Jump to content

Fri diskusjon og kunnskap

Medlemmer
 • Content Count

  2485
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1750 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

4347 profile views
 1. Her er et tilsvar på artikkelen, der ( forsøk på) latterligjøring blir tilbakevist: https://www.buzzsprout.com/1790541/8689539-del-2-norsk-mikro-biolog-om-farer-ved-corona-vaksiner-myndighetenes-uvilje-mot-livgivende-behandling-og-mer Og: https://www.derimot.no/norsk-podkast-mikrobiolog-advarer-mot-mrna-injeksjoner-og-bruk-av-pcr-tester/#comment-77002
 2. "Det viktigste er gjerne ikke nødvendigvis et leit massemord" Det vi vet, er at folk dør ikke av Korona - virus, men med korona-vis. Som man ikke dør av vanlig influensa, men med influensa, - når man har tillegg-sykdommer og har brukt antibiotika i for stor grad tidligere. ( Og kolestroldempende og blodtrykksdempende medisiner.) Når sykehus ( i USA) i tillegg får større utbetaling når man legger Korona på døds-attesten, og enda større utbetalinger når man har brukt respirator, er er tragedien fullbrakt. Da blir selvfølgelig "Korona-dødsfallene" store. https://www.derimot.no/smittevernsjefen-i-usa-innrommer-at-okonomisk-belonning-kan-ha-fort-til-for-hoye-korona-dodstall/ At det i et vanlig år dør ca. 900 personer med influensa, ( bortsett fra året 2017/18 da det døde 60 % flere, uten at vi fikk beskjed om å være redde/ få panikk.) mens det med årets virus har dødd 250 personer med viruset, - slik at begravelsebyråene må ha økonomisk "korona-støtte". - At dette hele er en opplæring av et folk til ikke å tenke sjøl? Man har hatt fokus på matematikk/tallforståelse i skolen i mange år. Nytteløst? Er det kanske på tide at journaliseter får oppgradering i tallforståelse før de skriver tullball? Eller er det opplæring i sannhet i stedet for løgn som kunne vært nyttigere.
 3. Det er til å bekymre seg over, ja. En influensa der folk ikke får symptomer/blir syke ( bortsett fra i media som greier å hente folk som antagelig har ME eller fibromyalgi). og med en så "stor dødlighet" som gjør at selv begravelsesbyråene får Korona-støtte fordi det er så lite å gjøre. ( De media-skapte massegravene i andre land viser seg å være "massegraver" for (gamle) folk som ikke har noen pårørende, og som alltid har blitt begravet slik.)
 4. "Men her ligger det altså matematikk, sannsynlighetsteori og statistikk i bunnen. " I bunnen burde det framfor alt ligge tall fra tidligere års virus-pandemier/døde. Det dør vanligvis 900 personer hvert år av influensa-virus. I 2017/18 døde det ca. 60% flere, 14oo stykker. Og tilsvarende i resten av verden Uten at vi fikk beskjed om å bli redde, eller at disse tallene ble gitt oss. Og/eller at vi hver dag fikk vite at det var en smertefull død å dø av pustproblemer pga. lungebetennelse og infeksjoner. Og også en sikkerhet for at dagens døde dør grunnet Korona-virus, og ikke antagelser om dette når det ikke er testet. Vi burde også få beskje om hvor stor prosent av de døde som hadde gått på kolestrol- senkende medisiner, blodtrykkdempende medisiner og/eller mye antibiotika. SÅ kunne man begynne å bruke tallene.
 5. Og når stat og kummune/samfunnet, produserer elektrisk fossekraft til 10-15 øre pr. kWh, og/men blir med på denne symbolpolitiske/penge-økonomiske leken så vet vi at vi har ledere som har glemt pensum fra barneskolen, på partiskolen. Men det "lønner seg" sikkert, når det lønner seg partipolitisk og regnskapsteknisk.
 6. Vannkraftproduksjonen i vinterlandet Norge er viktig for nasjonen, både for oppvarming og industri. Og vi har nok vannkraft til begge. En videre oppgradering vil koste 2 øre pr. kWh. Produksjonskostnadene er 10 -15 øre pr. kWh. Fraktkostnadene er 5 øre pr. kWh Resten av prisen er politikk, skatt/avgift og børs-triksing. Dette burde tilsi et opprør.
 7. En mobiltelefon kan man legge igjen hjemme. Det neste blir vel et "tilbud" om chips under huden. «Dette er verkeleg ein global pandemi: ein pandemi av sinnsjukdom. Av vondskap, og den mest massive hjernevaskingsoperasjonen i historia. « https://www.derimot.no/er-det-verdt-prisen-odelegge-et-helt-samfunn-for-kanskje-a-redde-noen-fa/
 8. Det snakkes om ville dyr, og virus derfra. Men jegere har vel i all tid, i de fleste kulturer, jaktet på ville dyr, skjært de opp, dratt ut innvoller, og både jegere og slakt er tatt med hjem. Jeg tror denne "ville-dyr"-hypotesen er en teori uten forankring i virkelig kunnskap. Det er alltid fint å ha noen "som ikke er oss" å skylde på. Men hvis det er flaggermus som er skyld i både Ebola og Korona ( Og alle andre virus?) , og "flaggermus har et snålt immunforsvar", så bør vi vel utrydde alle flaggermus først som sist. - Som Malariamyggen. Jeg tror vel heller det er den vestlige verden som har en snål tilnærming til helseforebyggende tiltak: « Hvorfor er dødeligheten blant koronapasienter i land som Italia, Spania og Frankrike så høy? Det er flere årsaker. En av dem er at mange ikke dør av viruslungebetennelsen, som er mild, men av en uhelberedelig, etterfølgende multiresistent bakterieinfeksjon. «Siden en stor andel av dødsfallene som er rapportert, skyldes en bakterieinfeksjon etter viruslungebetennelsen, vil andel personer og sykehusavdelinger som bærer multiresistente bakterier bli kritisk for overlevelse. «Det europeiske kontor for smitteovervåking utgir tabeller for hvert enkelt land og andel prøver med resistente bakterier. Bruker vi meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) som eksempel, har Norge denne bakterien i én prosent av prøvene, mens Italia har 34 prosent, Spania 25 prosent og Frankrike 12 prosent. Norske fagfolk har hatt mot og innsikt til å begrense bruken av antibiotika i Norge. Det spørs hvor lenge de greier å stå imot presset, i en tid hvor livsfarlige, panikkinfiserte medier og politikere kveler de fornuftige røstene på område etter område. « https://www.derimot.no/den-viktigste-medisinen-mot-korona-har-vi-immunforsvaret/
 9. Ville det være en mulighet/løsning å omfatte batteripakken med en rør/sprinkel- brannstopper, som spirnkelanlegg på en bygning? Ved en brann kunne man så koble på vannforsyning, ved en tilkobling på bilen på et egnet sted, slik at batteriet ble pøst på med vann for slukking/nedkjøling.
 10. "De har også signert en avtale med en hundefôr-produsent. Mennesker kan naturlig nok også spise larvene, som i tillegg til å bestå av 49 prosent protein er rike på jern, magnesium, sink og kalsium." Det kommer vel også gjentagende oppfordringer om at vi/menneskene må dekke vårt proteinbehov fra larver & småkryp i framtida. Og i den forbindelse; vi får ofte "krise"-reportasjer om gresshoppesvermer i Afrika. ( altså protein--svermer.) Som vi fikk "krise"-reportasjer om kongekrabbe-invasjon i Norge. Og det negative i å hente fiskefor, ofte kun plantebasert, fra utlandet - til våre fiske-oppdrett, blir ofte hentet fram. Men så er det bare snakk om mat, utnyttelse av resurser, og fangst av mat, begge deler/steder. Vi trenger mat, og løsninger, ikke krise-prat. Slike folk som evner å tenke, og tenke nytt, trenger vi. Gratulerer. Det afrikanske kontinentet venter på dere, og kunnskapen.
 11. «Ansatte får nye ansiktsmasker hver åttende time « Altså ny maske hver dag, med andre ord. (?) «Biler som kjører inn på fabrikkområdene må kjøres over matter der bilens understell blir desinfisert» Er ikke Korona et virus, som smitter ved dråpesmitte fra hals til hals? Kan viruset legge seg på veien og fraktes på en bils understell?
 12. Det er vel ikke bare brua som må asfalteres , men resten av veinettet også. (?) Hvis det er så at snøen/isen tiner raskere/oftere enn på veiene generelt, så kunne man enten legge inn kjølerør ved neste asfaltering, eller forske seg fram til en hardere/mer slitesterk asfalttype? Denne ville vel bli glattere, men så kunne hastigheten på brua reduseres for å beholde samme sikkerhet.
 13. Du er godt oppdratt. Akkurat slike sauer er det et totalitert samfunn trenger.
 14. Og at alle muligheter for sporing slettes når dette hysteriet er over. ( Hvem tror på det ?)
×
×
 • Create New...