Gå til innhold

SSB-forskere stiller spørsmål ved CO2s innvirkning på klimaet på jorden


Anbefalte innlegg

Det har undret meg at en sjelden hører nyanser fra ledende klimaforskere, som typisk hevder at klimamodellene og klimaforskingen har etablert utover enhver rimelig tvil at temperaturøkningen i seinere tid skyldes menneskeskapt utslipp av klimagasser. Slik er ikke vitenskapen, og det er ikke slik at resultatene fra klimaforskingen ikke er beheftet med usikkerhet og ikke kan diskuteres. Men dette er nok upopulært å hevde, så jeg regner med at vi får en del motbør, legger han til med et smil, sier seniorforsker John Kristoffer Dagsvik i SSB til  Dagbladet

 

Tidlig å konkludere

Denne uken ga Dagsvik og medforfatter Sigmund Hov Moen ut artikkelen «I hvilken grad endrer temperaturnivået seg på grunn av klimagassutslipp?».

Ifølge Moen er formålet med artikkelen å drøfte om det er bevist at deler av temperaturøkningen vi har sett de siste 200 årene skyldes utslipp av klimagasser. Moen forteller at de mener det er for tidlig å konkludere.

SSB påpeker at artikkelen er det som kalles et «diskusjonsnotat». Altså en foreløpig versjon av et forskningsarbeid, som er forløper for en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift.

Notatet tar for seg flere elementer som kan bidra til klimavariasjon, uavhengig av menneskelig aktivitet. Blant de er skydannelse, havstrømmer og havets evne til å absorbere CO2, solens magnetfelt, samt jordens og andre planetenes banevariasjoner.

Dagsvik og Moen antyder at det er kraftige naturlige variabler for klimaendringer etter den lille istid, og at det er utfordrende å fastslå at temperaturøkningen er forårsaket av menneskelige CO2-utslipp. De mener videre at 30-årssyklusene som ofte brukes for å analysere klimaendringer, er for korte.

- Jeg ble svært overrasket da vi fant at en ved hjelp av statistiske metoder ikke kunne forkaste hypotesen om at temperaturene de siste par hundre åra varierer rundt et konstant nivå, sier Dagsvik.

«En guds lykke»

Dagsvik, som avviser betegnelsen «klimaskeptiker», uttrykker overraskelse over manglende diskusjon om usikkerhet og problemstillinger ved klimamodellene i media.

I deres diskusjonsnotat, refererer Dagsvik og Moen til solsykluser og foreslår at jorden kan bevege seg mot en periode med lavere solaktivitet og en mulig global temperaturnedgang på 1 grad Celsius fra tidlig i 2030-årene.

På spørsmål om de ikke advarer om en liten istid er på vei, svarer Moen at det må de se nærmere på, men han sier det er viktig å få i gang en debatt som ikke baserer seg på at begge partene er religiøse.

Samtidig sier Moen at for han var det «en guds lykke» at SSB valgte å publisere artikkelen. Ifølge han har de strevd mye med å bli hørt.

SSB-forskere stiller spørsmål ved CO2s innvirkning på klimaet på jorden (msn.com)

 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Les kritikken mot hans artikkel her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GML0AJ/ssb-artikkel-saar-tvil-om-global-oppvarming

Kort og godt: han som har laget rapporten har lite forståelse for det han snakker om, har diktet opp / manipulert et datasett og brukt lite til ingen relevante kilder i sity arbeid. I beste fall er det et pent strukturert Facebook innlegg, med lik troverdighet. Ja - det skal han selvfølgelig få lov til å mene ut i fra argumentet akademisk frihet, men dette var da altså særdeles dårlig håndtverk.

Endret av The Very End
 • Liker 7
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Tronhjem skrev (16 minutter siden):

Går man inn på det faglige innholdet finner man at forfatterne baseser sin påstand om at de ikke finner noen bevis for menneskelig bidrag i den globale oppvarmingen på en korrelasjonsanalyse av temperaturmålinger fra 95 værstasjoner! Man behøver ikke være statistiker for å forstå at en korrelasjon (sammenfall mellom to eller flere dataset) sier intet om årsak. Det er barnelærdom.

Jeg er sikker på at dersom jeg hadde presentert data som viser at nesten alle som kjører seg ihjel i trafikken har spist frokost samme dag (en sterk korrelasjon)

Er dette en treffende analogi? Korrelasjon trenger ikke bety kausalitet(frokost/bilulykke), men manglende korrelasjon (mennesker/temperaturøkning) indikerer vel at kausaliteten er fraværende? Så hvis folk som spiser frokost ikke har høyere sannsynlighet for å havne i bilulykker enn de som bare tar seg en kaffe så tyder det på at frokostspising ikke er årsak til bilulykker.

Når det er sagt så er jeg enig i kritiikken mot SSB om at de bruker en veldig mangelfull modell sammenlignet med det som kommer fra FNs klimapanel. Men hvordan er det egentlig mulig å drive med uavhengig klimaforskning som er faglig troverdig og kredibel? Man må konkurrere med de enorme ressursene som står til rådighet for FNs klimapanel og man skal være rimelig sær som nyutdannet klimaforsker for å sette seg utenfor dette miljøet.  Så da sitter man igjen med at de eneste som tør å komme med motforestillinger er pensjonister fra SSB og andre som ikke har noe å tape.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
uname -i skrev (53 minutter siden):

Er dette en treffende analogi? Korrelasjon trenger ikke bety kausalitet(frokost/bilulykke), men manglende korrelasjon (mennesker/temperaturøkning) indikerer vel at kausaliteten er fraværende?

Ikke nødvendigvis. Det kan være mer enn en årsak som påvirker den globale oppvarmingen og som tilfeldigvis motvirker hverandre og gir manglede korrelasjonen i temperaturdataene (mot CO2-nivå).  

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Tronhjem skrev (23 minutter siden):

Ikke nødvendigvis. Det kan være mer enn en årsak som påvirker den globale oppvarmingen og som tilfeldigvis motvirker hverandre og gir manglede korrelasjonen i temperaturdataene (mot CO2-nivå).  

Ja, enig i det. På samme måte som hvis man finner en sterk korrelasjon mellom menneskelig aktivitet og klimaendringer så kan man ikke utelukke at noe annet er årsaken. Ellere for å ta frokostanalogien. Selv om frokostspisere har samme ulykkesrisiko som andre så kan det likevel være at det å spise frokost fører til flere ulykker bare at den typiske frokostspiseren innehar egenskaper som nuller ut effekten.

Men det viktigste med artikkelen er påstanden om at det er stor usikkerhet hva som er tilfelle og det er helt avgjørende for hvordan vi forholder oss til klimaendringene. Dess mindre menneskelig aktivitet har å si, dess mindre kan vi gjøre noe med klimaendringene og dess mer meningsløst blir det å snu opp ned på livet til befolkningen og bruke all verdens ressurser på å bekjempe dem. Kanskje man bør fokusere mer på å tilpasse oss gjennom teknologi og tiltak, noe menneskeheten har veldig god erfaring med.  

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
2 hours ago, uname -i said:

Men det viktigste med artikkelen er påstanden om at det er stor usikkerhet hva som er tilfelle

Det er en påstand, men denne omtalte rapporten gir ingen gode svar på om det som påståes medfører riktighet. Hvordan ser man for seg å bekrefte/avkrefte påstanden om at Neptuns og Uranus' bevegelser påvirker middeltemperaturen på jorden, for eksempel?

Nå sier jo forfatterne at den global middeltemperaturen vil synke med 1 grad i perioden 2031-2043, så det er ikke lenge å vente for å se om en av konklusjonene rapporten bygger på holder vann.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Det man må spørre seg er, hvorfor velger jeg å legge vekt på denne ene artikkelen? Det er ikke alltid lett å forstå alle detaljene i en slik artikkel og det er ikke lett å identifisere eventuelle problemer med studien. Det tar tid og det tar energi. De fleste av oss har ikke den nødvendige bakgrunnen som kreves til å lese gjennom den artikkelen og fult forstå dens betydning etter en gjennomgang. Samtidig har det vært gjort mange studier og diskusjoner og konferanser har blitt avhold. Konklusjonen er at global oppvarming er en ting. Så hvorfor velger man å legge vekt på en artikkel man ikke forstår versus tusenvis av artikler man ikke forstår? 

Det er ganske åpenbart hva konsensusen er. Man må inn i konspirasjonsteori territorium for å tvile på den. Selvfølgelig, menneskeheten har tatt feil før og man må tenke kritisk, men ikke for kritisk.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
2 hours ago, Flin said:

Det er ganske åpenbart hva konsensusen er. Man må inn i konspirasjonsteori territorium for å tvile på den. Selvfølgelig, menneskeheten har tatt feil før og man må tenke kritisk, men ikke for kritisk.

Al Gore var veldig på at han skulle repetere dette uvitenskapelige begrepet 'konsensus' mange ganger. I astronomi og kosmologi kan man ikke forsøke å legge dårlig samvittighet på folk for å undertrykke og manipulere dem ennå, heller ikke i geologi, oseanologi, eller biologi. Så i slike forskningsomeråder er det merkelig nok ingen som sier at det er konsensus. Det er visst bare når man trenger å presse meninger på verdens befolkning at dette ordet er viktig.

Dette har blitt en verdensomspennende mafiavirksomhet fordi det er mye penger i det, og man kan undertrykke og manipulere veldig mye folk ved å bare repetere krisebudskapet flere ganger i uken. Angrep på eller ignorering av alle som ikke er med på krise narrativet er en viktig del av å opprettholde virksomheten. Det er veldig mange som er enig i at vi ikke er i en krise. Men slike uttalelser kan skade virksomheten.

Det er en stor tragedie alle de unge som ikke ser noen fremtid for seg selv, eller velger å ikke ha barn fordi de har blitt manipulert av dette krisenarrativet. Realiteten er at vi mennesker har alle muligheter åpne for å få en fin fremtid på planeten vår, men så lenge statlig TV hele tiden snakker om dette metaforiske trollet i skogen, så er det vanskelig for folk å slappe av og tenke klart.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Selfuniverse skrev (2 timer siden):

Al Gore var veldig på at han skulle repetere dette uvitenskapelige begrepet 'konsensus' mange ganger. I astronomi og kosmologi kan man ikke forsøke å legge dårlig samvittighet på folk for å undertrykke og manipulere dem ennå, heller ikke i geologi, oseanologi, eller biologi. Så i slike forskningsomeråder er det merkelig nok ingen som sier at det er konsensus. Det er visst bare når man trenger å presse meninger på verdens befolkning at dette ordet er viktig.

 

Joda, det er det.

For eksempel, konsensusen i kosmologi er at universet utviklet seg i big bang modellen, hvor inflasjon er sentralt, men det finnes de som jobber med alternative teorier og utforsker observasjoner som kan være i konflikt med for eksempel inflasjons delen. 

Konsensusen er at lyspartikler er masse-løse, men det er ikke helt sikkert og det finnes teorier og eksperimenter som forsøker å takle den utfordringen. 

 

God vitenskap utfordrer ofte anerkjente prinsipper, men ikke alt som utfordrer konsensusen er god vitenskap.

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Vil sterkt anbefale dette foredraget ved Patrick Moore, en tidligere radikal Greenpeace-aktivist, som forstår hva som er ekte naturvern og hva som er tull og/eller politisk motivert bedrag, og som har skjønt hva som egentlig foregår nå, fordi han har satt seg inn i den historiske konteksten til dagens klimaendringer (en kontekst som burde ha vært pensum i skolen). Han er med andre ord en KLIMABEKREFTER :-)

 

 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Flere gullkorn fra denne klimabekrefteren, denne gangen ute på erend for Monsanto hvor han argumenterer for at Roundup harmløst fordi folk mislykkes i sine selvmordsforsøk med det.
Man kan visstnok drikke en hel qt av sakene uten at det er farlig, Dr Moore heller gjerne i seg en kjeft, men nei, ikke egentlig da..
Tillitsvekkende type.

 

 • Liker 3
Lenke til kommentar
On 1.10.2023 at 8:01 PM, Atib Azzad said:

Flere gullkorn fra denne klimabekrefteren, denne gangen ute på erend for Monsanto hvor han argumenterer for at Roundup harmløst fordi folk mislykkes i sine selvmordsforsøk med det.
Man kan visstnok drikke en hel qt av sakene uten at det er farlig, Dr Moore heller gjerne i seg en kjeft, men nei, ikke egentlig da..
Tillitsvekkende type.

 

 

Jeg skal se nærmere på denne videoen og disse påstandene, men enten Patrick Moore, til tross for sin lange naturvern-bakgrunn, har rotet seg opp i noe i senere tid som han burde ha holdt seg unna eller ikke, så forandrer ikke det de fakta som han legger fram om Jordens geologiske historie i denne videoen i det hele tatt. Forstår du ikke det? Du angriper personen som kommer med budskapet, og forsøker å sverte han ved å grave opp materiale som synes å framstille han i et dårlig lys, men du har intet å si om de fakta om istider og klimavariasjoner og historien til arter som isbjørnen!

Har du i det hele tatt brydd deg om å lytte til det som sies utover i foredraget jeg la ut? Jeg mistenker at du ikke har det, siden du ikke sier noe som helst om det.

Denne måten å respondere på innlegg er for øvrig noe som stadig går igjen, både her og i andre fora. Mange av dere klarer ikke eller ønsker ikke å skille mellom det som sies og bakgrunnen til personen som sier det.

Istedenfor å debattere selve budskapet -- som i dette tilfellet er at Jordens lange geologiske historie, og de utallige variasjonene i temperatur og CO2 og isdekke som har funnet sted i løpet av den lange historien, gjør påstanden om at vi nå befinner oss i en "klimakrise" som kan true Jordens framtid fullstendig latterlig -- angriper dere budbringeren, noe som er å begå den gamle ad hominem-feilen.

Selvfølgelig kan bakgrunnen til en person påvirke hans eller hennes troverdighet (og la meg fortelle dere at vi journalister kan grave opp all slags skit om flere av Norges mest framstående personer hvis vi skulle ønske det), men når det gjelder forhold som Jordens reelle klimahistorie -- som viser at klimaendringer er et helt naturlig og uunngåelig fenomen, som har eksistert så lenge Jordens har eksistert, og som har ført til alle slags økninger og minskninger i temperatur og isdekke, og alle slags endringer i artsmangfoldet -- så er det noe som mange har studert og bekreftet, og som alle geologer kjenner til, og som det slett ikke kun er Mr. Moore som har gjort presentasjoner av. Jeg valgte å legge inn akkurat den videoen fordi det er en uvanlig klar og tydelig presentasjon av de geologiske og klimatiske REALITETER, som det hersker KONSENSUS om både blant geologer og andre som studerer Jordens fortid.

Jeg er nødt til å stille slike som deg noen spørsmål:

1. Lærte du noe som helst om Jordens lange og kompliserte historie på skolen?

2. Hvis ja, hva lærte du i så fall?

3. Lærte du at vi nå vet med sikkerhet, på grunnlag av mange tiår med forskning, at Jorden har gjennomgått flere store og langvarige istider?

4. Lærte du at disse istidene blant annet forårsakes av de såkalte Milankovitch-syklusene? Som ikke har noe som helst med CO2 eller med mennesker å gjøre?

5. Lærte du at hver enkelt av disse store istidene består av stadige variasjoner (med en del tusen års mellomrom) mellom relativt milde og relativt kalde perioder?

6. Lærte du at VI, AKKURAT NÅ, ikke bare befinner oss i en av de overnevnte store istidene (nemlig Kvartær-istiden), som varer i millioner av år, men også i en av de overnevnte milde periodene i en slik istid, nemlig en såkalt interglasial?

7. Er du intelligent nok til å forstå hva implikasjonene av dette -- at vi nå er i istiden Kvartær, og i en mild interglasial-periode i Kvartær, er?

8. Er du klar over at det selv i Holocen, som er en fase i nåværende interglasial (en fase som begynte for ca. 10.000 år siden), har vært en rekke store og helt naturlige klimaendringer? For eksempel er det et etablert vitenskapelig faktum at deler av bronsealderen var BETYDELIG MILDERE enn vår moderne tid! Store deler av Norge og Europea var da dekket av varmekjær edelløvskog, og det var bosetninger og dyrking av mat på steder hvor det i dag er lite sannsynlig at mennesker uten moderne hjelpemidler ville ha bosatt seg, og hvor det ville ha vært umulig å dyrke det som ble dyrket den gang. Dette, at bronsealderen var varmere enn vår tid, pleide å være allmennkunnskap her i Norge, og var noe man lærte på barneskolen. Hvor ble det av det? (Dette gamle og svært godt underbygde konsensus er fullstendig uforenelig med det nye, politiske motiverte "konsensus".)

9. Lærte du at Europa i flere hundre år var preget av en uvanlig kald periode, den kaldeste perioden i hele Holocen, nemlig Den lille istid, og at Den lille istid gradvis tok slutt i løpet av 1800-tallet?

10. Lærte du når de moderne, systematiske temperaturmålingene som er grunnlaget for alle dagens påstander om global oppvarming faktisk begynte? Hvis ikke kan jeg fortelle deg at de aller fleste av dem begynte på 1800-tallet, og gjerne mot slutten av 1800-tallet.

11. Er du intelligent nok til å legge sammen to og to, og forstå hva det jeg har sagt innebærer? Nemlig at temperaturmålingene begynte i siste del av den kaldeste perioden som har vært de siste ti tusen år, og at det derfor er helt uunngåelig at dette resulterer i en stigende temperatur-trend, når man sammenligner slutten på Den lille istid med i dag, siden alle slike mindre kalde perioder etterhvert tar slutt, og går over i varmere perioder, fordi det er den naturlige oppførselen til Jordens klima?

12. Skjønner du nå hva overskrifter som "De høyeste temperaturene noensinne målt" egentlig betyr? Det betyr bare de høyeste temperaturene som er målt siden målingene begynte, på 1800-tallet, i Den lille istid. Det var varmere i bronsealderen, og mye varmere før Kvartær begynte, enn det er nå! Når slike overskrifter brukes til å piske opp hysteri, kaller vi det propaganda, og Løgn ved Utelatelse!

Men mange av dere har dessverre lært null og niks av substans om Jordens reelle geologiske historie, noe som ikke bare er deres feil, mens også utdanningssystemets og medienes. Videre tar dere mye eller alt dere leser i mediene "at face value", uten å forstå et kvekk av hvordan en redaksjon faktisk jobber (som at man alltid VELGER en vinkling og en siling av informasjon), samtidig som dere stiller helt andre krav til bevisførsel her enn de kravene dere stiller til avisartikler og TV-sendinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Holocene Climatic Optimum -- et fancy uttrykk for det nevnt over, nemlig at perioder tidligere i inneværende interglasial, og i Holocen, faktisk var klart varmere enn det vi har i dag. Men noen av dere må også lære dere å bruke scroll bar-en, og se på hva tråden begynner med, og hva som er blitt sagt av forfatteren tidligere, før dere hopper til konklusjoner.

holocene_climatic_optimum_climate_variations.png

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Kvartær/Quaternary Ice Age. Se også innleggene over. Vi er i denne NÅ! Det betyr at det er uunngåelig at framtiden vil bringe et mye varmere klima, siden alle slike istider en gang tar slutt (og den vi er i nå, nærmer seg trolig slutten). Livet på Jorden har vært igjennom dette gjentatte ganger, og det blomstret som aldri før i de lange og mye varmere periodene imellom slike istider. Dette refuterer alt snakk om en moderne "klimakrise". OK?

quaternary_ice age.jpg

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...