Jump to content

Omnist

Medlemmer
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Omnist

  1. I følge store norske leksikon betyr det som qualbeen skriver. Neglisjerbar brukes om noe som er så lite eller ubetydelig at man kan neglisjere, se bort fra det. Man må derfor kunne se bort ifra atmosfæriske trykk som kan påvirke dekningsområdet til EG A. Altså utelukke. https://snl.no/neglisjerbar
  2. Da har selger gjort sin jobb, og dette er nå en sak mellom kjøper og postnord. Ihht kjøpsloven er det kjøper som er ansvarlig for frakt, og selger sitt ansvar opphører når varen er levert til spedisjonsfirma.
  3. Den eneste måten som har et snev av sikkerhet er personlig oppmøte, og sjekke varen før kjøp. Det nest beste vil være å be om bilder av produktet fra flere vinkler, nærbilder etc. som gir deg en viss forsikring av at selger faktisk har produktet hen prøver å selge. For min egen del føler jeg meg mer trygg på vipps enn postoppkrav siden jeg da gjerne får fullt ekte navn og tlf nr hvis det skulle være noe i ettertid. Et kontonr som man kan få ved postoppkrav vil ikke hjelpe noen ting om ikke politiet tar tak i saken. Med det sagt har jeg stort sett stolt ganske blindt på finn selgere, og har blitt lurt et fåtall ganger. Kan jeg bekrefte hvem selger er med navn og tlf fra vipps. Samt finne de på sosiale medier føler jeg meg ganske trygg og har med denne informasjonen klart å få refusjon for de handlene hvor jeg har blitt forsøkt lurt. Nettkjøp mellom private vil aldri være 100% sikkert.
×
×
  • Create New...