Jump to content
Blåbanan

Hva har skjedd med samfunnet vårt?

Recommended Posts

Snikpellik skrev (36 minutter siden):

 

For min egen del har jeg jobbet mye i USA, har venner og bekjente der og har interesse av amerikansk politikk og samfunn.

 

Vel, om du har bodd en del i USA kan du vel ikke ha unngått å legge merke til den enorme forskjellen på våre samfunn og hvor mye bedre det norske samfunnet er på alle mulige måter og hvorfor vi i kraft av vår samfunnsmodell ikke trenger å kopiere den polariserte amerikanske konfliktkulturen som har helt spesifikke historiske årsaker som vi ikke er belastet med i Norge? 

 • Like 2

Share this post


Link to post
22 hours ago, Grimnir said:

Forskjellsbehandling er forskjellsbehandling, selv når den er gjort i beste hensikt. Mange etnisk norske ungdommer sliter med å få råd til både førerkort og lån til bil, men de får tilsynelatende ingen spesialbehandling.

I et vakuum, er jeg enig, om verden bare eksisterte som svart blekk, på hvitt papir, i en asberger-hjerne, ville jeg vært enig.
Men alas, verden er mangefasettert og sammensatt.
At regjeringen har vurdert det slik at gruppen man kaller flyktinger, har behov for ekstra hjelp når de kommer til norge, er på ingen måte rasistisk, da gruppen er definert av sin helt opplagte status, som man har antatt innebærer at de ankommer med så lite, minus på kontoen om du vil, at det vil være nødvendig med ekstra oppfølging om man skal oppnå en god integrering.
Om vurderingen er riktig, blir jo et helt annet spørsmål, men at en gruppe gis spesialbehandling, gjør ikke automatisk den handlingen gal.
Funksjonsfriske har heller ikke samme krav på hjelpemidler som en handicappet, forskjellsbehandling!!

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Man kan anta at noen flyktninger kommer med minus på kontoen og trenger ekstra oppfølging. 
Det betyr imidlertid ikke at 
1. At førerkort er en nødvendighet og at skattepenger derfor burde gå til flyktningers førerkort. 
2. At ikke mange norske skattebetalere sliter med å få økonomien til å gå rundt og få råd til førerkort

Man vil jo anta at den norske stat har et ekstra stort ansvar ovenfor sine skattebetalere, siden disse er tvunget med trussel om fengsel til å betale inn til statskassa. Det er norske statsborgere som den norske stat bør prioritere når det kommer til bruk av skattepenger. Ikke bistand til Kina, India, eller flyktninger som kommer fra Langtvekkistan. 

Handicappede har ingenting med dette å gjøre. 

 

Edited by debattklovn
 • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse

Altså, jeg kan forstå at du ser det slik, men det er jo ikke gitt at det er riktig, det er uansett ikke slik regjeringen har vurdert det.
Jeg tenker forøvrig selv, at førerkort ikke er en absolutt nødvendighet, men jeg har lest nok av sinte 'nei til bilfritt oslo'-kommentarer, til å vite at mange vurderer det som svært, svært, viktig for at hverdagen skal gå rundt.
Jeg bare foreslo handicappede som en annen marginalisert gruppe, hvor staten sikkert bedriver institusjonell diskriminering mot funksjonsfriske nordmenn.

 • Like 2

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (34 minutter siden):

Man vil jo anta at den norske stat har et ekstra stort ansvar ovenfor sine skattebetalere, siden disse er tvunget med trussel om fengsel til å betale inn til statskassa. Det er norske statsborgere som den norske stat bør prioritere når det kommer til bruk av skattepenger. Ikke bistand til Kina, India, eller flyktninger som kommer fra Langtvekkistan. 

Jeg lurer på hvilken gruppe som får mest penger fra staten (deg og meg). Er det statsborgerne eller andre?

 • Like 2

Share this post


Link to post
frohmage skrev (6 minutter siden):

Jeg lurer på hvilken gruppe som får mest penger fra staten (deg og meg). Er det statsborgerne eller andre?

Et godt spørsmål.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (19 minutter siden):

Et godt spørsmål.

Det var bra mye penger til utlandet. Og det virker jo ikke som om de gjør noen endringer i samfunnet der nede. Jeg spør meg selv: Hva er det som skjer med samfunnet vårt?

 • Like 2

Share this post


Link to post
58 minutes ago, frohmage said:

Jeg lurer på hvilken gruppe som får mest penger fra staten (deg og meg). Er det statsborgerne eller andre?

Under hvilke omstendigheter er det akseptabelt at staten prioriterer ikke-statsborgere før dens forpliktelser er oppfylt ovenfor statsborgere? 

 • Like 2

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (3 timer siden):

Jeg vil ikke akkurat si det er ignorant. BLM hevder de kjemper for alle svartes liv. 
Hva er viktigst, at Deshawn fra slummen i Chicago får seg en ny TV og nye joggesko, eller
at Muhammed fra Kongo har nok mat til å overleve... 

Jo det er veldig ignorant. Det er å sette svake grupper opp mot kvarandre, som og er ein taktikk for å deflektere og projisere.. BLM startet i USA, og det er heilt naturlig at hovudfokuset deiras ligger på egen dørstokk... 

Eg må berre spørre. Er du seriøs i din argumentasjon, eller prøver du å leve opp til kallenavnet ditt?

 • Like 2

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (Akkurat nå):

Under hvilke omstendigheter er det akseptabelt at staten prioriterer ikke-statsborgere før dens forpliktelser er oppfylt ovenfor statsborgere? 

Jeg vet ikke. Hvor gjør de det?

 • Like 1

Share this post


Link to post
11 minutes ago, frohmage said:

Jeg vet ikke. Hvor gjør de det?

Synes du det er greit at staten gir 40 mrd skattekroner til utlandet hvert år mens kreftpasienter på norske sykehus må ta opp lån for å betale for sin egen medisin fordi staten sier den er for dyr? 

Jeg tvinger deg til å betale millioner av kr gjennom livet og i gjengjeld lover jeg å passe på deg når du blir gammel. Når du så blir gammel og syk sender jeg dine innsendte millioner rett til utlandet, og når du ber meg om penger til dyre livsgivende medisiner får du bare en langefinger i retur. Er det rettferdig? 

Edited by debattklovn
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Nå vet ikke jeg hva Rowling har sagt om transpersoner, men det skal absolutt ingenting til for å få stempel som transfobisk i dag. Å diskutere transpersoner er et minefelt av begreper og pronomen du må ha 100% kontroll på og hvis du uheldigvis skulle gjøre et feilsteg så er du automatisk transfobisk og verre enn Hitler. Det er heller ikke lov å kritisere noe som helst, og nåde deg hvis du er streit hvit mann og skulle våge å ha noen meninger om saken.

 • Like 3

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (2 minutter siden):

Synes du det er greit at staten gir 40 mrd skattekroner til utlandet hvert år mens kreftpasienter på norske sykehus må ta opp lån for å betale for sin egen medisin fordi staten sier den er for dyr? 

Det kommer an på kvaliteten på behandlingen. Hvem er det som blir nektet, mener du? Om man betaler kr. 2020,- til den kristne kanalen VisjonNorge, så blir du ikke smittet av Corona. Burde vi sponse dette for alle (kronisk norske)?

Share this post


Link to post
Kjøleskap skrev (5 minutter siden):

Nå vet ikke jeg hva Rowling har sagt om transpersoner, men det skal absolutt ingenting til for å få stempel som transfobisk i dag. Å diskutere transpersoner er et minefelt av begreper og pronomen du må ha 100% kontroll på og hvis du uheldigvis skulle gjøre et feilsteg så er du automatisk transfobisk og verre enn Hitler. Det er heller ikke lov å kritisere noe som helst, og nåde deg hvis du er streit hvit mann og skulle våge å ha noen meninger om saken.

Hersketeknikker. Gaslighting er en teknikk som (mis)brukes av det som er av radikale aktivister for tiden og gjerne med en Twittermobb på slep.

 • Like 1

Share this post


Link to post
50 minutes ago, Blåbanan said:

Det var bra mye penger til utlandet. Og det virker jo ikke som om de gjør noen endringer i samfunnet der nede. Jeg spør meg selv: Hva er det som skjer med samfunnet vårt?

I 2013 var antallet mennesker som levde under den internasjonale ekstremfattigdomsgrensen på 1.90 USD om dagen, anslått til 767 millioner.
Det er en nedgang fra 28 pst. i 1999 til 11 pst. i 2013.
Den største nedgangen i ekstremfattigdom skjedde i denne perioden i Øst og Sør-Asia.

3 hours ago, debattklovn said:

Jeg vil ikke akkurat si det er ignorant. BLM hevder de kjemper for alle svartes liv. 
Hva er viktigst, at Deshawn fra slummen i Chicago får seg en ny TV og nye joggesko, eller
at Muhammed fra Kongo har nok mat til å overleve... 

Så det er viktig for deg at Muhammed skal ha mat nok til å overleve, men du vil ikke at Norge som  et av landene med høyest brutto nasjonalprodukt (BNP) pr innbygger i verden, og en av verdens høyeste levestandarder, skal bidra?
Eller er det bare når du snakker om bevegelser hvis innhold du er uenig í, at det er interessant å nevne Muhammed fra Kongo?

 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Morromann skrev (3 timer siden):

Vel, om du har bodd en del i USA kan du vel ikke ha unngått å legge merke til den enorme forskjellen på våre samfunn og hvor mye bedre det norske samfunnet er på alle mulige måter og hvorfor vi i kraft av vår samfunnsmodell ikke trenger å kopiere den polariserte amerikanske konfliktkulturen som har helt spesifikke historiske årsaker som vi ikke er belastet med i Norge? 

Vi i Norge er ganske heldige. Vi er rikere enn Amerika. Vi har et bedre samfunn enn dem. Vi nordmenn er ganske fredelige vesner.

 

Men jeg spår en ny vridning i samfunnet. Om 5, 10, eller 15 år vil en bølge av demonstranter også spre seg i det ganske land. Vi vil oppleve at ytringsfriheten ikke har så mye kraft lenger.

 

Vi må stoppe denne utviklingen, før den kommer til Europa. For det vil den, om ikke brannen slukkes. Flammene brenner, og ilden for mer næring. Og hvis ikke ilden slukkes, vil vi også bli fortært. Hvis vi ikke skaper fred mellom oss, vil en enda større ild fortære oss, sånn som den gjorde i 1940.

 

Hat er svaret på alt dette. Hat mot undertrykkelse. Hat mot svarte mennesker. Det er hatet som er ilden, og som vil fortære oss, om vi ikke slukker den.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (4 timer siden):

...

Jeg ser hvor hun kommer fra, men også problemet med uttalelsen.
Jeg mener; hun misforstår ikke hva som sies, og virker ikke å misforstå hva saken gjelder.
Men likevel er hele svaret en kommentar på meningsspalten sin tittel, og ikke en kommentar på innholdet.

Hun siterer en artikkel utelukkende fordi hun reagerer på den inkluderende språkbruken.

Personlig reagerer jeg ikke lengre på slik språkbruk -- men de jeg kjenner som gjør det er hovedsakelig alderskonservative som ikke liker endringene, og som også klager på barn og ungdom sin slang og synes at de skal snakke ordentlig.

---

Vi er vitne til en konservativ høyrebølge som bruker propaganda og enkelteksempler fra hele verden til å skape en frykt for progresjonen samfunnet har gjennomgått, som apellerer til en lengsel etter tiden hvor rasisme, sexisme og hat mot homofile var normalt.

Det er ingenting som er gått for langt.
Det er -- som det alltid har vært -- enkeltpersoner og mindre grupper av mennesker som går for langt, og får medieoppmerksomhet.

Det har også vokst frem nye konservative miljøer og blir viet større oppmerksomhet til disse -- miljøer som ikke gir mening for konservative som tror at konservative er "kristne ((hvite) menn) som jobber for (hvite ((overklasse)menn)) sine nasjonale interesser."

Konservatisme er ikke en politikk, i utgangspunktet -- men en tilnærmelse til verden hvor man frykter endring og fremmedelementer og ønsker å beskytte seg selv og gruppene man tilhører fra endring og innflytelse fra fremmede.
Dette skaper den konservative politikken -- en politikk som skaper lignende miljøer i alle verdens land, som har forskjellige grupper i fokus.
Men alle har fokus på gruppen de tilhører -- om hovedfokuset er rase, religion, eller nasjon.
Homofile konservative har tradisjonelt benektet sin legning -- og vi ser eksempler den dag i dag på arge motstandere av homofili som kommer ut av skapet.
Vi ser folk som Lindsey Graham i USA som benekter sin legning til det ytterste for å passe inn i konservative politiske partier.

Men hva skjer når mennesker med en konservativ tilnærming til verden er komfortabel med å være annerledes, og skaper miljøer hvor de kan være annerledes i en større gruppe..?
Du får et miljø som er likt FrP i måten de oppfører seg -- klandrer alle for å være slemme mot dem, og bruker alle de politiske kortene til konservative; projisering, løgn, dobbeltmoral, offermentalitet.
De klandrer andre for å være for lite forståelsesfulle, og anklager sine politiske motstandere for å være uetiske.

...men de er ikke venstresiden -- selv om de er i størst konflikt med den hvite konservative kristne høyresiden.
Konservative hvite klarer ikke å skille sine mostandere -- og antar at alle som ikke er på deres side er på den politiske venstresiden.
De har ofte rett i at folk stemmer på partiene til venstre, men ikke fordi de er liberale -- men fordi det ikke finnes konservative partier som tjener deres sak.

Konservative muslimer er konservative, men har ingen partier som tjener en arabisk muslimsk interesse på samme måte som FrP og til dels Høyre tjener hvite.

Transmiljøene som er fiendtlige til mennesker utenfor er konservative, men har ingen partier som tjener dem bedre enn venstresiden -- som de forsøker å utnytte.

Alle de konservative miljøene tjener på hverandre:
Konservative muslimer kan vise til konservative trans- og homofile, og hvite konservative kristennasjonalister, for å skape frykten som motiverer muslimer til å innta et konservativt politisk syn på verden -- som tjener gruppens ledere.
Konservative hvite kan vise til konservative muslimske arabere, og de konservative trans- og homofile miljøene, for å skape frykten som motiverer hvite til å innta et konservativt politisk syn på verden -- som tjener gruppens ledere.

---

Den farlige gruppetenkingen som ligger til grunn er den samme.
De forenkler virkeligheten, og bruker rase, nasjon, religion, legning og språk/kultur og klasse til å skape en eksklusiv identitet for seg selv, og forsøker å isolere gruppen og spille dem opp mot alle som ikke er som dem.

---

Rent bortsett fra økning i høyreekstremisme, og den naturlige kriminaliteten som følger større forskjeller -- et resultat av finanskriser og konservativ politikk de siste 10 årene -- så er Norge et bedre sted i dag enn for 20 år siden, på alle områder.

Men siden dette ikke passer i konservative sin agenda, at det er konservativ politikk som drar oss tilbake, så trengs ytre fiender å skylde på.

Og i stedet for å diskutere løsningene, så benektes problemene.

Problem:
200 000 norske kvinner har blitt voldtatt i løpet av livene sine.
Konservativ løsning: Ignorer problemet fullstendig, og heller deflekter og projiser -- anklage innvandrere for å være perverse svin for å voldta like mye som etniske norske. Bruk statistikken for anmeldelser -- selv om den ikke representerer det faktiske antallet voldtekter, da de fleste ikke anmelder voldtekt med mindre gjerningspersonen er en ukjent eller i det minste ikke har felles venner.
List opp enkelteksempler på kvinner som lyger, og enkelteksempler av menn som påstår at de har blitt falskt anklaget -- uavhengig om hvorvidt de snakker sant eller ikke.
Enkelteksempler er brukes av konservative som bevis på at hele grupper er skyldige i noe.

Problem:
Bedriftsledere nekter å ha innvandrere som kunder eller ansatte.
Konservativ løsning: Ignorer problemet fullstendig, og heller deflekter og projiser: Asylsøkere får penger i hendene, mens oldemor får dårlig mat og dusj annenhver uke på sykehjem! For ikke å nevne at innvandrere voldtar folk.

Problem:
Det er krig i verden, og mennesker er på flukt.
Konservativ løsning: Send kake! Tenk så glad folk som er utsatt for folkemord eller grov diskriminering blir om de bare får finansiert skole der de er! For gudene forby at vi tar i mot flyktninger! Og om vi selv skulle måtte flykte en gang i tiden, på grunn av naturkatastrofer eller krig, så vil jo selvsagt hele verden ta i mot blonde kjekke nordmenn som reiser uten annet enn joggesko og tannbørste, uavhengig av om vi oppførte oss etisk mot flyktinger fra andre land eller ikke.

---

Seriøst.

Hva er dårligere i dag -- og hvorfor..?
Kom med statistikk -- ikke enkelteksempler som kun kommer frem i dagens lys på grunn av at internett og medier har lært seg å ta i bruk Tags og nå bruker tags til å finne nyhetssaker som de vet er lesbare fra nasjonale og internasjonale nyhetsbyråer.

Hovedproblemet i dag er at mennesker isolerer seg og er redde og tyr til en konservativ tankegang, som gjør at de gir makt til menneskene som ønsker denne utviklingen -- og som ofte aktivt jobber for å skape mer frykt og konflikt.
Republikanerene i USA, og FrP i Norge.
Conservative Party i Storbritannia under Boris Johnson.
Liberal og National Party i Australia.

Et annet problem er at mediehusene er mer kyniske, mer opptatt av å tjene penger, og mindre opptatt av journalistikk.
Frykt, spenning og konflikt selger bedre enn bilder av rare agurker og obskøne gulerøtter.

Jajajaja....

Poenget er....

J.K Rowling er ikke konservativ kristen. Hun er femnisit. Dessuten gjengir du ting i to innlegg. Det på slutten hvor du sauser sammen tradisjonelle konservative partier som britiske Tories; Høyres søsterparti med høyrepopulistiske partier. Dette er en klassisk båssetting for å stemple "de vi ikke liker". Og "de vi ikke liker" er selvfølgelig de som våger den blasfemiske frekkheten å være negativ til noe som helst som har med EU å gjøre. Tør jeg minne om at vårt eget land har sagt nei til EU to ganger og at det er venstresiden som har stått i spissen for motstanden. Storbritannia har ikke lenger noen venstreside i klassisk forstand; så da er det kanskje ikke så rart at du ikke finner noe særlig med motstand utenfor en fløy av Tories som forøvrig har mange tilhengere også. Som de to forgående statsministrene.

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (6 minutter siden):

Vi i Norge er ganske heldige. Vi er rikere enn Amerika. Vi har et bedre samfunn enn dem. Vi nordmenn er ganske fredelige vesner.

 

Men jeg spår en ny vridning i samfunnet. Om 5, 10, eller 15 år vil en bølge av demonstranter også spre seg i det ganske land. Vi vil oppleve at ytringsfriheten ikke har så mye kraft lenger.

 

Vi må stoppe denne utviklingen, før den kommer til Europa. For det vil den, om ikke brannen slukkes. Flammene brenner, og ilden for mer næring. Og hvis ikke ilden slukkes, vil vi også bli fortært. Hvis vi ikke skaper fred mellom oss, vil en enda større ild fortære oss, sånn som den gjorde i 1940.

 

Hat er svaret på alt dette. Hat mot undertrykkelse. Hat mot svarte mennesker. Det er hatet som er ilden, og som vil fortære oss, om vi ikke slukker den.

Vel, om ting går den veien som absolutt alle tegn tyder på i USA - fra vondt til verre til verst; altså total destabilisering og kaos vil færre synes det er "kult" å slenge seg på trender fra den kanten. Kanskje er vi inne i slutten på amerikaniseringen av norsk kultur og mentalitet som har pågått siden 1945. Det finnes andre ting ute i verden å ta innspirasjon fra enn Amerika. Skjønt jeg håper ikke det er Kina som blir det nye forbildet. Det var det et ungdomsmiljø i Norge som hadde som forbilde på 1960- og 1970-tallet forøvrig.

Både woke og alt-right er polariserende og samfunnsødeleggende ideologier som kun fører til giftig polarisering. Men dette er bevegelser vi ikke har tradisjoner for å ha i Norge og som vi heller ikke bør ha i Norge. Vi bør bli flinkere til å huske på hvem vi er(vi er IKKE amerikanere)og hva som er vår historie og våre tradisjoner.

Edited by Morromann

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Atib Azzad said:

Så det er viktig for deg at Muhammed skal ha mat nok til å overleve, men du vil ikke at Norge som  et av landene med høyest brutto nasjonalprodukt (BNP) pr innbygger i verden, og en av verdens høyeste levestandarder, skal bidra?

Eller er det bare når du snakker om bevegelser hvis innhold du er uenig í, at det er interessant å nevne Muhammed fra Kongo?

Vær snill å ikke blande sammen diskusjoner rundt ulike temaer. Jeg mener ikke at Norge skal være hele verdens redningsmann, som politikerne ser ut til å mene. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...