Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Mobilhotell på vgs


bruker1233

Anbefalte innlegg

Hei, jeg lurer på reglene rundt mobilhotell på videregående skole. Vi har mobilhotell på skolen nå som ingen av de andre klassene på hele skolen har og det står ingen ting om mobilhotell i ordensreglementet for skolen. Jeg leste på barneombudet.no at regelen må stå i ordensreglementet til skolen for å være gyldig. Jeg har prøvd å snakke med både rektor og kontaktlærer, det har ikke hatt noen betydning.

Kan en lærer bare sette en regel for en spesifik klasse og straffe elever når de ikke opprettholder regelen vis det ikke står i ordensreglementet?

Er ikke dette forskjellsbehandling av forskjellige elever/klasser?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Du kan lese litt om det her inne, i Praksis har hver klasse i samråd med elvråd, foreldresamtaler mulighet for egene avtaler sammens med foreldre om mobilbruk blir problematisk for undervisningen. Så ja det er mulig for forskjellige regler i noen klasser om det tidligere har vært ett problem. : https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Mobilbruk-pa-skolen
 

Endret av Krozmar
Lenke til kommentar

Først og fremst så la jeg merke til at det kan være egne avtaler med foreldre, i mitt tilfelle er dette ikke en regel som er satt med foreldre men bare noe kontaktlærer har bestemt. Flere foreldre er i mot dette med mobilhotell. Jeg leste artikkelen du sendte og forsto det sånn at det kan settes inn spesifikke regler/tiltak men da må det stå i ordensreglementet. Det står ingen ting om mobilhotell i ordensreglementet vårt, verken som en regel eller som et tiltak/sanskjon.

Lenke til kommentar
Dubious skrev (2 timer siden):

Bare å nekte å gi ifra seg mobilen.
Lite de kan gjøre med det. 

Høres ut som han typen her...

Synes synd på lærerne og det de må holde ut med. Kjenner ei som har blitt klaga inn til statsforvalteren av en elev og foreldrene fordi "det ikke gjøres nok for at han skal trives på skolen", mens ungen knapt er der, og gjør livet så surt han kan for de andre når ha er.

I samme klasse var det en far som sa at dattera måtte ha med mobilen på klassetur - fordi hun ellers ville miste snapstreaken sin!

I tillegg til å lære fag er skolen et sted man lærer å samarbeide, innrette seg etter andre og følge de normer og regler som er satt i et samfunn. Det er så tegnende at enkelte mener de skal få være unntatt. Barn trenger omsorg, oppmuntring og basisbehov, men også rammer og grenser for oppførsel.

Å ikke ville gi slipp på mobilen sin noen timer hver dag burde ikke være noe tema engang.

Endret av 1Dr.E
  • Liker 4
Lenke til kommentar
Vegard# skrev (1 time siden):

Hvilket reglement eller lovverk siterer du nå?

Opplæringslova § 9 A-10 gir skolen anledning til å komme med reaksjoner på brudd på pliktene i skolens ordensreglement. Hva reaksjonene er, vil variere fra kommune/fylkeskommune til kommune/fylkeskommune.

Endret av Dassen
Lenke til kommentar
frohmage skrev (1 time siden):

Hva er argumentet for at elevene skal få ha tilgang til mobiltelefon i timen?

Elevene kan lære at selv om de har telefonen i lomma eller i sekken, så må de følge ordensreglene på skolen, og ikke bruke telefonen i undervisningen. Ansvar for egen læring. Det å bryte med dette vil resultere i sanksjoner, som for eksempel redusert læring, inndragning av telefonen og/eller anmerkning.

Det å skulle konfiskere telefoner som ett forebyggende tiltak vil nok mange elever føle er urettferdig og unødvendig. Og da er en naturlig konsekvens ett tap av tillit og respekt for skolen og lærerne. Som igjen kan gi ytterligere konsekvenser for det man i utgangspunktet ønsket å sikre, ett godt læringsmiljø.

Skal man konfiskere elevens mobiltelefon er det bedre om det gjøres som en sanksjon etter ett regelbrudd. Det er mest pedagogisk, og de fleste skoler har ett slikt system.

Endret av Kron
Lenke til kommentar

Smålig og unødvendig diskusjon imo. Det er et hav av eksempler i nyere tid hvor elever enten snikfilmer hverandre (i dusjen/garderoben ifbm mobbing) eller lærer. At skolene da for å unngå slik problematikk ønsker mobiler samlet inn hvis ikke de skal brukes i undervisningen er helt innafor.

Jeg har personlig kjørt metoden med at den skal være i sekken, avslått, men ser jeg noen tar den i bruk har jeg sagt at da tar jeg den og beholder den til arbeidsdagens slutt kl 1530 så kan den hentes da, eller foreldrene får ta fri fra jobb og hente den for dem før den tid (rett og slett fordi jeg ikke gidder å bli rent ned av elever som skal ha mobilen sin ut av mobilkassen når de er ferdig; tidstyv).

Det er nok av undersøkelser (stort sett på voksne, men hjernen fungerer nå likt) at bare det å ha mobilen i nærheten kan være distraherende for hjernen (bla om man sover med mobilen på soverommet så påvirker det faktisk søvnen til en viss grad).

Argumentet med at "ja, men det må jo stå i skolens ordensreglement" er også helt unødvendig. Er ikke verre enn at rektor reviderer ordensreglementet umiddelbart (er ingenting som tilsier at ordensreglene gjelder for et år av gangen), og legger det inn der, og så har man ikke det argumentet. Eneste grunnen til at man ikke gjør det er at det er unødvendig merarbeid og byråkrati, og mer rigid mtp at enkelte lærere kanskje ønsker å kjøre sitt eget system.

Var selv del av kullet hvor "ansvar for egen læring" sto sterkest (blant de første som fikk pc av fylket på vgs) og man kan vel trygt si at man jevnt over ikke er i stand til det i den alderen (hadde man vært det, hadde jo ikke eksamener under pandemien blitt avlyst). Jeg var selv relativt god på skolen og satt like mye som de andre og gamet eller surfet bakerst i klasserommet. Enkelte hadde til og med lan og spilte CS sammen.

 

 

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Jeg vet ikke hva skolen har lov til juridisk. Det virker urimelig om ikke skolen har adgang til å regulere hvilke leketøy elever skal få ha tilgang til i skoletiden, på skolens område.

Personlig ser jeg hvor altoppslukende mobiler er for barn/unge og voksne. Jeg synes synd på unger i dag som går glipp av verdifull sosial omgang in person, til fordel for mer og mindre verdifulle digitale opplevelser. Hvis noen foreldre krever at barna deres må ha tilgang på mobilen 24/7 så stiller jeg spørsmål ved deres evne til å veilede barna sine.

Som forsøksvis liberal så spør jeg meg om løsningen er å gi barn og unge fri bruk, og så se om de blir flinkere å regulere bruken selv. Eller om det er som å tilby dem kokain og håpe at de blir moderate narkomane.

-k

Lenke til kommentar
Neonex skrev (3 timer siden):

Smålig og unødvendig diskusjon imo. Det er et hav av eksempler i nyere tid hvor elever enten snikfilmer hverandre (i dusjen/garderoben ifbm mobbing) eller lærer. At skolene da for å unngå slik problematikk ønsker mobiler samlet inn hvis ikke de skal brukes i undervisningen er helt innafor.

Jeg har personlig kjørt metoden med at den skal være i sekken, avslått, men ser jeg noen tar den i bruk har jeg sagt at da tar jeg den og beholder den til arbeidsdagens slutt kl 1530 så kan den hentes da, eller foreldrene får ta fri fra jobb og hente den for dem før den tid (rett og slett fordi jeg ikke gidder å bli rent ned av elever som skal ha mobilen sin ut av mobilkassen når de er ferdig; tidstyv).

Det er nok av undersøkelser (stort sett på voksne, men hjernen fungerer nå likt) at bare det å ha mobilen i nærheten kan være distraherende for hjernen (bla om man sover med mobilen på soverommet så påvirker det faktisk søvnen til en viss grad).

Argumentet med at "ja, men det må jo stå i skolens ordensreglement" er også helt unødvendig. Er ikke verre enn at rektor reviderer ordensreglementet umiddelbart (er ingenting som tilsier at ordensreglene gjelder for et år av gangen), og legger det inn der, og så har man ikke det argumentet. Eneste grunnen til at man ikke gjør det er at det er unødvendig merarbeid og byråkrati, og mer rigid mtp at enkelte lærere kanskje ønsker å kjøre sitt eget system.

Var selv del av kullet hvor "ansvar for egen læring" sto sterkest (blant de første som fikk pc av fylket på vgs) og man kan vel trygt si at man jevnt over ikke er i stand til det i den alderen (hadde man vært det, hadde jo ikke eksamener under pandemien blitt avlyst). Jeg var selv relativt god på skolen og satt like mye som de andre og gamet eller surfet bakerst i klasserommet. Enkelte hadde til og med lan og spilte CS sammen.

 

 

Er uenig i at dette er en smålig og unødvendig diskusjon. Det er likevel litt pussig at du kaster deg inn i den om det er hva du mener. Det må som kjent være 2 eller flere for å kunne ha en diskusjon. Pedagogikk i skoletiden er ett viktig område å diskutere.

Problematikk knyttet mobilbruk blant unge kan ikke isoleres til skoletiden. Du nevner mobbing, og som du sikkert kjenner til skjer mye av dette utenom skoletid. Da er det også vanskeligere for dere lærere å oppdage, og gjøre noe med det. Skolen er en fin arena å lære unge opp i vettig bruk av mobiltelefon og sosiale medier. Dere har sanksjonsmuligheter, og kan tilrettelegge for tiltak mot uønsket atferd, som for eksempel samarbeid mellom skole og hjem, og tverrfaglig samarbeid med andre instanser. Om det kan skapes ett godt miljø for dette under skoletiden med trygge rammer, legger dere også til rette for at elevene tar med seg dette hjem i fritiden. 

Om noen elever snikfilmer hverandre så må selvfølgelig det slås knallhardt ned på av skolen med involvering av foreldre og politiet om det er ett straffbart forhold. Men igjen er jeg overrasket over innstillingen om at "problematikken" bare kan fjernes ved å samle inn alle mobiltelefoner. Problematikken vil jo fortsatt være der, dere bare velger å lukke øynene for det, og flytter problematikken til ett annet tidspunkt på dagen. Det er vel heller ansvarsfraskrivelse. Dette er uønsket atferd som må avlæres, og her har nettopp skolen en veldig viktig rolle. Ett barn eller ungdom som ikke ser noe galt i å snikfilme og mobbe en medelev i skoletiden, har nok ikke en annen moral gjeldende i fritiden. 

Det er helt uproblematisk å ha en regel i klasserommet hvor mobilbruk ikke er tillatt, og hvor regelbrudd sanksjoneres. Slik vil man i de fleste tilfeller kunne redusere dette til ett ikke-problem, uten å gå til det helt unødvendige og drastiske skrittet, å skulle konfiskere alle telefoner på skolen hver dag...

SkolePC blir noe annet. Det skal jo brukes i undervisningen, så her handler det om å sikre at det ikke blir brukt til helt andre ting som du er inne på. En hodepine for IT-ansvarlige Norge rundt, som iherdig prøver å blokkere misbruk.

 

Endret av Kron
Lenke til kommentar
Neonex skrev (5 timer siden):

Argumentet med at "ja, men det må jo stå i skolens ordensreglement" er også helt unødvendig. Er ikke verre enn at rektor reviderer ordensreglementet umiddelbart (er ingenting som tilsier at ordensreglene gjelder for et år av gangen), og legger det inn der, og så har man ikke det argumentet. Eneste grunnen til at man ikke gjør det er at det er unødvendig merarbeid og byråkrati, og mer rigid mtp at enkelte lærere kanskje ønsker å kjøre sitt eget system.

Poenget med dette argumentet er at skulen ved rektor må/skal formalisere både kva elevane skal rette seg etter og kva læraren har fått fullmakt til å gjere for å handheve ordensreglane.

Det som trådstarter problematiserer her er forskjellsbehandling der det er ein lærar som har ei langt strengare tolking av ordensreglane (om dei finnes) enn dei andre lærarane.
Når ein lærar skal straffe elevane for brot på ordensreglane så må dette skje på bakgrunn av ein ordensregel i tråd med fullmakt som læraren har fått frå skulen, rektoren eller kommunen. Det skal sjølvsagt ikkje være heilt avhengig av trynefaktor og lærarens dagsform om ein elev får nedsatt ordenskarakter eller ikkje.

Det å lage eit ordensreglement treng ikkje å være spesielt byråkratisk. Skulen kan f.eks. enkelt sett som ordensregel at kvar enkelt lærar har fullmakt til å innføre krav om mobilhotell om dei ynskjer det. Då er det formelle grunnlaget på plass utan at ein grev seg ned i detaljar på korleis eit eventuelt mobilforbod skal handhevast.

 

 

Når det gjeld trådstarter sitt spørsmål så vil dei aller fleste skular/kommunar ha eit ordensreglement som gir læraren slik fullmakt til å sjølv vurdere kva tiltak som er nødvendig for å oppretthalde ro og orden i sin klasse. Men det skal likevel foreligge eit slikt reglement som gir læraren fullmakt og avgrensingar på korleis dei skal opptre i jobben sin.

Mobilhotell er berre ei av mange løysingar som kan nyttast for å unngå at mobiltelefonar er eit forstyrrande element.
Eit argument for å finne ei anna løysing enn mobilhotell så kan du som nemnt lengre oppe i tråden stille spørsmålet rundt kven som har ansvaret for tjuveri og skader på telefonar som ligg i mobilhotellet. Andre vegar ein kan gå er å stille spørsmål på om det ikkje er betre å lære elevane å sjølv ta ansvar for å ikkje forstyrre seg sjølv eller andre med mobiltelefonbruk? Ved å bli tvungen til å legge mobiltelefonen i mobilhotell tek ein vekk eleven sin moglegheit til å demonstrere ansvarleg mobilbruk, når eleven kjem ut i arbeidslivet så vil det ikkje være mobilhotell på alle rom, så då må eleven være i stand til å sjølv ta ansvar for å slå av telefonen ved behov.

Lenke til kommentar
Neonex skrev (På 22.9.2022 den 7.11):

Det er et hav av eksempler i nyere tid hvor elever enten snikfilmer

Kameraer har eksistert i mange flere år hvor det ikke var et problem, så det er mindre kameraets feil, og heller dagens holdninger. 
De som vil ta bilder eller filme, vil finne en løsning. F.eks. med å ha 2 mobiler, eller eget kamera.

Skal man innføre straff så skal den som bryter reglene straffes, ikke alle.
Så vidt jeg vet så er det forbudt med kollektiv straff i Norge.

Lenke til kommentar
Dubious skrev (1 time siden):

Kameraer har eksistert i mange flere år hvor det ikke var et problem, så det er mindre kameraets feil, og heller dagens holdninger. 
De som vil ta bilder eller filme, vil finne en løsning. F.eks. med å ha 2 mobiler, eller eget kamera.

Dagens haldningar er sjølvsagt eit viktig moment, men det er utvilsomt lettare å snikfilme i dag med små kamera med høg oppløysing og som alle har i lomma.

Eg vil tørre påstå at det også før var folk som var truande til å snikfilme, men som ikkje fekk det til fordi det var umogleg å stå i hjørnet på dusjen og filme med eit skulderholdt kamera utan å bli oppdaga.

Eg er heilt einig i at vi ikkje skal skulde på teknologien, den har komt for å blir. Derfor synes eg også at dei fleste skular burde finne andre løysingar enn mobilhotell, for det at mobiltelefonen kan være ein distraksjon og plage for andre er noko som elevane må klare å leve med også utanom skuletida og i framtida når dei skal ut i arbeidslivet.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...