Gå til innhold

Regjeringen vil beholde både vindkraft og reindrift på Fosen


Anbefalte innlegg

Windfarmer skrev (24 minutter siden):

Jeg blir neppe sur, bare irritert over at du åpenbart har tilgang til Google, men på tross av det bare finner på dine egne fakta, jeg har ikke sett noe regnestykke fra deg, bare ukvalifisert synsing.

Temaet er fremtidig kraftbehov og hvordan Norge skal kunne dekke inn det, der du synes å mene at dette kan løses med dagens vannkraftproduksjon, noe jeg allerede har påvist er feil da vindkraft allerede i dag utgjør ca. 10% av den samlede produksjon, og at uten denne hadde vi allerede i dag vært i underskudd.

Fremtidig kraftbehov er der mange kilder på, og dette er ikke noe jeg har funnet på selv, dette er lett tilgjengelig informasjon for de som gidder å sette seg inn i saker og ting.

Forventer sterkere vekst i kraftbehovet enn tidligere antatt | Norge kan gå mot kraftunderskudd og høyere kraftpriser enn nabolandene om det ikke bygges ut mer kraftproduksjon, skriver Statnett i ny analyse. (energiogklima.no)

 Mandag presenterte de sin langsiktige markedsanalyse for Norge og Europa frem til 2050. Her fremgår det at dagens kraftbehov på ca 140 TWh årlig, vil øke til et årlig forbruk på mellom 180 og 190 TWh perioden 2040-2050, ifølge det Statnett omtaler som sitt basis-scenario.

Jeg kan også tilby en nyere analyse, denne gang fra NVE:

rapport2021_29.pdf (nve.no)

som konkluderer i omtrent langs samme baner:

"Basert på planene som foreligger i dag og gjeldende politikk, forventer vi en omfattende vekst i kraftforbruket i Norge mot 2040. Dette er økt forbruk til elektrifisering av transport, petroleumsvirksomhet og ny industriaktivitet. I tillegg kan elektrolysebasert hydrogenproduksjon til transport og industri komme til å kreve mye strøm. I vårt basisscenario legger vi til grunn at kraftforbruket øker fra 138 TWh i 2021 til 174 TWh i 2040. Veksten i eksisterende og ny industrivirksomhet i Norge vil avhenge sterkt av den økonomiske utviklingen nasjonalt og globalt. Hvor mye kraftforbruket øker, vil også avhenge av kraftpriser og nettkapasitet. Hvis enda flere nye prosjekter blir gjennomført, anslår vi at kraftforbruket kan øke til et nivå rundt 200 TWh i 2040." 

 

Jeg er ihvertfall ikke så sneversynt at jeg tror at utbygging av vindkraft er det eneste alternativet for å dekke fremtidens kraftbehov.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Powertrainer skrev (Akkurat nå):

Jeg er ihvertfall ikke så sneversynt at jeg tror at utbygging av vindkraft er det eneste alternativet for å dekke fremtidens kraftbehov.

Du blir jo bare surere og surere for hvert innlegg. Jeg har ingen hang up på noen bestemt kraftform, jeg ønsker den beste og billigste basert på det vi i dag har av kunnskaper og muligheter. Det tar meg ca. fem sekunder å skifte mening hvis jeg blir presentert et bedre alternativ, og som du forstår, dette er et spørsmål om fakta.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (2 timer siden):

Jeg blir neppe sur, bare irritert over at du åpenbart har tilgang til Google, men på tross av det bare finner på dine egne fakta, jeg har ikke sett noe regnestykke fra deg, bare ukvalifisert synsing.

Temaet er fremtidig kraftbehov og hvordan Norge skal kunne dekke inn det, der du synes å mene at dette kan løses med dagens vannkraftproduksjon, noe jeg allerede har påvist er feil da vindkraft allerede i dag utgjør ca. 10% av den samlede produksjon, og at uten denne hadde vi allerede i dag vært i underskudd.

Fremtidig kraftbehov er der mange kilder på, og dette er ikke noe jeg har funnet på selv, dette er lett tilgjengelig informasjon for de som gidder å sette seg inn i saker og ting.

Forventer sterkere vekst i kraftbehovet enn tidligere antatt | Norge kan gå mot kraftunderskudd og høyere kraftpriser enn nabolandene om det ikke bygges ut mer kraftproduksjon, skriver Statnett i ny analyse. (energiogklima.no)

 Mandag presenterte de sin langsiktige markedsanalyse for Norge og Europa frem til 2050. Her fremgår det at dagens kraftbehov på ca 140 TWh årlig, vil øke til et årlig forbruk på mellom 180 og 190 TWh perioden 2040-2050, ifølge det Statnett omtaler som sitt basis-scenario.

Jeg kan også tilby en nyere analyse, denne gang fra NVE:

rapport2021_29.pdf (nve.no)

som konkluderer i omtrent langs samme baner:

"Basert på planene som foreligger i dag og gjeldende politikk, forventer vi en omfattende vekst i kraftforbruket i Norge mot 2040. Dette er økt forbruk til elektrifisering av transport, petroleumsvirksomhet og ny industriaktivitet. I tillegg kan elektrolysebasert hydrogenproduksjon til transport og industri komme til å kreve mye strøm. I vårt basisscenario legger vi til grunn at kraftforbruket øker fra 138 TWh i 2021 til 174 TWh i 2040. Veksten i eksisterende og ny industrivirksomhet i Norge vil avhenge sterkt av den økonomiske utviklingen nasjonalt og globalt. Hvor mye kraftforbruket øker, vil også avhenge av kraftpriser og nettkapasitet. Hvis enda flere nye prosjekter blir gjennomført, anslår vi at kraftforbruket kan øke til et nivå rundt 200 TWh i 2040." 

Endret av Powertrainer
Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (1 time siden):

Hvorfor ikke krydre denne denne debatten med litt fakta?

Her;

Kostnader for kraftproduksjon - NVE

er en oversikt fra NVE knyttet til de ulike kilders kostnader. Som det fremgår er landbasert vindkraft den billigste kilden. Denne analysen er fra 2019, og jeg tror at de forventede kostnader knyttet til flytende havvind i dag er lavere enn det som fremkommer i denne analysen.

Flytende havvind er en ren norsk oppfinnelse og som ble klekket et av et par nå pensjonerte ingeniører i Norsk Hydro i tiden før Hydros oljevirksomhet ble fusjonert med Equinor. De hadde først et testanlegg utenfor Karmøy som ble driftet i nær 10 år, før de bygget det første kommersielle anlegget utenfor Peterhead i Scotland for et par - tre år siden;

Hywind Scotland remains the UK’s best performing offshore wind farm - equinor.com

En kapasitetsfaktor på over 50% er temmelig sensasjonelt, og ligger faktisk langt over kapasitetsfaktoren på norsk elvekraft. Og i dette ligger det et betydelig industripotensiale for Norge, vi er allerede verdensledende når det gjelder generell offshore teknolog, og vi sover ikke i timen:

ULSTEIN SX222-fartøya har ei lengde på 89,6 meter og ei breidde på 19,2 meter. Dei har plass til 126 personar fordelt på 91 lugarar.

Olympic kontraherer inntil fire havvindfartøy ved Ulstein Verft (skipsrevyen.no) 

 

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/OQL02V/havvind-vil-bli-mindre-konkurransedyktig-ikke-mer

Havvind er nesten dobbelt så dyrt som landbasert og er ikke lønnsomt uten subsidier

Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (1 time siden):

Du blir jo bare surere og surere for hvert innlegg. Jeg har ingen hang up på noen bestemt kraftform, jeg ønsker den beste og billigste basert på det vi i dag har av kunnskaper og muligheter. Det tar meg ca. fem sekunder å skifte mening hvis jeg blir presentert et bedre alternativ, og som du forstår, dette er et spørsmål om fakta.

https://energy.glex.no/no/kronikker/hvorfor-bygges-nye-kjernekraftverk-hvis-det-er-sa-dyrt

Så hvordan står det til med intergreringskostnadene på havvind da??

Lenke til kommentar
Powertrainer skrev (1 time siden):

https://energy.glex.no/no/kronikker/hvorfor-bygges-nye-kjernekraftverk-hvis-det-er-sa-dyrt

Så hvordan står det til med intergreringskostnadene på havvind da??

Det vet jeg lite om, jeg vet også lite om kostnadene omkring bygging av flytende havvind og hvor mye det er realistisk å redusere disse. Jeg konstaterer bare at vind i dag utgjør ca. 50% av Danmarks elkraftproduksjon, ca. 20% av den tyske, og ca. 10% av den norske.

Og husk hva som innledet denne del av debatten:

"Norge har ikke behov for vindkraft, men når de ikke får fingern ut av rompa og ikke forbedrer forsyningskapasiteten her til lands så ville jo noen atomkraftverk på østlandet ikke vært helt av veien."

En påstand som er aldeles ute på viddene, uten vindkraften hadde Norge i enkeltår blitt en netto importør av kraft, og da har jeg ikke tatt høyde for at kraftbehovet de neste årene etter alle solemerker vil øke kraftig. Så vind er absolutt en av kraftformene en bør satse videre på. Og hadde det i morgen blitt en folkeavstemning om atomkraft hadde jeg stemt ja, men atomkraft er ikke noe alternativ som vil løse kraftbehovet vi har de neste 10 - 15 årene. Det er i dag ikke en gang på den politiske dagsorden, så først må det besluttes, så skal det planlegges, så skal det bygges, i praksis betyr det at vi ikke har atomkraft i Norge før i beste fall langt ut på 2040 tallet. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (22 timer siden):

Også jeg identifiser meg som medlem av et urfolk. Basert på mitt utseende og slektstre, kan jeg med stor sikkerhet identifisere meg selv som Vestlending.

:D

På grunn av en definisjonmessig pussighet er du *ikke* urfolk siden 'vestlending' er en del av 'nordmann' og dermed det folkeslaget som dominerer Norge.. At dine forfedre bebodde vestlandet før samene kom til Norge blir dermed uvesentlig.

https://no.wikipedia.org/wiki/Urfolk

 

 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (12 timer siden):

Det vet jeg lite om, jeg vet også lite om kostnadene omkring bygging av flytende havvind og hvor mye det er realistisk å redusere disse. Jeg konstaterer bare at vind i dag utgjør ca. 50% av Danmarks elkraftproduksjon, ca. 20% av den tyske, og ca. 10% av den norske.

Og husk hva som innledet denne del av debatten:

"Norge har ikke behov for vindkraft, men når de ikke får fingern ut av rompa og ikke forbedrer forsyningskapasiteten her til lands så ville jo noen atomkraftverk på østlandet ikke vært helt av veien."

En påstand som er aldeles ute på viddene, uten vindkraften hadde Norge i enkeltår blitt en netto importør av kraft, og da har jeg ikke tatt høyde for at kraftbehovet de neste årene etter alle solemerker vil øke kraftig. Så vind er absolutt en av kraftformene en bør satse videre på. Og hadde det i morgen blitt en folkeavstemning om atomkraft hadde jeg stemt ja, men atomkraft er ikke noe alternativ som vil løse kraftbehovet vi har de neste 10 - 15 årene. Det er i dag ikke en gang på den politiske dagsorden, så først må det besluttes, så skal det planlegges, så skal det bygges, i praksis betyr det at vi ikke har atomkraft i Norge før i beste fall langt ut på 2040 tallet. 

Vi har så ulikt verdisyn at jeg tror ikke vil blir enige med det første. At regjeringen har besluttet å subsidiere betyr ikke at det er riktig. Vindkraft har en arealbruk som er helt vanvittig i forhold til produksjonen, det er også et tankekors at rundt 60% av vindkraften her til lands er tyskeid.

Lenke til kommentar
Powertrainer skrev (1 time siden):

Vi har så ulikt verdisyn at jeg tror ikke vil blir enige med det første. At regjeringen har besluttet å subsidiere betyr ikke at det er riktig. Vindkraft har en arealbruk som er helt vanvittig i forhold til produksjonen, det er også et tankekors at rundt 60% av vindkraften her til lands er tyskeid.

Hvis du snakker om landvind så har nye anlegg ikke lenger subsidier, det som er startet før 31.12.20 har fortsatt litt subsidiær, men ordningen med grønne sertifikater gir nå så små inntekter at en vurderer å avvikle hele ordningen. Akkurat samme ordningen gjelder også for de vannkraftverk som stort sett har blitt utbygget de siste årene, nemlig mindre elvekraftverk.

Når det gjelder tysk eierskap så vil jeg minne om at både du og  - som norsk statsborgere - er en av verdens største kraftimperialister.

Hvor vi har virksomhet | Statkraft 

Noe jeg for min del synes er helt OK.

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
42 minutes ago, Windfarmer said:

Når det gjelder tysk eierskap så vil jeg minne om at både du og  - som norsk statsborgere - er en av verdens største kraftimperialister.

Hvor vi har virksomhet | Statkraft 

Noe jeg for min del synes er helt OK.

Og dette er sikkert også helt forkastelig:

Quote

Selskapet [er] involvert i aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter.

https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Hydro

eller:

Quote

Equinor er representert i ca. 36 forskjellige land.

https://no.wikipedia.org/wiki/Equinor

eller:

Quote

Telenor har i alt om lag 33 000 ansatte i 12 land utenom Russland og Ukraina

https://no.wikipedia.org/wiki/Telenor

Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (3 timer siden):

Hvis du snakker om landvind så har nye anlegg ikke lenger subsidier, det som er startet før 31.12.20 har fortsatt litt subsidiær, men ordningen med grønne sertifikater gir nå så små inntekter at en vurderer å avvikle hele ordningen. Akkurat samme ordningen gjelder også for de vannkraftverk som stort sett har blitt utbygget de siste årene, nemlig mindre elvekraftverk.

Når det gjelder tysk eierskap så vil jeg minne om at både du og  - som norsk statsborgere - er en av verdens største kraftimperialister.

Hvor vi har virksomhet | Statkraft 

Noe jeg for min del synes er helt OK.

Jeg er ikke overentusiastisk over de siste utenlandskablene akkurat, så vi er nok forskjellig der og😁(næi fysj der la jeg på et smilefjes😄)

Lenke til kommentar
bojangles skrev (På 24.7.2022 den 8.02):

Ikke annet enn at du har fått litt flere km bro og tunnel enn de som ikke er vestlending. /joke

Du burde vel starte med å skape en generell aksept for at dere er et urfolk, slik at at det er tydelig definert. Dernest kanskje avklare hvilke spesielle kulturutøvelser so er viktig? 

I motsatt ende kan du naturligvis bli politisk engasjert og jobbe for at Norge dropper internasjonale konvensjoner so gir urfolket spesielt rettsvern. Det virker jo so en langt enklere kamp, og der vil du raskt oppdage at du har greit med lagspillere so lefler med samme tankegang og so gjerne vil hindre urfolket og leve og bevare sin identitet og sitt levesett . 

I går var det på D18 to debatter som omhandlet kraftbehovet I Norge. Den siste var initiert av Huseiernes Forening og ville ha Staten til å dekke enda mer av norske husstanders kraftutgifter.

Den andre debatten gjaldt det temaet som denne strengen omhandler, nemlig om vi skal beholde både reindrift og vindkraftproduksjon på Fosen;

 I går - Dagsnytt 18 - NRK Radio

Debatten begynner på rundt 03:00.

En av deltagerne var Lars Haltbrekken, en mann som på den ene side vil ha total og umiddelbar slutt på olje og gass produksjon, og som samtidig vil rive Europas største vindpark.

Innlegget viser det stikk motsatte av det du påstår, Staten arbeider med saken og dette vedtaket er ekstremt krevende da en rivning av vindparken vil tilsvare kostnadene av ca. 86 års subsidier til norsk reindriftsnæring, eller ca. 95 års netto inntekter av det reindriftsnæringen bringer inn av inntekter for egen regning, og det gjelder den samlede norske reindriftsproduksjonen, hva Fosen delen av denne delen er, vet jeg ikke. Men i min uvitenhet har jeg en idè om at dette utgjør en svært liten del av den samlede produksjonen. Jeg har en oppfatning av at den alt overveiende del foregår i Finnmark og Troms.

Jeg ser at du stadig påberoper deg "menneskerettighetene," det gjør også Lars Haltbrekken, som om å bryte menneskerettighetene var en særlig stor og alvorlig forbrytelse.

Det er det ikke lenger. "Menneskerettighetene" er langt på vei utradert som en karakteristikk av særlig alvorlige forbrytelser. Det har foregått langt større og alvorlige menneskerettighetsbrudd i Norge de siste 10 årene enn Fosen utbygningen. Og de rammet - og fortsetter å ramme - foreløpig 16 foreldre som har blitt fratatt sine barn ulovlig av barnevernet. Jeg er ikke helt oppdatert, men sist jeg sjekket er Norge som stat nå dømt i 12 saker i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol der foreldre på en rettstridig måte har blitt fratatt sine barn. Jeg tør hevde at om noen samer på Fosen får sitt ellers tungt subsidierte livsgrunnlag svekket - og det midlertidig - så er det ikke noe verre enn at en rekke mennesker blir urettmessig fratatt sine barn.

Så vær vennlig å ikke påberop deg menneskerettigheten - foreløpig, den norske stat arbeider på høyspreng for å  kompensere dette slik at de opptrer i overensstemmelse med menneskerettighetene. Det vil den norske stat aldri kunne lykkes med overfor de foreldre som har mistet sine barn for alltid.

Og den store forskjellen mellom samene på Fosen og de foreldre som har mistet sine barn, er at i det siste tilfellet ble foreldrene kompensert med at par hundre tusen kroner, i det første tilfellet vil der garantert bli noen stinking rich samiske familier på Fosen.

Så mitt hovedbudskap er at det bør bli en viss balanse i dette, HR dommen tolkes nå i alle mulige retninger og blir presentert som århundrets "MENNESKERETTIGHETSBRUDD," det er den ikke. Og når det gjelder denne uttalelsen;

 I motsatt ende kan du naturligvis bli politisk engasjert og jobbe for at Norge dropper internasjonale konvensjoner so gir urfolket spesielt rettsvern. Det virker jo so en langt enklere kamp, og der vil du raskt oppdage at du har greit med lagspillere so lefler med samme tankegang og so gjerne vil hindre urfolket og leve og bevare sin identitet og sitt levesett .

Så er det en ny bekreftelse på at du søker konflikt og kobler deg ut fra enhver realitet. Som jeg har illustrert tidligere består den samiske befolkning av ca. 40.000 mennesker, hvorav ca. 3000 av disse lever av reindrift. Og da har jeg tatt med mødre, bestemødre, bestefedre og barn av de ca. 1000 årsverk denne næringen sysselsetter. Og disse tungt subsidierte 7,5% av den samiske befolkning på 40.000 skal altså kunne disponere 40% av Norges landareal? Hva lever de ca. 37.000 andre samene av?

Ser du ikke det konfliktpottensiale i dette? Tilsynelatende ikke, du ser bare "menneskerettigheter."

Som etnisk Vestlending føler jeg dypt at mine menneskerettigheter er grovt overtråkket. Og det er ikke en gang grunnlag for å påberope seg menneskerettighetene, noe jeg for øvrig aldri har gjort tidligere, med unntak av denne ene debatten.

Jeg greier meg vanligvis med sunn fornuft.    

 • Liker 2
Lenke til kommentar
21 hours ago, Windfarmer said:

Innlegget viser det stikk motsatte av det du påstår, Staten arbeider med saken og dette vedtaket er ekstremt krevende da en rivning av vindparken vil tilsvare kostnadene av ca. 86 års subsidier til norsk reindriftsnæring, eller ca. 95 års netto inntekter av det reindriftsnæringen bringer inn av inntekter for egen regning, og det gjelder den samlede norske reindriftsproduksjonen, hva Fosen delen av denne delen er, vet jeg ikke. Men i min uvitenhet har jeg en idè om at dette utgjør en svært liten del av den samlede produksjonen. Jeg har en oppfatning av at den alt overveiende del foregår i Finnmark og Troms.

Det spiller jo ingen rolle hva rivingen koster. Det var risikoen de tok ved utbygging. De kunne valgt og vente til etter siste rettsinnstans. Vindparken skal rives. Parken kan selges i deler. Og grunnen og naturen skal tilbakeføres naturlig stand. 

 

  

21 hours ago, Windfarmer said:

Det har foregått langt større og alvorlige menneskerettighetsbrudd i Norge de siste 10 årene enn Fosen utbygningen. Og de rammet - og fortsetter å ramme - foreløpig 16 foreldre som har blitt fratatt sine barn ulovlig av barnevernet. Jeg er ikke helt oppdatert, men sist jeg sjekket er Norge som stat nå dømt i 12 saker i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol der foreldre på en rettstridig måte har blitt fratatt sine barn.

Ren Whataboutism. 

Ja noen har et helvete. Det betyr ikke at vi skal sette to uavhengige saker opp mot hverandre. Argumentene dine her er ugyldige i forhold til Fosen Vindpark vs Urfolk. 

  

21 hours ago, Windfarmer said:

Så er det en ny bekreftelse på at du søker konflikt og kobler deg ut fra enhver realitet. Som jeg har illustrert tidligere består den samiske befolkning av ca. 40.000 mennesker, hvorav ca. 3000 av disse lever av reindrift. Og da har jeg tatt med mødre, bestemødre, bestefedre og barn av de ca. 1000 årsverk denne næringen sysselsetter. Og disse tungt subsidierte 7,5% av den samiske befolkning på 40.000 skal altså kunne disponere 40% av Norges landareal? Hva lever de ca. 37.000 andre samene av?

Du forsøker sette en prislapp på en gruppe mennesker, dette er i beste fall et hårsbredd unna rasisme og "etnisk forskning". Det er jo akkurat slik det norske samfunnet alltid har behandlet samene. Kan du droppe krenkingen av andre kulturer? Det er tross alt ikke slik at samene er de eneste som mottar subsidier. 

Endret av bojangles
 • Liker 2
Lenke til kommentar
On 7/23/2022 at 3:04 PM, Simen1 said:

Du synes fakta er å "dreie fokus" og "fremme egne synspunkter" - jaja :roll:

Debatten er alt for preget av følelser og synsnig. Fakta er helt på sin plass.

Er du en av de som hundser samene i Tromsø med tilrop, tullejoik og konstant vitsing på samenes bekostning?
Ulike regnestykker i samenes disfavør, hodeskalletabeller og "etnisk forskning" er historie. Samene er ikke de eneste som mottar subsidier. Samer har ingen plikt er skyld til staten pga det. De skal ikke hundses og fordrives fra hevdvunnen grunn slik at noen andre [staten og kraftselskaper] kan profittere og fylle kontoer. 

Endret av bojangles
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Det er definitivt et problem at Staten og de personene som styrer denne skal sette seg over lover og regler denne nasjonen har. Det har vært noen vindkraft utbygginger som virkelig har splittet folket og nærmest vært blodige der folk har vært redd for å møte opp og gjøre jobben deres bedrift har tatt på seg på stedet pga lokal misnøye. Den ene plassen ikke langt unna her fikk man ikke kjøpt mat på nærbutikken dersom personalet skjønte at du jobbet på vindparken. Utstyr og maskiner ble ramponert og satt fyr på, veiene ble blokkert av befolkningen. Jeg kan delvis skjønne det da politikerne bare presser gjennom ting uten å tenke over hva det betyr i lengden og samtidig bryr blaffen i lover og regler.

Lenke til kommentar

Har ikkje orka lese eit rettsdokument...
Er konklusjonen at det ikkje kan drivast reindrift i området ved turbinane?

Trur eg har skrive dette før men...
Om dei to mest produktive vindkraftverka skal rivast så mister NO3 1,8-,19TWh av totalt 7TWh.

Det kan også fort bli krav om at andre også må fjernast sidan det hindrar reindrift.
Sørmarksfjellet 130MW 485GWh
Harbarksfjellet 126MW 474GWh
Kvenndalsfjellet 113MW 405GWh

Ikkje mykje att i NO3 då, og det i eit område som hadde underskot på kraft for nokre år sidan.
Trur ikkje det fristar med dagens NO5 eller 1 pris på straum for folk i Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag.

I nord (NO4) så kan det også ende med krav om riving av Øyfjellet som er omstridd. Då forsvinn 739GWh.
Så kan vi ta Raudfjell/Kvitfjell vest for Tromsø på tilsaman 607GWh.

Kunne vore artig å høyre frå dei som vil ha bort vindkraft på land korleis ein skal erstatte dette utan at straumprisen blir for høg.

Vasskraft til erstatning:
Om ein slår saman alle planar til handsaming, godkjente planar og kraftverk under bygging for NO3 så er det langt unna då det kun er 396GWh.

For NO4 er ting litt komplisert pga Lappland kraftverk som er meldt. Det åleine er forventa å produsere 2,1TWh, men her vil nok store delar gå til Svenskane sidan det er for det meste overføring av innsjøar over grensa medan stasjonen ligg inni fjellet ved Sulitjelma.
Det er uansett snakk om over 1TWh når Lappland ikkje er teke med og når ein tek med planar til handsaming.

Så kan ein nok rekne med at ein del av dei som ikkje er handsama endå ikkje vert godkjent.
Har heller ikkje sett gjennom dei med konsesjon der fristen for fullføring har gått ut.
 

Endret av Gazer75
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...