Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

0laf skrev (2 minutter siden):


Det er en måte å se det på, men han er dømt i alle rettsinstanser i Norge, det er ingenting som tyder på at noen forsøkte å lure de etterlatte, eller at deres syn på skyldspørsmålet er feil.
 


Nei, vedtak om gjenåpning betyr ikke at han er uskyldig, ei heller at noen ble lurt.
 


Det vet du ingenting om, det kan være Mevåg hadde helt rett i sine analyser.


Pussig det der, når Telenor og Teleplan ikke kan utelukke at det var dekning på åstedet, så er det liksom bare en teoretisk øvelse, å noe de måtte svare for å helgardere seg.

Når Mevåg sier at hun ikke kan utelukke at prøvene er kontaminert .... så er de plutselig kontaminert ?

Jeg tror vi bare må vente på hva Bente Mevåg selv sier i dag. Det er ikke sikkert hun er enige i sine egne konklusjoner fra den gangen, fordi feltet har utviklet seg. Det er jo forskere som går på tvers av de rådende oppfatningene, men det er ikke så vanlig etter min oppfatning. Det er med andre ord stor sannsynlighet for at Bente Mevåg selv vil stille seg på linje med det som er rådende oppfatninger i dag. Dette er jo bare en hypotese så lenge Bente Mevåg ikke har uttalt seg enda, men jeg tror at nettopp en forsker som også er i en ledende stilling som Bente Mevåg er, vil stille seg på linje med det som er rådende oppfatninger nasjonalt og internasjonalt. 

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (16 minutter siden):

Jeg tror vi bare må vente på hva Bente Mevåg selv sier i dag. Det er ikke sikkert hun er enige i sine egne konklusjoner fra den gangen, fordi feltet har utviklet seg. 


Det kan godt være, det gjenstår å se. Jeg tipper at statsadvokaten i Oslo, politiet og Folkehelseinstituttet allerede er godt i gang med å gjennomgå saken på nytt, for å se om de har tilstrekkelig bevis nå i dag til å føre saken på nytt.

Forhåpentligvis finnes det etterforskningsskritt man kan ta i dag, som kan gi noe mer svar på hva som virkelig skjedde, man har jo sett dette før, som i Kristin-saken, hvor Mevåg også var involvert i å finne DNA 15 år senere.

Edited by 0laf
 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (7 timer siden):


Det var sædcellefraksjonen av C25 som ble sendt til Universitetet i Santiago for analyse, dette er uomstridt.
Ved undersøkelse av sædcellefraksjonen fant man allele 10.

Forsvarets eksperter sitter i ettertid å ser på en rapport hvor det står "allele 10", å hevder så at de ikke kan vite hva slags celle det allelet kommer fra, ettersom det kan komme fra hva som helst, men det er åpenbart for å skape forvirring, ettersom det ikke endrer det faktum at det går klart frem at det faktisk var sædcelle som ble sendt til undersøkelse.
 

Nei, ein klarte ikkje å få DNA ut av sædcellene. Det spanjolane hev analysert er frå vattpinner som er stukke i det som truleg i hovudsak er sædrestar.

I alle høve er det umogleg å vera kva velle allelet kjem frå.

Dei som hev biologi frå vidaregåande skule eller universitetet kan forklara dette enkelt.

Eit menneske hev dei same 23 kromosompara i kjernen av alle sine celler i kroppen. Her ligg vårt DNA. I eitt av para er det eitt y-kromosom og eitt x-kromosom, medan kvinner hev to x-kromosom. Sædceller hev kun 23 kromosom, altså halvparten så mange kromosom som andre celler, som også eggceller hev, naturleg nok.

Det som er påvist er eit fragment, allel, av y-kromosomet, som elles vel er det kromosomet med minst gener på av alle 46. Men sidan alle celler i kroppen hev det same, identiske y-kromosomet, så er det umogeleg å veta om allelet kjem frå ei sædcelle eller ei anna celle. Stutter/skuggeallel er også mogeleg.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):


Det er en måte å se det på, men han er dømt i alle rettsinstanser i Norge, det er ingenting som tyder på at noen forsøkte å lure de etterlatte, eller at deres syn på skyldspørsmålet er feil.

Nei, vedtak om gjenåpning betyr ikke at han er uskyldig, ei heller at noen ble lurt.


Det vet du ingenting om, det kan være Mevåg hadde helt rett i sine analyser.


Pussig det der, når Telenor og Teleplan ikke kan utelukke at det var dekning på åstedet, så er det liksom bare en teoretisk øvelse, å noe de måtte svare for å helgardere seg.

Når Mevåg sier at hun ikke kan utelukke at prøvene er kontaminert .... så er de plutselig kontaminert ?

Sjølvsagt forsøkte ingen medvitent å lura nokon. 

Morosamt at du skriv at ingenting tyder på at Kristiansen var uskuldig. Det meste tyder på det.

Det KAN vera at det faktisk er spor frå to brotsmenn, det KAN vera det ikkje er det. Som er noko anna enn å slå fast at det er frå to brotsmenn.

Forstod du ikkje poenget med «kan ikkje utelukka»-referansen? Lyt eg stava det for deg? Kristiansen ikke skal prova sin uskuld. Skal den teoretiske tvilen om mobil koma aktoratet til gode medan tvilen (som ikkje berre er teoretisk) om DNA ikkje skal koma Kristiansen til gode?

Elles er det altså fleire DNA-ekspertar som seier DNA-funnet er svakt og usikkert, medan ingen meiner noko anna enn at det er særs usannsynleg, og andre at det er umogeleg, at Kristiansen sin mobil var på åstaden då meldingane vart formidla via Eg A. Mobilprovet er langt sterkare enn DNA-provet. Så kan du vera usamd om du vil det.

 

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):


Det kan godt være, det gjenstår å se. Jeg tipper at statsadvokaten i Oslo, politiet og Folkehelseinstituttet allerede er godt i gang med å gjennomgå saken på nytt, for å se om de har tilstrekkelig bevis nå i dag til å føre saken på nytt.

Forhåpentligvis finnes det etterforskningsskritt man kan ta i dag, som kan gi noe mer svar på hva som virkelig skjedde, man har jo sett dette før, som i Kristin-saken, hvor Mevåg også var involvert i å finne DNA 15 år senere.

Dei får ha lukke til, men eg tviler på om dei sjølv trur dei kan finna noko. 

Det er jo klårt for dei fleste som vil innsjå det kva som skjedde i denne saki. Merkeleg at ei så enkel sak (med dagens briller) skal vera så omdiskutert.

Når dei som er gamle nok til at dei hugsar saki anten er døde eller pensjonistar, så vil generasjonane som kjem etter, kanskje med unnatak enkelte folk frå Kristiansand, sjå dumt på folk som heilt alvorleg trur Kristiansen hadde noko med drapa å gjera.

Men me får sjå.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Litt tilbake til diskusjonen om hvilke motiver JHA hadde for å dra inn VK om han var uskyldige. Enkelte har gått så langt som hevde at det knapt var noen motiver og at det var helt utenkelig, mens andre mer moderate har spilt motivene ned som at JHA ikke fikk store strafferabatten, han fikk tross alt 19 år. Men han anket altså dommen på 17 år og mente at hans medvirkning til å få VK dømt burde gitt han lavere straff. Det er altså helt riktig at JHA fikk en beskjeden strafferabatt, men det kan overhodet brukes til å si noe om JHA hadde et motiv for å få betydelig lavere straff ved å legge skylden over på VK. 

I byretten ble Andersen dømt til 17 års fengsel, men både Andersen og påtalemyndigheten anket over straffeutmålingen. Under dissens fant Agder lagmannsrett at 19 års fengsel var passende.Andersen mente at hans tilståelse og medvirkning til oppklaring av saken mot Viggo Kristiansen måtte føre til kortere fengselsstraff enn han ble idømt i byretten og lagmannsretten.

Høyesterett sier i begrunnelsen for sin kjennelse at Andersens tilståelse først kom etter at det forelå bevis som med stor sikkerhet knyttet ham til åstedet. Høyesterett peker imidlertid samtidig på at Andersens forklaring var avgjørende for å få Kristiansen dømt.

Share this post


Link to post
nirolo skrev (9 timer siden):

JHA utførte udådene og for ham var det å møte VK rundt kl 18 ikke viktig. Han hadde vært i barneheia senere (19-20 ish) og faktisk utført det han er dømt for. Det var altså ubetydelig at kompisen kom og fikk noen nøkler av ham kl 18 sett opp mot hva som skjedde senere på kvelden. Og når det kom på nyhetene viste han selvsagt inderlig godt at det var ham og hva han hadde gjort. Da han ble avhørt så nektet han selvsagt for alt sammen i utgangspunktet.

For VK ser jeg tre muligheter:

 1. Han hadde samme opplevelse som JHA. I så fall løy han ikke nødvendigvis om parkeringsplassen. Da kan ugjerningene ha vært altoverskyggende og det urelaterte møtet kl 18 var ute av hodet hans.
 2. Han var ikke med på ugjerningene, men JHA fortalte ham hva som hadde skjedd og VK gikk med på å gi JHA alibi. Bla ved å hevde at JHA kom til VK kl 1930 - noe som antagelig er før ugjerningene skjedde. I denne konteksten har JHA som nevnt over glemt møtet kl 18 og for VK var heller ikke det viktig og blitt glemt. Det eneste de har tenkt på var selve ugjerningene.
 3. Han var ikke med på ugjerningene og viste heller ikke at JHA gjorde det. I så fall kan jeg ikke se annet enn at han må ha husket at han var i baneheia kl 18 og forklarte seg feil med vilje - hvorfor vet jeg ikke. At JHA sier de ikke avtalte dette betyr ikke at VK ikke gjorde det med vilje, det betyr bare at JHA ikke gjorde det med vilje.

Så i mine øyne var han enten med på udåden, ga alibi for gjerningsmannen, eller løy bevist om å ikke ha vært på stedet. Han er altså enten skyldig, medskyldig i form av å prøve å skjule handlingen, eller har ved hjelp av egne løgner klart å vikle seg inn en sak han ikke hadde noe med å gjøre.

Jeg ser på alternativ 3 som helt usansynlig, alternativ 2 kan ha skjedd - særlig mtp de andre bevisene i saken, alternativ 1 kan også ha skjedd. I så måte kan du si at enten har jeg tatt feil om de uriktige forklaringene til VK, men kun dersom han er skyldig eller medskyldig, eller så har jeg rett om han er uskyldig :)

Du anser altså et helt vanlig fenomen som så godt som umulig.

Det er ikke bare mulig, men helt normalt å glemme ting, fortelle feil og måtte justere på vitneforklaringer. Det skjer i alle saker og det er en rekke vitner som gjør langt større feil i sine forklaringer i Baneheia-saken enn Viggo Kristiansen gjør. 

Det er alt for omfattende å gå inn på alle vitner som har problemer med å huske eller sier noe som ikke stemmer i Baneheia-saken, men jeg kan gi deg noen eksempler. 

Vitnet som snakket med Andersen og Kristiansen ved Svarttjønn fortalte heller ikke om dette møtet til politiet i sitt første avhør. Dette vet du, da det har blitt nevnt mange ganger i tråden. Da han senere ble avhørt om møtet (etter at Andersen og Kristiansen fortalte om det til politiet), så husket han det, men det fremgår at han ikke har noen god erindring av møtet. Hvorfor fortalte ikke han om dette møtet til politiet? Er det bevisst tilbakeholdelse?

Til tross for leteaksjonen er det flere vitner som ikke husker hvilken dag de gikk i Baneheia, og det er vitner som gir uriktige opplysninger som de enten retter opp senere (slik Kristiansen gjorde), eller rett og slett står på at er riktig, selv om det beviselig er feil.

Det er f.eks. et vitne som forteller til politiet at hun på kvelden for drapene møtte en mann som hun opplevde som truende. Senere ringer hun inn og forteller at hun har funnet ut at dette ikke var på drapsdagen likevel. Hvis du legger til grunn at det er umulig å huske feil om hvilken dag hun opplevde en truende person nær Baneheia, særlig fordi det var en stor letaksjon, ja så må vel denne damen lyve til politiet da? Det er vel tross alt mer spesielt å bli truet av noen enn å møte en kompis?

En dame fra Grim (der barna bodde) insisterer til politiet på at hun på drapsdagen så Lena gå på rulleskøyter på Grim klokka 19.30 på drapsdagen. Hun sier hun er hundre prosent sikker på dette og hun opprettholder dette i flere avhør. Til tross for at hun er skråsikker på sin observasjon og også tidfester det ved å knytte observasjonen av Lena opp mot andre hendelser, og til tross for at hun hadde helikoptre over hustakene morgenen etter at jentene forsvant, tar hun beviselig feil. Hun kan ikke ha observert Lena på rulleskøyter på Grim klokka 19.30 på drapsdagen. Lyver hun også til politiet?

En turgåer observerte to jenter på badebrygga i 3. Stampe cirka klokka 19.30. Jentene stemmer godt til beskrivelsen av de to drepte barna. Dette finnes det faktisk flere artikler om, f.eks denne fra før likene ble funnet:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3jJekL/to-smaajenter-savnet-mor-frykter-kriminell-handling

«Det finnes bare én sikker observasjon av dem, på badeplassen ved vannet «3. Stampe» klokken 19.30 fredag. Der har to personer sett dem.»

Til tross for letaksjonen og drapssaken, og til tross for at en mann som har vært ved badebrygga der jentene badet pr. def. er en aktuell kandidat for politiet, klarer denne turgåeren og vedkommendes følgesvenn likevel ikke å huske hvilken dag de selv gikk i Baneheia og gjorde denne observasjonen. Vitnet må ty til notater i sin syvende sans og ender med tre ulike dager (inkludert drapsdagen) som mulige dager. Hvorfor husker han ikke hvilken dag han var i Baneheia og så to jenter på badebrygga? Forsøker personen å lure politiet? Denne opplysningen fant man at ikke kunne stemme med drapsdagen, og det ble fastslått at siste observasjon av jentene var rundt 18.50.

Når det gjelder faren til en av de drepte, så er det riktig som det er blitt nevnt at han på et tidspunkt blir presset i avhør av politiet. Noe er nevnt i boken, som er utgitt i samarbeid med de pårørende, men på langt nær alt. Problemet var at vedkommende i avhør ga opplysninger om hvor han var og hva han gjorde i tidsrommet da jentene forsvant som ikke stemmer med vitneobservasjoner av ham. Lyver også denne personen til politiet? Har han noe med drapene å gjøre? Eller lyver vitnene til politiet når de forteller at de observerte ham et annet sted enn han sa han var? Det kan heller ikke utelukkes.

Jeg kunne fortsatt med en rekke vitner i saken som bommer om tid og sted, og som endrer forklaring og som helt åpenbart tar feil. Poenget er at det er vanlig å huske feil. 

Hvis du mener at det er umulig å huske feil, så har du ikke akkurat erfraring og forskning på vitners hukommelse på din side, for å si det litt forsiktig. For å pseudo-sitere den norske avhørseksperten Asbjørn Rachlew, så er den menneskelige hukommelse helt enkelt ikke skapt for å være vitne i straffesaker.

Mitt poeng er at det som gjelder alle andre vitner i saken også må gjelde Viggo Kristiansen. En kan ikke ha en helt annen norm for vurdering av avhørene av Kristiansen enn man har for vurdering av opplysninger fra andre i saken. At han ikke forteller om møtet med Andersen taler ikke til Kristiansens fordel. Det er helt klart. En åpenbar mulighet er at han holder tilbake opplysninger om møtet med Andersen i første avhør. Men en annen mulighet er at han ikke fortalte om det fordi han ikke kom på det. Akkurat som at han heller ikke fortalte om møtet med de to kompisene den samme kvelden, og akkurat som at mange andre vitner i saken heller ikke husker alt rett. Hvis man kun vurderer én mulighet og glatt legger til grunn at han lyver, fordi man i utgangspunktet mener at han er skyldig, så har man det som omtales som tunnelsyn. Det er skummelt. Det kan lede til justismord.

Det man da må gjøre er å vurdere om det er andre muligheter enn at han lyver. Er det noe som taler for at dette ikke var bevisst tilbakeholdelse? 

At Kristiansen i første avhør beskrev sykkelen sin, som han brukte til Svarttjønn på drapsdagen, er en åpenbar indikasjon på at han ikke forsøker å legge skjul på noe. Hvis han hadde møtet ved Svarttjønn i tankene, måtte han jo være klar over at et vitne ville kunne identifisere ham og sykkelen der, og hvis han hadde satt sykkelen ved bommen, slik Andersen hevder, måtte han vite at mange vitner kunne identifisere sykkelen Likevel beskriver han denne sykkelen i første avhør.

At det i avhørsprotokollen står at Kristiansen uoppfordret forteller om møtet med Andersen ved Svarttjønn er en annen indikasjon for at han ikke prøver å holde noe tilbake. At det han forteller om hvor han syklet og hvordan han traff Jan Helge også er helt i tråd med det et annet vitne forteller, er også en indikasjon for at Kristiansen ikke prøver å holde noe tilbake. 

At Andersen og Kristiansen ikke forklarer seg likt om møtet ved Svarttjønn når de foreller om dette møtet til politiet, taler for øvrig for at det ikke er en koordinert forklaring. Kristiansen sier at han syklet forbi bommen og traff Andersen da han kom tilbake. Andersen sier at han satt på bommen og ventet, men han må senere endre dette. Problemet til Andersen er at Kristiansen kom fra 3. Stampe da de møttes. Andersen kunne derfor ikke vite at Kristiansen to minutter før hadde passert bommen fra motsatt side. Det kunne han visst om de hadde koordinert forklaringene sine, men når Andersen sier at han satt oppå bommen og ventet (på HV) så viser han at dette ikke er koordinert med Kristiansens forklaring.

At Kristiansens forklaring bekreftes av et vitne som observerte ham da han syklet forbi bommen, mens Andersens forklaring er i strid med vitneforklaringer (og Kristiansens forklaring) taler også for at det er Andersen, ikke Kristiansen, som forsøker å legge skjul på omstendighetene rundt hans tur til Baneheia og Svarttjønn denne dagen. At Andersens senere tilståelse også er i direkte strid med hva vitner forklarer tyder vel også på at det er Andersen, ikke Kristiansen som forklarer seg uriktig.

Jeg håper ellers alle saksdokumenter lekkes, slik at det blir slutt på slike misforståelser.

Edited by bellad76
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 6

Share this post


Link to post
bellad76 skrev (10 minutter siden):

Hvorfor husker han ikke hvilken dag han var i Baneheia og så to jenter på badebrygga?

Ifølge en youtube-kommentar var det en tredje jente som var med og badet, og som antagelig gikk hjem en annen vei.. hva skal man da si om vitnet?

JHA har ny identitet, men må vel slite med å legge av seg Kristiansandsdialekten. Han må være ganske flink for å legge om til en troverdig Tønsberg-dialekt. Men kanskje hvis han går inn for det. 

Som nevnt tror jeg at Viggo må gjennom en ny rettssak, og at han ikke vil klare å vise det nødvendige alvor gjennom rettssaken. Dette er påtalemyndigheten sannsynligvis klar over. 

Share this post


Link to post
Budeia skrev (1 minutt siden):

Som nevnt tror jeg at Viggo må gjennom en ny rettssak, og at han ikke vil klare å vise det nødvendige alvor gjennom rettssaken. Dette er påtalemyndigheten sannsynligvis klar over. 

Nødvendig alvor ...?

Er det så at om ein er uskuldig anklaga for drap, så kan ein likevel verta dømd, om ein ikkje gjev uttrykk for «nødvendig alvor» i retten?

Nytt for meg.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Budeia skrev (7 minutter siden):

Ifølge en youtube-kommentar var det en tredje jente som var med og badet, og som antagelig gikk hjem en annen vei.. hva skal man da si om vitnet?

 

Det var en annen jente som badet sammen med Lena dagen før, og hun sa at de alltid gikk den andre veien hjem. De ville ikke gå forbi et område med en del "slitent klientell"

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (5 minutter siden):

Nytt for meg.

Det kan du si, men rettsmedlemmene er bare mennesker. De kan bli irritert på den som utviser en sjelden slesk og respektløs opptreden. I tillegg er det en sak som krever et stort alvor, og den sakkyndige kan vel konkludere med manglende utviklede sjelsevner på bakgrunn av oppførselen i retten.  

Share this post


Link to post
nirolo skrev (9 timer siden):

Jeg hører du si det, men du har så langt ikke klart å vise til et eneste eksempel på andre som har forklart seg like mye feil (med unntak av JHA, som har inrømmet at mye han sa var løgner)

Har han innrømmet at hans og VK sin utelatelse av å ha vært i Baneheia den fredagen var bevisst for å villede politiet? Om han har innrømmet mange løgner så må vel denne løgnen fra VK sin side være en av de?

JHA har i senere avhør sagt at det ikke var bevisst fra deres side. Om du velger å tro på JHA, men ikke på VK vil du her ende opp med å motsi deg selv 

 • Like 2

Share this post


Link to post
37 minutes ago, Knut Lavngard said:

Nødvendig alvor ...?

Er det så at om ein er uskuldig anklaga for drap, så kan ein likevel verta dømd, om ein ikkje gjev uttrykk for «nødvendig alvor» i retten?

Nytt for meg.

Da øyner man vel hvordan man kan bli dømt for mord i Norge uten bevis mot seg.

 • Like 5

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (1 minutt siden):

Da øyner man vel hvordan man kan bli dømt for mord i Norge uten bevis mot seg.

Rettssakkyndige eller "expert witnesses" har stor makt (altfor stor makt). De kan tildele diagnoser, som da de tildelte Breivik en diagnose. Eller de kan avgjøre erstatningssaker ved å gi ekspertutsagn. 

Share this post


Link to post
bellad76 skrev (1 time siden):

Til tross for leteaksjonen er det flere vitner som ikke husker hvilken dag de gikk i Baneheia, og det er vitner som gir uriktige opplysninger som de enten retter opp senere (slik Kristiansen gjorde), eller rett og slett står på at er riktig, selv om det beviselig er feil...


Disse ble vel avhørt flere måneder senere, ikke tre dager etterpå?
Så vidt jeg vet var det ingen av de som hadde glemt de var i Baneheia, de var kun litt usikre på om det var den fredagen?
 

bellad76 skrev (1 time siden):

At Kristiansen i første avhør beskrev sykkelen sin, som han brukte til Svarttjønn på drapsdagen, er en åpenbar indikasjon på at han ikke forsøker å legge skjul på noe.


Han beskrev sykkelen til sin mor, som var rød, men han var usikker på hvilken sykkel han brukte.
Tar jeg ikke feil vitnet andre om at han aldri brukte sykkelen til moren.
 

bellad76 skrev (1 time siden):

At det i avhørsprotokollen står at Kristiansen uoppfordret forteller om møtet med Andersen ved Svarttjønn er en annen indikasjon for at han ikke prøver å holde noe tilbake. At det han forteller om hvor han syklet og hvordan han traff Jan Helge også er helt i tråd med det et annet vitne forteller, er også en indikasjon for at Kristiansen ikke prøver å holde noe tilbake. 


Han forteller først at han er helt bestemt på at han aldri syklet innenfor bommen, inntil han blir konfrontert med at vitner har sett han sykle inn i Baneheia, da har han plutselig "glemt" det også.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Budeia said:

Rettssakkyndige eller "expert witnesses" har stor makt (altfor stor makt). De kan tildele diagnoser, som da de tildelte Breivik en diagnose. Eller de kan avgjøre erstatningssaker ved å gi ekspertutsagn. 

For stor makt? Hadde de rettssakskyndige hatt masse makt hadde ikke VK blitt dømt skyldig. Da hadde man tross alt tatt til etterretning at det ikke nødvendigvis var hans DNA og at han ikke kunne brukt mobilen i nærheten av åstedet.

Men, I stedet fant man vinklinger for å så tvil om hva ekspertene egentlig mente. Og når de bevisene var skyflet av veien, da satt man igjen med slikt du posten om hva for en fyr han er. Dette attpåtil ved siden av at det ble skrevet artikler om hva for en høflig og veloppdragen fyr han som innrømmet mord var.

Ikke rart vi sitter her å krangler om dette i dag.

Share this post


Link to post
0laf skrev (3 timer siden):

Det er en måte å se det på, men han er dømt i alle rettsinstanser i Norge, det er ingenting som tyder på at noen forsøkte å lure de etterlatte, eller at deres syn på skyldspørsmålet er feil.

Nei, han er ikke dømt i Høyesterett. Om jeg er fast besatt på å dømme noen, og utelukker vitner som kan motbevise fortellingen min, omtaler usikre DNA-funn som 100 % sikre, og kaller inn en sakkyndig for å utelukke om man kunne ha dekning på åstedet, mener du ikke det er å lure noen? Påtalemyndighetene skal sikre samfunnet at de skyldige blir stilt til ansvar, ikke at noen blir stilt til ansvar.
Om politiet blir villedet i etterforskningen og retter alt fokus mot noen, slik man så i Tengs-saken, så er det stor fare for at viktige vitner ikke blir hørt. At du mener at han ble dømt i to rettsinstanser er et bevis i seg selv, sier jo noe om din dømmekraft.

0laf skrev (3 timer siden):


Pussig det der, når Telenor og Teleplan ikke kan utelukke at det var dekning på åstedet, så er det liksom bare en teoretisk øvelse, å noe de måtte svare for å helgardere seg.

Du skjønner like godt som alle andre at mobilbeviset er en teoretisk øvelse. For det første så ble det lagt til grunn for undersøkelsene at alle andre sendere i Baneheia ble slått av, og Teleplan kan ikke utelukke at EG_A hadde dekning på åstedet. Var den dekningen god nok til å hindre at mobilen skiftet basestasjon? I 40 minutt? Det kan ingen svare på, men det var ikke det Inge Schøyen svarte på som vitne i lagmannsretten.

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (3 minutter siden):

hva for en fyr han er

Sant nok, men det er grunnlag for å si at det er en helt spesiell karakter som kan sitte og være frekk gjennom en rettssak som handler om et dobbelt barnedrap. Det er ikke normalt. 

Share this post


Link to post
3 minutes ago, 0laf said:

Han forteller først at han er helt bestemt på at han aldri syklet innenfor bommen, inntil han blir konfrontert med at vitner har sett han sykle inn i Baneheia, da har han plutselig "glemt" det også.

Kan han ikke ha vært helt sikker på dette uten å ta feil mener du? Jeg vil nok tro det ikke er så uvanlig å være helt sikker på noe som er beviselig feil. Jeg taler ikke for at han lyver eller ikke, men krav mot VK om å huske perfekt er i overkant drøye sammenlignet med alle andre.

Da jeg var på trening her om dagen prøvde jeg tenke ut hvor lenge jeg hadde vært der, men kunne for mitt bare liv ikke huske når jeg ankom. Klokka var nok halv to eller to da jeg ankom, men jeg aner virkelig ikke. Jeg var fortsatt der så det var bare 1-2 timer siden jeg ankom. Glemte det likevel.
Hadde noen presset meg på det hadde jeg nok gjettet på et klokkeslett basert på hvor lenge jeg pleier å trene.

Share this post


Link to post
4 minutes ago, Budeia said:

Sant nok, men det er grunnlag for å si at det er en helt spesiell karakter som kan sitte og være frekk gjennom en rettssak som handler om et dobbelt barnedrap. Det er ikke normalt. 

Jeg har ikke hørt noe om at VK var frekk gjennom hele rettssaken, og jeg tviler på at det stemmer. Ikke minst fordi slikt ville ikke ha blitt tolerert av retten.

Derimot har jeg hørt at han har glist og smilt og ristet på hodet og hatt endel forskjellige reaksjoner igjennom bevisførselene. Noe, dersom han er uskyldig, jeg har lite problemer med å forstå. For hvis han er uskyldig betyr det at han måtte sitte igjennom ganske mye absurde fortellinger om seg selv og hva han har gjort og hvorfor.
Men, klart, de som var sikre på hans skyld og ikke egentlig brydde seg om bevisene så jo på det som respektløs oppførsel av et udyr. Og det var jo alt de behøvde for å konkludere slik du gjorde i din åpost om hva for en fæl fyr han var. Det har på samme måte vært nok av poster i denne tråden som gir uttrykk for at han fortjener å sitte inne selv om han ikke gjorde disse ugjerningene.

Velkommen til norsk rettssikkerhet.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...