Jump to content
torest

Bygger om verdens første skip til ammoniakk-drift: Kan bli «game changer» for nullutslipp på skipsfart verden over

Recommended Posts

"Fordelen med NH3 er at den ikke trenger så lave temperaturer som LNG, -46 mot -163 grader Celsius."

Hadde vært interessant med en artikkel som sammenlignet LNG, ammoniakk og metanol(CH3OH).

Metanol er gjenbruk av CO2, og problemet kan bli mangel på CO2, men enn så langt er det nok fra forbrenningsanlegg og sementproduksjon.

Hvordan er prosessen for å lage ammoniakk fra fornybare kilder?

Metanol er enklere å ha med å gjøre, og er i bruk som drivstoff på verdenshavene, men hva er problemene sammenlignet med ammoniakk og LNG?

 • Like 3

Share this post


Link to post

Med ammoniakk flyttar ein berre utsleppet frå skipet til ammoniakkfabrikken. Dei skal kjøpe ammoniakk frå Yara, og ammoniakkfabrikken til Yara er eit av dei fem største punkt-utsleppa av CO2 i Noreg.

 • Like 5

Share this post


Link to post
Annonse
1 minute ago, Sturle S said:

Med ammoniakk flyttar ein berre utsleppet frå skipet til ammoniakkfabrikken. Dei skal kjøpe ammoniakk frå Yara, og ammoniakkfabrikken til Yara er eit av dei fem største punkt-utsleppa av CO2 i Noreg.

Jo, det er sant, men samtidig er det nok kanskje mer realistisk å få til CO2-fangst på en fabrikk enn på et skip.

Selv tviler jeg derimot på at dette blir en langsiktig løsning, men heller en løsning vi kommer til å bruke i si et tidsrom på 50-70 år, før man har fått bedre teknologier på plass.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (40 minutter siden):

Med ammoniakk flyttar ein berre utsleppet frå skipet til ammoniakkfabrikken. Dei skal kjøpe ammoniakk frå Yara, og ammoniakkfabrikken til Yara er eit av dei fem største punkt-utsleppa av CO2 i Noreg.

Då kan jo Aanundo fange co2-en og lage metanol av den, så forsvinner den uten utslepp🤣

 • Like 3

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (1 time siden):

Med ammoniakk flyttar ein berre utsleppet frå skipet til ammoniakkfabrikken. Dei skal kjøpe ammoniakk frå Yara, og ammoniakkfabrikken til Yara er eit av dei fem største punkt-utsleppa av CO2 i Noreg.

Er ikke det fordi det trengs hydrogen for å lage NH3 og Yara får dette hydrogenet fra naturgass? På litt sikt er da dette et av svært få prosjekter hvor det kan gi mening å lage hydrogen med elektrolyse.

Share this post


Link to post
37 minutes ago, HF- said:

Då kan jo Aanundo fange co2-en og lage metanol av den, så forsvinner den uten utslepp🤣

It's the circle of liiiiife...

Eller circle of C02 kanskje :)

Share this post


Link to post
1 hour ago, Kahuna said:

Er ikke det fordi det trengs hydrogen for å lage NH3 og Yara får dette hydrogenet fra naturgass? På litt sikt er da dette et av svært få prosjekter hvor det kan gi mening å lage hydrogen med elektrolyse.

Vi må byggje ut alvorleg mykje vindkraft og overføringsnett for å komme opp i den produksjonen med elektrolyse (med fornybar energi), so det er ikkje eit realistisk alternativ.  Ikkje er det konkurransedyktig heller.  Yara konkurrerer jo på ein internasjonal marknad.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (7 minutter siden):

Vi må byggje ut alvorleg mykje vindkraft og overføringsnett for å komme opp i den produksjonen med elektrolyse (med fornybar energi), so det er ikkje eit realistisk alternativ.  Ikkje er det konkurransedyktig heller.  Yara konkurrerer jo på ein internasjonal marknad.

Hvor stor andel av klimagassutslippene står internasjonal skipstrafikk for igjen? 2%? Har vi noen noenlunde fornuftige forslag for hvordan vi kan redusere eller kutte disse utslippene helt? Om ikke ammoniakk er et *bra* alternativ så er det kanskje det minst dårlige?

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (2 timer siden):

Er ikke det fordi det trengs hydrogen for å lage NH3 og Yara får dette hydrogenet fra naturgass? På litt sikt er da dette et av svært få prosjekter hvor det kan gi mening å lage hydrogen med elektrolyse.

Trur nok det er formålet, for Yara er allerede igang med å hjelpe til for å utvikle neste generasjon elektrolyse-utstyr for nettopp det å skulle erstatte naturgass på sikt for deres fabrikker.

 • Like 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, Fri diskusjon og kunnskap said:

"En av ulempene med NH3 er at den er helseskadelig dersom det oppstår lekkasje og mennesker eksponeres for den. "

Hvordan vil en forurensning  i  forhold  til liv ved utslipp i hav bli, ved f.eks. et havari?

Ammoniakk er ekstremt skadelig for dyreliv i vann. https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia#Toxicity

Share this post


Link to post

Og derfor har Yara inngått avtale med NEL. Dette er jo noe du bør applaudere Sturle, siden du er så opptatt av utslipp. Om ganske kort tid så kan Yara selge/produsere amoniakk og kunstgjødsel uten utslipp:

"We’re very happy to initiate this exciting project together with Yara towards developing efficient, green ammonia and fertilizer production solutions. The project is leveraging on the development of our next-generation pressurized alkaline electrolyzer, which is being designed for larger capacity, lower cost and even more operational flexibility than our current generation electrolyzers. It is an honor to work closely with Yara to develop efficient, green ammonia production solutions, triggered by the PILOT-E scheme,”

Vanskelig å ikke si "hva var det jeg sa", men hydrogen er altså et multiverktøy som kan brukes i et utall applikasjoner, og prosjektene står nå i kø verden rundt, akkurat som jeg har sagt i flere år.

Men siden jeg vet du er en raus kar Sturle, så innrømmer du sikkert at hydrogen/amoniakk som er fremstilt grønt har en rekke fordeler, ikke minst der batterier ikke gir noen mening ?

Alltid dagens høydepunkt å lese kommentarer på TU`s forum :-)

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
22 minutes ago, Kahuna said:

Hvor stor andel av klimagassutslippene står internasjonal skipstrafikk for igjen? 2%? Har vi noen noenlunde fornuftige forslag for hvordan vi kan redusere eller kutte disse utslippene helt? Om ikke ammoniakk er et *bra* alternativ så er det kanskje det minst dårlige?

Ammoniakk er ein av mange mogelege drivstoff som kan produserast med CO2-fangst (men det krev at det faktisk vert produsert med CO2-fangst), men er svært skadeleg for menneske og natur ved store utslepp.  Metanol eller dimetyl-eter (dehydrert metanol, litt meir energitett) er eit anna alternativ.  Ulike biodrivstoff, til dømes alge-basert, kan òg brukast.  Dei biobaserte alternativa er det mange av, men produksjonskapasiteten er avgrensa.

Share this post


Link to post
9 minutes ago, Bjørn Eng said:

Og derfor har Yara inngått avtale med NEL. Dette er jo noe du bør applaudere Sturle, siden du er så opptatt av utslipp. Om ganske kort tid så kan Yara selge/produsere amoniakk og kunstgjødsel uten utslipp:

Dette er typisk grønvasking frå NEL, og stadfestar berre at desse svindlarane er heilt utan skruplar.  Dei bryr seg null og niks om kloden går ad undas, so lenge dei kan fylle lommebøkene sine med pengar frå godtruande investorar.  Kjeltringane gapskrattar nok heile vegen til banken.

 

Det er tusen gongar betre å bruke straumen til å produsere til dømes aluminium i konkurranse med aluminium produsert med kolkraft i Kina eller Australia, enn å bruke han til å produsere hydrogen.  Dampreformering av naturgass gjev mykje lågare utslepp.

Edited by Sturle S
 • Like 5

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (31 minutter siden):

Dette er typisk grønvasking frå NEL, og stadfestar berre at desse svindlarane er heilt utan skruplar.  Dei bryr seg null og niks om kloden går ad undas, so lenge dei kan fylle lommebøkene sine med pengar frå godtruande investorar.  Kjeltringane gapskrattar nok heile vegen til banken.

1. Er NEL svindlere, så er da Yara det i samme slengen? Sammen med Ørsted og Vestas? 

2. De fleste av "e-drivstoffene" inneholder hydrogen, så uansett hvor du vrir og vender deg, så er det viktig å løse problematikken med gassreforming, og hydrogen fra kull. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (3 minutter siden):

1. Er NEL svindlere, så er da Yara det i samme slengen? Sammen med Ørsted og Vestas? 

2. De fleste av "e-drivstoffene" inneholder hydrogen, så uansett hvor du vrir og vender deg, så er det viktig å løse problematikken med gassreforming, og hydrogen fra kull. 

Utfordringa med gassreformering er vel å gjere ccs økonomisk spiselig. Å redusere co2-utsleppet frå produksjonen av 70 millioner tonn hydrogen ville vere fantastisk! 

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 minute ago, HF- said:

Utfordringa med gassreformering er vel å gjere ccs økonomisk spiselig. Å redusere co2-utsleppet frå produksjonen av 70 millioner tonn hydrogen ville vere fantastisk! 

Elektrolyse er i alle fall urealistisk.  Produksjon av 70 millionar tonn hydrogen med elektrolyse vil krevje nesten like mykje straum som Kina brukar på eit år.

 

Yara fangar forresten omlag 200.000 tonn CO2 kvart år no, men det går til annan industri.  Til dømes produksjon av øl og brus.  Det vert ikkje lagra, men hamnar i atmosfæra uansett.  Utfordringa er å fange alt og lagre det.

 • Like 1

Share this post


Link to post
HF- skrev (12 minutter siden):

Utfordringa med gassreformering er vel å gjere ccs økonomisk spiselig. Å redusere co2-utsleppet frå produksjonen av 70 millioner tonn hydrogen ville vere fantastisk! 

De fleste sier at CCS må være nødvendig i en periode, siden det tar tid å bygge ut sol og vindkraft, som jo elektrolyse er avhengig av. 

Over tid, så er uansett CCS og prisen på "blå hydrogen" avhengig av prisen på naturgass. Den går nok neppe ned nå som vi* ønsker å fase den mer ut. Mens naturgassens pris blir jevnere, eller kanskje ender opp med å stige innen rundt 10 år, så vil vind og solkraft bare bli billigere og billigere. 80% av prisen på grønn fornybar hydrogen, linkes jo til prisen. Så da vil man ved ett eller annet tidspunkt være ved et vendepunkt, der gassreforming med CCS, faktisk er like dyrt/billig som hydrogen fra elektrolyse. 

* Med "vi" så mener jeg menneskeheten og samarbeidet om å redusere CO2.

På dette vendepunktet, eller når industrien ser at vendepunktet kommer, så vil man plutselig se en omveltning. Fremfor å måtte kjøpe hydrogen fra gassreforming som nå har merkostnad grunnet krav til CCS, så vil dem heller ønske å investere seg inn i grønn fornybar kraft, med tilhørende hydrogenproduksjon som de utnytter for eget behov. 

Jo tidligere dette vendepunktet kommer, som grunner av billigere pris på elektrolyse-utstyr, jo tidligere vil man se industrien ta et skifte. 

Dog billigere elektrolyseutstyr må komme fra et sted, og det fra  et behov for hydrogenet den kan produsere. Der kan hydrogen-elektrisk mobilitet være ei "dra-kraft" for å få det elektrolyse-utstyret ut fra manuell arbeid for å sette det sammen, og inn til en fabrikk som kan "spy" ut produkter i mye høyere tempo med mye mer automatikk i produksjons-prosessen. 

Plutselig har man fallende pris på både sol og vindkraft, sammen med elektrolyseutstyret, og det vendepunktet er her iløpet av 5 år, fremfor 10-15 år. Da er det altså for seint ifølge pariseravtalen, for CO2 som sluppes ut idag, den blir der i atmosfæren mye lengre enn vi ønsker. 

Edited by oophus3do
 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...