på pakken?

 

Luske_Ludvig skrev (På 10.2.2021 den 9.58):

Har du fått sporingsnummer?

 

Edited by mobile999
 • Like 1

Share this post


Link to post
RaymondK skrev (1 time siden):

Sendingen var visst gjort av bring. Dem sier at pakken er borte og at dem ikke garanterer for levering. Dårlig service!


Dersom dette er tilfelle, så er det ditt problem, ikke selgers.

Forutsatt at Bring virkelig sier at de har mottatt sendingen, men at den har blitt borte, så er det kjøper som er ansvarlig for transport ved handel mellom private. Selgerens ansvar bortfalt i det øyeblikket sendingen ble levert til Bring.

Share this post


Link to post
RaymondK skrev (4 timer siden):

Sendingen var visst gjort av bring. Dem sier at pakken er borte og at dem ikke garanterer for levering. Dårlig service!

Tror du driver å tuller her nå.

Bring lever av å levere pakker. Det betyr ikke at pakker ikke forsvinner på veien en og annen gang, men forsvinner en pakke så er det ikke bare "synd - sånn skjer - vi lover ingenting". Du ville fått en bedre forklaring.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Pakker og brev er avsenders eiendom inntil de når mottaker (dvs i øyeblikket de havner i postkassen til mottaker eller utleveres til mottaker så er det mottakers eiendom) -  dette er derfor i utgangspunktet en sak mellom avsender og Posten/Bring

Ref https://www.posten.no/vilkar/generelle-leveringsvilkar 

Sitat

9.4 Rettighetshaver til erstatning

Avsenderen er berettiget til erstatning. Er en postsending mottatt av adressaten, eller avsenderen har gitt avkall på erstatning til fordel for adressaten, er adressaten rettighetshaver.

I dette tilfellet hvor det kan være tvil om sendingen er pakket og adressert godt, så kan ikke avsender uten videre lempe dette over på mottaker uten avtale - ettersom det kan være til mottakers fordel å heller få pengene tilbake.

Derfor å anbefale å alltid sende som registrert pakke.  Ved uregistrert pakke så får man ingen erstatning ref linken over pkt 9

Edited by Rune_says

Share this post


Link to post
Rune_says skrev (1 time siden):

Pakker og brev er avsenders eiendom inntil de når mottaker (dvs i øyeblikket de havner i postkassen til mottaker eller utleveres til mottaker så er det mottakers eiendom) -  dette er derfor i utgangspunktet en sak mellom avsender og Posten/Bring

Ref https://www.posten.no/vilkar/generelle-leveringsvilkar 

I dette tilfellet hvor det kan være tvil om sendingen er pakket og adressert godt, så kan ikke avsender uten videre lempe dette over på mottaker uten avtale - ettersom det kan være til mottakers fordel å heller få pengene tilbake.

Derfor å anbefale å alltid sende som registrert pakke.  Ved uregistrert pakke så får man ingen erstatning ref linken over pkt 9

Men kjøpsloven sier dette:

Sitat

§ 13.

Risikoens overgang.

(1) Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med §§ 6 eller 7.
Sitat

§ 7.

Plasskjøp og sendekjøp.

(1) Skal tingen bringes til kjøperen på samme sted eller innenfor det område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting (plasskjøp), skjer levering når tingen mottas der.

(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.

(3) Er tingen solgt «fritt», «levert» eller «fritt levert» med angivelse av et bestemt sted, anses den ikke levert før den er kommet fram til dette sted.

 

Edited by nomore

Share this post


Link to post
nomore skrev (2 timer siden):

(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.

Så postens sine vilkår > kjøpsloven

Share this post


Link to post
Dubious skrev (2 timer siden):

Så postens sine vilkår > kjøpsloven

Nei. Postens vilkår er ikke en avtale mellom kjøper og selger. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Slik dette fungerer i praksis, er vel at i kjøp mellom private, så har selgeren oppfylt sin forpliktelse etter Kjøpsloven i det øyeblikket pakken er levert til Bring.

Etter dette går det hele og fulle ansvaret over på kjøperen, som er ansvarlig for frakten.
Unntaket er om selger har vært særdeles uaktsom, for eksempel ved alt for dårlig pakking eller lignende som fører til skader.

Blir pakken borte, så er det kjøper som er ansvarlig.

Samtidig er det avsender som trolig har kjøpt og betalt for frakten, og har en fraktavtale med Bring.
Det betyr at det er avsender som eventuelt må rette krav mot Bring, forutsatt at sendingen er forsikret.

At selger, som også er avsender, eventuelt kan rette krav mot Bring, betyr ikke at kjøper automatisk har noen mulighet til å lempe ansvaret for frakten over på selgeren.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er et gammelt prinsipp at et brev eller en pakke er avsenders eiendom til den er fremme i mottakers postkasse eller avtalt utleveringssted.  Teoretisk (men i praksis ofte umulig) skal man ha en mulighet til å angre/tilbakekalle et brev f.eks.  Kan sammenlignes med "recall" muligheten man har i epost så lenge mailen ennå ikke har kommet fram til mottakers postboks.

Sitat

4.9 Retur og tilbakekalling av postsendinger

Postsendinger med ukjent adressat, eller som adressaten ikke ønsker å motta, returneres om mulig til avsender.

Avsender har råderett over postsendingen til den er utlevert til postmottakeren. For de fleste postsendinger kan avsenderen, så lenge sendingen ikke er utlevert til adressaten og det ikke er urimelig byrdefullt for Posten, kreve postsendingen:

 • stanset
 • omadressert
 • returnert (tilbakekalt)

Dvs du kan f.eks. møte opp ved postkassen til mottaker, identifisere deg for postmannen/kvinnen og kreve brevet/pakken returnert så lenge du har skrevet tydelig avsender.

Tror ellers ikke det er noen profesjonell selger som vil la mottaker sitte med "skjegget i postkassa" om varen blir borte pga feil hos Posten/Bring - da sender man vel gjerne en ny vare.  Nettopp derfor brukes registrert post både pga erstatningen man kan få fra transportør og for å klarlegge hvor pakken ble borte.

Er det mellom private og uregistrert pakke, så er det gambling på flere nivåer.

Mange profesjonelle selgere gjør avtalemessige grep som FOB der det defineres nærmere akkurat når og hvor ansvaret flyttes fra selger til kjøper. https://www.freightquote.com/blog/what-does-fob-mean-in-freight-shipping/  Men felles for alle slike forsendelser er at de kan spores, slik at det kan bevises/sannsynliggjøres hvor den forsvant.

 

Edited by Rune_says

Share this post


Link to post
Rune_says skrev (2 timer siden):

Det er et gammelt prinsipp at et brev eller en pakke er avsenders eiendom til den er fremme i mottakers postkasse eller avtalt utleveringssted.


Nei, det er det ikke. Varer er kjøpers eiendom i det øyeblikket de er betalt for, med mindre annet er spesifikt avtalt.
 

Rune_says skrev (2 timer siden):

Mange profesjonelle selgere gjør avtalemessige grep som FOB der det defineres nærmere akkurat når og hvor ansvaret flyttes fra selger til kjøper.


Profesjonelle selgere må forholde seg til en helt annen lov, Forbrukerkjøpsloven, hvor selgeren er ansvarlig også for frakten.

Private selgere skal derimot forholde seg til Kjøpsloven, hvor kjøperen selv er ansvarlig for frakten.
Slik har det "alltid" vært, det vil si i veldig mange år nå, selv om de mange fremdeles ikke har fått det med seg.

Begge disse  lovene spesifiserer akkurat når ansvaret flyttes fra selger til kjøper.

Edited by 0laf
 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (19 timer siden):


Nei, det er det ikke. Varer er kjøpers eiendom i det øyeblikket de er betalt for, med mindre annet er spesifikt avtalt.
 


Profesjonelle selgere må forholde seg til en helt annen lov, Forbrukerkjøpsloven, hvor selgeren er ansvarlig også for frakten.

Private selgere skal derimot forholde seg til Kjøpsloven, hvor kjøperen selv er ansvarlig for frakten.
Slik har det "alltid" vært, det vil si i veldig mange år nå, selv om de mange fremdeles ikke har fått det med seg.

Begge disse  lovene spesifiserer akkurat når ansvaret flyttes fra selger til kjøper.

 

Hvor står det i kjøpsloven at det er kjøper som overtar ansvaret for frakten/leveringen?

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27#KAPITTEL_2 §7 Sendekjøp

Sitat
(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.

(3) Er tingen solgt «fritt», «levert» eller «fritt levert» med angivelse av et bestemt sted, anses den ikke levert før den er kommet fram til dette sted.

Her er det ikke snakk om postoppkrav, så da blir det (3) som gjelder.  Ei heller kan det bevises at selger har levert tingen til fraktfører pga at det er sendt uregistrert. (Men partene står fritt til å avtale annet.)

Ref også §8 pkt 2 - om at kjøper ved transport skal gis anledning til å forsikre, om selger ikke forsikrer frakten.

Men fortsatt ullent hva hele saken handler om.  Er det vare uten særlig verdi, så er det godt mulig kjøper hadde full tillit til selger og Posten og tok en akseptabel risiko - dvs forskuddsbetalte og avtalte at pakken kunne sendes uregistrert for kjøpers risiko.  Litt penger tapt, men pytt... kanskje lønnsomt å være selvassurandør i det lange løp.

Er det vare av betydelig verdi så burde den vært sendt som registrert post/verdipost/rekommandert eller i postoppkrav.  Vanlig Norgespakke er f.eks. forsikret for inntil 10 000 ved tap. 

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...