Jump to content

HF-

Medlemmer
 • Content Count

  956
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

HF- last won the day on January 26 2019

HF- had the most liked content!

Community Reputation

1172 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

3013 profile views
 1. Denne kilda tilfører ingen relevant informasjon for det vi diskuterer her
 2. Dersom en bruker EU snitt på 300g co2 /kWh og 66kWh/ kg hydrogen blir det 19,8 kg co2 per kg hydrogen. Kor mykje energi går med for å gjere hydrogen flytande? Det ville vere interessant å vite kor mykje meir en vil forurense med bruk av hydrogen vs tungolje
 3. Store ord på glansa papir endrer ikkje på fakta. Vi kan komme tilbake til det når (om) Australia innfører fangst av co2 fra denne produksjonen.
 4. Vi har diskutert dette før, Australia sitt hydrogen fra kull støv blir beskrive som "the dirtiest fuel imaginable"
 5. Det fins et skip som frakter flytande hydrogen, det går på diesel... QED
 6. Men har alle elektriske varmtvannstanka? Er det ikkje vanligst å bruke gass til oppvarming, matlaging og varmt vatn?
 7. https://www.electricitymap.org/?countryCode=DE&page=country -50€/MWh i Tyskland no, får håpe dei bygger meir energi-lagring!
 8. ? Fergebiletter er flate, vanskelig å gjere dei lavere
 9. Dette anlegget skal stabilisere kraftforsyning, og levere straum når det er bruk for det. Men ingen tall for kor mykje som kan leverast, lagrast eller virkningsgrad.
 10. Og en kabel på 1,4 GW ville dratt inn 1000 ganger meir......
 11. Dersom det kun var norske forhold som drog ned prisen ville vi hatt ~100% eksport, ca 15,8 TWh i vinter. (Då rekner eg 4 GW eksport kapasitet, det er vanligvis ca 6 GW men det har vore redusert mykje av vinteren)
 12. https://driftsdatatest.statnett.no/web/PhysicalFlow (Edit linken viser ikkje 14.10.19-01.04.20 slik den skulle) Vi har likevel importert 334 GWh meir enn det har vore eksportert i vinter, å seie at norske straum magasin styrer prisen er å strekke det litt langt.
 13. En bør sammenligne flytande vindkraft med bunnfast vindkraft. Bunnfast er også dyrere enn på land, men fortsatt mykje billigere enn flytande. Og alle fordelane med montering og god vind på havet.
×
×
 • Create New...