Jump to content
Blåbanan

Hva har skjedd med samfunnet vårt?

Recommended Posts

2 minutes ago, Grimnir said:

Men: får ikke innvandrere fordeler som ikke nordmenn får? For eksempel støtte til førerkort og rentefritt lån på bil. Det er jo systematisk forskjellsbehandling.

https://www.tv2.no/a/8043561/ 

linken din forteller at flyktninger får støtte til førerkort.
Flyktninger er ifølge FNs flyktningekonvensjon "enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe"

 • Like 2

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (4 minutter siden):

Gjelder begge veier: forekommer det systematisk forskjellsbehandling så må det fremlegges bevis for det. 

Her er noen:

Mørkhudede avvist på fire av fem utesteder
En irakisk kurder og fire etiopiere ble nektet adgang til fire av fem utesteder i Oslo. Det viser en test med skjult kamera.
https://www.aftenposten.no/osloby/i/Q7vX8/moerkhudede-avvist-paa-fire-av-fem-utesteder

- Slik nekter vi mørke nordmenn adgang til utesteder
En av Oslos dørvakter forteller hvordan klubbene lærer ansatte å hindre etniske minoriteter adgang. - Det første vi lærte var ulike måter å nekte det vi kaller utlendinger, altså mørkhudede nordmenn, adgang. Mange klubbledere mener det ikke ser bra ut med slike i lokalet, sier den mangeårige dørvakten Kesh til Dagbladet.
https://www.dagbladet.no/nyheter/slik-nekter-vi-morke-nordmenn-adgang-til-utesteder/64317456


Diskriminering i arbeidslivet
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Etnisitet/arbeidsliv/diskriminering_i_arbeidslivet/

Sitat

Flere studier har dokumentert at det forekommer etnisk diskriminering i det norske arbeidslivet og at dette utgjør et betydelig hinder for tilgangen til arbeidsmarkedet.

Noen av funnene fra flere forskjellige studier:

 • Søkere med pakistanske navn har 25 % mindre sjanse for å innkalles til jobbintervju sammenlignet med likt kvalifiserte søkere med norske navn
 • 11% av personer med samisk tilhørighet har opplevd diskriminering i arbeidslivet
 • Levekårsundersøkelsen viser at 16 % av innvandrere oppgir at de har opplevd forskjellsbehandling i arbeidslivet på grunn av sin innvandrerbakgrunn det siste året. Blant innvandrerne fra Iran, Irak, Pakistan og Afghanistan har en stor andel opplevd å bli forskjellsbehandlet, sammenlignet med innvandrere fra de andre landene. Innvandrere fra Sri-Lanka, Eritrea, Bosnia-Hercegovina og Vietnam opplever jevnt over mindre forskjellsbehandling. 
 • En studie som sammenligner diskriminering av muslimer i ansettelsesprosesser i fem vest-europeiske land , tyder på at diskriminering av denne gruppen er større i Norge enn i de andre landene i studien. 
   

Vanskeligere å få jobbintervju med utenlandsk navn
Et utenlandsk navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med omlag 25 prosent.
https://forskning.no/ledelse-og-organisasjon-arbeid-institutt-for-samfunnsforskning/vanskeligere-a-fa-jobbintervju-med-utenlandsk-navn/731093

Edited by Snikpellik
 • Like 4

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Grimnir said:

Dette er regelrett diskriminering, som Frp helt riktig påpeker. 

Quote

Åse Michaelsen (Frp) er stortingsrepresentant for Vest-Agder, og mener ordningen er et eksempel på uheldig forskjellsbehandling.
– Jeg er opptatt av at det skal være likebehandling. Å gi gratis førerkort til en gruppe og ikke andre grupper, er ikke rettferdig. Hva med annen ungdom og studenter, som heller ikke har råd til lappen? sier hun til TV 2.

Hun mener at når flyktninger har fått opphold og tildelt en kommune, bør ikke tilskudd til førerkort automatisk være endel av «pakka».

Det er et privilegium å ha førerkort, ikke en livsnødvendighet. 
Dette viser jo bare at venstresiden ikke klarer å se diskriminering om den så står rett foran dem, så lenge diskrimineringen slår positivt ut på asylsøkere som stort sett er mørke i huden. 

 

 • Like 5

Share this post


Link to post
Annonse
Blåbanan skrev (3 minutter siden):

Jeg tror du misforstår meg litt: :)

 

Vi må stoppe urettferdighet i Vesten, men vi må ikke la denne utviklingen gå for langt. Det at en mann blir anklaget for voldtekt, er som sagt urettferdighet. Det er det vi må slå ned på.

 

Og nå demonstrerer folk i USA. For hva? For at George Floyd skal komme tilbake?

 

De som gjorde udåden mot Floyd, ble arrestert. Men hva mer ønsker de? De raserer alt, de brenner ned politistasjoner, og de river ned statuer. Det er hærverk.

 

Så hva mer vil de ha? Kanskje de prøver å avsette Trump?

 

Dette er bare spørsmål jeg ikke har fått svar på, men jeg er 100% sikker på at noe vil skje. Det er noe på gang. Og Trump spiller en rolle i dette.

Hvis jeg misforstod deg så beklager jeg. Det var ikke hensikten. Jeg skal forsøke å kommentere på punktene dine.

Jeg er enig i at anklager for voldtekt er et problematisk tema. Ingen er skyldig i voldtekt med mindre bevis foreligger. Jeg tror også det finnes kvinner som misbruker denne anklagelsesmakten. Så der tror jeg vi er enige.

De som demonstrerer i Usa, og ikke de som kun er ute etter å skape faenskap, demonstrerer jo for det de mener er rett. De mener det eksisterer institusjonell rasisme i USA og at svarte utsettes for en høyere grad av politivold enn andre. Jeg er uenige i påstanden, men støtter deres rett til å fremme den. Nå må de bevise den ellers ebber nok dette ut i ingenting. De må blant annet fremme klare krav om hvilke bestemmelser og hvilke deler av systemet som må forandres, og bevise sin urett. Jeg mener det finnes andre forklaringsmodeller enn rasisme. 

De som brenner og herjer anser jeg ikke som demonstranter. De er pøbler og bør straffes deretter. 

Hva de vil ha? Jeg tror de ønsker rettferdighet. Jeg mener ikke at de opplever urettferdighet basert på hudfarge, men på grunn av blant annet fattigdom og kultur. Jeg tror ikke de nødvendigvis har som agenda og avsette Trump, men blir nok ikke lei seg om det blir utfallet. Hvis de misliker Trump så mye så får de stemme på en annen kandidat ved valg. 

Siste kommentar der har jeg ingen kommentar på. Det lukter litt konspiratorisk, og frem til det legges frem bevis så roter jeg ikke borti sånt. 

 

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
16 minutes ago, Snikpellik said:

Mørkhudede avvist på fire av fem utesteder
En irakisk kurder og fire etiopiere ble nektet adgang til fire av fem utesteder i Oslo. Det viser en test med skjult kamera.
https://www.aftenposten.no/osloby/i/Q7vX8/moerkhudede-avvist-paa-fire-av-fem-utesteder

- Slik nekter vi mørke nordmenn adgang til utesteder
En av Oslos dørvakter forteller hvordan klubbene lærer ansatte å hindre etniske minoriteter adgang. - Det første vi lærte var ulike måter å nekte det vi kaller utlendinger, altså mørkhudede nordmenn, adgang. Mange klubbledere mener det ikke ser bra ut med slike i lokalet, sier den mangeårige dørvakten Kesh til Dagbladet.
https://www.dagbladet.no/nyheter/slik-nekter-vi-morke-nordmenn-adgang-til-utesteder/64317456

For å vise at det er forskjellsbehandling må man se hva forskjellen er.
Hvor ofte blir etniske nordmenn nektet adgang til utesteder? 
Hvis man ikke har noe å sammenlikne med er denne testen verdiløs. 

Jeg er selv etnisk nordmann og har blitt nektet adgang på utested uten noen legitim grunn. 

Quote

Søkere med pakistanske navn har 25 % mindre sjanse for å innkalles til jobbintervju sammenlignet med likt kvalifiserte søkere med norske navn

Vanskeligere å få jobbintervju med utenlandsk navn
Et utenlandsk navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med omlag 25 prosent.
https://forskning.no/ledelse-og-organisasjon-arbeid-institutt-for-samfunnsforskning/vanskeligere-a-fa-jobbintervju-med-utenlandsk-navn/731093

Navn er ikke en beskyttet egenskap når det kommer til diskriminering, 
Navn glimter fint med sitt fravær i diskrimineringsloven som du ser under. 
Det går fint an å bytte navn om man vil det. 

Quote

§ 6.Forbud mot å diskriminere

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Forbudet omfatter diskriminering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd.

Forbudet gjelder også hvis en person blir diskriminert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og diskrimineringen skjer på grunn av forhold som nevnt i første ledd.

Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling etter §§ 7 og 8 som ikke er lovlig etter §§ 9, 10 eller 11.

 

Quote

11% av personer med samisk tilhørighet har opplevd diskriminering i arbeidslivet

Hva menes med diskriminering der. Og hvor mange % etniske nordmenn opplever diskriminering i arbeidslivet? 
Tall uten noe å sammenlikne med sier ikke mye. 

Quote

Levekårsundersøkelsen viser at 16 % av innvandrere oppgir at de har opplevd forskjellsbehandling i arbeidslivet på grunn av sin innvandrerbakgrunn det siste året. Blant innvandrerne fra Iran, Irak, Pakistan og Afghanistan har en stor andel opplevd å bli forskjellsbehandlet, sammenlignet med innvandrere fra de andre landene. Innvandrere fra Sri-Lanka, Eritrea, Bosnia-Hercegovina og Vietnam opplever jevnt over mindre forskjellsbehandling. 

Dette er hva de selv oppgir. Kan det være andre, legitime grunner som de ikke vet om som gjør at de ble behandlet annerledes i visse situasjoner. 

Edited by debattklovn
 • Like 2

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (13 minutter siden):

Gjelder begge veier: forekommer det systematisk forskjellsbehandling så må det fremlegges bevis for det. 

Men: får ikke innvandrere fordeler som ikke nordmenn får? For eksempel støtte til førerkort og rentefritt lån på bil. Det er jo systematisk forskjellsbehandling.

https://www.tv2.no/a/8043561/ 

Angående første påstanden din er jeg helt enig. Det er derfor jeg ikke mener BLM har rett angående deres påstander om systematisk rasisme. 

Du skrev institusjonell forskjellsbehandling av etnisk norsk ungdom. Ikke vri deg unna den.

Når det er snakk om systematisk forskjellsbehandling så er dette en taktikk vi ser på mange arenaer. For eksempel kvotering på arbeidsplasser og utdanningstilbud. Hvorvidt det er rett eller galt er et politisk spørsmål. Jeg er imot all form for forskjellsbehandling, selv når det innføres for å rett opp tidligere urett. Jeg mener alltid den mest kvalifiserte bør få gevinster. 

Når det er snakk om systematisk forskjellsbehandling i favør innvandrere så er det en nyansert problemstilling som jeg synes du vurderer for bombastisk. Jeg synes ikke nødvendigvis at det er galt at de mottar visse tjenester gratis/subsidiert, men jeg synes kanskje prioriteringene av hva de mottar er noe galt. Førerkort og billån ville vært langt langt langt nede på listen over ting jeg mener de burde prioritere. Dette begrunner jeg utifra at de i mange tilfeller har forlatt alt de eier og kjenner, og at oppoverbakken for å nå en akseptabel levestandard kan være veldig bratt. Men jeg synes det i større grad burde være behovsprøvd, mer effektivt og medførte også strengere krav (blant annet krav til å lære seg språk og skaffe jobb). 

 • Like 2

Share this post


Link to post
C_Buk skrev (2 minutter siden):

Angående første påstanden din er jeg helt enig. Det er derfor jeg ikke mener BLM har rett angående deres påstander om systematisk rasisme. 

Du skrev institusjonell forskjellsbehandling av etnisk norsk ungdom. Ikke vri deg unna den. 

Høh? Hva er det jeg vrir meg unna?

Sitat

Når det er snakk om systematisk forskjellsbehandling så er dette en taktikk vi ser på mange arenaer. For eksempel kvotering på arbeidsplasser og utdanningstilbud. Hvorvidt det er rett eller galt er et politisk spørsmål. Jeg er imot all form for forskjellsbehandling, selv når det innføres for å rett opp tidligere urett. Jeg mener alltid den mest kvalifiserte bør få gevinster. 

Enig.

Sitat

Når det er snakk om systematisk forskjellsbehandling i favør innvandrere så er det en nyansert problemstilling som jeg synes du vurderer for bombastisk. Jeg synes ikke nødvendigvis at det er galt at de mottar visse tjenester gratis/subsidiert, men jeg synes kanskje prioriteringene av hva de mottar er noe galt. Førerkort og billån ville vært langt langt langt nede på listen over ting jeg mener de burde prioritere. Dette begrunner jeg utifra at de i mange tilfeller har forlatt alt de eier og kjenner, og at oppoverbakken for å nå en akseptabel levestandard kan være veldig bratt. Men jeg synes det i større grad burde være behovsprøvd, mer effektivt og medførte også strengere krav (blant annet krav til å lære seg språk og skaffe jobb).

Forskjellsbehandling er forskjellsbehandling, selv når den er gjort i beste hensikt. Mange etnisk norske ungdommer sliter med å få råd til både førerkort og lån til bil, men de får tilsynelatende ingen spesialbehandling. 

Men nå var dette med førerkort og rentefritt billån bare noe jeg fant i farta.

 • Like 1

Share this post


Link to post

"Back in the day" så jeg ikke farge på mennesker.

Problemet i dag er at det konstant blir påpekt og satt fingeren på farge og rasisme.  Det har rett og slett blitt for mye og man har fått motsatt effekt, at man klarer ikke å legge bort forskjellen på mennesker. 

 

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (1 minutt siden):

Høh? Hva er det jeg vrir meg unna?

Forskjellsbehandling er forskjellsbehandling, selv når den er gjort i beste hensikt. Mange etnisk norske ungdommer sliter med å få råd til både førerkort og lån til bil, men de får tilsynelatende ingen spesialbehandling. 

Men nå var dette med førerkort og rentefritt billån bare noe jeg fant i farta.

Du vrir deg unna påstanden din om "institusjonell forskjellsbehandling av etnisk norsk ungdom". Du slang det ut uten begrunnelse.

Det at man etnisk norske ungdommer sliter med å få råd til både førerkort og lån til bil kan vel ikke sammenlignes med at noen flykter fra en krig og får alle eiendelene sine sprengt i fillebiter? (ekstremt eksempel). I de aller aller fleste situasjoner kan en etnisk norsk ungdom få en jobb og spare opp penger. I de aller fleste situasjoner har foreldrene hatt en sjanse til å gi barna sine en plattform til å lykkes. 

Men for all del, jeg synes vel egentlig ikke at noen skal få finansiert førerkort og rentefritt billån. Men jeg ser ingen problem med finansiert norskkurs medfølgende krav om å mestre norsk på et akseptabelt nivå. Og jeg er også for at all støtte skal være behovsprøvd og medføre krav. 

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (11 minutter siden):

https://www.nettavisen.no/okonomi/-usa-begar-kollektivt-selvmord/3423992398.html

Dette er kanskje litt konspirasjon, men det kan være noe å legge seg til minne. Les gjerne artikkelen. :)

Synes det var mange gode argumenter der. Er enige i de fleste poengene opp til et visst punkt hvor konklusjonene og påstandene fremmes. Å skylde på ytre venstre for å overse fakta er jo for så vidt helt korrekt, men jeg synes han glatt overser å trekker inn motparten også. Debattkulturen er i for stor grad preget av enten/eller, og faktabaserte argumenter tildeles for liten verdi. Her har begge parter stor skyld. 

En liten avsporing her. Hvis jeg fremmer at argument "jeg mener at X er urettferdig og jeg krever at vi fikser det" så betyr det på ingen måte at jeg har rett. Slik den politiske kulturen har blitt så må du enten være for eller imot argumenter, ellers blir du stemplet. Man må kunne stille kritiske spørsmål og krav til å bevise argumentet. Argumentet bør fremmes slik: "jeg mener X er urettferdig og jeg krever at vi fikser det. Har har jeg bevisene for urettferdighet, og jeg mener at de beviser mitt argument". Da har man et fundament for videre diskusjon. Kanskje man er uenige om hva bevisene faktisk antyder. Slik det er nå fremmes personangrep, "den som roper høyest har rett", dumme forståelige argumenter er mer rett fordi "folk flest" forstår det osv. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
C_Buk skrev (33 minutter siden):

Du vrir deg unna påstanden din om "institusjonell forskjellsbehandling av etnisk norsk ungdom". Du slang det ut uten begrunnelse.

Har jeg påstått det? Det må du nesten henvise til.

Sitat

Det at man etnisk norske ungdommer sliter med å få råd til både førerkort og lån til bil kan vel ikke sammenlignes med at noen flykter fra en krig og får alle eiendelene sine sprengt i fillebiter? (ekstremt eksempel). I de aller aller fleste situasjoner kan en etnisk norsk ungdom få en jobb og spare opp penger. I de aller fleste situasjoner har foreldrene hatt en sjanse til å gi barna sine en plattform til å lykkes. 

Gruppe A får støtte til førerkort, gruppe B får det ikke. Det er en systematisk forskjellsbehandling uansett hva bakgrunn man måtte ha.

Sitat

Men for all del, jeg synes vel egentlig ikke at noen skal få finansiert førerkort og rentefritt billån. Men jeg ser ingen problem med finansiert norskkurs medfølgende krav om å mestre norsk på et akseptabelt nivå. Og jeg er også for at all støtte skal være behovsprøvd og medføre krav.

 Ikke nødvendigvis uenig i det. Når Norge velger å ta i mot flyktninger, da tar man kanskje på seg litt ansvar for de også. Så kan man jo diskutere i det vide og det brede over hvem som skal få hvor mye.

Men husk: om man først aksepterer premisset om at de som kommer hit skal få "gratis" ting, da aksepterer man også samtidig at noen må tilby disse "gratis" tingene. Det er konsekvensen av å ha et system basert på positive rettigheter, altså at man skal ha "rett" til noe. Din positive rett krever en positiv plikt av meg, altså at jeg blir forpliktet til å tilby "gratis" førerkort og "gratis" språkkurs. Men hvor går grensen? I prinsippet så kan man jo ha "rett" til alt mulig bare formålet er "godt" nok.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (10 minutter siden):

Har jeg påstått det? Det må du nesten henvise til.

Jeg trodde du var den som skrev kommentaren jeg kommenterte i utgangspunktet. Ser nå at det var freddy85. Beklager selvsagt det.

Edited by C_Buk

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (3 minutter siden):

Gruppe A får støtte til førerkort, gruppe B får det ikke. Det er en systematisk forskjellsbehandling uansett hva bakgrunn man måtte ha.

 Ikke nødvendigvis uenig i det. Når Norge velger å ta i mot flyktninger, da tar man kanskje på seg litt ansvar for de også. Så kan man jo diskutere i det vide og det brede over hvem som skal få hvor mye.

Men husk: om man først aksepterer premisset om at de som kommer hit skal få "gratis" ting, da aksepterer man også samtidig at noen må tilby disse "gratis" tingene. Det er konsekvensen av å ha et system basert på positive rettigheter, altså at man skal ha "rett" til noe. Din positive rett krever en positiv plikt av meg, altså at jeg blir forpliktet til å tilby "gratis" førerkort og "gratis" språkkurs. Men hvor går grensen? I prinsippet så kan man jo ha "rett" til alt mulig bare formålet er "godt" nok.

På disse punktene er vi nok relativt enige. 

Jeg er helt overbevist om at vi gir bort for mye gratis, uten å stille krav. Disse kravene mener jeg på en måte blir en del av tilbakebetalingen. For eksempel; norsk kurs --> integrering --> jobb --> skatt. Men jeg ser helt klart problemstillingen tilknyttet grensesetting, og man skal argumentere meget godt for hvor den grensen bør settes. Av ideene jeg klarer å klekke ut i farta tenker jeg kanskje en samfunnsøkonomisk modell kan være et greit utgangspunkt? Men et slikt regnestykke ville vært et mareritt å sette opp og begrunne...

Jeg vet ikke hvor grensen skal være. Men jeg vet at jeg er for å gi særskilt støtte til for eksempel en flyktning som flykter fra en krig, har fått hjemmet sitt og alle eiendeler bombet ihjel osv.. Og jeg vet at jeg ikke synes det er riktig at etnisitet alene skal være nok til å trigge visse særrettigheter. Verken i positiv eller negativ forstand. Det er et stort sprik mellom de to situasjonene, og jeg er verken kvalifisert eller kunnskapsrik nok til å foreta en fornuftig balansering der. Alt jeg skriver om den grensen blir ren og skjær synsing uten faktabasert bevis. Med andre ord... verdiløst.

Share this post


Link to post
C_Buk skrev (18 timer siden):

Jeg trodde du var den som skrev kommentaren jeg kommenterte i utgangspunktet. Ser nå at det var freddy85. Beklager selvsagt det.

Hehe ja det er fort gjort når man diskuterer med flere.

C_Buk skrev (18 timer siden):

På disse punktene er vi nok relativt enige. 

Jeg er helt overbevist om at vi gir bort for mye gratis, uten å stille krav. Disse kravene mener jeg på en måte blir en del av tilbakebetalingen. For eksempel; norsk kurs --> integrering --> jobb --> skatt. Men jeg ser helt klart problemstillingen tilknyttet grensesetting, og man skal argumentere meget godt for hvor den grensen bør settes. Av ideene jeg klarer å klekke ut i farta tenker jeg kanskje en samfunnsøkonomisk modell kan være et greit utgangspunkt? Men et slikt regnestykke ville vært et mareritt å sette opp og begrunne...

Det vil nok bli et administrasjonshelvete uten like.

Jeg er mer for et system basert på private tjenester og veldedighet. De som ønsker norskkurs står da fritt til å ta dette selv, men de må betale for det selv. Dersom noen ikke har råd til det, da står andre borgere i samfunnet fritt til å donere penger til slike formål. Se på det slik: mange aksepterer jo dagens tvangsbaserte system, så hvorfor skal ikke de samme menneskene ønske å frivillig gi til gode formål? Nordmenn generelt er jo ganske så gavmilde ifbm TV-aksjoner, innsamling og liknende.

Sitat

Jeg vet ikke hvor grensen skal være. Men jeg vet at jeg er for å gi særskilt støtte til for eksempel en flyktning som flykter fra en krig, har fått hjemmet sitt og alle eiendeler bombet ihjel osv.. Og jeg vet at jeg ikke synes det er riktig at etnisitet alene skal være nok til å trigge visse særrettigheter. Verken i positiv eller negativ forstand. Det er et stort sprik mellom de to situasjonene, og jeg er verken kvalifisert eller kunnskapsrik nok til å foreta en fornuftig balansering der. Alt jeg skriver om den grensen blir ren og skjær synsing uten faktabasert bevis. Med andre ord... verdiløst.

En ting vet jeg ihvertfall helt sikkert: har man først akseptert premisset om at gruppe X skal ha rett til gode Y fordi godt formål Z, da viser stort sett all erfaring at det nesten ikke er grenser for hva skattebetalerne må finansiere. Vi må jo betale titalls millioner kroner til mennesker som har som "jobb" å bæsje maling for pokker.

Edited by Grimnir
 • Like 2

Share this post


Link to post

Intet er nytt under solen.
Jeg vil påstå at årsaken til opplevde samfunnsendringer i all hovedsak kan tilskrives hastigheten og mangfoldet av måten vi kommuniserer på.
 

Share this post


Link to post

Sosiale medier. Og en eksplosjon i narsisisme - da spesielt hos den generasjonen som er flasket opp med disse "sosiale mediene". Å være aktivistisk handler ikke om genuint engasjement lenger, men hvem som kan rope høyest - i sosiale medier - og bli gitt mest oppmerksomhet. Å være imot rasisme er en edel sak; helt klart; men denne saken har blitt ødelagt av sosial media-narsisismen.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (På 22.7.2020 den 20.40):

Vi er vitne til noe stort. Vi opplever at samfunnet har endret seg. Jeg skal forklare hvordan.

 

Det er mye som er rasistisk nå i disse tider. Ting som ikke var rasistisk før, har blitt rasistisk. Woke-bevegelsen blir kraftigere og kraftigere. Jeg er mot rasisme, men nå synes jeg det har gått for langt.

 

 

Nei, rasisme er det samme som det alltid har vært. Det nye er at en del individer med alt for mye fritid og alt for lite venner bruker tid og krefter på å lete med lys og lupe etter ting DE HEVDER er rasisme og som ingen normale mennesker med noen som helst godvilje kan være enige i er rasisme. For eksempel er alt dette rasistisk: egen hage, å eie en hund, å ta vare på kroppen for å unngå overvekt(fra en tidligere overvektig har jeg en beskjed til de som hevder slikt og det er ikke høflig så jeg lar være),sjakkbrikker, kirkedekorasjoner, renessansekunst, å ha hvite tenner, hudkremer, plastre, å være i et forhold med ikke-hvite, å ikke være i forhold med ikke-hvite å dra på ferie til "ikke-hvite" land, å lære seg "ikke-hvite" språk, å gå på turer i villmarka og vidda, mattematikk, demokrati, logikk, å se individer før hudfarger, å være vennlig og spørre hvordan folk har det, å møte folk med et smil, å ikke møte folk med et smil, å spørre hvor noen kommer fra, å ikke spørre hvor noen kommer fra.....listen er endeløs og fylles opp hver eneste dag med de mest SINNSYKE paranoide vrangforestillingene om hva som er rasisme. Greit at folk kan ytre slike sinnsyke feberfantasier, men jeg synes seriøse medier bør ignorere det og at de kan røre ut om det på egne blogger eller Facebook og Twitter eller slikt.

Nå vil vel noen komme meg i forkjøpet og hevde at det er minroiteter som snakker om sine "erfaringer" som mener at alt dette er rasisme....eh, nei. Det er ikke det. De som kommer med disse koko-forestillingene om at plaster og dietter er rasistisk er i overveiende grad "hvite" middelklassepersoner med bachelor eller master i et eller annet meningsløst humaniorafag og med "white saviour"-syndrom. I den sjeldne grad det er minoritetspersoner som kommer med dette er det individer som har blitt indoktrinerte av de samme "hvite frelserne" om hvor undertrykte de er på alle mulige områder.

Edited by Morromann
 • Like 2

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (På 22.7.2020 den 20.40):

Vi er vitne til noe stort. Vi opplever at samfunnet har endret seg. Jeg skal forklare hvordan.

 

Det er mye som er rasistisk nå i disse tider. Ting som ikke var rasistisk før, har blitt rasistisk. Woke-bevegelsen blir kraftigere og kraftigere. Jeg er mot rasisme, men nå synes jeg det har gått for langt.

 

Får omtrent 1 måned siden, opplevde forfateren JK. Rowling, massiv kritikk. Hun ble tiltalt som "transfobisk", selv om hun sa at hun ville demonstrert for transpersoner. Hun skrev bare noen kritiske ting. Det er ikke det samme som rasisme. Hun blir angrepet, til og med fra Danniel Radcliffe, som er Harry Potter.

 

Også er det Blackk lives matter-bevegelsen. Jeg er enig i at svarte folk ikke skal bli behandlet dårlig, men dette gjeller ikke bare svarte mennesker. Alle liv betyr noe! De burde bytte navn. De burde hete "All lives matter".

 

Hva er det som skjer med samfunnet vårt? Hva er det vi beveger oss inn i? Hvilken tilstand går vi mot?

...

Jeg ser hvor hun kommer fra, men også problemet med uttalelsen.
Jeg mener; hun misforstår ikke hva som sies, og virker ikke å misforstå hva saken gjelder.
Men likevel er hele svaret en kommentar på meningsspalten sin tittel, og ikke en kommentar på innholdet.

Hun siterer en artikkel utelukkende fordi hun reagerer på den inkluderende språkbruken.

Personlig reagerer jeg ikke lengre på slik språkbruk -- men de jeg kjenner som gjør det er hovedsakelig alderskonservative som ikke liker endringene, og som også klager på barn og ungdom sin slang og synes at de skal snakke ordentlig.

---

Vi er vitne til en konservativ høyrebølge som bruker propaganda og enkelteksempler fra hele verden til å skape en frykt for progresjonen samfunnet har gjennomgått, som apellerer til en lengsel etter tiden hvor rasisme, sexisme og hat mot homofile var normalt.

Det er ingenting som er gått for langt.
Det er -- som det alltid har vært -- enkeltpersoner og mindre grupper av mennesker som går for langt, og får medieoppmerksomhet.

Det har også vokst frem nye konservative miljøer og blir viet større oppmerksomhet til disse -- miljøer som ikke gir mening for konservative som tror at konservative er "kristne ((hvite) menn) som jobber for (hvite ((overklasse)menn)) sine nasjonale interesser."

Konservatisme er ikke en politikk, i utgangspunktet -- men en tilnærmelse til verden hvor man frykter endring og fremmedelementer og ønsker å beskytte seg selv og gruppene man tilhører fra endring og innflytelse fra fremmede.
Dette skaper den konservative politikken -- en politikk som skaper lignende miljøer i alle verdens land, som har forskjellige grupper i fokus.
Men alle har fokus på gruppen de tilhører -- om hovedfokuset er rase, religion, eller nasjon.
Homofile konservative har tradisjonelt benektet sin legning -- og vi ser eksempler den dag i dag på arge motstandere av homofili som kommer ut av skapet.
Vi ser folk som Lindsey Graham i USA som benekter sin legning til det ytterste for å passe inn i konservative politiske partier.

Men hva skjer når mennesker med en konservativ tilnærming til verden er komfortabel med å være annerledes, og skaper miljøer hvor de kan være annerledes i en større gruppe..?
Du får et miljø som er likt FrP i måten de oppfører seg -- klandrer alle for å være slemme mot dem, og bruker alle de politiske kortene til konservative; projisering, løgn, dobbeltmoral, offermentalitet.
De klandrer andre for å være for lite forståelsesfulle, og anklager sine politiske motstandere for å være uetiske.

...men de er ikke venstresiden -- selv om de er i størst konflikt med den hvite konservative kristne høyresiden.
Konservative hvite klarer ikke å skille sine mostandere -- og antar at alle som ikke er på deres side er på den politiske venstresiden.
De har ofte rett i at folk stemmer på partiene til venstre, men ikke fordi de er liberale -- men fordi det ikke finnes konservative partier som tjener deres sak.

Konservative muslimer er konservative, men har ingen partier som tjener en arabisk muslimsk interesse på samme måte som FrP og til dels Høyre tjener hvite.

Transmiljøene som er fiendtlige til mennesker utenfor er konservative, men har ingen partier som tjener dem bedre enn venstresiden -- som de forsøker å utnytte.

Alle de konservative miljøene tjener på hverandre:
Konservative muslimer kan vise til konservative trans- og homofile, og hvite konservative kristennasjonalister, for å skape frykten som motiverer muslimer til å innta et konservativt politisk syn på verden -- som tjener gruppens ledere.
Konservative hvite kan vise til konservative muslimske arabere, og de konservative trans- og homofile miljøene, for å skape frykten som motiverer hvite til å innta et konservativt politisk syn på verden -- som tjener gruppens ledere.

---

Den farlige gruppetenkingen som ligger til grunn er den samme.
De forenkler virkeligheten, og bruker rase, nasjon, religion, legning og språk/kultur og klasse til å skape en eksklusiv identitet for seg selv, og forsøker å isolere gruppen og spille dem opp mot alle som ikke er som dem.

---

Rent bortsett fra økning i høyreekstremisme, og den naturlige kriminaliteten som følger større forskjeller -- et resultat av finanskriser og konservativ politikk de siste 10 årene -- så er Norge et bedre sted i dag enn for 20 år siden, på alle områder.

Men siden dette ikke passer i konservative sin agenda, at det er konservativ politikk som drar oss tilbake, så trengs ytre fiender å skylde på.

Og i stedet for å diskutere løsningene, så benektes problemene.

Problem:
200 000 norske kvinner har blitt voldtatt i løpet av livene sine.
Konservativ løsning: Ignorer problemet fullstendig, og heller deflekter og projiser -- anklage innvandrere for å være perverse svin for å voldta like mye som etniske norske. Bruk statistikken for anmeldelser -- selv om den ikke representerer det faktiske antallet voldtekter, da de fleste ikke anmelder voldtekt med mindre gjerningspersonen er en ukjent eller i det minste ikke har felles venner.
List opp enkelteksempler på kvinner som lyger, og enkelteksempler av menn som påstår at de har blitt falskt anklaget -- uavhengig om hvorvidt de snakker sant eller ikke.
Enkelteksempler er brukes av konservative som bevis på at hele grupper er skyldige i noe.

Problem:
Bedriftsledere nekter å ha innvandrere som kunder eller ansatte.
Konservativ løsning: Ignorer problemet fullstendig, og heller deflekter og projiser: Asylsøkere får penger i hendene, mens oldemor får dårlig mat og dusj annenhver uke på sykehjem! For ikke å nevne at innvandrere voldtar folk.

Problem:
Det er krig i verden, og mennesker er på flukt.
Konservativ løsning: Send kake! Tenk så glad folk som er utsatt for folkemord eller grov diskriminering blir om de bare får finansiert skole der de er! For gudene forby at vi tar i mot flyktninger! Og om vi selv skulle måtte flykte en gang i tiden, på grunn av naturkatastrofer eller krig, så vil jo selvsagt hele verden ta i mot blonde kjekke nordmenn som reiser uten annet enn joggesko og tannbørste, uavhengig av om vi oppførte oss etisk mot flyktinger fra andre land eller ikke.

---

Seriøst.

Hva er dårligere i dag -- og hvorfor..?
Kom med statistikk -- ikke enkelteksempler som kun kommer frem i dagens lys på grunn av at internett og medier har lært seg å ta i bruk Tags og nå bruker tags til å finne nyhetssaker som de vet er lesbare fra nasjonale og internasjonale nyhetsbyråer.

Hovedproblemet i dag er at mennesker isolerer seg og er redde og tyr til en konservativ tankegang, som gjør at de gir makt til menneskene som ønsker denne utviklingen -- og som ofte aktivt jobber for å skape mer frykt og konflikt.
Republikanerene i USA, og FrP i Norge.
Conservative Party i Storbritannia under Boris Johnson.
Liberal og National Party i Australia.

Et annet problem er at mediehusene er mer kyniske, mer opptatt av å tjene penger, og mindre opptatt av journalistikk.
Frykt, spenning og konflikt selger bedre enn bilder av rare agurker og obskøne gulerøtter.

Edited by Red Frostraven
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Covid 19 skulle vært "the hard reset" verden trengte, men menneskeheten har mer kontroll over egen evolusjon enn tidligere. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...