Jump to content

petterP9

Medlemmer
 • Content Count

  162
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

61 :)

Recent Profile Visitors

1462 profile views
 1. Han slet med å følge med på skolen og ble mobbet. Det endte med at han valgte å ikke møte opp over lengre tid, og på den tiden han enda ikke hadde et fristed i bua, så gikk sinneanfallene hans ekstremt utover hans nærmeste. Av hva han ble utsatt for på skolen var det blant annet å bli hengt opp etter genseren på knagger og å bli holdt utenfor et vindu med trussel om å bli sluppet ned. Det han ble påført mot seg på skolen valgte han å ta igjen på sine nærmeste, og på det verste ble blant annet moren deprimert, og BUP og barnevern var inne i bildet.
 2. Misoppfattelsen er vel at man ikke skiller mellom bevis og indisier. Det er mer direkte og indirekte bevis. Flere indirekte bevis som peker på at vedkommende kan ha gjort en handling kan veie opp for mangelen på direkte bevis. DNA fra kjønnshåret til JHA må regnes som et indirekte bevis, mens funn av sæden hans i en av jentene er ett direkte bevis.
 3. Dette er feil. Kikkersaken ble gjenåpnet etter drapene i Baneheia for at politiet kunne ransake sykkelbua. "Kristiansen sa at han så denne kniven i verktøykassa si i bua dagen før han ble pågrepet. Tilfeldighetene var slik at politiet ransaket bua i juli i forbindelse med kikkersaken. Bua og verktøykassa ble filmet. Da lå det to kniver i verktøykassa. De samme knivene lå der også da bua ble ransaket den dagen Viggo ble pågrepet."
 4. Du vet like godt som meg (fra uttalelser i media) at Schøyen uttalte seg om muligheten for at EG_A hadde dekning på åstedet. Både Telenor og Teleplan var enige i at de mistet dekningen omtrent ved de offentlige toalettene ved nordre ende av 3. stampe. Teleplan la så frem en mulighet til at enkelte forhold kunne gi dekning på åstedet, så de kunne ikke utelukke at VK hadde dekning på åstedet 19. mai 2000. Klarer du ikke å tolke dette, samt å bruke litt logisk tenking for å finne ut hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at EG_A faktisk hadde dekning på åstedet? Nei, istedenfor ser du vekk fra mobilbeviset fordi du ikke har lest rapporten, og kan ikke uttale deg.
 5. Nei, han er ikke dømt i Høyesterett. Om jeg er fast besatt på å dømme noen, og utelukker vitner som kan motbevise fortellingen min, omtaler usikre DNA-funn som 100 % sikre, og kaller inn en sakkyndig for å utelukke om man kunne ha dekning på åstedet, mener du ikke det er å lure noen? Påtalemyndighetene skal sikre samfunnet at de skyldige blir stilt til ansvar, ikke at noen blir stilt til ansvar. Om politiet blir villedet i etterforskningen og retter alt fokus mot noen, slik man så i Tengs-saken, så er det stor fare for at viktige vitner ikke blir hørt. At du mener at han ble dømt i to rettsinstanser er et bevis i seg selv, sier jo noe om din dømmekraft. Du skjønner like godt som alle andre at mobilbeviset er en teoretisk øvelse. For det første så ble det lagt til grunn for undersøkelsene at alle andre sendere i Baneheia ble slått av, og Teleplan kan ikke utelukke at EG_A hadde dekning på åstedet. Var den dekningen god nok til å hindre at mobilen skiftet basestasjon? I 40 minutt? Det kan ingen svare på, men det var ikke det Inge Schøyen svarte på som vitne i lagmannsretten.
 6. Har han innrømmet at hans og VK sin utelatelse av å ha vært i Baneheia den fredagen var bevisst for å villede politiet? Om han har innrømmet mange løgner så må vel denne løgnen fra VK sin side være en av de? JHA har i senere avhør sagt at det ikke var bevisst fra deres side. Om du velger å tro på JHA, men ikke på VK vil du her ende opp med å motsi deg selv
 7. Er det noen som hevder at det ikke var dekning i Baneheia fra andre sendere enn EG_A den 19. mai 2000? Etter det Telenor har sagt hadde de ingen driftsproblemer og 6 andre basestasjoner dekket Baneheia på tidspunktet. Greit nok om det var en melding som hadde blitt sendt via EG_A selv om seks andre basestasjoner hadde bedre dekning, men her har du at telefonen skal være koblet til en annen sender med betydelig svakere signal i nærmere 40 min? Uansett så er du langt på vei med konspirasjonene dine. Du regelrett avviser de sakkyndige som drifter basestasjonene med at de muligens brukte dårligere utstyr enn Viggo... Når vi snakker om ulike grader av sikkerhet: Hvor vil du plassere "absolutt sikkerhet" og "kan ikke utelukke"? Gjerne oppgi i prosent.
 8. Det er tidligere blitt fremhevet i tråden at JHA anså det som verre å ha misbrukt ofrene seksuelt, enn å ha drept de. Det stemmer imidlertid dårlig med obduksjonsrapporten at de drepte hver sin jente, knivstikkene var så og si identisk. Forklaringen til JHA påstår også at de brukte relativt ulike metoder, så det er noe tilgjort. Det mest nærliggende er at han lyver.
 9. Motivet for å anklage Viggo var ikke for å hevne seg på Viggo, men for å unngå skyld selv. Han visste at Viggo hadde utført seksuelle overgrep mot barn tidligere og at han var ansett som mistenkt i saken. Når politier da lufter tanken om at en moduskandidat var med på handlingene, så er det jo helt utenkelig at noen mener at han ikke hadde motiv. Nå hadde Andersen store lese- og skrivevansker, men var god på å resonnering, så jeg vil ikke anse dette som usannsynlig. Vitner har også fortalt at Andersen møtte dem i Baneheia dagen før, og fortalte der at han hadde vært eneste på kokkelinja som ikke fikk lærlingplass. Sammenholdt med de merkelige observasjonene som ble gjort av ham i dagene i forkant av ugjerningene, så kan det jo tyde på at de mørke tankene til Andersen tok overhånd?
 10. Side 357 i rapporten: "Mindretallet vil også bemerke at bakgrunnen for at overgrepene mot Y ble kjent, var at Andersen i avhør 22. september 2000 forklarte seg om dette til politiet. Dette var ukjent for alle på det tidspunktet. Opplysningene ble deretter etterforsket ved 358 dommeravhør av Y den 6. oktober 2000" Etter mitt syn er dette et mulig motiv for Andersen for å både begå ugjerningene, men også å dra bestekompisen sin inn i forklaringen sin. Jeg finner det usannsynlig at dette er noe politiet har plantet på Andersen, så man må jo gå ut i fra at Andersen selv kan ha fattet interesse i det samme når Kristiansen fortalte om det. Motivet for å dra Kristiansen inn i saken er opplagt.
 11. Hvilket forhold har du til denne uttalelsen fra Inge Schøyen? https://www.dagbladet.no/nyheter/baneheia-domt-krever-gjenopptagelse-sar-tvil-om-mobilbevis/60301184
 12. Å herregud. Kan du vennligst forklare meg hvorfor GK valgte å gjenåpne Baneheia-saken?
 13. Ok, med hvilken grad av sikkerhet vil du si du har for at det er funnet DNA fra flere enn 1 person på åstedet? 100 %, som politioverbetjent Arne Pedersen påstod i fengslingsmøtet?
 14. Kan du legge frem en rapport som med "høy grad av sikkerhet" bekrefter at det er minst to personer som har avlagt DNA på åstedet?
 15. Ja, absolutt ikke relevant å vite hvor VK er når drapene skjedde mellom 1900 og 2000.
×
×
 • Create New...