Jump to content

Digg å finne feil i egne argumenter

Medlemmer
 • Content Count

  55
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

63 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Tenker at han egentlig styrker Kristiansens sak ved å sende et slikt brev. Han stiller sin egen etterforskning i et dårlig lys. Lett å mistenke tunnelsyn her
 2. Synes også dette blir hauset opp for mye. Media klarer vel ikke dy seg, i og med at det kan virke som om det handler om kjønnsorganer, enn å hausse dette opp til enn viktig sak. Regner med at den nye forsvarsministeren har hatt dette som et tema med statsministeren, og han har blitt trodd på at det ikke var han. Øker sannsynligheten for at det er en av de ni andre ... Sånn i påskekrimmens ånd
 3. Takk for et skikkelig og ærlig svar. Også at du innrømmer at du er en kverulant. Det gjør deg mye lettere å forstå Nei, jeg mente absolutt ikke at det måtte være et samsvar mellom en juridisk avgjørelse eller din eller noens mening for den saks skyld. Vi som tror at Kristiansen er uskyldig, er jo nettopp uenige i avgjørelsen i rettsakene. Poenget var heller å finne ut av om vi egentlig diskuterer det samme, eller har ulike mål med det vi diskuterer.
 4. Det er forsøk på å komme deg i møte Olav. Det er veldig vanskelig å forstå hva du mener, uten å trekke konklusjonen om at du kverulerer, men jeg prøver. Jeg prøver å tro på det du sier og ta det alvorlig, men du gidder ikke gjenta skikkelig det jeg sier. Jeg sier jo absolutt ikke det du sier at jeg sier. Du hjelper oss ikke med å forstå deg. Du sier nettopp at du ikke lar deg overbevise av verken DNA, tilståelser eller tekniske funn som går i Kristiansen favør. Og det merker vi jo i debatten. Du justerer deg aldri, men bare gjentar og gjentar dine gamle argumenter. Om du ikke er klar over det, så er det typisk oppførsel fra kverulanter. Har du lært noe som helst nytt i denne debatten, eller justert deg om bare så en millimeter? Hva er vitsen med å diskutere da. Er du ikke ute etter å lære noe? Jeg har ikke lyst til å tro det om deg, men kan du ikke hjelpe til. Akkurat nå så trenger du hjelp av et team med markedsføringseksperter. For ikke å fremstå som en kverulant, er det et tips å komme folk i møte å prøve å være imøtekommende. I tillegg bør en være etterrettelig. Det er rart at du aldri lar deg overbevise av noe som helst. Det virker bare dumt, og fryktelig kjedelig. Og ja, når du selv sier at det nesten ikke er noe som kan overbevise deg om Kristiansen uskyld, så innrømmer du jo rett ut at du er en kverulant. Sannheten virker irrelevant for deg, når det går imot det du har tenkt tidligere. Mitt forrige innlegg var et forsøk på å tolke dette i en annen retning, men jaggu svarte du jo som vanlig som en klassisk kverulant istedenfor
 5. Hvordan er det to helt forskjellige ting? Betyr det at du ikke har tiltro til rettsvesenet og dets evne til å komme frem til riktig resultat? Gjelder dette både den forrige rettsaken, og eventuelt en ny? Jeg tror nemlig svært mange her inne ikke operer med dette skillet. De har tiltro til at de juridiske prosessene i stor grad går riktig for seg. Eller sagt på en annen måte. At vårt juridiske system innehar mulighet til at tiltalte får en rettferdig rettsak, og at de uskyldige går fri. Dette gjelder nok særlig etter at det har blitt satt søkelys på dårlige politimetoder i avhør, som for eksempel Asbjørn Rachlew har gjort. Dette var man jo ikke klar over i den første rettsaken, og det i seg selv gjør jo faren for justismord stor i Baneheiasaken. Selv om rettsaken selvfølgelig burde ha avdekket dette. Uansett, så tenker man vel at stadig nye oppdagelser innen jus, psykologi og teknologi gjør dagens og fremtidens rettsaker stadig mer rettferdige slik at justismord kan unngås. Det er vel derfor man opprøres over muligheten for at det i det hele tatt kan skje justismord (selv om det ikke er overraskende med tanke på hvordan for eksempel avhør skjedde før i tiden). Du sier at du har strengere eller andre beviskrav enn det som er normalt eller idealet i norske rettsaker. Vi ser jo at vitnemål står svært sentralt for deg. Gjelder dette begge veier? Altså en ting er vitnemål som frikjenner, men det finnes jo også mange eksempler på at vitner påviser feil gjerningsmann. For meg så har det sett ut som, ved første øyekast, at hvis du var dommer i en rettsak, så ville du dømt mange uskyldige mennesker for forbrytelser de ikke hadde begått. For eksempel dette med at du ikke bryr deg om at det er fravær av DNA på åstedet. Så er det ikke det du sier. Det du sier er vel at om du hadde vært dommer (for tankeeksperimentets skyld, så se bort i fra en jury), så hadde du dømt de etter juridiske prinsipper, men du hadde ikke vært overbevist om at de var uskyldige likevel. Det vil si at du personlig ikke har tiltro til at rettssystemet, ved å følge prinsipper for bevisførsel, har mulighet til å komme frem til riktig resultat verken før i tiden eller nå. Har jeg forstått deg riktig da?
 6. Kanskje vi her er ved kjernen til uenigheten? Med fare for å snakke på vegne av svært mange her inne, så tror jeg at vi som argumenterer for at Kristiansen er uskyldig, argumenterer ut i fra hva vi mener vil holde som bevis i en rettsak. Vi er naturlig nok da opptatt av DNA bevis og mobilbevis. Vi som tror at Kristiansen er uskyldig har jo mange andre argumenter også, men de kommer bare i tillegg til. Det er DNA beviset og mobilbeviset som er de grunnleggende bevisene, og som tilsier at vi mener at sjansen for at han ikke var tilstede er så stor, at han dermed burde vært frikjent (de fleste av oss mener nok i tillegg at han ikke kan ha vært fysisk tilstede, gitt bevisene). Hvis du argumenterer ut ifra hva du mener personlig, kan jo det være årsak til at vi ofte snakker forbi hverandre. Når vi vet at du mener at dette bare er dine meninger, og ikke er slik det bør være i en rettsak, så tror jeg det gjør, i hvert fall for meg, dine argumenter litt lettere å forstå.
 7. Jeg ser at det er mye som skal til for å overbevise deg om at Kristiansen er uskyldig. Det eneste som du lar deg overbevise av er et alibi. «Ja, dersom han har alibi, uansett hva det måtte være, så er det selvfølgelig et særdeles godt bevis på at han er uskyldig.» Du sier at du ikke vil la deg overbevise av en tilståelse fra Andersen «Selv ikke en tilståelse fra Andersen ville overbevist meg om at Kristiansen var uskyldig.» Du lar deg heller ikke overbevise av mangel på DNA. «Mangel på DNA fra Kristiansen beviser ikke at han ikke var der. Funn av DNA fra Andersen beviser kun at han var der, ikke at Kristiansen ikke var der.» Slik jeg forstår deg, så lar du deg heller ikke overbevise av tekniske eksperter som sier at det svært liten sannsynlighet for at personen som snakket i mobilen befant seg i Baneheia, fordi det er ørliten sjanse for at det kunne skjedd akkurat den dagen, selv om ingen har klart å gjenskape det. Gjelder denne måten å tenke rundt beviser på kun Kristiansen, gitt at du mener at han er et monster, eller andre også? Er du i så fall ikke redd for å begå justismord? En helt uskyldig person vil jo kunne bli dømt til fengsel i mange år hvis noen anklager personen urettmessig for en forbrytelse, og de ikke har vitner som kan bevise at de var et annet sted.
 8. Da forstår jeg det dithen, at du hadde blitt overbevist om Kristiansens uskyld om det sto frem vitner som på riktig tidspunkt hadde sett Kristiansen på vei ut av Baneheia eller sittende i bua si. Og at det selvfølgelig ikke holder at moren hans så han. Når det gjelder tekniske bevis. Hva hadde du blitt overbevist av da? Er det om de ikke finner DNA fra Kristiansen? Eller om de klarer å skjønne hvem de fire ukjente DNAene funnene kommer fra? Hva med mobilbeviset? Er det noe ved dette som hadde overbevist deg om at Kristiansen ikke kunne vært i Baneheia på tidspunktet mordene ble begått?
 9. Vi har også det faktum at begge to melder seg inn i heimevernet på samme tid, men at Kristiansen etter kort tid melder seg ut. Han ville ikke sove der han ble fortalt at han måtte sove. Andersen blir værende, og blir etter hvert leder for gruppen på en 6 til 7 personer tror jeg det var. Det viser i hvert fall at de har litt ulike interesser, og forskjellige fritidssysler. Det viser også at Andersen ikke i så stor grad lar seg lede av Kristiansen (da ville han vel løpt etter), men faktisk blir en leder selv. Det er jo fortellingen om Andersen som lett å lede og redd for Kristiansen som ligger til grunn for at han ikke blir dømt for begge drap. "Andersen ble dømt for medvirkning til voldtekt av begge jentene, for voldtekt av den yngste jenta, og for overlagt drap på den yngste jenta, men frikjent for medvirkning til drapet på den eldste." Viggo Kristiansen blir derimot dømt for begge drap
 10. @Olav Skulle du hatt lyst til å svare på spørsmålet? Hvilke argumenter/fakta/forhold hadde overbevist deg om Kristiansens uskyld?
 11. Takk! Det hadde vært spennende om også Olav svarte på utfordringen Forferdelig vanskelig å svare på om DNA beviset gjør mobilbeviset ugyldig synes jeg. Veldig godt spørsmål. Kjente at jeg plutselig fikk veldig sympati med juryene i de foregående rettsakene. Det var jo der de sto. De trodde de hadde et DNA funn, samtidig som mobileksperten svarte slik de fleste forskere svarer at noe ikke helt kan utelukkes. Det kommer nok an på. Er det ett bevis fra Kristiansen på klærne til Andersen, mot 20 fra Andersen på intime steder på jentene, så kan det jo tenkes at Andersen har fått DNA fra Kristiansen på klærne sine før han gikk i Baneheia. Er det ett eller flere DNA funn fra Kristiansen på intime steder på jentene, blir det jo straks mye verre. Da ville jeg begynne å se på om andre kan ha svart på meldingene til Kristiansen.
 12. Kjenner at jeg er litt irritert på meg selv, for å prøve å tolke hvordan folk som mener at det var to mordere tenker. Jeg burde spurt rett ut. Så gjør det nå istedenfor. Hva er det som skal til for at dere blir overbevist om Viggo Kristiansens uskyld? Jeg kan gå først, og svarer på det motsatte spørsmålet. Hva er det som skal til for at jeg blir overbevist om at Viggo Kristiansen også var med på mordene. 1. Det må finnes DNA spor 2. Det kommer frem at det var en annen enn Kristiansen som brukte mobilen hans i det aktuelle tidsrommet. Hva er det som skal til for at dere blir overbevist om Kristiansens uskyld?
 13. Jeg mener du har ørlite rett i det du skriver her. Det er nok riktig at de har tenkt at han har underdrevet sin egen rolle noe. På den andre siden trodde de jo også på han i stor grad. Hele rettsaken ble jo bygget rundt Andersens forklaring, og dette ble lagt til grunn i bevisførselen i rettsaken. Det var hans historie som ble presentert som sannheten for juryen. Når denne historien så til til grader viser seg å være feil og at han har løyet an mass, så er det mulig å argumentere for at Viggo Kristiansen ikke har fått en rettferdig rettsak. Begge deler kan altså være sant. Politiet og påtalemyndighet kan både mene at han underdriver sin egen rolle noe, og i stor grad legge hans forklaring til grunn i rettsaken. Hvis det skulle være slik at de i stor grad mente at han underdrev sin egen rolle, så vil jo Kristiansen uansett ikke ha fått en rettferdig rettsak, i og med at så stor del av rettsaken bygget på Andersens forklaring.
 14. Veldig enig i dette. Har også skrevet om dette tidligere i tråden. Tenker uansett at det vil være et svært overbevisende argument for de som mener det er to gjerningsmenn om disse sakene ikke finnes andre steder i verden. Foreløpig vet vi ikke om et eneste tilfelle. Det har i hvert fall ikke vært noen som har henvist til slike saker i denne tråden.
×
×
 • Create New...