Jump to content

Digg å finne feil i egne argumenter

Medlemmer
 • Content Count

  33
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

30 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Men hvis du bruker alt du har lært om menneskelige væremåter hittil i livet, og tar med at VK og JHA må ha kommunisert noe underveis, det tar noe tid å lokke to skeptiske jenter fra veien osv, så blir tidsvinduet så lite at det faktisk burde vært beskrevet i JHA forklaring. Som for eksempel at "det virket som om VK var på speed og det gikk utrolig raskt alt sammen. Voldtekten og drapet var over i løpet av et øyeblikk. Han overtalte meg til å voldta og drepe den ene jenta med en gang. Og det gjorde jeg. Så løpt VK avgårde fordi han skulle svare på en sms". Ting skjer jo ikke på sekundet.
 2. Fra Aftenposten som referer fra Gjennopptakelseskommisjonens rapport: "Telenors undersøkelser den gang viste at denne basestasjonen ikke dekket åstedet. Basestasjonen er i nærheten av Kristiansens hjem. Det kom også frem under rettssaken. Påtalemyndigheten ba da en annen aktør vurdere saken. Teleplan kom frem til at de ikke kunne slå fast hvordan dekningen var på drapskvelden. Dette ble det lagt vekt på i dommen. Hvordan kan det da regnes som et nytt bevis? Forsvarerne peker på tre ting: Sivilingeniør Halvard Sivertsen har gjort en sakkyndig gjennomgang av rapportene fra Teleplan og Telenor. Han kommer til at Telenors undersøkelser er riktige og utgjør et faktisk utelukkelsesbevis, altså at Kristiansen ikke kan være skyldig. I 2016 tok forfatteren av Teleplans rapport avstand fra hvordan hans konklusjon er blitt tolket av påtalemyndigheten og retten. Politioverbetjent Ingunn Wike har også gjort egne undersøkelser opp mot Telenor. Wike, som har mange års erfaring innen etterforskning av telebevis, uttaler til kommisjonen at Viggo Kristiansen ser ut til å ha alibi for drapstidspunktet gjennom sine mobildata. – Dersom det gjennom DNA-funn var bevist at Viggo Kristiansen hadde vært på åstedet, vil det ha begrenset betydning for saken at det ikke hadde lykkes Telenor og Teleplan å oppnå dekning på åstedet, skriver kommisjonen. Det var nok at det var en teoretisk mulighet at man kunne oppnå dekning på åstedet. Men ettersom DNA-beviset nå er svekket, må mobilbeviset sees i nytt lys. – En rasjonell vurdering tilsier da at mobilbeviset vil få større betydning i den samlede bevisvurderingen, skriver kommisjonen."
 3. Hvis det er slik at mobilen kobler seg opp til Eg, så finner jeg det svært lite sannsynlig at han etter at han har sendt en romantisk sms til en jente, må gå noen minutter, lokker med seg to jentene vekk fra stien, binder jentene og kneblet den ene, men JHA sitter med ryggen til. Voldtar og dreper det ene på bestialsk vis, og så får JHA til å voldta og drepe den andre jenta på bestialsk vis, for så å løper avgårde for å sende en romantisk melding til en jente etter 40 minutter. Eventuelt at han kommer tilbake og får JHA til å drepe den andre jenta da. I tillegge bør man helt sikkert regne 5 min hver vei. Da er det snakk om 30 minutter. Det er rett og slett ikke tid, og skaper et høyst usannsynlig tidsforløp. Eneste mulighet er om det akkurat den dagen var mulig å koble seg opp mot basestasjonen på Eg fra åstedet, som det aldri har vært mulig å gjøre senere.
 4. Skjønner! Vil det si at du mener at mobilen har koblet seg på basestasjonen på Eg? Må du ikke i så fall beregne tid inn og ut av Baneheia?
 5. Dere som er så sikre på at VK er skyldig. Hvordan forklarer dere mobilbeviset?
 6. Det har du helt rett i. Gjennopptakelseskommisjonen skal ikke ta stilling til skyldspørsmålet. Og jeg gir deg rett i at jeg burde uttrykt meg annerledes. Jeg skrev riktignok om flertallet i kommisjonen, og ikke om hele kommisjonen som sådan. Nå sier jeg forsåvidt heller ikke at flertallet i kommisjonen sier han er uskyldig, men bruker "begynner å stille spørsmålstegn" som er litt svakere. Det er noe jeg tolker ut i fra hva som står i rapporten, hvordan den er vinklet og ut ifra at de også skal se på om det foreligger omstendigheter som gjør domfellelsen tvilsom. Gjennopptakelseskommisjonen skal følgelig ta stilling til følgende i) Foreligger det nye bevis som danner grunnlag for gjenåpning av saken? ii) Foreligger det omstendigheter som gjør domfellelsen tvilsom? Hvis du leser i rapporten, så er dette ganske lystig lesning for VK. Konklusjonene som gjengis i pressen, tar veldig mye hensyn til hele kommisjonen konklusjon naturlig nok. Innholdet i rapporten derimot er vinklet slik at den i stor grad støtter VKs side vil jeg si. Både når det gjelder nye bevis, og om dommen er tvilsom. Det er jo derfor den blir tatt opp igjen. Hvis flertallet i kommisjonens meninger ble lagt til grunn i en eventuell rettsak, er jeg ganske sikker på at han hadde blitt frikjent, men slik er det jo ikke. Her skal det jo også skje en selvstendig vurdering fra Oslo statsadvokatembete som skal avgjøre om det enten blir rettsak eller frikjennelse. Helst sikker på hva flertallet i kommisjonen mener kan jeg heller ikke være, og at "flertallet i Gjennopptakelseskommisjonen begynner å stille spørsmålstegn ved om VK er en morder." er sleivete sagt. Jeg burde heller sagt at flertallet i kommisjonen mener det foreligger nye bevis, og at det foreligger omstendigheter som gjør domfellelsen tvilsom. Så takk for den
 7. Nå er jeg litt usikker på hva du egentlig mener. Kanskje du har postet denne feil? Uansett er det ingen her inne som mener at begge er uskyldige. De fleste lener enten mot at en er skyldig eller begge er skyldige. Det er ingen som bagatelliserer overgrepet til VK mot den 7 år gamle jenta her inne, men det er ganske mange, som i likhet med flertallet i gjennopptakelseskommisjonen begynner å stille spørsmålstegn ved om VK er en morder. Her kan man også tenke omvendt. At hvis VK er uskyldig så er det bekymringsfullt at JHA , som da faktisk vil være en dobbeltmorder og pedofil går løs i samfunnet vårt uten forvaring? Jeg kunne skjønt tankegangen din, om det var slik at folk her mente at ingen av de var skyldige, men slik er det jo ikke.
 8. Synes det er helt ok å stille spørsmålstegn ved Jahrs motiver, selv om jeg tror han er en hederlig mann. Mennesker er ikke alltid slik de ser ut på overflaten, men det gjelder også den andre veien når det gjelder VK. Og vi kan ikke alltid kan ta for god fisk det folk sier. For eksempel folk i EG, som jeg er sikker på er superhyggelige folk. Vi må ikke glemme at de uttaler seg etter at tror han har begått uhyrlige voldtekter og voldelige dobbeltdrap på to helt uskyldige jenter. Et aspekt som jeg synes har vært lite fremme i saken, er at i det klimaet som var den gangen, hvor VK ble opp oppfattet og beskrevet som et monster gjennom massiv pressedekning, så ville det å komme opp med noe negativt om VK gi mye oppmerksomhet. På et sånt lite sted som Eg, kan jeg tenke meg at det var alt de snakket om i lang tid. Helt menneskelig og normalt, men man er nødt til å se alt de sa i en slik kontekst. Det betyr ikke at det er løgn det de forteller, men at det kan være overdrivelser, det er jeg helt sikker på. Kanskje til og med tilløp til massesuggesjon. I tillegg tror jeg det var sånn at jo verre VK ble oppfattet, jo snillere ble JHA og omvendt. Det hørte sammen. Var VK et forferdelig monster, så var det jo ingen sak for han å få med JHA på voldtekt og drap, og JHA trengte ikke ha en vilje i det hele tatt, men bare være en snill etterdilter. Jo snillere VK var, jo større deltakelse fra JHA. Jeg tenker at dette er helt normale reaksjoner i et lite samfunn, og ikke minst et samfunn som har opplevd noe helt forferdelig. Det er i hvert fall noe å ha i bakhodet.
 9. Synes foreløpig ikke jeg har sett særlig bevis for at han var så redd for VK verken tidligere eller senere. Det er jo selvfølgelig det at han selv sier at han satt med ryggen til når overgrepene og mordene skjedde. Det er svært mye som tyder på at dette ikke er sant. For eksempel det at ble funnet sæd fra Andersen på den minste jenta. Så kan det jo godt være at han var redd han når han var yngre. VK har sikkert virket skremmende på mange, men det har nok JHA også. Lærte drapsmetode på «reality-TVKR. SAND (VG) Jan Helge Andersen innrømmet overfor politiet at han på TV og video lærte hvordan han raskt og lydløst kunne drepe. Fra VG "Jan Helge Andersen innrømmet overfor politiet at han på TV og video lærte hvordan han raskt og lydløst kunne drepe" https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VRRm8d/laerte-drapsmetode-paa-reality-tv Har postet dette en gang før "Synes det er rart at VK ikke får JHA til å følger etter VK hjem fra Heimevernsøvelsen. VK kom jo aldri tilbake etter dette. Hvis JHA er en etterdilter og redd for VK, så burde jo dette absolutt vært en situasjon hvor VK fikk JHA til å dilte etter VK. Istedenfor blir JHA igjen, og blir etter hvert leder av gruppa. Det vil si at JHA er leder for 7 ungdommer. Ingen lett jobb i den alderen for en etterdilter, men det ser ut som om dette gikk helt fint. Synes dette er en situasjon hvor det er mulig å stille spørsmålstegn ved hvor etterdilter JHA egentlig er, med tanke på at han oppgir at han sitter med ryggen til overgrepene. Dette skal jo også ha vært i en periode da han oppgir å ha vært redd for VK til psykiateren, samtidig som han sier at han ikke skal ha vært redd for VK det siste året da mordene i Baneheia ble begått. Dette er lite logisk synes jeg." https://www.nrk.no/norge/lagforer_-men-ingen-ledertype-1.522093
 10. Ja, det hele er ganske rart. Det virker ikke som Bakke skjønner at han motsier seg selv her. Det er vel også grunnen til at de som har laget filmen, og som helt klart er pro VK som mange har påpekt, har tatt det med. Poenget er jo at enten lyver Andersen til sin psykiater, eller så lyver han i avhør. Han sier helt forskjellige ting. Begge deler kan ikke være sant. Så hvis han ikke lyver til sin psykiater, så lyver han til politiet og omvendt. Er jo selvfølgelig mulig at Bakke ikke har god nok oversikt over hva Andersen har sagt i avhør, og derfor trekker denne konklusjonen.
 11. JHA ble utredet av rettspsykiater sakkyndig overlege Olaf Bakke. Han leste opp noe sånt i TV- serien som går nå, fra notatene fra da han behandlet JHA. Andersen sa til han at Viggo Kristiansen bare har det i kjeften og at han ikke tør å gå i slåsskamp. Han sier også at Kristiansen pleide å true ham for den minste ting, men det var tidligere. Det siste året har Andersen ikke fått trusler.
 12. Tror også det er brukt mye vold på jenta som JHA har tilstått å ha drept.
 13. Det forteller at jentene ble bakbundet og at en ble kneblet. Det forteller at jentene fikk forbyttet klær. Det forteller at JHA sed finnes i en av jentene, selv om han sa at det ikke skulle gjøre det. Det forteller at de lå på en annen måte enn det JHA sier. Det forteller at jentene er drept på samme måte. Det forteller at det er kniven til JHA som er brukt. Tror det er enda flere ting også, men husker ikke alt. Mange og viktige funn på åstedet stemmer overhode ikke overens med forklaringen til JHA. Høres jo ikke ut som om han har vært der engang.
×
×
 • Create New...