Gå til innhold

hvilke spørsmål skal jeg ikke svare på? - jobbintervju


Gjest bc22d...426

Anbefalte innlegg

Annonse

[1] Random productId 10538815 from global

Ei heller ikke si et konkret tall dersom lønnen du har blir tema. Jeg har holdt meg til å si at jeg er tilfreds, fornøyd eller ikke veldig fornøyd. Å komme med et tall kan gjøre noen ting: Du blir utelukket fordi dem tror at dem ikke har råd, eller at de unngår å gi deg stillingen fordi dem tror du kommer til å slutte fort på grunn av lønna. Også gir du dem et tak. Plutselig blir tilbudet 10% mer enn du hadde, mens budsjettet deres kanskje gikk til 20%. 

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
nVIDIAsucks skrev (1 time siden):
 • Rase/etnisitet
 • Religion/livssyn
 • Graviditet, inkludert planer rundt dette
 • Seksuell orientering
 • Politisk tilhørighet
 • Fagforeningstilhørighet
 • Nedsatt funksjonsevne eller behov for tilrettelegging
 • Fysiske eller psykiske problemer

Dette er ting som intervjuaren ikkje har lov til å spørre om. 

Om du bør svare på slike spørsmål meiner eg blir ei vurderingssak alt etter kva du vil oppnå. 

Ved å svare på spørsmålet så får du eit grunnlag for å anmelde for brot på diskrimineringslova og med muligheit for oppreisning og erstatning. Ein anna fordel med å svare er at du treng ikkje å være ærlig, berre svar det intervjuaren vil høyre, for intervjuaren kan uansett ikkje halde deg til svar du har gitt på sørsmål som det ikkje er lov til å spørre om. 

Det er greit å vite at dette ikkje er lov å innhente informasjon om, men ved å ikkje svare så "redder" du eigentleg intervjuaren ut av eit lovbrot. 

Psykake skrev (1 time siden):

Ikke si hva du forventer i lønn.

Få den som intervjuer til å si hva de tilbyr av lønn.

Eg synes det er rett å nyansere litt. Det som er viktig er at du i ein intervjusituasjon er oppmerksom på at spørsmålet om lønnsforventningar er både starten på ei lønnsforhandling om kva du kan få tilbod om, men det er også ei forventningsavklaring på om intervjuaren har råd til å tilsette deg. 

Ved å være alt for bestemt på at du ikkje vil vise dine kort, så kan det føre til at du ikkje får eit tilbod i det heile tatt. Husk at sjølv om arbeidsgivar vil ha deg billeg, så vil ein heller ikkje gi eit så lavt tilbod at det reflekterer dårleg på firmaet, eller at du takkar nei utan å ein gong ville reforhandle. 

Om du ikkje har peiling i det heile tatt på kva din arbeidskraft er verdt, så kan det ha noko for seg å ikkje oppgi lønnsforventningane dine i frykt for å kreve alt for lite. Men om det ikkje er fyrste jobben din så veit du omtrent kvar du bør ligge, og då kan du like gjerne fortelle kva du forventar slik at du ikkje kastar bort tida hos ein arbeidsgjevar som berre er interessert om din arbeidskraft kjem på "billigsalg". 

Lenke til kommentar
Gjest bc22d...426
Salvesen. skrev (11 timer siden):

Alltid spør om lønn før intervjuet, unngå å kaste vekk noens tid

noen forteller vel ikke?

Anonymous poster hash: bc22d...426

Lenke til kommentar
nVIDIAsucks skrev (13 timer siden):
 • Rase/etnisitet
 • Religion/livssyn
 • Graviditet, inkludert planer rundt dette
 • Seksuell orientering
 • Politisk tilhørighet
 • Fagforeningstilhørighet
 • Nedsatt funksjonsevne eller behov for tilrettelegging
 • Fysiske eller psykiske problemer

Temmelig sprøtt at en ikke kan spørre om en person som vurderes ansatt til f.eks noe hardt fysisk arbeid sliter med f.eks dårlig rygg eller om vedkommende som kanskje skal få en viktig posisjon de er avhengige av ha fast i jobb har planer om å stifte familie i noen overskuelig framtid. Men OK, snøflak generasjonen LENGE LEVA!

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Gjest bc22d...426 skrev (3 minutter siden):

noen forteller vel ikke?

Anonymous poster hash: bc22d...426

Det stemmer nok, men dei aller fleste intervjuarar bør i alle fall vite kva område dei har budsjettert med.

Kor bestemt du skal være på dette området kjem nok mykje ann på kor god forhandlingssituasjon du er i. Er du ettertrakta og har høge lønsforventingar så vil det berre være ein fordel å presse intervjuaren til å svare deg på om denne stillingsprosessen er verdt tida di eller ikkje. Har du ei lønnsforventning på f.eks. minst 600 000 kr så er det sjølvsagt heilt unøvendig bruk av både di eiga og interjvuarens tid å gjennomgå intervju eit eller fleire jobbintervju om det maksimale lønnsbudsjettet er 450 000.
Samtidig så bør ein ha forståing for at intervjuaren har ein interesse av å ha ei heilheitsvurdering av deg før ein låsar seg til kva du er verdt. Sjølv med all verdens utdanning og erfaring så kan du i praksis være heilt ubrukeleg i jobbsamanheng, og sjølv om du er heilt uerfaren så kan du ha eit skjult talent som gjer deg verdt ei millionlønn som ingen kunne vite om før dei har snakka med deg.

Lenke til kommentar
thatguy83 skrev (4 minutter siden):

Temmelig sprøtt at en ikke kan spørre om en person som vurderes ansatt til f.eks noe hardt fysisk arbeid sliter med f.eks dårlig rygg eller om vedkommende som kanskje skal få en viktig posisjon de er avhengige av ha fast i jobb har planer om å stifte familie i noen overskuelig framtid. Men OK, snøflak generasjonen LENGE LEVA!

Det er ikkje fullt så svart/kvitt. Arbeidsgjevaren kan sjølvsagt spørre om ting som er relevant. Denne lista over "forbodne" spørsmål er berre spørsmål som vanlegvis vil være usaklege.

Har du søkt på jobb som prest så er det sjølvsagt heilt sakleg å spørje om du er kristen.

I lova så står det mellom anna:

Sitat

Innhenting av opplysninger om etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og samlivsform er likevel tillatt hvis opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Krever jobben hardt fysisk arbeid så vil det være lov å både spørje om din fysikk, samt i enkelte tilfeler også å kreve at dette er dokumentert gjennom ein helseattest. Skal du til dømes jobbe som dykkar eller bussjåfør så må du framlegge helseattest.

Det å spørje om familieplanar vil nok derimot være forbode i det aller aller fleste tilfeller då dette er opplysningar som nesten utelukkande vil være til søkjarens ugunst. Det er dei færraste arbeidsgjevarar som vil tilsette ein person som veldig raskt må erstattast med ein vikar i 1 år. Einaste unntaka eg kan kome på akkurat no er dersom du er kvinneleg model for gravid-antrekk og det at du har store mage om 3 månadar er avgjerande for om du kan utføre jobben.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

 

Psykake skrev (13 timer siden):

Ikke si hva du forventer i lønn.

Få den som intervjuer til å si hva de tilbyr av lønn.

Enig, evt "jeg er sikker på at vi klarer å forhandle oss frem til noe vi kan være enig i begge parter hvis det viser seg at jeg er riktig kandidat for dere". 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Gaea skrev (8 minutter siden):

 

Enig, evt "jeg er sikker på at vi klarer å forhandle oss frem til noe vi kan være enig i begge parter hvis det viser seg at jeg er riktig kandidat for dere". 

Hva i alle dager er vitsen med slike vage samtaler? For alt en vet kan de ha budsjett på halve lønnen du forventer og all tiden med intervjuer og frem og tilbake.

Sett forventningene med en gang og spør hva er budsjettet for stillingen. Før intervju. 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Salvesen. skrev (23 minutter siden):

Hva i alle dager er vitsen med slike vage samtaler? For alt en vet kan de ha budsjett på halve lønnen du forventer og all tiden med intervjuer og frem og tilbake.

Sett forventningene med en gang og spør hva er budsjettet for stillingen. Før intervju. 

Hvis den strategien fungerer for deg må du bare fortsette med det. 

Lenke til kommentar
Salvesen. skrev (23 minutter siden):

Hva i alle dager er vitsen med slike vage samtaler? For alt en vet kan de ha budsjett på halve lønnen du forventer og all tiden med intervjuer og frem og tilbake.

Sett forventningene med en gang og spør hva er budsjettet for stillingen. Før intervju. 

Enig.

Eit slikt vagt svar om at det er mogleg å bli einige kan også virke mot sin hensikt ved at arbeidsgivar startar med å gi deg eit latterleg dårleg tilbod fordi du har sagt deg villig til å forhandle. 

I slike situasjonar kan du liksågodt være litt direkte og sette minstekrav for å i det heile tatt stille opp til intervju. 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gaea skrev (5 minutter siden):

Hvis den strategien fungerer for deg må du bare fortsette med det. 

Ja det gjør jeg hver gang.

Stort sett er det noen som tar kontakt via LinkedIn. Skal selge den perfekte stillingen ift min profil. Starter alltid samtalen med, hva er budsjettet? Stort sett er det alt for lite og jeg takker hyggelig neitakk på grunn av for lite lønn. Ingen tid bortkastet for verken meg eller den som prøver å rekruttere.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Salvesen. skrev (17 minutter siden):

Ja det gjør jeg hver gang.

Stort sett er det noen som tar kontakt via LinkedIn. Skal selge den perfekte stillingen ift min profil. Starter alltid samtalen med, hva er budsjettet? Stort sett er det alt for lite og jeg takker hyggelig neitakk på grunn av for lite lønn. Ingen tid bortkastet for verken meg eller den som prøver å rekruttere.

For meg er det ikke vanlig å starte samtalen om hva budsjettet er.  Merkelig måte å beskrive lønn på. 

 

Poenget mitt er at når lønn blir et tema under et intervju, ikke si et tall. Spør om hva de tilbyr.

Det var bare det.

 

Endret av Psykake
Lenke til kommentar
Salvesen. skrev (17 minutter siden):

Ja det gjør jeg hver gang.

Stort sett er det noen som tar kontakt via LinkedIn. Skal selge den perfekte stillingen ift min profil. Starter alltid samtalen med, hva er budsjettet? Stort sett er det alt for lite og jeg takker hyggelig neitakk på grunn av for lite lønn. Ingen tid bortkastet for verken meg eller den som prøver å rekruttere.

Det kommer veldig an på utdannelse, erfaring og hvor ettertraktet man er til en stilling om man bør stille spørsmål ved lønn. 

Jeg er heldig og har valgt en utdannelse som er ettertraktet, og et jobbintervju for meg er nesten mer et intervju av arbeidsgiver enn intervju av meg. Basert på tidligere poster av deg, vil jeg kanskje våge å påstå at du har det på samme måte. 

Endret av RRhoads
Lenke til kommentar
RRhoads skrev (2 minutter siden):

Det kommer veldig an på utdannelse, erfaring og hvor ettertraktet man er til en stilling om man bør stille spørsmål ved lønn. 

Jeg er heldig og har valgt en utdannelse som er ettertraktet, og et jobbintervju for meg er nesten mer et intervju av arbeidsgiver enn intervju av meg. Basert på tidligere poster av deg, vil jeg kanskje våge å påstå at du har det på samme måte. 

Joda, jeg startet ikke slik før. Men jeg mener fortsatt det er ett valid point. Jeg ønsker at de jeg ansetter gjør det samme, det er ingen vits at vi bruker tid på intervju om lønnen ikke vill passe.

Lenke til kommentar

Hadde jeg vært opptatt av høyest mulig lønn, så hadde jeg ikke jobbet i helsevesenet.  Jeg har andre prioriteringer, og er dermed mer villig til forhandlinger vedrørende lønn for den riktige jobben, dessuten ser jeg ethvert jobbintervju som "trening" i intervjuteknikk, så et intervju er aldri bortkastet. 

Dere må bare fortsette å gjøre det som fungerer for dere, så fortsetter jeg å gjøre slik det fungerer best for meg.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...