Gå til innhold

Regjeringen vil beholde både vindkraft og reindrift på Fosen


Anbefalte innlegg

Simen1 skrev (3 timer siden):

Bare for å få noen tall på bordet her. Reindrifta på Fosen har en øvre grense på 2100 rein (faktisk tall var 1880 stk) fordelt på 4339 kvadratkilometer. Sist år jeg finner statistikk for ble det tatt ut 254 rein, med en samlet slaktevekt på 6,4 tonn. Reineierne får i gjennomsnitt 75 kr/kg for reinen sin. Fordelt på 32 reineiere blir det 200 kg og dermed rundt 15 000 kr per eier for sesongen 2018/2019. Regnet per areal blir det 110 kr per kvadratkilometer per år.

Vindkraftverkene på Fosen kostet 6 milliarder å bygge og har en estimert gjennomsnittlig årsproduksjon på 2748 GWh. Med en tenkt kraftpris på 1 kr/kWh (spot eks avgifter) vil det ta 2 år og 2 måneder før investeringen har betalt seg.

Du har helt rett… la oss skyte all reinen først som sist. 

Unnskyld at jeg spør? Sto du litt for nærme da det smalt? 

Er det grunn til å bli urolig her?

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
ACYBN18O skrev (4 timer siden):

Industriell utvikling og bedre levevilkår for landsdelen. 

Sikker på det? 
Har du satt deg inn i saken eller er det bare noe du har hørt?

Siste nytt om saken er at til og med NVE har etterspurt nødvendigheten av 420kV?

Så hvor har du det fra?

Endret av Moskasi
Lenke til kommentar

Hvem sutrer? 
Saken er tatt til retten i alle instanser-> konsesjonen er ugyldig. 
Så hva sutrer du over? 
Vi har vunnet denne, Staten og Fosen Vind tapte. 
Likevel så står i drift uten gyldig konsesjon.

Det burde få noen øyenbryn til å heves, men jeg skjønner du driter i det uansett så da er det greit.

 

Endret av Moskasi
 • Liker 4
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
kafar skrev (5 timer siden):

Villmark i Norge er snart kun et historisk uttrykk. 11.5% kan da ikke samsvare med din påstand. 

Det tallet kommer fra miljødirektoratet og er den strengeste av tre definisjoner av inngrepsfri natur. Dvs. det gjelder såkalt villmarkspreget natur og skal være mer enn 5 km unna tyngre tekniske inngrep. Definisjonene på det finner du på samme side. Kort fortalt så vil veier, rørgater og kraftlinjer skape en 10 km bred sone som da ikke går inn under definisjonen villmarkspreget natur. Til og med traktorveier langt ute i ødemarka regnes som tyngre teknisk inngrep og er da ikke regnet som villmarkspreget i en diameter på 10 km. Det samme gjelder regulerte vannmagasin. 5 km fra øverste regulerte vannstand regnes ikke som villmarkspreget samme hvor vill natur og dyreliv det er der. Du kan jo vurdere hva du mener om definisjonene og dermed prosentandelen de kom fram til.

Setter man opp en solcelledrevet mobilmast langt inne i et såkalt villmarkspreget natur så fjerner man altså over 78 kvadratkilometer villmarkspreget natur. Høres det ut som en rimelig definisjon?

Endret av Simen1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Moskasi skrev (31 minutter siden):

Du har helt rett… la oss skyte all reinen først som sist. 

Unnskyld at jeg spør? Sto du litt for nærme da det smalt? 

Er det grunn til å bli urolig her?

Jeg tilførte en hel rekke saklige fakta til diskusjonen. Har du noe av samme kaliber å bidra med tilbake?

 • Liker 5
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Reindriftsnæringa vil jo ikkje ha verken vindturbinar eller kraftlinjer i sine områder...

Om vindturbinane hindrar næringa så må ein jo rive nær alle nord for Trondheim.
Det er også stor motstand mot nye kraftlinjer som faktisk skal forsterke nettet i nord og legge til rette for utvikling av næringar som faktisk gjev pengar inn i kassa. Reindrifta er jo eit gigantisk minusprosjekt.

Som eg har sagt i tidlegare trådar. Om dei skal legge beslag på store områder og hindre anna utvikling så kan dei ikkje samtidig få subsidiar.
Så stopp tilskot til reindrift og problemet er løyst ganske kjapt. Reindrifta døyr ut.

Endret av Gazer75
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Gazer75 skrev (10 minutter siden):

Ikkje om vi skal stoppe heilt opp og ikkje utvikle landet.
Vi styrer faktisk mot eit kraftunderskot ein gong etter 2030.

Ja, hvis dem faktisk gjennomfører den spinnville planen om å elektrifisere sokkelen.

Hvis ikke så er det vel lite sannsynlig med tanke på at vi har fått europeiske priser, er vel heller at forbruket går ned jo flere bedrifter/industrier som legges ned og folk går over til vedfyring.

 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Gazer75 skrev (10 minutter siden):

Ikkje om vi skal stoppe heilt opp og ikkje utvikle landet.
Vi styrer faktisk mot eit kraftunderskot ein gong etter 2030.

Enkelte landsdeler vil få kraftunderskudd fordi interne forsyningslinjer ikke er gode nok. Hvis kraftkommunene og staten hadde brukt pengene til å ruste opp istedenfor å ta ut utbytte så har man kanskje kunne unngått mye av det.

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Musefella skrev (2 minutter siden):

Ja, hvis dem faktisk gjennomfører den spinnville planen om å elektrifisere sokkelen.

Hvis ikke så er det vel lite sannsynlig med tanke på at vi har fått europeiske priser, er vel heller at forbruket går ned jo flere bedrifter/industrier som legges ned og folk går over til vedfyring.

Du sier noe, blir folk provosert nok så blir det nok vedfyring,gass og solcelleanlegg på mange Norske husstander, så kan de be strømselskapene reise en viss plass...

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
41 minutes ago, Musefella said:

Ja, hvis dem faktisk gjennomfører den spinnville planen om å elektrifisere sokkelen.

Hvis ikke så er det vel lite sannsynlig med tanke på at vi har fått europeiske priser, er vel heller at forbruket går ned jo flere bedrifter/industrier som legges ned og folk går over til vedfyring.

Nei. Du kan fjerne alt av elektrifisering av sokkelen og fortsatt være kjørt fordi vi da ikke har noe kapasitet til å etablere ny industri av noe slag. Men det er kanskje det drømmen er? En sakte stagnering til vi er så akterutseilte at vi kun har litt fisk igjen for salg? Mens resten av våre naboer satser fremover (både Danmark og Sverige har industri og økonomi som er på høyde med Norge - uten olje) sitter vi med fingeren, eventuelt hele hånda og huet oppi ræva til virkeligheten renner ned over fjeset vårt.

Endret av The Very End
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
The Very End skrev (2 timer siden):

Nei. Du kan fjerne alt av elektrifisering av sokkelen og fortsatt være kjørt fordi vi da ikke har noe kapasitet til å etablere ny industri av noe slag. Men det er kanskje det drømmen er? En sakte stagnering til vi er så akterutseilte at vi kun har litt fisk igjen for salg? Mens resten av våre naboer satser fremover (både Danmark og Sverige har industri og økonomi som er på høyde med Norge - uten olje) sitter vi med fingeren, eventuelt hele hånda og huet oppi ræva til virkeligheten renner ned over fjeset vårt.

Ja enig, de fører en helt annen næringspolitikk.

F.eks shipping, der er Danmark store. Det samme var Norge, men den næringa ble jaget ut av landet pga særskatter og avgifter.

De er heller ikke en humanitær stormakt eller oppfører seg som om de er verdens sosial kasse.

 

Når befolkningen i et oljerikt land som norge med nærmest gratis strøm er fattigere enn danskene, ja da må man revurdere hva man har drevet med politisk.

 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Moskasi skrev (6 timer siden):

Hvem sutrer? 
Saken er tatt til retten i alle instanser-> konsesjonen er ugyldig. 
Så hva sutrer du over? 
Vi har vunnet denne, Staten og Fosen Vind tapte. 
Likevel så står i drift uten gyldig konsesjon.

Det burde få noen øyenbryn til å heves, men jeg skjønner du driter i det uansett så da er det greit.

 

Jeg er enig i at den samiske befolkning i mange hundre år har blitt behandlet som indianere, og da håper jeg at du forstår hva jeg mener med den metaforen. Denne holdningen har bl.a. medført grov undertrykkelse og manglende respekt for at samene er en egen kultur der den norske stat har forsøkt å snikassimilere den samiske kultur inn i den norske.

Vi hadde bl.a. loven om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fra 1965, en lov som grovt sett sa noe i retning at dette var norsk grunn, og som ikke anerkjente at mesteparten av dette landet etter Folkeretten tilhørte den samiske befolkning som ved sin nomadiske livstil hadde benyttet dette området som sitt i århundrer.

Men så begynner jeg på det vanskelige. Jeg tror at der er ca. 40.000 mennesker i Norge som kan benevne seg samer, ca. 1/3 av disse benytter det samiske språk. Det hevdes at den største samiske by i verden er Oslo.

Videre leser jeg at kun 3000 mennesker i dag lever av, eller er involvert i reindrift, og at denne virksomheten drives i 140 kommuner som dekker ca. 40% av landarealet i Norge:

Reindriftsnæringen - Landbruksdirektoratet 

Og alt denne næringen leverer av nytte til samfunnet, er utbyttet av 215.000 dyr. Der jeg tror at nettoutbyttet er om lag ca. 10 kg. kjøtt pr. dyr.

Norsk lakseoppdrett produserte i 2021 ca. 1,3 millioner tonn til en eksportverdi på ca. 81 milliarder kroner.

Så du kan gjerne hevde at "vi har vunnet," men på ett eller annet tidspunkt vil du møte deg selv i døren. Og når det gjelder seieren i Høyesterett i Fosen saken, så vurderer jeg den som en kompensasjon fra Høyesteretts side for den katastrofale dommen de avsa i Altasaken - Rt. 1982 s. 241.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
21 hours ago, Jens Kr. Kirkebø said:

Da risikerer de å måtte legge sjøkabel langs kysten isteden, noe som vil mangedoble kostnadene og øke nettleien for oss alle samt ta svært mye lengre tid. 

Kostnadene blir nok høyere, men jeg tror ikke det vil ta lengre tid.   Jeg tror heller det går mye raskere. Erfaringen med kablene og rørledningene i Nordsjøen tilsier det. Og at prisforskjellen blir tjent inn på grunn at de kommer tidligere i drift, og på grunn av at havvind lettere kan tilkobles.  Vi er i ferd med å  havne helt bakpå både med kraftnettet og med havvind. Disse puslete innestengte vindparkene på land er forlengst utdaterte.  Vi bør gjøre som skottene,  kineserene og mange andre, bygge interne HVDC stamkabler langs hele landet.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HVDC_projects

https://constructionreviewonline.com/news/construction-of-2gw-scotland-england-hvdc-subsea-cable-approved/

Lenke til kommentar
22 hours ago, Simen1 said:

Bare for å få noen tall på bordet her. Reindrifta på Fosen har en øvre grense på 2100 rein (faktisk tall var 1880 stk) fordelt på 4339 kvadratkilometer. Sist år jeg finner statistikk for ble det tatt ut 254 rein, med en samlet slaktevekt på 6,4 tonn. Reineierne får i gjennomsnitt 75 kr/kg for reinen sin. Fordelt på 32 reineiere blir det 200 kg og dermed rundt 15 000 kr per eier for sesongen 2018/2019. Regnet per areal blir det 110 kr per kvadratkilometer per år.

Vindkraftverkene på Fosen kostet 6 milliarder å bygge og har en estimert gjennomsnittlig årsproduksjon på 2748 GWh. Med en tenkt kraftpris på 1 kr/kWh (spot eks avgifter) vil det ta 2 år og 2 måneder før investeringen har betalt seg.

Hva er dette regnestykket? Dette handler om urfolkets rettigheter, Norge er forpliktet til og ivareta disse, og urfolket har faktisk et spesielt rettsvern. Det er snart ett år siden dommen falt og alt vi ser er tåkeprat og utmattelsestaktikk fra statens side. 

Prisen på reinkjøtt eller ant dyr betyr null. Urfolket taper stadig beitemark. I fjor sa høyesterett at nok er nok, og det vår plikt og sette makt bak dommen. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...