Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Utregning av lønn


Gjest e3c79...f9d

Anbefalte innlegg

Gjest e3c79...f9d

Jeg jobber for et stort firma som praktiserer en utbetaling av lønn som jeg føler skurrer veldig. 

De betaler altså lønn for 11 måneder pluss feriepenger.  

Når jeg startet så ble det skrevet i kontrakten at jeg skulle starte med en årslønn på 550 000,- første året. Når året var omme, viste det seg at jeg bare fikk utbetalt 522 000, siden jeg ikke hadde opparbeidet meg ferie. Er ikke dette kontraktsbrudd?

Og hva skjer med folk som jobber mye overtid og får mye feriepenger et år? Skal de gå ned i timebetaling neste år fordi man får en større sum i feriepenger? Er dette i det heletatt lovlig?

Hvis dette ikke er lovlig, hvor skal jeg henvende meg for hjelp?

Anonymous poster hash: e3c79...f9d

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Du skal selvfølgelig ha betalt for alle dagene/timene/månedene du har jobbet. Hvis du startet første gang 1. januar og jobbet hele året uten ferie så skal du ha fått alle 550 000 i lønn, før skatt. Ekstra som arbeidsgiveravgift, sparing av feriepenger etc kommer utenom. Hvis du tok en måned ferie, så vil du bli trekt den ene måneden i lønn. Hvis du startet senere på året så må det også trekkes fra.

Pengene du lever på i den ferien da er de feriepengene du opparbeidet deg hos forrige arbeidsgiver. Hvis du ikke har opparbeidet deg ferie så må du enten droppe å ta ferie eller bruke oppsparte midler.

Det typiske er ofte at man får feriepenger i juni, samtidig som de trekker deg for de ukene ferie du skal ha det året, selv om du mest sannsynlig ikke tar de før senere på året. Det betyr for eksempel at du får full lønn for april selv om du tok fri en uke den måneden. 

I praksis så oppleves det ofte som at du får din årslønn på 550 i året, men i juni får du litt ekstra fordi du får feriepenger. Selv om juni-lønnen egentlig kun er feriepenger og ingenting er vanlig lønn, så kan det ofte oppleves som vanlig lønn + litt ekstra pga. oppsparte feriepenger. Nettopp fordi pengene også ofte går til vanlige ting og ikke kun ferie, med mindre du har mye oppspart.

Når på året startet du, hvor mye ferie tok du ut? Jeg går utifra at du har fastlønn og ikke timesbetalt, siden det snakkes kun om årslønn?

Det er uansett bra å følge med på lønnsslipper og utbetalingene som det her, så det oppfordrer jeg deg til å fortsette med. Feil skjer, oftere enn man tror, og det er mange som går glipp av tusenvis av kroner fordi noen gjør en feil og de ikke følger med. Dette gjelder både store og små bedrifter. Noen gjør feil med vilje, men som regel kan man koke det ned til ignoranse.

Endret av Comma Chameleon
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Tok du noe ferie forrige år?

Det er uansett helt standard å få 11 månedslønner og feriepenger i den siste måneden. Man jobber jo ikke når man har ferie, og derfor skal man heller ikke ha normal lønn. Det er akkurat dette feriepengene er til. Når man er ny i arbeidslivet er ferien litt kjip økonomisk siden man ikke har opparbeidet feriepenger fra året før, og man må enten la være å ta ferie eller akseptere at man får mindre utbetalt akkurat da.

Siden du fremstår litt ny i arbeidslivet så drister jeg meg til å mansplaine feriepenger også. Hvis du, som de fleste har 12 % feriepenger vil du i et normalår få mindre enn 12 % av feriepengegrunnlaget utbetalt. Dette fordi man trekkes for 25 dager ferie, mens en normalmåned er 21 (eller 22?) arbeidsdager. Ofte vises dette på lønnsslipp som at man "får" vanlig lønn og feriepenger, men trekkes 25 ganger dagslønna si.

Lenke til kommentar
Gjest e3c79...f9d skrev (3 timer siden):

De betaler altså lønn for 11 måneder pluss feriepenger.  

Samme som alle andre arbeidsgivere altså. Ja, alt dette er lovlig. Virker som du kanskje ikke har forstått hvordan feriepenger virker, men ditt første år har du ikke opparbeidet feriepenger nok til å dekke inn full ferie. Dersom du fortsatt tar full ferie så går dette utover lønna di.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Kan også legge til at når du får utbetalt feriepenger så er det også ett trekk fra dem når man har fastlønn og 5 ukers ferie: https://www.simployer.no/artikler/slik-beregnes-feriepenger/

Det er også enkelt å ikke vite om i starten. Så den størrelsen man har opparbeidet seg i feriepenger 1 år, er ikke den samme summen som man får utbetalt, det er trekt 4/26 deler av lønnen, da ferien er flere dager enn en gjennomsnittlig arbeidsmåned.

Lenke til kommentar
Gjest e3c79...f9d skrev (4 timer siden):

Jeg jobber for et stort firma som praktiserer en utbetaling av lønn som jeg føler skurrer veldig. De betaler altså lønn for 11 måneder pluss feriepenger. 

Du får lønn for den tiden du jobber. Hvis du jobber 12 måneder  uten å ta ut ferie, får du betalt for 12 måneder. Tar du ut 3 uker ferie, får du ikke betalt for disse tre ukene. Når du har opptjent feriepenger, vil disse dekke din "lønn" når du har ferie.

Lenke til kommentar
4 hours ago, Guest e3c79...f9d said:

Jeg jobber for et stort firma som praktiserer en utbetaling av lønn som jeg føler skurrer veldig. 

De betaler altså lønn for 11 måneder pluss feriepenger.  

Når jeg startet så ble det skrevet i kontrakten at jeg skulle starte med en årslønn på 550 000,- første året. Når året var omme, viste det seg at jeg bare fikk utbetalt 522 000, siden jeg ikke hadde opparbeidet meg ferie. Er ikke dette kontraktsbrudd?

Og hva skjer med folk som jobber mye overtid og får mye feriepenger et år? Skal de gå ned i timebetaling neste år fordi man får en større sum i feriepenger? Er dette i det heletatt lovlig?

Hvis dette ikke er lovlig, hvor skal jeg henvende meg for hjelp?

Anonymous poster hash: e3c79...f9d

Hvis du ikke tar ut ferie, skal du tjene 550 000 + evn. Utbetale feriepenger.

Ettersom de fleste tar ut ferie, blir den faktiske lønnen ca. 1/12 lavere.

Endret av Rhabagatz
Lenke til kommentar

Den oppgitte årslønnen er lønna du får om du jobbar alle arbeidsdagar i året i 100% stilling.
Det er kanskje lettare å forstå det når det betyr at dersom du hadde jobba 50% stilling så hadde årslønna for full stilling vært uendra men du hadde berre fått utbetalt halvparten så mykje.

Dette kan være litt forvirrande, men det er etablert praksis på at oppgitt årslønn er lønna for 12 månedar, og at den måneden du tek ut ferie så får du ikkje utbetalt lønn men du får i staden utbetalt det du gjennom året har blitt trekt i feriepengar.
Dette gjer også at dersom du får oppgitt ein månadslønn så skal du gange denne med 12 for å få årslønna sjølv om du berre jobbar i 11 månadar.

 

For dei som jobbar overtid så medfører berre det at overtidsarbeidet aukar månedleg utbetalt og dermed også feriepengegrunnlaget. Forutsett her at dei som jobbar overtid får overtidsbetalt for arbeidet sitt.

I dei aller fleste tilfeller så er årslønna basert på 100% stilling der ein berre jobbar avtalt arbeidstid. Overtidsarbeid skal kome i tillegg (og sjølv om det er mindre vanleg å snakke om, lønnstrekk dersom ein har jobba mindre enn avtalt arbeidstid). Det er med andre ord ikkje nødvendigvis slik at ei årslønn på 550 000 kr er fastlønn der det er beløpet du får utbetlat uavhengig av kor mykje eller lite du jobbar. Det kan være det i enkelte tilfeller der ein har særleg uavhengig stilling men det må i så tilfelle være særskilt avtalt.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest e3c79...f9d skrev (6 timer siden):

Jeg jobber for et stort firma som praktiserer en utbetaling av lønn som jeg føler skurrer veldig. 

De betaler altså lønn for 11 måneder pluss feriepenger.  

Ja, det er helt vanlig. I praksis holder arbeidsgiver igjen 10,2 eller 12% (4 eller 5 ukers ferie) av din lønn, og betaler den ut året etter - en form for lovpålagt sparing.

Sitat

Når jeg startet så ble det skrevet i kontrakten at jeg skulle starte med en årslønn på 550 000,- første året. Når året var omme, viste det seg at jeg bare fikk utbetalt 522 000, siden jeg ikke hadde opparbeidet meg ferie. Er ikke dette kontraktsbrudd?

Hvis du jobbet fullt alle månedene, er det noe feil, men hvis du valgte å ta ut (ubetalt) ferie, så betaler jo ikke arbeidsgiver deg for dette. De sparer jo allerede opp 50-60 tusen til utbetaling til deg året etter. Så i praksis tjener du godt over 550 000, du bare får noe av det utbetalt som feriepenger til neste år.

Gjest e3c79...f9d skrev (6 timer siden):

Og hva skjer med folk som jobber mye overtid og får mye feriepenger et år?

Da tjener de en god del mer dette året. Den oppgitte årslønnen er basert på normal arbeidstid, uten ferie, eller med ferie og feriepenger.

Gjest e3c79...f9d skrev (6 timer siden):

Skal de gå ned i timebetaling neste år fordi man får en større sum i feriepenger? Er dette i det heletatt lovlig?

Nei, det skal de selvsagt ikke, og nei, det ville ikke vært lovlig, men skjer heller ikke.

Gjest e3c79...f9d skrev (6 timer siden):

Hvis dette ikke er lovlig, hvor skal jeg henvende meg for hjelp?

Å henvende deg her, for å forklart hva du har misforstått, er em god start. ☺️

Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (36 minutter siden):

Nei, det skal de selvsagt ikke, og nei, det ville ikke vært lovlig, men skjer heller ikke.

Vil berre kommentere at det er dette skjer dessverre rett som det er. Ein del opplever å bli plassert inn i stilling som blir kalla særleg uavhengig stilling og med overtidsbetaling "innbakt" i årslønna. Vilkåra for å ha særleg uavhengig stilling er i utgangspunktet strenge men det blir ofte juksa med dette. I eit slikt tilfelle så går timeslønna i praksis ned jo fleire timar ein jobbar overtid sidan ein ikkje får ekstra betalt for dei timane.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (14 minutter siden):

Vil berre kommentere at det er dette skjer dessverre rett som det er. Ein del opplever å bli plassert inn i stilling som blir kalla særleg uavhengig stilling og med overtidsbetaling "innbakt" i årslønna. Vilkåra for å ha særleg uavhengig stilling er i utgangspunktet strenge men det blir ofte juksa med dette. I eit slikt tilfelle så går timeslønna i praksis ned jo fleire timar ein jobbar overtid sidan ein ikkje får ekstra betalt for dei timane.

Det blir en helt annen sak. Det var ikke det OP skrev og det har ingenting med feriepengene å gjøre.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest e3c79...f9d

OP her.

Takker for oppklaringer, er ganske ny i arbeidslivet.

Jeg har jobbet 100% og tatt ut 3 ukers ferie og startet helt på starten av året (2023). Så om jeg skjønner dette rett for å regne ut korrekt årsinntekt, så da skal jeg ta utgangspunkt i 550 000 - 12%? Det er egentlig 5 ukers ferie, derav 12%. 

Samtidig ser jeg at årslønnen min som er oppgitt til pensjonssparing er 541 120. Er dette minus forsikring? Og det jeg får månedlig utbetaling (brutto) er 44 500,00, så jeg får bare ikke regnestykket til å gå opp. 

For månedslønn * 12 skal til syvende og sist bli 550 000?

Anonymous poster hash: e3c79...f9d

Lenke til kommentar

Det er mange ulike måter å føre slikt opp på lønnsslippene, og for å gi et godt svar er det nesten nødvendig å se en (sladdet) lønnsslipp der alt står. Kan det være en pensjonsavtale på 3 % inne i bildet, f.eks? 

Jeg syns imidlertid også det skurrer litt, din brutto månedslønn burde være 550.000/12 = 45.833.

Merk også at avtalt lønn så godt som aldri stemmer 100 % med det man har fått utbetalt i løpet av et år nettopp på grunn av feriepengene. Som regel har man mer utbetalt enn årslønna på papiret, men når man er fersk vil man typisk ha mindre.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Månedslønna skal være årslønna delt på 12 månadar. Ikkje bland inn feriepengegrunnlaget, det gjer det berre meir komplisert. Det kan være relevant å ta det med om du skal rekne ut eksakt kva du kjem til å få utbetalt frå arbeidsgivaren din i løpet dette kalenderåret, men månadslønna di skal være årslønn delt på 12 månadar, altså 45 833 kr.
Om du har bruttolønn på 44 500 kr så mangler det 1333 kr. Kan dette være lønnstrekk? Til dømes fagforeiningskontigent eller forsikringar?

Lenke til kommentar
Gjest e3c79...f9d skrev (1 time siden):

OP her.

Takker for oppklaringer, er ganske ny i arbeidslivet.

Jeg har jobbet 100% og tatt ut 3 ukers ferie og startet helt på starten av året (2023). Så om jeg skjønner dette rett for å regne ut korrekt årsinntekt, så da skal jeg ta utgangspunkt i 550 000 - 12%? Det er egentlig 5 ukers ferie, derav 12%. 

Samtidig ser jeg at årslønnen min som er oppgitt til pensjonssparing er 541 120. Er dette minus forsikring? Og det jeg får månedlig utbetaling (brutto) er 44 500,00, så jeg får bare ikke regnestykket til å gå opp. 

For månedslønn * 12 skal til syvende og sist bli 550 000?

Anonymous poster hash: e3c79...f9d

Her er det MYE som skurrer. 

 

Du innleder med at du har 550 000 i årslønn. De aller aller fleste oppgir årslønn med ett årsverk på 1950 timer/12 måneder. 

Dvs at du skulle hatt en brutto månedslønn på 550 000 / 12 = 45833.

Men så opplyser du at du har 44500 i månedslønn som gir en årslønn på  534 000. 

Kan det hende du jobber noe form for skift arbeid? Eller for å si det på en annen måte, jobber du 7.5 time 5 dager i uken eller noe annet? 

Du sier også at du tok 3 uker ferie sist år. 

Dette skulle med 550 000 i årslønn gitt deg 518000ish i årslønn eller 503000 ved 534000. 

 

Så her er det noe som ikke stemmer med tallene dine ellers gjør arbeidsgiver noe rart. Jeg tviler på sistnevnte

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest e3c79...f9d skrev (1 time siden):

OP her.

Takker for oppklaringer, er ganske ny i arbeidslivet.

Du sier selv du jobber i et stort selskap. Da kontakter du HR/lønnsavdeling og spør om de kan hjelpe deg med å forstå lønnsslippen din. Det finnes ikke noe fasitsvar vi kan gi deg uten å faktisk se selve lønnsslippen din da det er mange ting som kan gjøre at det ikke er helt rett frem.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
2 hours ago, Guest e3c79...f9d said:

OP her.

Takker for oppklaringer, er ganske ny i arbeidslivet.

Jeg har jobbet 100% og tatt ut 3 ukers ferie og startet helt på starten av året (2023). Så om jeg skjønner dette rett for å regne ut korrekt årsinntekt, så da skal jeg ta utgangspunkt i 550 000 - 12%? Det er egentlig 5 ukers ferie, derav 12%. 

Anonymous poster hash: e3c79...f9d

Når du har fastlønn så trekkes du ikke i lønn når du tar ferie, men i juni måned. 
Så selv om du feks tok 3 uker ferie i april så fikk du full lønn i april. 

Ettersom du kun har tatt ut 3 uker, skal du ha 2 uker til overs i år som du også kan ta ut, og fremdeles vil du få full lønn. 
 

Lenke til kommentar
Marzo skrev (47 minutter siden):

Når du har fastlønn så trekkes du ikke i lønn når du tar ferie, men i juni måned. 
Så selv om du feks tok 3 uker ferie i april så fikk du full lønn i april. 

Ettersom du kun har tatt ut 3 uker, skal du ha 2 uker til overs i år som du også kan ta ut, og fremdeles vil du få full lønn. 
 

Det trenger ikke være juni, selv om det sikkert er ganske vanlig. Min forrige arbeidsgiver tok feriepengene på mailønna. Men trekket skjer normalt uavhengig av når man tar ferie.

Lenke til kommentar

Strengt tatt skal du trekkast i lønn og feriepengane betalast på siste lønningsdag før uttak av ferien. Det har likevel blitt ganske vanleg at dei fleste bedrifter for enkelheitsskuld berekner og betalar ut feriepengane i juni måned, så for veldig mange så vil juni være måneden der ein får ein litt større utbetaling enn vanleg. Denne forenklinga blir mellom anna også gjort for at då blir alle fem vekene med ferie utbetalt samtidig då det er meir arbeid å stadig gjere justeringar på lønnsutbetalinga alt etter kor når ein tek ut sine feriedagar.

Skal ein være heilt nøyaktig så er det slik at  dersom du i påska tok 3 feriedagar, så skulle du blitt trekt i lønn for dei tre dagane og heller fått utbetalt feriepengar tilsvarande dei tre feriedagane, tilsvarande om du deretter hadde tatt 3 veker sommarferie i juli, så skal du eigentleg ha vanleg lønn i juni, og trekk for tre veker i juli. Og til slutt om du tek resten av feriedagane i desember så skal du ha tilsvarande trekk i desember måned. Dette er likevel ganske så tungvidt, så dei aller fleste bedrifter gjer livet enkelt for seg sjølv og betalar ut feriepengane i juni ettersom dei fleste tek sin sommarferie i juli uansett.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...