Jump to content

C_Buk

Medlemmer
 • Content Count

  165
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

185 :)

Recent Profile Visitors

106 profile views
 1. Jeg er glad for at han har en hyggelig familie for da er det lettere for datteren å kvitte seg med deg i livet sitt. Hva faen har det å si at familien hans og kanskje han selv er religiøse? Personlig hadde jeg aldri nærmet meg et kjærlighetsforhold med noen som praktiserte noen religion. Men jeg trodde det var datteren din og ikke du som skulle våre i dette forholdet?
 2. Jeg regner med at du innser at det er en dårlig idé å tro på alt forskere sier. Å forske på noe innebærer bare å forsøke å forstå verden rundt seg ved å ta i bruk spesifikke metoder som verktøy. Metode kan sikre at forskningen kam realiseres, og så har man et begrepsapparat for å forsøke å forstå funnene i forskningen. Du kan bør tro på, når det gjelder forskning, er: -nøyaktig hva er det forskeren har forsket på. Hva er problemstillingen, hvilke data er konklusjonene basert på, er dataene reliable og valide osv. - Hva er det faktisk forskeren hevder å ha undersøkt og hva mener forskeren at resultatene betyr. Husk for eksempel på at hvis en forsker sier at resultatene ikke viser noe tegn til at noe er usunt, så sier ikke forskeren selv at det er sunt. Forskeren kan ikke med kredibilitet påstå noe som dataene ikke understøtter. Du påstår at forskere hevder at kunstig søtning er sunt. Er du sikker på at ikke forskeren så at han ikke finner noe som tyder på at det er usunt? Det er i så fall en helt annen konklusjon. Så er det også viktig å huske på at ikke alle forskere er gode forskere. Og så må man også huske på at et forskningsprosjekt kan gi svar som ikke representerer virkeligheten. Dette kan skyldes feil i dataene, fortolkning, slurv, uhell og mye mye annet. Det er en av grunnene til at konsensus blant et stort utvalg av forskere telles som mye mer troverdig enn hva en tilfeldig forsker sier. Dersom man replikkerer funnene kan man eliminere noen potensielle feilkilder. Så ja, tro på det forskeren sier. Fordi forskeren sier det som resultatene fra forskningen viste. Men forskeren kan ha feiltolket resultatene, fått feil i dataene osv. Så ikke nødvendigvis tro at et forskingsresultat er nok til å faktisk gi et troverdig svar. Avslutningsvis så finner jeg det komisk at du påpeker at det er viktig å være kritisk, for så å fremme din egen "forskning" som du selv har innrømmet at er basert på synsing og ikke understøttes av data. Forskning er et felt for kritisk tenkning, og er man kritisk til et forskingsresultat, så er jo det en av grunnene til at det er så uendelig viktig at forskeren har fulgt den vitenskapelige metoden innen sitt fagfelt. Da blir konstruktiv kontradiksjon mer givende enn såkalte kritiske tenkere som synser uten data.
 3. Det som er så synd er det du tidvis er på vei til å komme med greie argumenter og delvis gode poenger for så å servere slikt som dette. Her beskylder du politiet til å være villig til å gå over lik for å beholde forbudet. Beskyldninger om falsk propaganda og tiltagende verre avstraffelsesmetoder for å straffe brukere. Villedning av folk. Belønning i form av arbeidsplasser og "frynsegoder" (hva enn du mener med det), og en merkelig referanse til egennavnet Politistaten. Velprøvd maktmisbruk, velkjente metoder for politikere (hva betyr dette?) og igjen korrupsjon. Tror du burde lese deg opp på hva korrupsjon betyr. Virker som du bruker det litt vilkårlig. At du tror at folk her er sinna på deg er nok ytterligere bevis på at du er en smule paranoid. Det er ikke å gjøre narr av deg, men du virker paranoid slik du fremstår i denne diskusjonen. Tror du legger langt mer affekt i denne tematikken enn det mange av oss andre gjør her inne. Å være kritisk til å legalisere cannabis og å ikke blindt tro på dine ville beskyldninger tilsier ikke at noen er sinte på deg. Det betyr heller ikke at man støtter politiet blindt. Det kan bety at dette (førekortsaken) er en sak vi ikke har satt oss inn i, og derfor kan vi jo åpenbart ikke automatisk tro at din beskrivelse av den er korrekt. Og selv om dette er en viktig sak for deg (virker det som) så er dette for mange relativt uviktig i det store og det hele. Men har politiet gjort noe feil så tror jeg alle her inne er enige i at det ikke er bra. Men når du begir deg ut på tirader så mister vi andre tråden og det blir vanskelig å ta det du sier på alvor. Du argumenterer mye for å legalisere cannabis. Det er helt legitimt. Mange er også uenige. Et raskt søk på Google etter meningsmålinger angående legalisering viser at folk flest kanskje ikke ønsker legalisering. https://www.dagbladet.no/nyheter/venstre-apner-for-salg-av-cannabis-over-disk/68642330 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WE3gg/stort-flertall-mot-legalisering-av-hasj Jeg så at du hintet om at en folkeavstemning ville endt med legalisering. Jeg er uenig. Men det er lov å være uenige. Selv om du er for legalisering så regner jeg også med at du godtar at cannabisbruk fortsatt er et lovbrudd og at politiet har rett til å gi sanksjoner ved oppdaget cannabisbruk?
 4. Vent litt. Mener du at det ikke er mange kcal i olivenolje? Du skriver at det er en del fett i oljer. Oljer er vel stort sett kun fett? Kan hende jeg misforstod deg, derfor jeg spør.
 5. Jeg synes egentlig systemet er helt greit. VGS-snitt reflekterer ikke bare faglig styrke, men også innsatsvilje. Det faglige kompetansekrav på VGS er jo rimelig lavt og dersom man ikke tar seg bryet med å jobbe litt for snittet på VGS, så er det jo tenkelig at man ikke tar seg bryet med å jobbe mye med fagene på høyere utdanning. Jeg ser poenget ditt, men jeg ser bare ikke noen bedre alternative løsninger. VGS snitt er målbart og er enkelt å håndheve som grunnlag for studieplass. Et alternativ jeg kan se for meg er at man i større grad beregner kun snittet innen relevante fag. For eksempel så vil da en studieplass innen matematiske fag kun basere seg på snittet fra matterelaterte fag. Men jeg liker bedre ordninger fra idag. Å premiere disiplin gir mening for meg.
 6. Men herregud da. Jeg har da søren meg ikke bestemt meg for at noen har rett. Jeg skriver jo rett ut til deg at jeg ikke kjenner til sakens fakta. Derfor kan jeg jo heller ikke skrive at politiet tar feil. Jeg påpekte kun at det finnes hendelsesforløp hvor politiets reaksjon er innenfor lovens grenser. Så kan jeg godt være med på at det bør gjøres noe med loven, men det er ikke politiets jobb. Politiet skal håndheve loven. Det blir ikke som å vilkårlig avstraffe de som tar en fredagspils. Fredagspilsen er lov og cannabis er inntil videre ulovlig. Dårlig sammenligning. Du skriver at politiet må slutte å ta førerkortet fra hasjbrukere. Det er jo helt greit at du har den innstilling, men du må faktisk tåle at det kanskje ikke er normen i samfunnet å tenke slik. Men igjen, som jeg sier til det kjedsommelige, politiet skal håndheve loven. Dersom vegtrafikkloven har hjemmel for en slik straffereaksjon, så er cannabisbrukere på lik linje med alle andre førere av kjøretøy bare nødt til å følge vegtrafikkloven. Bryter man vegtrafikkloven så kan det straffes med bøter, fengsel og inndragelse av førekort. At cannabisbrukere ikke utgjør noen trafikkfare kan godt hende. Dersom statistikken kan understøtte denne påstanden så er det kanskje tid for å fornye loven. Men inntil ny lov trer i kraft så er det ulovlig å kombinere cannabis og kjøring. Dersom det er slik at det er vanskelig å skille mellom ruspåvirkning av cannabis bruk og forekomst av cannabis i blodet, så må man finne en god måte å skille på det slik at det ikke er lov å kjøre i ruset tilstand. Og ser at du bruker fredagspils som eksempel igjen. Forskjellen er at fredagspilsen er lovlig. At politiet muligens har en strengere reaksjon mot lovbrytere enn lovlydige borgere kan hende. Dette ville vært nyttig å forske på slik at man kan evaluere om politiets arbeid. Men bunnlinjen her er at hasjbruk er ulovlig i seg selv, og inntil videre er rus og kjøring ikke tillat å kombinere. Så vidt meg bekjent, og jeg kan veldig lite om cannabisrus, så kan bruk av cannabis gi utslag i testing selv etter rusen har gått over. I så fall kan det være vanskelig å kombinere cannabis med føring av kjøretøy, siden det blir vanskelig å bevise at man ikke er påvirket av rusen. Men jeg har som sagt lite kjennskap til virkningen av cannabisrus. Ikke bryr jeg meg nevneverdig heller. Jeg er derimot enig med deg angående at politiet ikke skal strekke loven for å tilpasses en agenda de har. Og som jeg har skrevet igjen og igjen, dersom politiet gir sanksjoner uten lovhjemmel og ikke følger strafferammene så er det åpenbart ikke bra. Dersom politiet håndhever loven, men loven er urettferdig eller dårlig, så kan ikke politiet lastes for det. Da må det lovendring til. Så må du slutte å påstå at jeg har bestemt meg for noe i denne saken. Jeg har faktisk uttalt flere ganger at jeg ikke kjenner sakens fakta. Da sier det seg selv at jeg ikke vet om politiet operer innenfor eller utenfor lovverket. Det eneste bastante poenget jeg kommer med er at dersom politiet følger loven, så er det eventuelt loven som er problemet. Dersom politiet ikke følger loven, så er det politiet som er problemet. Ved førstnevnte tilfelle så er faktisk førere av kjøretøy faktisk nødt til å følge vegtrafikkloven. Ellers kan det medføre sanksjoner etter vegtrafikkloven. Dersom ingen regel i vegtrafikkloven er brutt, men det er gitt ut sanksjoner med virkning for en person, så bør den personen melde inn dette da sanksjonering vil være ugyldig. Og bare for å ha det klinkende klart. Jeg er verken pro eller anti cannabis. Den eneste av oss to med en agenda eller et mål angående denne tematikken er jo deg. Du ønsker legalisering antar jeg. Og det er et legitimt ønske det. Grunnen til at jeg skrev at det ville være "hurra for deg" er faktisk bare oppriktig. Du ønsker det, og dersom det skjer så tenker jeg ikke noe negativt om det. Jeg tenker heller ikke noe positivt om det. Du ønsker det og da tenker jeg at det er legitimt å påpeke at det vil være positivt i dine øyne. I tilfelle det ikke er klinkende klart, for du virker som om du prøver å misforstå meg. Jeg bryr meg faktisk ikke i det hele tatt i om cannabis legaliseres eller ikke. Jeg bryr meg om at politiet håndhever lovene, og at man eventuelt jobber for å få forandret dårlige lover fremfor å kritisere politiet for å håndheve dem. Dersom politiet ikke håndhever loven så er det ikke bra.
 7. Gulrot i dette tilfelle blir kanskje bedre helse og mer tid med venner og familie. Det er en stor gulrot. Egentlig rart at det ikke fungerer bedre.
 8. Er ikke både mennesker og hunder dyr? Er det ikke rimelig å anta at det finnes ulike menneskeraser dersom det finnes ulike hunderaser? Hva er i så fall den biologiske forskjellen som gjør at det er irrelevant å snakke om forskjellige raser innad i begge artene? Jeg kan gjerne svare deg på ditt, når du oppstiller kravene du krever for å få svar. Da er det til og med andre her inne som kommer til å komme meg i forkjøpet å gi deg svaret du ønsker. Problemet med å forsøke å diskutere med deg er at du automatisk svarer: "dEt FinnEs IngeN rAseR diN RasiSt!. Da blir det vanskelig å snakke fornuft med deg. Og ikke prøv deg med slike hersketeknikker. Du vet åpenbart at det finnes hunderaser og du vet utmerket svaret på alle de tre spørsmålene. Du bare ønsker ikke å svare fordi du vet svaret ikke støtter din konklusjon.
 9. Jeg overlater tegningen til en annen. Har verken tid eller ferdigheter 😆
 10. Vi er nok ganske enig, men jeg reagerte litt på din selvmotsigelse. Mulig jeg bare misforstod deg, eller at du var litt rask på labben. Det som er galt er ikke alltid ulovlig. Det som er lovlig er ikke alltid moralsk rett. Politiet skal alltid håndheve loven og ikke det som er moralsk rett og galt. Jeg mener cannabisbruk verken er rett eller galt moralsk. Drap, ran, voldtekt osv er moralsk galt, i tillegg til å være ulovlig.
 11. Her traff jeg visstnok en nerve ja. Jeg bagatelliserer ikke en jusprofessor og antyder ikke nødvendigvis uenighet. Jeg bare påpeker at det ikke alltid er slik at det én jusprofessor sier stemmer. Å engang foreslå at jeg kan forholde meg til "meg mot dem" blir bare tåpelig. Nå har jeg en mastergrad fra det juridiske fakultet og har hatt mye kommunikasjon med flere av disse jusprofessorene, og har ikke annet enn respekt for deres kompetanse. De hadde også vært først i køen med å ønske velkommen skepsis mot deres egne rettsoppfatninger. Min egen veileder var en av pionerene på området jeg skal masteroppgaven om, og han pushet meg hele veien til å ikke være for snill med hans litteratur. Uenighet blant det juridiske fagmiljøet er veldig utbredt, og derfor hintet jeg mot at det én professor sier ikke nødvendigvis trenger å være siste ord. Jeg sa verken mer eller mindre. Du slenger du noen merkelig tall om samtlige 200 jusprofessorer og så er det visstnok samtlige jusprofessorer utdannet ved UIB. Hvilken av de to er det? Det har faktisk mye å si da de juridiske vurderingene faktisk spriker ganske betydelig fra fagmiljø til fagmiljø. Fagmiljøene er heller ikke det samme som lovgivende organer, så selv om fagmiljøene mener én ting så er det fortsatt utøvernes rettsoppfatning som faktisk er gjeldende. Fagmiljøene kan være en legitim rettskilde, men de er én av mange. Min likegyldighet omhandler at jeg faktisk ikke kunne brydd meg mindre om vi tillater rusmidler som idag er forbudt eller ikke. Men enn så lenge er det ulovlig, og da er man nødt til å forholde seg til det. Eller så kan man bryte reglene og ta konsekvensene. Liker du ikke at jeg kaller bruk av ulovlige narkotiske stoffer for misbruk så kan jeg godt kalle det bruk av ulovlige narkotiske stoffer. Har ikke planer om å lære deg noe om legalisering av cannabis. Jeg er sannelig ikke sikker på hva det engang skulle innebære. Er faktisk litt tvilende på om det er noe man kan lære. Grunnen til at jeg uttaler meg overfladisk om den spesifikke problemstillingen "legalisering av ulovlige narkotiske rusmidler" er fordi jeg kun har overfladisk kunnskap om temaet. Tråden handler om tillit til politiet og mitt poeng er at politiet skal håndheve gjeldende regler. Er man uenig med regelverket er det ikke politiet man skal kritisere, men lovgiverne. Dersom politiet operer utenfor lovhjemmelen og strafferammen, så er det ikke bra. Det har jeg skrevet flere gang i denne diskusjonen. Du har tydeligvis mye affekt i denne problematikken, og derfor virker det som at du uttrykker deg deretter. Det kan være forståelig da dette tydeligvis er noe du brenner for. Jeg brenner ikke for denne saken, og dersom det blir legalisert så sier jeg bare "hurra for deg".
×
×
 • Create New...